Don't Starve Wiki
Advertisement

Wilson

Ale ze mnie naukowiec!

–Wilson


Ta strona zawiera angielskie oraz polskie komentarze Wilsona, które mówi, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą przycisku Alt.


Cytaty Wilsona[]

Icon Tools Narzędzia[]

Siekiera Siekiera - "It's my trusty axe." - "To moja wierna siekiera."

Złota Siekiera Złota Siekiera - "That's one fancy axe."- "To dopiero elegancka siekiera."

Łopata Łopata - "There's a lot going on underground." - "Dużo rzeczy dzieje się pod ziemią."

Złota Łopata Złota łopata - "I can't wait to dig holes." - "Nie mogę się doczekać kopania dziur."

Kilof Kilof - "Iconic, isn't it?" - "Rozpoznawalny, czyż nie?"

Złoty kilof Złoty kilof - "Hey, isn't gold really soft?" - "Hej, czyż złoto nie jest miękkie?"

Brzytwa Brzytwa - "A sharpened rock tied to a stick. Hygenic!" - "Zaostrzony kamień przywiązany do patyka. Higieniczne!"

Młot Młot - "Stop! It's time! To hammer things!" - "Stop! To czas! By uderzać rzeczy!" (nawiązanie do wersu ,,Stop! Hammer time!" ze znanej piosenki MC Hammera)

Widły Widły - "Maxwell might be looking for this." - "Maxwell może tego szukać."

 • W Don't Starve Together -"Now I just need an angry mob to join." - "Teraz potrzebuję tylko wściekłego tłumu, żeby się przyłączyć."

Siodło (DST) Siodło - "That'll allow the mounting of some smelly animal." - "To pozwoli mi dosiąść jakiegoś śmierdzącego zwierzęcia."

Siodło wojenne (DST) Siodło wojenne - "The only problem is the saddle sores." - "Jedynym problemem są owrzodzenia siedzenia."

Eleganckie siodło (DST) Eleganckie siodło - "This saddle really flies!" - "To siodło naprawdę lata!"

Siodłoróg (DST) Siodłoróg - "This could take a saddle off." - "Dzięki temu można zdjąć siodło."

Kostka soli (DST) Kostka Soli - "How many licks does it take to get to the center?" - "Ile liźnieć zajmie im dotarcie do środka?"

Pióro atramentowe (DST) Pióro Atramentowe (DST) - "The feather increases the scientific properties of the writing." - "Pióro zwiększa naukowe właściwości pisma."

Szczotka (DST) Szczotka (DST)  - "I bet the beefalo really like this." - "Założę się, że bawoły naprawdę to lubią."

Maczeta (DSS) Maczeta (DSS) - "I like the cut of this blade." - "Lubię cięcie tego ostrza."

Złota maczeta (DSS) Złota maczeta (DSS) - "Hack in style!" - "Siekanie w wielkim stylu."

Nożyce (DSH) Nożyce (DSH) - "Shearly delightful." - "Bardzo urocze."

Kieszonkowa waga (DST) - A scaled-down weighing device."- Pomniejszone urządzenie ważące."

Ikona Światło Oświetlenie[]

OgniskoOgnisko i Obudowane ognisko Obudowane ognisko

OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "Sure beats darkness." - "Na pewno pokona ciemność."
Ognisko Ognisko (wysoki ogień)- "That fire is getting out of hand!" - "Ten ogień wymyka się spod kontroli!"
Obudowane ognisko Obudowane Ognisko (wysoki ogień) - "Good thing it's contained!" - "Dobrze, że jest obudowane!"
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (normalny ogień) - "Nice and comfy." - "Miłe i przyjemne.
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire's getting a bit low." - "Ogień zaczyna się wypalać."
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "I should put something on the fire before it goes out." - "Powinienem dołożyć do ognia, zanim się wypali."
OgniskoOgnisko (wypalone) - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec"
Obudowane ognisko Obudowane Ognisko (wypalone) - "At least I can start it up again." - "Przynajmniej mogę je znowu rozpalić."

Endotermiczne ognisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "Sure beats darkness." - "Na pewno pokona ciemność."
Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "Good thing it's contained!" - Dobrze, że jest obudowane!"
Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) - "Nice and comfy." - Miłe i przyjemne."
Endotermiczne ognisko (RoG)Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire's getting a bit low." - "Ogień zaczyna się wypalać."
Endotermiczne ognisko (RoG)Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (żar) - "I should put something on the fire before it goes out." - Powinienem dołożyć do ognia, zanim się wypali."
Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko (wypalone) - "Well, that's over." - Cóż, to koniec"
Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "At least I can start it up again." - Przynajmniej mogę je znowu rozpalić."
Don't Starve: Rozbitkowie
Kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Kominek (DSS)- "Take that, wind!"- "Bierz to, wietrze!"
Morski kominek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (DSS) (po zbudowaniu)- "Science protects my fires out here." - "Nauka chroni mój ogień."
Morski kominek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (DSS) (wysoki ogień)- "I'm glad we're surrounded by water." - "Cieszę się, że jesteśmy otoczeni wodą."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (DSS) (normalny ogień)- "As cozy as it gets." - "Tak przytulnie jak to tylko możliwe."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (DSS) (niski ogień)- "It's getting low." -" Robi się słaby."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (DSS) (żar)- "Better put something on it before it goes out." - "Lepiej połóż coś na nim zanim się wydostanie."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (DSS) (wypalony)- "It finally went out." - "Wreszcie zgasł."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (DSS) (po zbudowaniu) - "This fire pit is a conductor for even more... fire." - "Ten ogień jest przewodnikiem dla jeszcze większego... ognia."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (DSS) (wysoki ogień) -  "Good thing it's contained!" - "Dobrze, że jest otoczony."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (DSS) (normalny ogień)- "This is my best invention yet." - "To mój najlepszy wynalazek."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (DSS) (niski ogień)- "The fire's getting a bit low." - "Ten ogień robi się trochę słabszy."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (DSS) (żar)- "Powiniennem coś dołożyć do ognia zanim się wypali."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (DSS) (wygaszone)- "Przeynajmniej mogę je rozpalić ponownie."
Inne

Pochodnia Pochodnia - "Something to hold back the night." - "Coś do powstrzymania nocy."

