Don't Starve Wiki
Advertisement

Mikroklimat (ang. Biome) – część świata charakteryzująca się występującą na niej charakterystyczną florą i fauną. Większość z nich ma używa określonej darni za pomocą której możliwe jest odróżnianie biomów. Mikroklimaty różnią się wielkością i kształtem, są nieodłączną częścią świata i wszystkie razem tworzą główną wyspę. Możliwe jest przemieszczanie się pomiędzy nimi pieszo lub za pomocą tunelu robaka. Określone zwierzęta i rośliny mogą, ale muszą być wyjątkowe dla danego mikroklimatu, przykładowo sadzonki występują w wielu biomach, a trzcina tylko na bagnach.

Świerk.png Mikroklimaty na powierzchni[]

Spilagmit.png Mikroklimaty w jaskiniach[]

Antyczny pomnik głowy.png Mikroklimaty w ruinach[]

Panowanie Gigantów (DLC).png Drzewo liściaste (RoG).pngMikroklimaty w DLC - Panowanie Gigantów[]

Rozbitkowie (DLC).png Palma (DSS).pngMikroklimaty w DLC - Rozbitkowie[]

Świniogród (DLC).pngDrzewohamlet.pngMikroklimaty w DLC - Świniogród[]

Advertisement