Don't Starve Wiki
Advertisement
Icon Science

Nauka (ang. Science) – jedna z zakładek znajdujących się po lewej stronie, reprezentuje ją rysunek atomu. Pozwala na pozyskanie nowych przedmiotów w drodze łączenia składników. Zakładka jest głównie wykorzystywana do tworzenia prototypów i odblokowania większości wytwarzanych przedmiotów lub przewidywania pogody.

Maszyna nauki jest możliwa do stworzenia na początku gry, wymagana do wykonania silnika alchemicznego.

W przypadku próby skonstruowania przedmiotu lub struktury, musi być on wcześniej wynaleziony. Stanie blisko maszyny nauki pozwala na wynalazki pierwszego poziomu. Chcąc wynaleźć prototypy drugiego i trzeciego poziomu, musimy stanąć blisko silnika alchemicznego (drugi poziom),prestycylindratora (trzeci poziom) lub manipulatora cienia (czwarty poziom). Wynalezienie przedmiotu nie kosztuje dodatkowych materiałów, a po pierwszym wykonaniu, dalsze mogą być stworzone w dowolnym miejscu.

Presticylindrator oraz manipulator cienia nie są częściami zakładki nauki, lecz magii, działają jednak w ten sam sposób.

Wytwarzane przedmioty[]

WypełniaczCiekawostki[]

  • We wczesnej wersji gry, istniał system punktów inspiracji, zamiast prototypów, działało to w ten sposób, że kiedy wkładało się przedmioty do maszyny nauki lub do silnika alchemicznego, to dostawało je się i za nie można było odblokowywać przedmioty. Symbolem ich była żarówka.


Advertisement