Pochodnia Pochodnia (wypalona) - "My torch just ran out!" - "Moja pochodnia właśnie się wypaliła!"

Kask górnika Kask Górnika - "This will keep my hands free." - "Dzięki temu będę miał wolne ręce."

Kask górnika Kask Górnika (wypalony) - "My torch just ran out!" - "Moja pochodnia właśnie się wypaliła!"

Dyniowa latarnia Dyniowa Latarnia - "Spooky!" - "Upiorna!"

Latarnia Latarnia - "A more civilized light." - "Bardziej cywilizowane światło."

Krogle (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Krogle (RoG) - "A wretched stench but excellent visibility." - "Nędzny smród, ale widoczność doskonała."

Latarnia butelkowa (DSS)Rozbitkowie (DLC) Latarnia butelkowa (DSS)-  "A bottle full of sunshine." - "Latarnia pełna brzasku."

Pochodnia morska (DSS) Rozbitkowie (DLC) Pochodnia morska (DSS)- "This'll keep my hands free." - "Dzięki temu będę miał wolne ręce."

Latarnia morska (DSS) Rozbitkowie (DLC) Latarnia morska (DSS)- "This will do wonders for my night-vision!" - "To czyni cuda dla mojej nocnego widzenia."

Lampa naftowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Lampa naftowa (DSS)- "That's a real slick lamp." - "To naprawdę zgrabna lampa."

Kapelusz ze świecą korkową (DSH) Świniogród (DLC) Kapelusz ze świecą korkową (DSH)- "What a bright idea!" - "Co za świetny pomysł!"

Maska z nietoperza (DSH)- "A hat, made of bat." - "Kapelusz, zrobiony z nietoperza."

Grzyboświatło (DST)Razem (DLC) Grzybowa lampa (DST)  (wyłączona)- "It's a big, science-y 'shroom." -  "Duży, naukowy grzyb."

Grzyboświatło (DST)Razem (DLC) Grzybowa lampa (DST) (włączona)- "Science makes it light up." - "Nauka sprawia, że robi się jasno."

Grzyboświatło (DST)Razem (DLC) Grzybowa lampa (DST) (spalona)-  "Comboletely burnt." - "Zupełnie spalona."

Świecipelusz (DST)Razem (DLC) Światłogrzyb (DST) (wyłączony)-  "We could make a prime light source with some primary colors." - "Możemy stworzyć źródło światła w kilku podstawowych kolorach."

Świecipelusz (DST)Razem (DLC) Światłogrzyb (DST) (włączony)-  "Blue is obviously the most scientific color." - "Niebieski jest oczywiście najbardziej naukowym kolorem."

Świecipelusz (DST)Razem (DLC) Światłogrzyb (DST) (spalony)- "I didn't mildew it, I swear." - "Nie spleśniałem tego, przysięgam."

 • Nie wiem czy tłumaczenie jest dobre, ani czy ma sens. Po prostu "mildew" to "pleśń" albo "rdza". 

Zapalniczka Willow Zapalniczka Willow - "It's her lucky lighter." - "To jej szczęśliwa zapalniczka."

Icon SurvivalPrzetrwanie[]

Plecak Plecak - "It's for me to put my stuff in." - "Mogę włożyć do niego swoje rzeczy."

Świński plecak Świński Plecak - "I feel kinda bad for that." - "Trochę źle się z tym czuję."

Izolacyjny Plecak (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Izolacyjny Plecak -"The fur keeps the temperature inside stable. " - " Futro utrzymuję stabilną temperaturę w środku. "

Worek Krampusa Worek Krampusa - "Ew. It has Krampus slime all over it." - "Fuj. Jest cały w śluzie Krampusa. "

Pułapka na ptaki Pułapka na ptaki - "Gives me a net advantage!" - "Daje mi przewagę w postaci siatki!"

Siatka Siatka - "For catching bugs." - "Do łapania robaków."

Wędka Wędka - "Hook, line and stick!" - "Haczyk, linka i patyk!"

Śpiwór Śpiwór - "It smells like wet." - "Pachnie wilgocią."

Futrzasty śpiwór Futrzasty Śpiwór - "It's better to sleep." - "Jest lepszy do spania."

Namiot Namiot - "I get crazy when I don't sleep." - "Gdy nie śpię, szaleję."

Spalony namiot (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony namiot - "Nothing left to sleep in." - "Nie pozostało nic do spania."

Przybudówka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Przybudówka - "A nice place for an afternoon rest out of the heat." - "Miłe miejsce na popołudniowy odpoczynek od gorąca."

Spalona przybudówka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona przybudówka - "It won't provide much shade now." - "Teraz już nie zapewni zbyt wiele cienia."

Pułapka Pułapka - "I wove it real tight." - "Utkałem ją naprawdę ciasną."

Miodowy okład Miodowy okład - "Seems sterile enough." - "Wygląda wystarczająco sterylnie."

Parasol Parasol - "This will keep my hair dry, at least." - "Przynajmniej będę miał suche włosy."

Ładny parasol (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Ładny parasol - "It'll keep my hair moderately dry, at least." - "Moje włosy będą przynajmniej trochę suchsze."

Luksusowy wachlarz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Luksusowy wachlarz - "Down to bring my temperature down." - "W dół, by obniżyć moją temperaturę."

Lecznicza maść Lecznicza maść - "The stinging means that it's working." - "Pieczenie oznacza, że działa."

Termiczny kamień

Gorący kamień Termiczny kamień - "I could heat this up near the fire." - "Mogę to ogrzać blisko ognia."

