FANDOM


Siekiera Lucy (ang. Lucy the Axe) – magiczny przedmiot, który otrzymujemy po wybraniu Woodiego na ekranie postaci. Potrafi mówić, a używana zbyt często ostrzega Woodiego przed klątwą. Pozwala na szybsze ścinanie drzew. Ma nieograniczoną wytrzymałość. Klątwa Woodiego będzie również działać, gdy używamy innych siekier. Zadaje 13,6 obrażeń. 

Fonograf Maxwella CytatyEdytuj

Rozwijalna lista wszystkich cytatów Lucy
 • Gdy nie ścina drzew:
  • "Let's chop some trees!" - "Zetnijmy trochę drzew!"
  • "Nice day for a walk!" - "Piękny dzień na spacer!"
  • "We make a good team!" - "Stanowimy dobry zespół!"
  • "There must be some trees around here somewhere." - "Muszą tu być jakieś drzewa."
  • "Woodie! Chop some trees!" - "Woodie! Zetnij jakieś drzewa!"
  • "All work and no play makes me want to chop some trees." - "Ta cała praca i brak zabawy sprawia, że chce mi się ścinać drzewa."
  • "Chop chop chop. Heh." - "Ściąć, ściąć, ściąć. Heh."
  • "Let's find a small grove and just go nuts!" - "Znajdźmy mały las i dajmy się ponieść!"
  • "Chop, c-c-chop!" - "Ścinać, ś-ś-ścinać!"
  • "This is perfect chopping weather." - "Doskonała pogoda na wycinkę."
  • "A perfect day for some chopping." - "Doskonały dzień na wycinkę."
  • "You've got chops, buddy." - "Masz niezłe zdolności, kumplu."
  • "Hey! Chop some trees!" - "Hej! Zetnijmy trochę drzew!"
  • "So, stone trees... what's up with that?" - "Kamienne drzewa... o co z nimi chodzi?"
 • Gdy zostanie zostawiona w skrzyni/Chesterze /plecaku:
  • "It's dark in here!" - "Tutaj jest ciemno!"
  • "I'm scared!" - "Boję się!"
  • "Help! Get me out!" - "Pomocy! Wyciągnij mnie!"
  • "There's nothing to chop in here!" - "Nie ma tu nic to ścięcia."
  • "This sucks." - "To jest do bani."
  • "Getttt meeee outttt!" - "Wyciągnij mnieeeee!"
  • "I'm claustrophobic!" - "Mam klaustrofobię!"
  • "I have a fear of tight spaces!" - "Boję się ciasnych przestrzeni!"
  • "I can't breathe! Wait." - "Nie mogę oddychać! Czekaj."
  • "I can't see anything!" - "Nic nie widzę!"
  • "This is honestly the worst." - "To szczerze najgorsze."
  • "I hate it in here." - "Nienawidzę tu być."
  • "What did I ever do to you?" - "Co ja ci zrobiłam?"
 • Gdy zostawiona na ziemi:
  • "You'll come back, right?" - "Wrócisz, prawda?"
  • "What did I say?" - "Co ja powiedziałam?"
  • "Oh, that's low." - "Ale lipa."
  • "I know this is only temporary..." - "Wiem, że to tylko chwilowe..."
  • "Awww..." - "Awww..."
  • "Oh, is that how it is?!" - "Oh, a więc tak się sprawy mają?!"
  • "Hey! I'd never throw you away!" - "Hej! Ja bym cię nigdy nie wyrzuciła!"
  • "Why would you throw me away?" - "Dlaczego mnie odrzuciłeś?"
  • "Aren't we friends?" - "Nie jesteśmy przyjaciółmi?"
  • "Who chucks a talking axe?!" - "Kto wywala gadającą siekierę?!"
  • "I... don't understand!" - "Ja... Ja nie rozumiem!"
  • "Can we talk about this?" - "Możemy o tym porozmawiać?"
  • "Don't forget about me!" - "Nie zapomnij o mnie!"
