Don't Starve Wiki
Znacznik: apiedit
(Anulowanie wersji 244686 autorstwa Grzybek7558 (dyskusja))
Znacznik: Anulowanie edycji
 
(Nie pokazano 24 wersji utworzonych przez 19 użytkowników)
Linia 6: Linia 6:
 
[MISC]
 
[MISC]
 
ENABLECONSOLE = true
 
ENABLECONSOLE = true
  +
==Proste komendy==
==
 
  +
Istnieją proste komendy, które zostały zadeklarowane w data\scripts\consolecommands.lua. Niestety są one wyłączone. Możemy je uruchomić poprzez:
  +
RunS​cript("consolecommands")
  +
Pozwala nam to na używanie poniższych komend.
  +
  +
*'''Debug Spawn'''
  +
c_spawn([http://dont-starve-game.wikia.com/wiki/Console/Prefab_List "prefab"], liczba)
  +
Tworzy wybraną rzecz.
  +
*'''Zdrowie'''
  +
c_sethea​lth(''100'')
  +
Ustawia zdrowie na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).
  +
*'''Zdrowie psychiczne'''
  +
c_setsanit​y(100)
  +
Ustawia zdrowie psychiczne na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).
  +
*'''Głód'''
  +
c_sethunger(''100'')
  +
Ustawia głód na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).
  +
*'''Dodaj przedmiot, zbuduj strukturę (pod myszką)'''
  +
c_give([http://dont-starve-game.wikia.com/wiki/Console/Prefab_List "prefab"], liczba)
  +
Umieszcza wybrany przedmiot w ekwipunku.
  +
*'''God Mode'''
  +
c_godmode()
  +
Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.
  +
  +
*'''Prędkość. Uwaga zbyt duża wartość buguje gre'''
  +
c_speed(prędkość)
   
 
==Komendy gracza==
 
==Komendy gracza==
  +
Jeżeli chcemy dać innemu graczowi dobraną komendę i jej działanie wystarczy wpisać w GETPLAYER(nick gracza), jeżeli chcemy sobie nic tam nie wpisujemy.
 
*'''Szybkość'''
 
*'''Szybkość'''
 
<span style="line-height:21px;">GetPlayer().components.locomotor.runspeed = 20</span>
 
<span style="line-height:21px;">GetPlayer().components.locomotor.runspeed = 20</span>
Linia 35: Linia 61:
 
<span style="line-height:22px;">Zwiększa obrażenia dwa razy. Liczbę 2 można zamienić na inną.</span>
 
<span style="line-height:22px;">Zwiększa obrażenia dwa razy. Liczbę 2 można zamienić na inną.</span>
   