Heat Stone Stage 3 Termiczny kamień (zimny) - "It's stone cold." - "Zimny jak głaz."

Heat Stone Stage 4 Termiczny kamień (ciepły) - "It's warm and cuddly... for a rock!" - "Jest ciepły i przytulny... jak na kamień!"

Heat Stone Stage 5 Termiczny kamień (gorący) - "Nice and toasty hot!" - "Miły i przyjemnie gorący!"

Kompas Kompas

Kompas - "It always shows North." - "Zawsze pokazuje północ."

 • N - "North" - "Północ"
 • S - "South" - "Południe"
 • E - "East" - "Wschód"
 • W - "West" - "Zachód"
 • NE - "Northeast" - "Północny wschód"
 • SE - "Southeast" - "Południowy wschód"
 • NW - "Northwest" - "Północny zachód"
 • SW - "Southwest" - "Południowy zachód"

Icon FoodJedzenie - Gotowanie[]

Lodówka Lodówka - "I have harnessed the power of cold!" - "Ujarzmiłem potęgę mrozu!"

Kompostownik (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Kompostownik - "That is definitely a bucket full of poop" - "To zdecydowanie wiadro pełne kupy"

Turbo działka rolna Ulepszona działka rolna i Szybka działka rolna Podstawowa działka rolna

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna - "I should try planting some crops." - "Powinienem spróbować coś posadzić."

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (rośnie) - "Guh! It's growing so slowly!" - "Guh! Rośnie tak powoli!"

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (potrzebuje nawozu) - "I think it needs to be fertilized." - "Myślę, że potrzebuje nawozu."

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (gotowa do zebrania) - "Mmmm. Ready to harvest" - "Mmmm. Gotowe do zbioru"

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (spalona) - "I don't think anything will grow in this pile of ash." - "Nie sądzę, że cokolwiek wyrośnie na tym stosie popiołu."

GarnekGarnek

Garnek - "It makes me hungry just looking at it." - "Robię się głodny od samego patrzenia."

Garnek (gotowanie, dużo czasu zostało) - "This is going to take a while." - "To trochę zajmie."

Garnek (gotowanie, mało czasu zostało) - "It's almost done!" - "Prawie skończone!"

Garnek (skończone) - "Mmmmm! It's ready to eat!" - "Mmmmm! Gotowe do jedzenia!"

SuszarniaSuszarnia

Suszarnia - "I should dry some meats." - "Powinienem ususzyć jakieś mięso."

Suszarnia (w trakcie suszenia) - "Meat takes a while to dry." - "Mięsu zajmie trochę czasu, by się wysuszyć."

Suszarnia (suszenie zakończone) - "Jerky time!" - "Czas suszu!"

Suszarnia (zawilgocona) - "Meat takes even longer to dry in rain." - "Suszenie mięsa w deszczu trwa dłużej."

Spalona suszarnia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona suszarnia - "The rack got dried" - "Stojak został wysuszony"

Meats ava Jedzenie - Posiłki mięsne[]

Mięso Mięso - "It's a bit gamey, but it'll do." - "Smakuje trochę jak dziczyzna, ale wystarczy."

Upieczone Mięso Upieczone mięso - "Char broiled to perfection." - "Perfekcyjnie zwęglona."

Susz Susz - "Just jerky enough" - "Ususzone w sam raz!"

Mięso z potwora Mięso z Potwora - "Ugh. I don't think I should eat that." - "Ugh.Chyba nie powinienem tego jeść."

Upieczone mięso z potwora Upieczone mięso z potwora - "That's only somewhat more appetizing that when it was raw." - "Tylko odrobinę bardziej apetyczne, niż surowe."

Potworny susz Potworny susz - "Strange-smelling jerky" - "Dziwnie pachnący susz."

Kąsek Kąsek - "A tiny chunk of dead animal." - "Mały kawałeczek martwego zwierzęcia."

Upieczony kąsekUpieczony kąsek - "Now I don't have to worry about getting worms!" - "Teraz nie muszę się martwić, że złapię jakiegoś pasożyta!"

Mały suszMały susz - "A little jerky." - "Mały susz."

Udko indycze Udko - "I should gobble it." - "Powinienem to zjeść." (gobbler - zwierzę, od którego zdobywa się udko, to gobble - pożreć)

Usmażone Udko Indycze Usmażone udko - "Now it's even more tastier." - "Teraz jest jeszcze smaczniejsze."

Ryba Ryba - "Now I shall eat for a day." - "Teraz najem się na jeden dzień" (przysłowie: daj człowiekowi rybę, a naje się na jeden dzień; daj mu wędkę, a będzie najedzony do końca życia)

Upieczona ryba Upieczona ryba - "Grilled to perfection." - "Perfekcyjnie zgrillowana."

Węgorz Węgorz - "This will make a delicious meal" - "To będzie pyszny posiłek"

Ugotowany węgorz Ugotowany węgorz - "Smells great!" - "Pachnie znakomicie!"

Żabie udka Żabie udka - "I've heard it's a delicacy." - "Słyszałem, że to delikates."

Pieczone żabie udka Pieczone żabie udka - "Tastes like chicken." - "Smakują jak kurczak."

Skrzydło bazytoperza Skrzydło bazytoperza - "I hate these things, even when they're dead." - "Nienawidzę tych stworzeń, nawet martwych."

Ugotowane skrzydło bazytoperza Ugotowane skrzydło bazytoperza - "At least it's not coming back." - "Przynajmniej już nie wróci."

Trąba koalefanta Trąba koalefanta - "A light breezy trunk." - "Lekka, przewiewna trąba."

Zimowa trąba koalefanta Trąba zimowego koalefanta - "A thick, hairy trunk." - "Gruba, owłosiona trąba."

Upieczona trąba koalefanta Upieczona trąba koalefanta - "Somehow even more nasal than before." - "W jakiś sposób stała się bardziej nosowata."