  • "Oof!" - "Oof!"
  • "I don't like where this is going." - "Nie lubię tego gdzie to zmierza."
  • "Are... are you gonna make like a tree?" - "Czy... czy ty chcesz odejść?"
  • "Ouch!" - "Ała!"
  • "Don't leave! I... I think I smell roses!" - "Nie odchodź! Czuję... czuję zapach róż!"
 • Gdy jest na ziemi:
  • "Come back! Take we with you!" - "Wracaj! Weź mnie ze sobą!"
  • "Where did you go?" - "Gdzie poszedłeś?"
  • "Take me with you!" - "Weź mnie ze sobą!"
  • "I'm getting dirty!" - "Brudzę się!"
  • "It's cold!" - "Jest zimne!"
  • "There's monsters around you know!" - "Wkoło są potwory!"
  • "I resent that!" - "Uraziłeś mnie tym!"
  • "You're abandoning me?!" - "Porzucasz mnie?!"
  • "But... but we're inseparable!" - "Ale... ale my byliśmy nierozłączni!"
  • "Hey! Get back over here!" - "Hej! Wracaj tutaj!"
  • "I can't chop trees by myself!" - "Nie mogę sama ścinać drzew!"
  • "So... lonely..." - "Taka... samotna..."
  • "I guess I'll just stay here then..." - "Po prostu tutaj poczekam..."
  • "What if I get stolen?!" - "A co jeśli zostanę ukradziona?!"
 • Gdy wybrana:
  • "You came back!" - "Wróciłeś!"
  • "I missed you so much!" - "Tak bardzo za tobą tęskniłam!"
  • "Did you miss me?" - "Tęskniłeś za mną?"
  • "Ahhh, I'm back where I belong." - "Ahhh, wróciłam na swoje miejsce."
  • "It feels so good to be reunited!" - "To takie przyjemne uczucie złączyć się ponownie!"
  • "I was afraid you'd never come back." - "Bałam się, że nigdy nie wrócisz."
  • "You came back for me!" - "Wróciłeś po mnie!"
  • "Oh, thank goodness." - "Oh, dzięki Bogu."
  • "Oh, it was awful!" - "Oh, to było okropne!"
  • "Never do that again! My little heart can't take it." - "Nigdy nie rób tego więcej! Moje małe serduszko tego nie zniesie."
  • "From now on we'll be inseparable." - "Od teraz będziemy nierozłączni."
 • Po ścięciu drzewa:
  • "Woooooo!" - "Łuuuuuu!"
  • "Yeah!" - "O tak!"
  • "Stupid tree!" - "Głupie drzewo!"
  • "Nom nom nom!" - "Om nom nom!"
  • "We did it!" - "Zrobiliśmy to!"
  • "I feel ALIVE!" - "Czuję, że ŻYJĘ!"
  • "HaHAHA!" - "HaHAHA"
  • "YEEEESS!" - "TAAAAK!"
  • "This is what I live for!" - "Po to właśnie żyję!"
  • "Woo-hoohoo!" - "Łuu-huuhuu!"
  • "RAAAA!" - "RAAAA!"
  • "Die! Die!" - "Umieraj! Umieraj!"
  • "Chop! Chop!" - "Ścinać! Ścinać!"
  • "Destruction!" - "Destrukcja!"
  • "CHOP!" - "ŚCINAĆ!"
  • "This is AWESOME!" - "To jest NIESAMOWITE!"
  • "Death to all trees!" - "Śmierć wszystkim drzewom!"
  • "Again! Let's chop another!" - "Jeszcze raz! Zetnijmy kolejne!"
  • "Nice swing!" - "Piękne cięcie!"
  • "Too easy!" - "Zbyt proste!"
 • Gdy nadciąga klątwa (daleko):
  • "Are you OK?" - "Nic ci nie jest?"
  • "You look distracted, Woodie." - "Wyglądasz na rozkojarzonego, Woodie."
  • "It's just a tree! Calm down!" - "Zwolnij! To tylko drzewo!"
