Don't Starve Wiki
Advertisement

Biom błotnisty (ang. Mud Biom) – mikroklimat występujący w ruinach. Wykopując podłoże tego biomu za pomocą wideł, wypada darń błotnista. Na terenie tego biomu można znaleźć obszerną roślinność.

Często spotykane są świecące kwiaty oraz listowia. Również często można napotkać na niebieskie grzyby. Okazjonalnie można znaleźć też typowe dla tego biomu porosty oraz drugie, główne źródło pożywienia w ruinach czyli bananowce jaskiniowe. W dużych skupiskach można również napotkać błękitne stawy, z których można wyłowić węgorze. Charakterystyczne dla tego biomu są również pozostałości pomieszczeń użytkowych wymarłej cywilizacji. Można tam znaleźć okazjonalne relikty. Wyłącznie na tym biomie można spotkać śluzowate filary podtrzymujące sklepienie ruin.

Małpa jaskiniowaStworzenia[]

Rzadko można znaleźć pajęczyny zwiastujące obecność wiszących mieszkańców głębi. Również rzadko można napotkać groty małp jaskiniowych, świadczące o obecności małp jaskiniowych. Na terenie biomu poruszają się również głodne ślizgacze. Można tu napotkać świetliki w niewielkich ilościach.

Niebieski klejnotGaleria[]

Advertisement