Liściaste mięso Liściaste mięso - "That doesn't look very appealing." - "To nie wygląda zbyt atrakcyjnie."

Upieczone liściaste mięso Upieczone liściaste mięso - "At least it's warm now." - "Teraz przynajmniej jest ciepłe."

Martwy rybopies (DSS) Rozbitkowie (DLC) Martwy rybopies (DSS)- "Good dog." - "Dobry pies."

Martwy miecznik (DSS) Rozbitkowie (DLC) Martwy miecznik (DSS)-  "I better not run with this." - "Lepiej z tym nie biegać."

Ryba tropikalna (DSS)Rozbitkowie (DLC) Ryba tropikalna (DSS)- "What a tropical looking fish." - "Co za tropikalnie wyglądająca ryba."

Martwa meduza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Martwa meduza (DSS)- "It lived a good life. Maybe." - "Żyła dobrym życiem. Chyba."

Upieczona meduza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczona meduza (DSS)-  "It's all wriggly." - "Wszystko się kręci."

Martwa tęczowa meduza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Martwa tęczowa meduza (DSS)- "An electric shock will not revive it. I tried." - "Porażenie prądem jej nie ożywi. Próbowałem."

Upieczona tęczowa meduza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczona tęczowa meduza (DSS)- "A colorful snack!" - "Kolorowa przekąska!"

Suszona meduza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Suszona meduza (DSS)- "I'd be a jerk not to eat this." - "Byłbym palantem, gdybym tego nie zjadł."

Surowa ryba (DSS)Rozbitkowie (DLC) Surowa ryba (DSS)- "A chunk of fish meat." - "Kawał rybnego mięsa."

Plik:Rybny stek (DSS) .png Rozbitkowie (DLC) Rybny stek (DSS)- "Grilled to perfection." - "Perfekcyjnie zgrillowana."

Morski kąsek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Morski kąsek (DSS)- "A small bit of fish." - "Mały kawałek ryby."

Upieczony morski kąsek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczony morski kąsek (DSS)- "A small bit of cooked fish." - "Mały kawałek pieczonej ryby."

Konserwa z tuńczyka (DSS)Rozbitkowie (DLC) Konserwa z tuńczyka (DSS)- "Where did this can come from?" - "Skąd pochodzi ta puszka?"

Skałoczepy (DSS) Rozbitkowie (DLC) Skałoczepy (DSS)- "Limpets Bizkets." - "Skałoczepy Bizkets."

 • "Limp Bizkit" to nazwa założonego w roku 1994 amerykańskiego zespołu grającego muzykę rap metalową.

Upieczone skałoczepy (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczone skałoczepy (DSS)- "Escargotcha!" - "Ślimaki!"

 • Escargot to francuskie danie, składające się właśnie z gotowanych ślimaków, doprawionych masłem czosnkowym.

Małż (DSS) Rozbitkowie (DLC) Małż (DSS)-  "Could use some flexing." - "Przydałoby się wygięcie."

Ugotowany małż (DSS) Rozbitkowie (DLC) Ugotowany małż (DSS)- "I cook a mean mussel." - "Gotuję wrednego małża."

Ikra (DSS) Rozbitkowie (DLC) Ikra (DSS)- "Fish babies." - "Rybie dzieci."

Upieczona ikra (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczona ikra (DSS)-  "Roe, sunny side up." - "Ikra, sadzona."

Bystrzyk neonowy (DSS)Rozbitkowie (DLC) Bystrzyk neonowy (DSS)- "It looks like a fish, but it feels clammy." - "Wygląda jak ryba, ale wydaje się lepka."

Upieczony bystrzyk neonowy (DSS)- "Fried fry." - "Smażony narybek."

Błazenek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Błazenek (DSS)- "Ten jest wyjątkowo wodoodporny."

Upieczony błazenek (DSS)- "Gilled to perfection." - "Perfekcyjnie zgrillowany."

Fioletowy granik (DSS) Rozbitkowie (DLC) Fioletowy granik (DSS)- "Surf and turf, hold the turf."

Upieczony fioletowy granik (DSS)- "That fish is fin-ished." - "Ta ryba jest skończona."

Płetwa rekina (DSS)Rozbitkowie (DLC) Płetwa rekina (DSS)- "Lśniąca płetwa."

Martwy homar (DSS) Rozbitkowie (DLC) Martwy homar (DSS)- "You should cook up nicely." - "Powinieneś dobrze to ugotować."

Plik:Przepyszny homar (DSS).pngRozbitkowie (DLC) Przepyszny homar (DSS)- "I can't wait to eat you." - "Nie mogę się doczekać, żeby cię zjeść."

Tajemnicze mięso (DSS) Rozbitkowie (DLC) Tajemnicze mięso (DSS)- "I'm not dissecting that." - "Nie zrobię mu sekcji."

Serce smogona (DSS) Rozbitkowie (DLC) Serce smogona (DSS)-  "Where the dragoon once stored its feelings." - "Kiedyś smogon przechowywał tu swoje uczucia."

Fruits ava Jedzenie - Owoce[]

Jagody Jagody - "Red berries taste the best." - "Czerwone jagody smakują najlepiej."

Ugotowane jagody Upieczone jagody - "I don't think heat improved them." - "Nie sądzę, żeby ciepło je poprawiło."

Jaskiniowy banan Jaskiniowy banan - "It's mushy." - "Jest gąbczasty."

Ugotowany jaskiniowy banan Ugotowany jaskiniowy banan - "Yum!" - "Mniam!"

Smoczy owoc Smoczy owoc - "What a weird fruit." - "Cóż za dziwny owoc."

Kawałek smoczego owoca Upieczony smoczy owoc - "Still weird." - "Wciąż dziwny."

Durian Durian - "Oh, it smells!" - "Och, to śmierdzi!"

Ekstra Śmierdzący Durian Extra śmierdzący Durian - "Now it smells even worse!" - "Teraz śmierdzi jeszcze bardziej!"