  +
==Komendy świata==
==
 
  +
*'''Odblokowuje wszystkie postacie'''
  +
GetPlayer().profile:UnlockEverything()
  +
  +
*'''Debug Spawn'''
  +
'''​'''DebugSpawn("''prefab"'')'''​'''
  +
Po naciśnięciu Enter, w miejscu kursora pojawia się wybrany obiekt
  +
  +
*'''Teleport do wybranego obiektu'''
  +
'''​'''c_gonext("''prefab name''")'''​'''
  +
Po naciśnięciu Enter przenosi postać na najbliższego obiektu wpisanego w komendzie.
  +
  +
*'''Usunięcie przedmiotu pod kursorem'''
  +
'''​'''TheInput:GetWorldEntityUnderMouse():Remove()'''​'''
  +
Po wciśnięciu Enter usuwa przedmiot znajdujący się pod kursorem.
  +
*'''Pokaż mapę'''
  +
'''​'''minimap = TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap")'''​'''
  +
'''​'''minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)'''​'''
  +
Po wpisaniu pierwszej komendy, wpisz drugą. Cała mapa zostanie odsłonięta. Po zapisaniu gry i po ponownym wejściu na świat, minimapa wraca do stanu normalnego (to co sami odkryliśmy, będzie normalnie pokazane).
  +
  +
  +
Jednolinijkowa, dłuższa wersja.
  +
'''​'''TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap").MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)'''​'''
  +
Jednolinijkowa, krótsza wersja.
  +
'''​'''GetWorld.minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)'''​'''
  +
  +
*'''Opuść dzień'''
  +
'''​GetClock():MakeNextDay()'''
  +
Opuszcza obecny dzień.
  +
  +
*'''Opuść więcej dni'''
  +
'''​'''for x = 1, ''50'' do GetClock():MakeNextDay() end'''​'''
  +
Opuszcza 50 dni w tym przypadku, wystarczy zastąpić liczbę dowolną wartością.
  +
  +
'''''UWAGA!''':'' Zbyt wysoka liczba może zamrozić grę.
  +
  +
*'''Zacznij lato'''
  +
'''​'''GetSeasonManager():StartSummer()'''​'''
  +
Rozpoczyna lato
  +
  +
*'''Zacznij zimę'''
  +
'''​'''GetSeasonManager():StartWinter()'''​'''
  +
Rozpoczyna zimę
  +
  +
*'''Zacznij wiosnę'''
  +
'''​'''GetSeasonManager():StartSpring()'''​'''
  +
Rozpoczyna wiosnę
  +
  +
*'''Zacznij jesień'''
  +
'''​'''GetSeasonManager():StartAutumn()'''​'''
  +
Rozpoczyna jesień
  +
  +
*'''Zacznij deszcz'''
  +
'''​'''GetSeasonManager():StartPrecip()'''​'''
  +
Rozpoczyna deszcz.
  +
  +
*'''Zatrzymaj deszcz'''
  +
'''​'''GetSeasonManager():StopPrecip()'''​'''
  +
Wyłącza deszcz.
  +
* '''Uderza w gracza piorunem'''
  +
GetSeasonManager():DoLightningStrike(Vector3(GetPlayer().Transform:GetWorldPosition()))'''​'''
  +
  +
*'''Ustaw długość segmentów dnia'''
  +
GetClock():SetSegs(''day,dusk,night'')
  +
'''''UWAGA!''':'' Liczba powyżej 16 powoduje crash gry.
  +
GetClock():SetSegs(''14,1,1'')
  +
Bardzo długi dzień, bardzo krótki wieczór i noc
  +
[[Kategoria:Mechanika gry]]

Aktualna wersja na dzień 11:27, 2 maj 2021

Konsola jest narzędziem dewelopera w Don't Starve. Gracz może otworzyć konsole przyciskiem ~ (dla Windowsa i Linuxa) oraz § (dla Maca). Ale aby to zrobić ta opcja musi być włączona w

<Moje dokumenty>\Klei\DoNotStarve\settings.ini <- Windows
~/.klei/DoNotStarve/settings.ini       <- Linux

Po otworzeniu pliku settings.ini należy dokonać następującej zmiany:

[MISC]
ENABLECONSOLE = true

Proste komendy[]

Istnieją proste komendy, które zostały zadeklarowane w data\scripts\consolecommands.lua. Niestety są one wyłączone. Możemy je uruchomić poprzez:

RunS​cript("consolecommands")

Pozwala nam to na używanie poniższych komend.

 • Debug Spawn
c_spawn("prefab", liczba)

Tworzy wybraną rzecz.

 • Zdrowie
c_sethea​lth(100)

Ustawia zdrowie na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).

 • Zdrowie psychiczne
c_setsanit​y(100)

Ustawia zdrowie psychiczne na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).

 • Głód
c_sethunger(100)

Ustawia głód na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).

 • Dodaj przedmiot, zbuduj strukturę (pod myszką)
c_give("prefab", liczba)

Umieszcza wybrany przedmiot w ekwipunku.

 • God Mode
c_godmode()

Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.