 • Gdy nadciąga klątwa  (średnio):
  • "Don't chop too fast. You know what will happen!" - "Nie tnij zbyt szybko! Wiesz co się stanie!"
  • "You might want to slow down a bit." - "Możesz chcieć troszkę zwolnić."
  • "Woodie? Can you hear me?" - "Woodie? Słyszysz mnie?"
  • "Careful, you're getting yourself worked up!" - "Ostrożnie, przepracujesz się!"
 • Gdy nadciąga klątwa (blisko):
  • "Woodie! Be careful!" - "Woodie! Ostrożnie!"
  • "It's starting!" - "Zaczyna się!"
  • "You're not looking so good!" - "Nie wyglądasz dobrze!"
  • "Your teeth are growing!" - "Twoje zęby zaczynają rosnąć!"
  • "Watch out! You're going to turn!" - "Uważaj! Zaraz się przemienisz!"
 • Gdy Woodie się uspokoi bez przemiany:
  • "That was a close one!" - "Było blisko!"
  • "I think we'll be alright." - "Myślę, że będzie dobrze."
  • "You're looking much better now." - "Teraz wyglądasz znacznie lepiej."
  • "It's passed. For now." - "Minęło. Na razie."
  • "I was silly to doubt you." - "Byłam niemądra, że w ciebie powątpiewałam."
  • "Wow, I was afraid you were in for it!" - "Wow, a już się bałam!"
  • "I think the colour's returning to your cheeks." - "Myślę, że kolory wracają na twoje policzki."
  • "It's back in the lodge. Phew!" - "Wracasz do normy. Uff!"
 • Gdy Woodie zmienia się w bobra :
  • "Oh no!" - "O nie!"
  • "You have to fight it!" - "Musisz z tym walczyć!"
  • "No! Fight it!" - "Nie! Walcz z tym!"
  • "You've gotta resist!" - "Musisz się opierać!"
  • "It happened again!" - "To znowu się dzieje!"
  • "The curse!" - "Klątwa!"
  • "Not again!" - "Nie znowu!"
  • "You don't have to do this!" - "Nie musisz tego robić!"
  • "I warned you!" - "Ostrzegałam cię!"
  • "Woodie!" - "Woodie!"
 • Gdy Woodie powraca z przemiany w bobra :
  • "You're back!" - "Wróciłeś!"
  • "Quick! Pick me up!" - "Szybko! Podnieś mnie!"
  • "Are you okay?" - "Nic ci nie jest?"
  • "Don't let that happen again!" - "Nie pozwól żeby to się znowu stało!"
  • "Everything is going to be fine. Just focus!" - "Wszystko będzie dobrze. Tylko się skup!"
  • "You scared me!" - "Wystraszyłeś mnie!"
  • "I'm so glad you're alright!" - "Tak się cieszę, że jesteś cały!"
  • "Whew! Still in one piece?" - "Ciągle w jednym kawałku?"
  • "It's good to have you back, buddy." - "Dobrze mieć cię znowu, kumplu."
  • "You look much better." - "Wyglądasz znacznie lepiej."
  • "Phew! That was scary!" - "Uff! To było przerażające!"
  • "I'm glad it's over..." - "Cieszę się, że już po wszystkim..."
  • "Let's not do that again." - "Nie rób tak więcej."
  • "Remember your breathing exercises!" - "Pamiętaj o swoich ćwiczeniach na oddychanie!"
  • "That was a rough one, huh?" - "Tym razem było ciężko, co?"
  • "I think that creepy girl is mad at you." - "Myślę, że przerażająca dziewczynka jest na ciebie zła."
 • Gdy głód bobra jest nieco niższy:
  • "Are you okay?" - "Nic ci nie jest?"
  • "You alright, big guy?" - "W porządku, wielkoludzie?"
  • "What's wrong?" - "Coś jest nie tak?"
  • "Are you sure you're feeling alright?" - "Jesteś pewien, że dobrze się czujesz?"