Granat Granat - "It looks like the inside of an alien's brain." - "Wygląda jak wnętrze mózgu kosmity."

Kawałek granatu Kawałek granatu - "Haute Cuisine!" - "Wykwintna kuchnia!"

 • Haute Cuisine to określenie odnoszące się do francuskiej sztuki kulinarnej.

Arbuz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Arbuz - "Sticky sweet" - "Lepki i słodki"

Grillowany Arbuz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany arbuz - "Juicy and warm." - "Soczysty i ciepły"

Banan (DSS) Rozbitkowie (DLC) Banan (DSS)- "It's mushy." - "Jest gąbczasty."

Upieczony banan (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczony banan (DSS)- "Yum!" - "Mniam!"

Kokos (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kokos (DSS)- "It requires a large nut hacker." - "To wymaga dużego łupacza orzechów."

Przepołowiony kokos (DSS) Rozbitkowie (DLC) Przepołowiony kokos (DSS)- "When I click them together, they make horsey sounds!" - "Kiedy nimi uderzam wydają końskie odgłosy."

Upieczony kokos (DSS)Rozbitkowie (DLC) Upieczony kokos (DSS)- "Now I just need a cake." - "Teraz potrzebuję tylko ciasta."

Ziarna kawy (DSS) Rozbitkowie (DLC) Ziarna kawy (DSS)- "They could use some roasting." - "Przydałoby im się pieczenie."

Palone ziarna kawy (DSS) Rozbitkowie (DLC) Palone ziarna kawy (DSS)- "Heat definitely improved them." - "Podgrzanie zdecydowanie je poprawiło."

Soczyste jagody (DST)Razem (DLC) Soczyste jagody (DST)- "Extra tasty, though they won't last long." - "Bardzo smaczne, ale nie wystarczą na długo."

Upieczone soczyste jagody (DST)Razem (DLC) Upieczone soczyste jagody (DST)- "Better eat them before they spoil!" - "Lepiej je zjeść zanim się zepsują."

Vegetables ava Jedzenie - Warzywa[]

Kukurydza Kukurydza - "High in fructose!" - "Bogata we fruktozę!"

Popcorn Popcorn - "High in fructose!" - "Bogaty we fruktozę!"

Marchewka Marchewka (podniesiona)- "Yuck. It's all vegetabley." - "Fuj. To jest całe warzywne"

Ugotowana marchewka Ugotowana marchewka - "Mushy." - "Gąbczasta."

Dynia Dynia - "It's a big as my head!" - "To jest tak duże, jak moja głowa!"

Gorąca dynia Gorąca dynia - "How did this turn into a pie..." - "Jak to przemieniło się w ciasto..."

Bakłażan Bakłażan - "It doesn't look like an egg." - "Nawet nie wygląda jak jajko."

Duszony Bakłażan Duszony bakłażan - "It's even less eggy." - "Jeszcze mniej jajkopodobne."

 • Bakłażan po angielsku to eggplant. Pierwszy człon tego słowa oznacza jajko w tym języku.

Ugotowana mandragora Ugotowana mandragora - "Poor little guy."- " Biedny, mały koleś."

Czerwony grzyb Czerwony grzyb - "It smells funny." - "Śmiesznie pachnie."

Ugotowany Czerwony grzyb Ugotowany czerwony grzyb - "It's different now..." - "Teraz jest inny..."

Zielony grzyb Zielony grzyb - "It seems pretty normal." - "Wygląda całkiem normalnie."

Ugotowany Zielony grzyb Ugotowany zielony grzyb - "It seems like science!" - "Wygląda naukowo!"

Niebieski grzyb Niebieski grzyb - "It's weird and gooey." - "Jest dziwny i lepki."

Ugotowany Niebieski grzyb Ugotowany niebieski grzyb - "It's different now..." - "Teraz jest inny..."

Wodorosty (DSS)Rozbitkowie (DLC) Wodorosty (DSS)- "A weed. Of the sea." - "Chwast. Z morza."

Upieczone wodorosty (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczone wodorosty (DSS)- "Crispy." - "Chrupiący."

Suszone wodorosty (DSS) Rozbitkowie (DLC) Suszone wodorosty (DSS)- "Salty!" - "Słony!"

Słodki ziemniak (DSS) Rozbitkowie (DLC) Słodki ziemniak (DSS) (w ziemi)- "That's an odd looking carrot." - "To dziwnie wyglądająca marchewka."

Słodki ziemniak (DSS) Rozbitkowie (DLC) Słodki ziemniak (DSS) (zebrany)- "Looks yammy!" - "Wygląda pysznie."

Upieczony słodki ziemniak (DSS) Rozbitkowie (DLC) Upieczony słodki ziemniak (DSS)- "Looks even yammier!" - "Wygląda jeszcze pyszniej."

RatatujJedzenie - Potrawy z garnka[]

Obiad z Indyka Obiad z indyka - "Mmmm."- " Mmmm."

Zupa z mandragory Zupa z mandragory - "Poor little guy." - "Biedny, mały koleś."

Ostre Chili (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Ostre Chili - "Five Alert!" - "Czerwony alarm!"

Lody (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lody - "I scream for ice cream!" - "Krzyczę dla lodów!"

Mieszanka podróżna (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Mieszanka podróżna - "A healthy, natural snack!" - "Zdrowa, naturalna przekąska!"

Garnek Pozostałe potrawy - "I cooked it myself!" - "Sam to ugotowałem!"

Nasiona Jedzenie - Inne[]

Jajko Jajko - "A small, normal egg." - "Normalne, małe jajko."

Ugotowane jajko Usmażone jajko - "Sunny side yum!" - "Jasna strona, mniam!"

Zgniłe jajo Zgniłe jajo - "Ew! It stinks!" - "Fuj! To śmierdzi!"

Jajo Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka - "Will it hatch?" - "Wykluje się?"

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "Delicious and nutritional." - "Pyszne i odżywcze."

