Don't Starve Wiki
Advertisement

Darnie (ang. Turfs) – przedmioty, które reprezentują ziemię w różnych mikroklimatach. Większość darni może zostać pozyskana poprzez wykopanie za pomocą wideł. Po wykopaniu darni zostaje odsłonięta ogołocona ziemia. Wykopane nie mogą zostać drogi, ścieżki i pajęczyna wokół kokonów pająków. Gracz może użyć wideł na darni runicznej, ale wykopanie jej powoduje zniszczenie tej darni.
Większość biomów ma unikatową darń. Wykopywanie darni nie wpływa na właściwości mikroklimatów, ani na zachowanie mieszkających na nich stworzeń.
Darń może służyć jako opał w ogniskach, ale nie w mrocznej latarni. Darń nie może służyć jako nawóz.

Darń leśna Darnie naturalne[]

Te darnie występują naturalnie na powierzchni i mogą zostać zebrane za pomocą wideł (oprócz pajęczyny).

Darń Darń leśna Darń trawiasta Darń bagienna Darń kamienna Darń sawanny
Nazwa Darń leśna Darń trawiasta Darń bagienna Darń kamienna Darń sawanny
Biom Las Łąka Bagna Biom kamienny Sawanna

Jaskiniowa darń kamienna Darnie jaskiniowe[]

Te darnie występują naturalnie w jaskiniach i mogą zostać zebrane za pomocą wideł.

Darń Darń błotnista Darń guano Darń szlamowa Jaskiniowa darń kamienna
Nazwa Darń błotnista Darń guano Darń szlamowa Jaskiniowa darń kamienna
Biom W pobliżu zapadniętego lasu Biom guano i biom stalagmitowy W pobliżu zapadniętego lasu Biom stalagmitowy
Darń Niebieska darń grzybowa Czerwona darń grzybowa Zielona darń grzybowa
Nazwa Niebieska darń grzybowa Czerwona darń grzybowa Zielona darń grzybowa
Biom Niebieski las grzybowy i mieszany las grzybowy Czerwony las grzybowy i mieszany las grzybowy Zielony las grzybowy i mieszany las grzybowy

Darń drogi Darnie wytwarzalne[]

Te darnie mogą zostać stworzone przez gracza (w zakładce struktury). Niektóre występują naturalnie jako podłoże w elementach układanki lub w innych miejscach.

Darń Drewniana podłoga Darń drogi Szachownicowa podłoga Dywan
Nazwa Drewniana podłoga Darń drogi Szachownicowa podłoga Dywan
Biom W wiosce świń oraz pod kamieniem próby Biom mozaikowy W elementach układanki W elementach układanki

Kleista pajęczyna Pozostałe[]

Ponadto istnieją darnie, których nie da się otrzymać, ale istnieją w grze.

Darń Kleista pajęczyna Posadzka 3 Posadzka 1 Posadzka 2
Nazwa Kleista pajęczyna Darń runiczna
Biom Wokół kokonów pająków W biomach w ruinach

Panowanie Gigantów (DLC) Panowanie Gigantów[]

W dodatku Panowanie Gigantów pojawiają się dwa nowe rodzaje darni.

Darń Darń piaszczysta (RoG) Darń liściasta (RoG)
Nazwa Darń piaszczysta Darń liściasta
Biom Pustynia Las liściasty

Rozbitkowie (DLC) Rozbitkowie[]

W dodatku Rozbitkowie do gry zostało dodanych 7 darni. Cztery z nich występują naturalnie, 2 występują w jaskiniach wulkanicznych, a jedna jest możliwa do stworzenia przez gracza. Na wytwarzalnych darniach nie pojawiają się kałuże podczas pory monsunów.

Darń Darń dżungli (DSS) Darń magmowa (DSS) Darń łęgowa (DSS) Darń mokradeł (DSS)
Nazwa Darń dżungli Darń magmowa Darń łęgowa Darń mokradeł
Biom Dżungla Pole magmy Łąka łęgowa Mokradła
Darń Darń popielata (DSS) Darń wulkaniczna (DSS) Wężoskórzy dywan (DSS)
Nazwa Darń popielata Darń wulkaniczna Wężoskórzy dywan
Biom Biom wulkaniczny Biom wulkaniczny Nie występuje naturalnie

Razem (DLC) Razem[]

W DLC - Don't Starve: Razem (DST) została dodana jedna darń wytwarzalna.

Darń Łuskowa podłoga (DST)
Nazwa Łuskowa podłoga
Biom Nie występuje naturalnie

Przekierowanie Kolejność nakładania[]

Darnie mają kolejność, według której nakładają się na siebie. Darnie wytwarzalne mają priorytet przed każdą inną darnią (oprócz darni drogi, która ma najmniejszy priorytet). Dla przykładu, darń bagienna zawsze będzie nakładała się na drewnianą podłogę (o ile leżą obok siebie). Oznacza to, że część darni bagiennej będzie zakrywać drewnianą podłogę. Nie ma to wpływu na właściwości darni, ale ma efekt w wyglądzie.
Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia priorytet nakładania się darni.

Darń Nazwa Priorytet DLC
Dywan Dywan 1
Wężoskórzy dywan (DSS) Wężoskórzy dywan 2 Rozbitkowie (DLC)
Szachownicowa podłoga Szachownicowa podłoga 3
Drewniana podłoga Drewniana podłoga 4
Darń błotnista Darń błotnista 5
Darń kamienna jaskiniowa Darń kamienna jaskiniowa 6
Darń szlamowa Darń szlamowa 7
Darń grzybowa zielona Darń grzybowa zielona 8
Darń grzybowa czerwona Darń grzybowa czerwona 9
Darń grzybowa niebieska Darń grzybowa niebieska 10
Darń guano Darń guano 11
Darń łęgowa (DSS) Darń łęgowa 12 Rozbitkowie (DLC)
Darń mokradeł (DSS) Darń mokradeł 13 Rozbitkowie (DLC)
Darń magmowa (DSS) Darń magmowa 14 Rozbitkowie (DLC)
Darń dżungli (DSS) Darń dżungli 15 Rozbitkowie (DLC)
Darń popielata (DSS) Darń popielata 16 Rozbitkowie (DLC)
Darń Nazwa Priorytet DLC
Darń wulkaniczna (DSS) Darń wulkaniczna 17 Rozbitkowie (DLC)
Wulkaniczna ogołocona ziemia 18 Rozbitkowie (DLC)
Łuskowa podłoga (DST) Łuskowa podłoga¹ 19 Razem (DLC)
Darń piaszczysta (RoG) Darń piaszczysta 20 Panowanie Gigantów (DLC)
Darń liściasta (RoG) Darń liściasta 21 Panowanie Gigantów (DLC)
Ogołocona ziemia 22
Darń trawiasta Darń trawiasta 23
Darń leśna Darń leśna 24
Darń sawanny Darń sawanny 25
Darń kamienna Darń kamienna 26
Darń bagienna Darń bagienna 27
Darń drogi Darń drogi 28
Piasek 29 Rozbitkowie (DLC)

¹ Obecnie nie ma żadnej możliwości porównania priorytetu darni z DLC Rozbitkowie i Razem.

Niebieski klejnot Galeria[]

Nakładające się darnie

Wszystkie darnie uporządkowane według priorytetu nakładania się (linijkami od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu.

Advertisement