FANDOM


(Anulowanie wersji nr 223189 utworzonej przez RykixHD (dyskusja))
(Polska jest zła !)
Linia 1: Linia 1:
[[Konsola]] jest narzędziem dewelopera w ''Don't Starve''. Gracz może otworzyć konsole przyciskiem '''~ '''(dla Windowsa i Linuxa) oraz '''''§ '''''(dla Maca). Ale aby to zrobić ta opcja musi być włączona w
+
'''POLSKA JEST ZŁA'''[[Kategoria:Mechanika gry]]
 
<Moje dokumenty>\Klei\DoNotStarve\settings.ini <- Windows
 
~/.klei/DoNotStarve/settings.ini <- Linux
 
Po otworzeniu pliku settings.ini należy dokonać następującej zmiany:
 
[MISC]
 
ENABLECONSOLE = true
 
==Proste komendy==
 
Istnieją proste komendy, które zostały zadeklarowane w data\scripts\consolecommands.lua. Niestety są one wyłączone. Możemy je uruchomić poprzez:
 
RunS​cript("consolecommands")
 
Pozwala nam to na używanie poniższych komend.
 
 
*'''Debug Spawn'''
 
c_spawn([http://dont-starve-game.wikia.com/wiki/Console/Prefab_List "prefab"], liczba)
 
Tworzy wybraną rzecz.
 
*'''Zdrowie'''
 
c_sethea​lth(''100'')
 
Ustawia zdrowie na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).
 
*'''Zdrowie psychiczne'''
 
c_setsanit​y(100)
 
Ustawia zdrowie psychiczne na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).
 
*'''Głód'''
 
c_sethunger(''100'')
 
Ustawia głód na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).
 
*'''Dodaj przedmiot, zbuduj strukturę (pod myszką)'''
 
c_give([http://dont-starve-game.wikia.com/wiki/Console/Prefab_List "prefab"], liczba)
 
Umieszcza wybrany przedmiot w ekwipunku.
 
*'''God Mode'''
 
c_godmode()
 
Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.
 
 
*'''Prędkość. Uwaga zbyt duża wartość buguje gre'''
 
c_speed(prędkość)
 
 
==Komendy gracza==
 
Jeżeli chcemy dać innemu graczowi dobraną komendę i jej działanie wystarczy wpisać w GETPLAYER(nick gracza), jeżeli chcemy sobie nic tam nie wpisujemy.
 
*'''Szybkość'''
 
<span style="line-height:21px;">GetPlayer().components.locomotor.runspeed = 20</span>
 
<span style="line-height:21px;">Standardowo ustawione jest 6. 10 czyni postać nieco szybszą, 40 pozwala na bieg przez ściany i ocean.</span>
 
*'''God Mode'''
 
GetPlayer().components.health:SetInvincible(true)
 
Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego, nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.
 
*'''Tryb kreatywny'''
 
GetPlayer().components.builder:GiveAllRecipes()
 
Możemy tworzyć wszystkie przedmioty bez ograniczeń.
 
*'''Maksymalne zdrowie'''
 
GetPlayer().components.health:SetMaxHealth(''wartość'')'''​'''
 
Zmienia maksymalny poziom zdrowia postaci.
 
*'''Maksymalne zdrowie psychiczne'''
 
GetPlayer().components.sanity:SetMax(''wartość'')'''​'''
 
Zmienia maksymalny poziom zdrowia psychicznego postaci.
 
*'''Maximum głód'''
 
'''​'''GetPlayer().components.hunger:SetMax(''wartość'')'''​'''
 
Zmienia maksymalny poziom głodu postaci
 
*'''Zatrzymaj głód'''
 
'''​'''GetPlayer().components.hunger:Pause(true)'''​'''
 
Postaci nie spada głód.
 
 
* '''Zwiększ obrażenia'''
 
<span style="line-height:22px;">GetPlayer().components.combat.damagemultiplier = 2</span>
 
<span style="line-height:22px;">Zwiększa obrażenia dwa razy. Liczbę 2 można zamienić na inną.</span>
 
 
==Komendy świata==
 
*'''Odblokowuje wszystkie postacie'''
 
GetPlayer().profile:UnlockEverything()
 
 
*'''Debug Spawn'''
 
'''​'''DebugSpawn("''prefab"'')'''​'''
 
Po naciśnięciu Enter, w miejscu kursora pojawia się wybrany obiekt
 
 
*'''Teleport do wybranego obiektu'''
 
'''​'''c_gonext("''prefab name''")'''​'''
 
Po naciśnięciu Enter przenosi postać na najbliższego obiektu wpisanego w komendzie.
 
 
*'''Usunięcie przedmiotu pod kursorem'''
 
'''​'''TheInput:GetWorldEntityUnderMouse():Remove()'''​'''
 
Po wciśnięciu Enter usuwa przedmiot znajdujący się pod kursorem.
 
*'''Pokaż mapę'''
 
'''​'''minimap = TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap")'''​'''
 
'''​'''minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)'''​'''
 
Po wpisaniu pierwszej komendy, wpisz drugą. Cała mapa zostanie odsłonięta. Po zapisaniu gry i po ponownym wejściu na świat, minimapa wraca do stanu normalnego (to co sami odkryliśmy, będzie normalnie pokazane).
 
 
 
Jednolinijkowa, dłuższa wersja.
 
'''​'''TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap").MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)'''​'''
 
Jednolinijkowa, krótsza wersja.
 
'''​'''GetWorld.minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)'''​'''
 
 
*'''Opuść dzień'''
 
'''​GetClock():MakeNextDay()'''
 
Opuszcza obecny dzień.
 
 
*'''Opuść więcej dni'''
 
'''​'''for x = 1, ''50'' do GetClock():MakeNextDay() end'''​'''
 
Opuszcza 50 dni w tym przypadku, wystarczy zastąpić liczbę dowolną wartością.
 
 
'''''UWAGA!''':'' Zbyt wysoka liczba może zamrozić grę.
 
 
*'''Zacznij lato'''
 
'''​'''GetSeasonManager():StartSummer()'''​'''
 
Rozpoczyna lato
 
 
*'''Zacznij zimę'''
 
'''​'''GetSeasonManager():StartWinter()'''​'''
 
Rozpoczyna zimę
 
 
*'''Zacznij wiosnę'''
 
'''​'''GetSeasonManager():StartSpring()'''​'''
 
Rozpoczyna wiosnę
 
 
*'''Zacznij jesień'''
 
'''​'''GetSeasonManager():StartAutumn()'''​'''
 
Rozpoczyna jesień
 
 
*'''Zacznij deszcz'''
 
'''​'''GetSeasonManager():StartPrecip()'''​'''
 
Rozpoczyna deszcz.
 
 
*'''Zatrzymaj deszcz'''
 
'''​'''GetSeasonManager():StopPrecip()'''​'''
 
Wyłącza deszcz.
 
* '''Uderza w gracza piorunem'''
 
GetSeasonManager():DoLightningStrike(Vector3(GetPlayer().Transform:GetWorldPosition()))'''​'''
 
 
*'''Ustaw długość segmentów dnia'''
 
GetClock():SetSegs(''day,dusk,night'')
 
'''''UWAGA!''':'' Liczba powyżej 16 powoduje crash gry.
 
GetClock():SetSegs(''14,1,1'')
 
Bardzo długi dzień, bardzo krótki wieczór i noc
 
[[Kategoria:Mechanika gry]]
 

Wersja z 08:52, sty 11, 2018

POLSKA JEST ZŁA

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.