Oko Jeleniocyklopa Oko Jeleniocyklopa - "This is really gross." - "To jest naprawdę obrzydliwe."

Nasiona Nasiona - "Each one is a tiny mystery." - "Każde z nich to mała tajemnica."

Ugotowane Nasiona Ugotowane nasiona - "I cooked all the life out of 'em" - "Wygotowałem z nich całe życie."

Upieczony orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Upieczony orzech brzozowy - "Roasted to perfection" - "Upieczone do perfekcji"

Petals Płatki - "I showed those flowers who's boss." - "Pokazałem im, kto tu rządzi."

Miąższ kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Miąższ kaktusa - "There are still some spines between me and a tasty meal" - "Jeszcze trochę kolców dzieli mnie od soczystego posiłku"

Usmażony kaktus (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany kaktus - "Grilled fuit of the desert." - "Grilowany owoc pustyni"

Kwiat kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat kaktusa - "A pretty flower from a prickly plant" - "Ładny kwiat z rośliny kolczastej"

Porost Porost - "Only a cyanobacteria could grow in this light." - "Tylko sinice mogły wyrosnąć w tym świetle."

Świetlista jagoda Świetlista jagoda- "Looks delicious." - "Wygląda pysznie."

Miód Miód - "Looks delicious!" - "Wygląda pysznie!"

Skrzydła motyla Skrzydła motyla - "Without these it's just butter." - "Bez nich, jest tylko masłem."

 • Żart słowny. Wings to skrzydła, dzięki którym motyl lata (Fly). Po angielsku motyl bez fly to butter, czyli masło.

Masło Masło - "I can't believe it's butter!" - "Nie mogę uwierzyć, że to jest masło!"

 • Jest to nawiązanie do starego hasła reklamowego margaryny - nie mogę uwierzyć, że to nie masło!

Elektryczne mleko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Elektryczne mleko - "It's buzzing with tastinest" - "Bzyczy smakowitością."

Zgnilizna Zgnilizna - "It's a furry ball of rotten food." - "To futrzasty zlepek zepsutego jedzenia."

Icon ScienceNauka[]

Maszyna nauki Maszyna Nauki - "It breaks down objects into their scientific components." - "Rozbija przedmioty na ich naukowe składniki."

Spalona maszyna nauki (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona maszyna nauki - "It won't be doing much science now" - "Teraz... nie będzie zbyt naukowa."

Silnik alchemiczny Silnik alchemiczny - "It's even more science-y than the last one!" - "Jest jeszcze bardziej naukowy, niż poprzedni!"

Spalony silnik alchemiczny (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony silnik alchemiczny - "The extra science didn't keep at alive" -"Dodatkowa nauka nie utrzymała go przy życiu."

Zimometr Termometr - "I am one heck of a scientist." - "Ale ze mnie naukowiec!"

Spalony zimometr (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony termometr - "Its measuring days are over." - "Jego dni pomiarowe są skończone."

Deszczomierz Deszczomierz - "It measures cloudiness." - "Mierzy zachmurzenie."

Spalony deszczomierz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony deszczomierz - "The measuring parts went up in a cloud of smoke." - "Elementy pomiarowe poszły z dymem."

Piorunochron Piorunochron - "Now I can harness the heavens!" - "Teraz mogę okiełznać niebiosa!"

Piorunochron Piorunochron (naładowany) - "The power is mine!" - "Moc jest moja!" / "Zasilanie jest moje!"

 • Jest to żart słowny opierający się na dwuznaczności słowa power.

Proch Strzelniczy Proch strzelniczy - "It looks like pepper." - "Wygląda jak pieprz."

Tranzystor (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Tranzystor - "It's whirring with electricity." - "To szum energii elektrycznej."

Strażak (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Strażak

Strażak (włączony) - "Fling on!" - "Chlapanie włączone!"

Strażak (wyłączony) - "All quiet on the flinging front." - "Wszystko ucichło na chlapiącym przodzie."

Strażak (niski poziom paliwa) - "The fuel tank is getting a bit low." - "Zbiornik paliwa opróżnia się."

Icon FightWalka[]

Włócznia Włócznia - "That's one pointy stick." - "To spiczasty patyk."

Kolec macki Kolec macki - "It's pointy and slimy." - "Jest szpiczaste i śliskie."

Gwiazda poranna (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Gwiazda poranna - "It's electric!" - "To jest elektryczne!"

Berło tornad (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Berło tornad - "Spinning doom." - "Wirująca zagłada."

Mięsna maczuga Mięsna maczuga - "This seems unsanitary." - "Wydaje się niehigieniczna."

Bumerang Bumerang - "Aerodynamical!" - "Aerodynamiczny!"

Bumerang Bumerang (uderzenie siebie) - "Ow! I should try to catch that!" - "Ał! Powinienem spróbować to złapać!"

Dmuchawka Dmuchawka - "It's a... thing." - "To... rzecz."

Usypiająca strzałka Usypiająca Strzałka - "Just don't breathe in." - "Po prostu nie wdychaj."

Podpalająca Strzałka Podpalająca strzałka - "This was fundamentally unsafe." - "To było zasadniczo niebezpieczne."

Kask futbolowy Kask futbolowy - "I don't like sports." - "Nie lubię sportu."

Trawiasta zbroja Trawiasta zbroja - "I hope there are no bugs in this." - "Mam nadzieję, że nie ma w tym robaków."

Drewniana Zbroja Drewniana zbroja - "That is a perfectly reasonable piece of clothing." - "To perfekcyjnie sensowny kawałek ubrania."

Marmurowa zbroja Marmurowa zbroja - "This looks really heavy." - "Wygląda naprawdę ciężko."

Zbroja z łusek (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Zbroja z łusek - "Hot Mail!" - "Gorąca zbroja!"

Pszczela mina Pszczela Mina - "It buzzes when I shake it." - "Bzyczy kiedy nią potrząsnę."