 • Prędkość. Uwaga zbyt duża wartość buguje gre
c_speed(prędkość)

Komendy gracza[]

Jeżeli chcemy dać innemu graczowi dobraną komendę i jej działanie wystarczy wpisać w GETPLAYER(nick gracza), jeżeli chcemy sobie nic tam nie wpisujemy.

 • Szybkość
GetPlayer().components.locomotor.runspeed = 20

Standardowo ustawione jest 6. 10 czyni postać nieco szybszą, 40 pozwala na bieg przez ściany i ocean.

 • God Mode
GetPlayer().components.health:SetInvincible(true)

Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego, nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.

 • Tryb kreatywny
GetPlayer().components.builder:GiveAllRecipes()

Możemy tworzyć wszystkie przedmioty bez ograniczeń.

 • Maksymalne zdrowie
GetPlayer().components.health:SetMaxHealth(wartość)

Zmienia maksymalny poziom zdrowia postaci.

 • Maksymalne zdrowie psychiczne
GetPlayer().components.sanity:SetMax(wartość)

Zmienia maksymalny poziom zdrowia psychicznego postaci.

 • Maximum głód
 GetPlayer().components.hunger:SetMax(wartość)

Zmienia maksymalny poziom głodu postaci

 • Zatrzymaj głód
GetPlayer().components.hunger:Pause(true)

Postaci nie spada głód.

 • Zwiększ obrażenia
GetPlayer().components.combat.damagemultiplier = 2

Zwiększa obrażenia dwa razy. Liczbę 2 można zamienić na inną.

Komendy świata[]

 • Odblokowuje wszystkie postacie
GetPlayer().profile:UnlockEverything()
 • Debug Spawn
 DebugSpawn("prefab")

Po naciśnięciu Enter, w miejscu kursora pojawia się wybrany obiekt

 • Teleport do wybranego obiektu
c_gonext("prefab name")

Po naciśnięciu Enter przenosi postać na najbliższego obiektu wpisanego w komendzie.

 • Usunięcie przedmiotu pod kursorem
TheInput:GetWorldEntityUnderMouse():Remove()

Po wciśnięciu Enter usuwa przedmiot znajdujący się pod kursorem.

 • Pokaż mapę
minimap = TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap")
minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)

Po wpisaniu pierwszej komendy, wpisz drugą. Cała mapa zostanie odsłonięta. Po zapisaniu gry i po ponownym wejściu na świat, minimapa wraca do stanu normalnego (to co sami odkryliśmy, będzie normalnie pokazane).


Jednolinijkowa, dłuższa wersja.

TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap").MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)

Jednolinijkowa, krótsza wersja.

GetWorld.minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)
 • Opuść dzień
​GetClock():MakeNextDay()

Opuszcza obecny dzień.

 • Opuść więcej dni
for x = 1, 50 do GetClock():MakeNextDay() end

Opuszcza 50 dni w tym przypadku, wystarczy zastąpić liczbę dowolną wartością.

UWAGA!: Zbyt wysoka liczba może zamrozić grę.

 • Zacznij lato
GetSeasonManager():StartSummer()

Rozpoczyna lato

 • Zacznij zimę
GetSeasonManager():StartWinter()

Rozpoczyna zimę

 • Zacznij wiosnę
 GetSeasonManager():StartSpring()

Rozpoczyna wiosnę

 • Zacznij jesień
GetSeasonManager():StartAutumn()

Rozpoczyna jesień

 • Zacznij deszcz
GetSeasonManager():StartPrecip()

Rozpoczyna deszcz.

 • Zatrzymaj deszcz
GetSeasonManager():StopPrecip()

Wyłącza deszcz.

 • Uderza w gracza piorunem
GetSeasonManager():DoLightningStrike(Vector3(GetPlayer().Transform:GetWorldPosition()))
 • Ustaw długość segmentów dnia
GetClock():SetSegs(day,dusk,night)

UWAGA!: Liczba powyżej 16 powoduje crash gry.

GetClock():SetSegs(14,1,1)

Bardzo długi dzień, bardzo krótki wieczór i noc