Don't Starve Wiki
Advertisement

Trzęsienie ziemi (ang. Earthquake) - naturalnie występujące zjawisko, spotykane w jaskiniach oraz w ruinach. Został wprowadzony po aktualizacji 21 maja. Trzęsienia ziemi występują nieregularnie. Mogą zostać także spowodowane zabiciem Monstrualnej Macki. Powodują, iż przedmioty podobne do kamieni spadają ze sklepienia. Niektóre przedmioty są odnawialnymi materiałami, wyłącznie dzięki trzęsieniom ziemi. Podczas spadania, przedmioty mają dużą szansę na to, iż ulegną zniszczeniu. Przedmioty, które mogą spaść podczas trzęsienia ziemi to:

 • Często (75% szansy):Kamień lub Krzemień
 • Rzadko (20% szansy): Samorodek złotaSaletra, Kret (DLC) (tylko Panowanie gigantów icon) lub Królik
 • Bardzo rzadko (5% szansy): Czerwony Kryształ lub Niebieski kryształ lub Marmur

Trzęsienia ziemi mogą być bardzo niebezpieczne, ponieważ spadające przedmioty mogą dotkliwe ranić postać. Gdy trzęsienie ziemi się zaczyna, kamera kołysze się, postać ostrzega o nadchodzącym zjawisku a przedmioty zaczynają spadać.  Podczas trzęsienia, na ziemi tworzą się cienie przedmiotów, co daje graczowi możliwość uniknięcia utraty zdrowia. Przedmioty spadające podczas tego zjawiska mogą również uszkodzić mury i niektóre struktury.

Wypełniacz Ciekawostki[]

 • Spadając, mogą dotkliwie zranić gracza, a spadną w miejsca, w których pojawi się cień. Najlepiej unikać pojawiających się cieni, tym samym unikając obrażeń;
 • można wywołać je sztucznie odpalając proch strzelniczy lub szlam w ilości ok. 5. Można również użyć teleportacyjnego berła do wywołania trzęsenia, albo Starego dzwonka;
 • to, iż trzęsienie ziemi ma miejsce zwykle w polu widzenia postaci, dla niektórych jest argumentem, że za ich tworzeniem stoi Maxwell;
 • ptaki w klatkach oraz Chester, śpią nawet podczas trwania trzęsienia ziemi;
 • przed aktualizacją Underground: Kamień, marmur, krzemień i saletra były surowcami nieodnawialnymi;
 • jest mała szansa iż trzęsienie ziemi zablokuje postać w jaskiniach/ruinach poprzez zniknięcie wyjścia z jaskiń/ruin;
 • choć trzęsienie ziemi odbywa się u góry, w sklepieniu, nie spotykane jest trzęsienie ziemi na powierzchni;
 • w dodatku DLC do gry, podczas trzęsienia ziemi mogą spadać krety;
 • jeśli w czasie trzęsienia ziemi na mackę spadnie np. kamień, to macka od razu wysunie się i zacznie próbować zaatakować wszystko w pobliżu;
 • podczas trzęsienia mogą ze stropu spadać ogłuszone króliki;
 • w Panowaniu Gigantów należy uważać, gdyż krety, które spadły ze sklepienia, po jakimś czasie przestaną być ogłuszone i zaczną zjadać cenne minerały będące łupem z trzęsienia ziemi.

Niebieski kryształ Galeria[]

Advertisement