Zębowa Pułapka Zębowa Pułapka - "This is a nasty surprise." - "To paskudna niespodzianka."

Ślimaczy hełm Ślimaczy hełm - "I hope it doesn't mess up my hair." - "Mam nadzieję, że nie zepsuje mojej fryzury."

Ślimacza zbroja Ślimacza zbroja - "It sticks to my back." - "Klei mi się do pleców."

Icon BuildStruktury[]

Doniczkowa paproć Doniczkowa paproć - "A fern in a pot." - "Paproć w doniczce."

Łuskowa skrzynia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Łuskowa skrzynia - "Next best thing to a lockbox!" - "Następna wartościowa rzecz do skrytki!"

Skrzynia Skrzynia

Skrzynia - "It's my tickle trunk!" - "To mój zabawny kufer!"

Skrzynia (pełna) - "It's full." - "Jest pełna."

Skrzynia (nie można wsadzić, na przykład plecaka) - "That can't go in there." - "To nie może tam wejść."

Spalona skrzynia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona skrzynia - "That trunk was truncated." - "Ta skrzynia została ścięta."

 • Jest to nieprzetłumaczalny żart słowny - słowo "trunk" oznacza skrzynię, a "truncate" oznacza "ściąć".

Tabliczka Tabliczka

Tabliczka - "It says 'You are here'." - "Tu jest napisane 'Jesteś tutaj'."

Spalona tabliczka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona tabliczka - "I can't read it any longer." - "Nigdy więcej tego nie przeczytam."

Ul Ul

Ul - "Bees!" - "Pszczoły!"

Ul Ul (nie ma miodu) - "It's empty" - "Jest pusty."

Bee Box2 Ul (trochę miodu) - "I should wait a bit." - "Powinienem trochę poczekać."

Bee Box1 Ul (pełny miodu) - "It's full of honey." - "Jest pełen miodu."

Klatka na ptaki Klatka na ptaki

Klatka na ptaki - "I should put a bird in it" - "Powinienem wsadzić do niej ptaka."

Klatka na ptaki (zajęta) - "That's my bird!" - "To mój ptak!"

Klatka na ptaki (zajęta, śpi) - "Awwww, he's asleep." - "Ooooo, on śpi."

Chlew Chlew

Chlew - "Those pigs have fancy houses." - "Te świnie mają wyszukane domy."

Chlew (zajęty, światła wyłączone) - "Come ON! I know you're home!" - "No WEŹ! Wiem, że jesteś w domu!"

Chlew (zajęty, światła włączone) - "I can see a snout pressed up against the window." - "Widzę ryjek przyciśnięty do okna."

Spalony chlew (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony chlew - "Not so fancy now, pig!" - "Już nie tak wyszukany, świnio!"

Mury

Mur z trawy Mur z trawy (w ekwipunku) - "This seems like a bad idea." - "Wydaję się to być złym pomysłem."

Mur z trawy Mur z trawy (położony) - "Hmmmm. I guess that'll have to do." - "Hmmmmm. Wygląda na to, że będę musiał to zrobić."

Mur z trawy Mur z trawy (spalony) - "That won't do at all." - "To już w ogóle nie zadziała."

Drewniany mur Drewniany mur (w ekwipunku) - "Pickets!" - "Paliki!"

Drewniany mur Drewniany mur (położony) - "Pointy!" - "Spiczaste!"

Kamienny mur Kamienny mur (w ekwipunku) - "They make me feel so safe." - "Sprawiają, że czuję się taki bezpieczny."

Kamienny mur Kamienny mur (połozony) - "That's a nice wall." - "Niezła ściana."

Murawy

Drewniana podłoga Drewniana podłoga - "These are floorboards." - "To są deski podłogowe."

Dywan Dywan - "It's surprisingly scratchy." - "Jest zaskakująco szorstki."

Darń Drogi Darń Drogi - "Hastily Cobbled Stones." - "Pośpiesznie brukowane kamienie."

Szachownicowa podłoga Szachownicowa podłoga - "These are pretty snazzy." - "Te są dość odlotowe."

Murawy - "A chunk of ground." - "Fragment ziemi."

Icon RefineMateriały[]

Lina Lina - "Some short lengths of rope." - "Trochę krótkiej długości liny."

Deska Deski - "Boards" - "Deski"

Kamienny blok Kamienne bloki - "I've made them seductively smooth." - "Uczyniłem je kusząco gładkimi."

Papirus Papirus - "Some sheets of paper." - "Trochę arkuszy papieru"

Fioletowy klejnot Fioletowy klejnot - "It contains the mysteries of the universe." - "To zawiera tajemnice wszechświata."

Koszmarne paliwo Koszmarne paliwo - "This stuff is crazy!" - "Ta rzecz jest szalona"

Icon MagicMagia[]

Mięsna kukła Mięsna kukła - "What a handsome devil!" - "Cóż za przystojny diabeł!"

Spalona mięsna kukła (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona mięsna kukła - "Not much use anymore." - "Nie ma teraz z tego zbyt wiele pożytku"

Presticylindrator Presticylindrator - "Who would name something that?" - "Kto by tak coś nazwał?"

Spalony presticylindrator (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony presticylindrator - "Fire doesn't really solve naming issues..." - "Ogień naprawdę nie rozwiąże problemów z nazwą..."

Manipulator cienia Manipulator cienia - "What have I created?" - "Co ja stworzyłem?"

Spalony manipulator cienia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony manipulator cienia  - "Whatever it was, it's burnt now." - "Cokolwiek to było, teraz jest spalone."

Fletnia Pana Fletnia Pana - "I can serenade the animals." - "Mogę zagrać serenadę zwierzętom."

Stary dzwonek (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Stary dzwonek - Dingalingaling." - Dzyńdzyńdzyń."

Mroczna latarnia Mroczna latarnia - "It gives off a spooky light." - "Daje upiorne światło."