  • "You're looking extra gruff today." - "Wyglądasz dzisiaj na bardziej gburowatego."
  • "You look distracted." - "Wyglądasz na rozkojarzonego."
  • "Why are you making that face?" - "Dlaczego robisz taką minę?"
  • "Try to take deep breaths, okay?" - "Spróbuj wziąć głęboki oddech, OK?"
  • "Calm down! Maybe you need to chew on a twig or something." - "Uspokój się! Może potrzebujesz zjeść trochę patyków czy coś."
  • "Chewing some wood will help you focus." - "Żucie drewna pomoże ci się skupić."
 • Gdy głód bobra jest umiarkowanie niski:
  • "Hello? Can you hear me?" - "Halo? Słyszysz mnie?"
  • "Isn't it about time for a nice wood snack?" - "Czy nie jest pora na małą drewnianą przekąskę?"
  • "Woodie! Remember to eat your twigs!" - "Woodie! Pamiętaj by gryźć swoje patyki!"
  • "You might want to eat a log." - "Możesz chcieć zjeść trochę kłód."
  • "Mmm, bark... doesn't that sound good right now? Hm?" - "Mmm, kora... czy to nie brzmi dobrze?"
  • "Have you been putting off your wood meals again?" - "Czy znowu odstawiłeś swoje drewniane posiłki?"
  • "Hey, hey, have a woodchip." - "Hej, hej, masz trochę wiór."
  • "You know what happens if you don't eat enough wood!" - "Wiesz co się stanie, jeśli nie zjesz wystarczająco dużo drewna!"
 • Gdy głód bobra jest bardzo niski:
  • "No! Don't chop any more!" - "Nie! Nie ścinaj więcej!"
  • "The transformation is starting!" - "Przemiana się zaczyna!"
  • "One more chop and you're in trouble!" - "Jeszcze jedno ścięcie i będziesz miał kłopoty!"
  • "You're overdoing it!" - "Przesadzasz!"
  • "You're not pacing yourself!" - "Nie oszczędzasz się!"
  • "You're about to change!" - "Jesteś blisko przemiany!"
  • "Take it easy!" - "Uspokój się!"
  • "Ease up, you're looking a little bucktoothed!" - "Spokojnie, wyglądasz na ząbkującego!"
  • "You've gotta slow down!" - "Musisz zwolnić!"
  • "Stop chopping, I'm getting nervous!" - "Przestań ścinać, denerwuję się!"
  • "Slow down, I'm worried about you!" - "Zwolnij, martwię się o ciebie!"
  • "Watch out! You're going to turn!" - "Uważaj! Zaraz się przemienisz!"
 • Gdy podniesiona mając w ręce inną Lucy:
  • "You two-timer!" - "Ty zdrajco!"
  • "But I'M your one and only Lucy!" - "Ale to JA JESTEM twoją jedyną Lucy!"
  • "There can be only one!" - "Może być tylko jedna!"
  • "How dare you do this to me!" - "Jak śmiesz mi to robić!"
  • "You're replacing me?!" - "Zamieniłeś mnie?!"
  • "That's not me!" - "To nie ja!"
  • "Betrayal!" - "Zdrajca!"
  • "Ooo I'll remember that!" - "Ooo zapamiętam to!"
  • "Hey! Can't you tell us apart?" - "Hej! Nie rozróżniasz nas?"
  • "She's an impostor!" - "To oszustka!"
  • "It's like you don't even know me!" - "To tak jakbyś mnie w ogóle nie znał!"
  • "Get rid of her! It's freaking me out." - "Pozbądź się jej! Wkurza mnie!"
  • "I'm having an identity crisis over here." - "Mam tutaj kryzys osobowości."
  • "Oh, you're just AXING for trouble!" - "Oh, po prostu prosisz się o kłopoty!"
  • "You can't have two Lucys!" - "Nie możesz mieć dwóch Lucy!"
  • "You can't have him! He's mine!" - "Nie możesz go mieć! On jest mój!"
