Don't Starve Wiki
(zmieniłem trochę)
Znaczniki: apiedit, VisualEditor
Znaczniki: apiedit, VisualEditor
Linia 62: Linia 62:
 
==Komendy świata==
 
==Komendy świata==
 
*'''Odblokowuje wszystkie postacie'''
 
*'''Odblokowuje wszystkie postacie'''
GetPlayer().profile:UnlockEverything() to nie działa na DLC rozbitkowie
+
GetPlayer().profile:UnlockEverything()
   
 
*'''Debug Spawn'''
 
*'''Debug Spawn'''

Wersja z 20:30, 25 lut 2016

Konsola jest narzędziem dewelopera w Don't Starve. Gracz może otworzyć konsole przyciskiem ~ (dla Windowsa i Linuxa) oraz § (dla Maca). Ale aby to zrobić ta opcja musi być włączona w

<Moje dokumenty>\Klei\DoNotStarve\settings.ini <- Windows
~/.klei/DoNotStarve/settings.ini       <- Linux

Po otworzeniu pliku settings.ini należy dokonać następującej zmiany:

[MISC]
ENABLECONSOLE = true

Proste komendy

Istnieją proste komendy, które zostały zadeklarowane w data\scripts\consolecommands.lua. Niestety są one wyłączone. Możemy je uruchomić poprzez:

RunS​cript("consolecommands")

Pozwala nam to na używanie poniższych komend.

 • Debug Spawn
c_spawn("prefab", liczba)

Tworzy wybraną rzecz.

 • Zdrowie
c_sethea​lth(0.1)

Ustawia zdrowie na wybraną wartość.

 • Zdrowie psychiczne
c_setsanit​y(0.1)

Ustawia zdrowie psychiczne na wybraną wartość.

 • Głód
c_sethunger(0.1)

Ustawia głód na wybraną wartość.

 • Dodaj przedmiot, zbuduj strukturę (pod myszką)
c_give("prefab", liczba)

Umieszcza wybrany przedmiot w ekwipunku.

 • God Mode
c_godmode()

Wkaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego, nie zmieniają się, kiedy zostaniemy zaatakowani.

 • Prędkość
c_speed(prędkość)

Komendy gracza

 • Szybkość
GetPlayer().components.locomotor.runspeed = 6

Standardowo ustawione jest 6. 10 czyni postać nieco szybszą, 40 pozwala na bieg przez ściany i ocean.

 • God Mode
GetPlayer().components.health:SetInvincible(true)

Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego, nie zmieniają się, kiedy zostaniemy zaatakowani.

 • Tryb kreatywny
GetPlayer().components.builder:GiveAllRecipes()

Możemy tworzyć wszystkie przedmioty bez ograniczeń.

 • Maksymalne zdrowie
GetPlayer().components.health:SetMaxHealth(wartość - ułamek)

Zmienia maksymalny poziom zdrowia postaci.

 • Maksymalne zdrowie psychiczne
GetPlayer().components.sanity:SetMax(wartość - ułamek)

Zmienia maksymalny poziom zdrowia psychicznego postaci.

 • Maximum głód
 GetPlayer().components.hunger:SetMax(wartość - ułamek)

Zmienia maksymalny poziom głodu postaci

 • Zatrzymaj głód
GetPlayer().components.hunger:Pause(true)

Postaci nie spada głód.

 • Zwiększ obrażenia
GetPlayer().components.combat.damagemultiplier = 2

Zwiększa obrażenia dwa razy. Liczbę 2 można zamienić na inną.

Komendy świata

 • Odblokowuje wszystkie postacie
GetPlayer().profile:UnlockEverything() 
 • Debug Spawn
DebugSpawn("prefab name")

Po naciśnięciu Enter, w miejscu kursora pojawia się wybrany obiekt

 • Teleport do wybranego obiektu
c_gonext("prefab name")

Po naciśnięciu Enter przenosi postać na najbliższego obiektu wpisanego w komendzie.

 • Usunięcie przedmiotu pod kursorem
TheInput:GetWorldEntityUnderMouse():Remove()

Po wciśnięciu Enter usuwa przedmiot znajdujący się pod kursorem.

 • Pokaż mapę
minimap = TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap")
minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)

Po wpisaniu pierwszej komendy, wpisz drugą. Cała mapa zostanie odsłonięta. Po zapisaniu gry i po ponownym wejściu na świat, minimapa wraca do stanu normalnego (to co sami odkryliśmy, będzie normalnie pokazane).

Jednolinijkowa, dłuższa wersja.

TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap").MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)
 • Opuść dzień
​GetClock():MakeNextDay()

Opuszcza obecny dzień.

 • Opuść więcej dni
for x = 1, 50 do GetClock():MakeNextDay() end

Opuszcza 50 dni w tym przypadku, wystarczy zastąpić liczbę dowolną wartością.

UWAGA!: Zbyt wysoka liczba może zamrozić grę.

 • Zacznij lato
GetSeasonManager():StartSummer()

Rozpoczyna lato

 • Zacznij zimę
GetSeasonManager():StartWinter()

Rozpoczyna zimę

 • Zacznij wiosnę
 GetSeasonManager():StartSpring()

Rozpoczyna wiosnę

 • Zacznij jesień
GetSeasonManager():StartAutumn()

Rozpoczyna jesień

 • Zacznij deszcz
GetSeasonManager():StartPrecip()

Rozpoczyna deszcz.

 • Zatrzymaj deszcz
GetSeasonManager():StopPrecip()

Wyłącza deszcz.

 • Uderza w gracza piorunem
GetSeasonManager():DoLightningStrike(Vector3(GetPlayer().Transform:GetWorldPosition()))
 • Ustaw długość segmentów dnia
GetClock():SetSegs(day,dusk,night)

UWAGA!: Liczba powyżej 16 powoduje crash gry.

GetClock():SetSegs(14,1,1)

Bardzo długi dzień, bardzo krótki wieczór i noc