 • Gdy podniesiona przez inną postać:
  • "You're not Woodie!" - "Ty nie jesteś Woodie!"
  • "Put me down!" - "Odłóż mnie!"
  • "Hey! Fresh!" - "Hej! Żółtodziobie!"
  • "Gross." - "Ohydne."
  • "Excuse you!" - "Przepraszam!"
  • "Ummmm, EXCUSE me??" - "Ummm, PRZEPRASZAM??"
  • "Leave me alone, you brute!" - "Zostaw mnie w spokoju, brutalu!"
  • "Put me down! You smell!" - "Odłóż mnie! Śmierdzisz!"
  • "Did I say you could take me?" - "Czy powiedziałam, że możesz mnie wziąć?"
  • "Get your mitts off me!" - "Zabieraj swoje łapska ode mnie!"
  • "Drop me this instant!" - "Odłóż mnie natychmiast!"
  • "How dare you pick me up?!" - "Jak śmiesz mnie podnosić?"
  • "Yuck, your hands are greasy!" - "Fuj, twoje ręce są tłuste!"
  • "Let me go!" - "Zostaw mnie!"
  • "Help! I'm being kidnapped." - "Pomocy! Zostałam porwana."
  • "Stranger danger!" - "Uwaga obcy!"
  • "I don't know you." - "Nie znam cię."
 • Gdy nawiedzona przez ducha:
  • "Ouch, that hurts." - "Ała, to boli."
  • "ooOOoooOO to you too." - "Tobie też 'ooOOoooOO'."
  • "Now I'm a HAUNTED axe." - "Teraz jestem NAWIEDZONĄ siekierą."
  • "I'm not scared of you, ghost!" - "Nie boję się ciebie, duchu!"
  • "Boo who?" - "Buuu? Kto to?"
  • "I've seen scarier." - "Widziałam straszniejsze rzeczy."
  • "You think I'm afraid of you?" - "Myślisz, że się ciebie boję?"
  • "Do you worst, ghost." - "Postaraj się lepiej, duchu."
  • "Go bother someBODY else! Haha." - "Naprzykrzaj się komuś innemu!" (nieprzetłumaczalna gra słów)
  • "What did I ever do to you!?" - "Co ja ci zrobiłam!?"
  • "You're the ghostest with the mostest!" - "Najstraszniejszy z duchów!"
  • "Don't take it out on me just 'cause you're dead!" - "Nie wyżywaj się na mnie tylko dlatego, bo jesteś martwy!"
  • "If you were corporeal I'd chop you!" - "Gdybyś był materialny, to bym cię ścięła!"
  • "OOooOOooOOoo! Haha, just kidding." - "OOooOOooOOoo! Haha, żartowałam."
  • "Creepy!" - "Przerażające!"
  • "Brrr! You're cold!" - "Brrr! Jesteś zimny!"
  • "You got ectoplasm on my handle!!" - "Masz ektoplazmę na moim trzonku!!"
  • "Knock it off!" - "Dosyć tego!" 
  • "Rude!" - "Cham!"
  • "I am an axe possessed!" - "Jestem opętaną siekierą!"
  • "Pick on someone your own size!" - "Wybierz kogoś swoich rozmiarów!"
  • "Hey!" - "Hej!"
  • "Jeez! Did I anger you in a past life?" - "Czy ja cię rozgniewałam w poprzednim życiu?"
  • "I'm white as a sheet." - "Jestem blada jak ściana."
  • "You're looking boo-tiful today." - "Wyglądasz dzisiaj pięknie." (nieprzetłumaczalna gra słów)

Wypełniacz CiekawostkiEdytuj

 • Gdy zespawnuje się Lucy za pomocą konsoli, grając inną postacią niż Woodie, to automatycznie zniknie.
 • Siekiery położone na ziemi są odwrócone trzonkiem w lewo, jednak Lucy jest odwrócona w prawo.
 • Wydaje odgłosy podobne do brzmienia piły muzycznej.

Niebieski klejnot GaleriaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.