Zbroja nocy Zbroja Nocy - "Wearing this makes me feel safe and insecure." - "Noszenie tego powoduje, że czuję się bezpiecznie i niepewnie zarazem."

Miecz nocy Miecz nocy - "I dreamed it myself!" - "Sam go wymarzyłem!"

Człowiek Orkiestra Człowiek Orkiestra - "I should have added a beefalo bell." - "Powinienem dodać dzwonek bawoła."

Nietoperza pałka Nietoperza pałka - "I bet I could fly if I held two of these." - "Założę się, że latałbym, gdybym trzymał dwie takie."

Pas głodu Pas głodu - "A soggy, sustaining, succulent suit." - "Mokry, trwały, soczysty garnitur."

Amulet wskrzeszenia Amulet wskrzeszenia - "I feel so safe when I'm wearing it." - "Czuję się taki bezpieczny, gdy go noszę."

Chłodny amulet Chłodny amulet - "Cool as ice!" - "Chłodny jak lód!"

Koszmarny amulet Koszmarny amulet -"It's whispering to me." - "Szepcze do mnie."

Płomienne berło Płomienne berło - "I don't want to set the world on fire." - "Nie chcę postawić świata w ogniu."

Lodowe berło Lodowe berło - "It's a... thing." - "To... rzecz."

Teleportacyjne berło Teleportacyjne berło - "This science is now out of control!" - "Ta nauka wymknęła się spod kontroli!"

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji - "Looks ready." - "Wygląda na gotowe."

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji (nieaktywne) - "It needs more purple gems." - "Potrzebuje więcej fioletowych klejnotów."

Icon DressUbrania[]

Przybory do szycia Przybory do szycia - "Darn it! Darn it all to heck!" - "Kurczę! Cerować to wszystko do cholery!" ("darn" oznacza "cerować", ale też "cholera!")

Wianek Wianek - "It smells like prettiness." - "Pachnie jak piękno."

Królicze nauszniki Królicze nauszniki - "At least my ears won't get cold..." - "Przynajmniej moje uszy nie zmarzną..."

Słomiany kapelusz Słomiany kapelusz - "What a nice hat." - "Jaki ładny kapelusz."

Lodowa kostka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowa kostka - "Stay cool, boy." - "Bądź wyluzowany, chłopie." (ang. "cool" - "wyluzowany", ale też "chłodny")

Modny melon (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Modny melon - "Let the juice run down your face." - "Niech sok spływa na twoją twarz."

Bawoli kapelusz Bawoli kapelusz - "What a nice hat." - "Jaki ładny kapelusz."

Pajęczy kapelusz Pajęczy kapelusz - "I hope I got all of the spider goo out of it." - "Mam nadzieję, że wyjąłem z tego cały pajęczy śluz."

Oczna parasolka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Oczna parasolka - "It will watch over me." - "To będzie się mną opiekować." (ang."watch"-patrzeć, "watch over"-opiekować się, strzec)

Krogle (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Krogle - "A wretched stench but excellent visibility." - "Paskudny zapach, ale doskonała widoczność."

Kapelusz pszczelarza Kapelusz pszczelarza - "This should keep me protected." - "To powinno mnie ochronić."

Kapelusz z piór Kapelusz z piór - "I AM A BIRD!" - "JESTEM PTAKIEM!"

Krzaczasty kapelusz Krzaczasty kapelusz - "It's kind of scratchy." - "Trochę drapie."

Czapka zimowa Czapka zimowa - "It'll be good for when winter comes." - "Będzie dobra, gdy przyjdzie zima."

Czapka z kociszopa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Czapka z kociszopa - "Ears hat!" - "Kapelusz z uszu!"

Tam O' Shanter Tam O' Shanter - "It's covered with walrus hairs." - "Jest pokryte włosami morsa."

Cylinder Cylinder - "What a nice hat." - "Jaki ładny kapelusz."

Kapelusz przeciwdeszczowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kapelusz przeciwdeszczowy - "Keeps the rain where it ought to be outside my body." - "Trzyma deszcz tam, gdzie powinien być - poza moim ciałem."

Płaszcz przeciwdeszczowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Płaszcz przeciwdeszczowy - "It'll mess up my hair, but I'll stay nice and dry." - "Popsuje mi fryzurę, ale zostanę suchy i zadowolony."

Wytworna kamizelka Wytworna kamizelka - "Rugged, yet stylish." - "Szorstka, ale stylowa."

Letnia kamizelka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Letnia kamizelka - "Keep off, evil sun!" - "Trzymaj się z daleka, złe słońce!"

Kwiatowa koszula (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiecista koszula - "It's not lab-safe!" - "To nie jest bezpieczne w laboratorium!"

Przewiewna kamizelkaPrzewiewna kamizelka - "Wilderness casual." - "Dzicz na co dzień."

Puchowa kamizelka Puchowa kamizelka -"Winter survival gear." - "Sprzęt do przetrwania zimy."

Kurtka hibernująca (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kurtka hibernująca - "Welcome to hibernation station!" - Zapraszamy do stacji hibernacyjnej!"

Laska Laska - "It makes walking seem much easier!" - "Sprawia, że chodzenie wydaje się dużo łatwiejsze!"

Icon StarożytneStarożytne[]

Żółty amulet Amulet magiluminescensji - "Warm to the touch." - "Ciepły w dotyku."

Zielony amulet Amulet konstruowania - "Just when I thought I couldn't get any better." - "Kiedy myślałem, że nie może być już lepiej."

Amulet grabieży Amulet leniwego podróżnika - "Teleportation is so useful." - "Teleportacja jest taka użyteczna."

Pomarańczowe berło1 Berło Leniwego Podróżnika - "This beats walking." - "To przebija chodzenie."

Gwiezdne berło Gwiezdne berło - "I put a gem on a stick." - "Umieściłem klejnot na patyku."

Star Stafflight Gwiazda - "That seems really dangerous." - "Wygląda bardzo niebezpiecznie."

Berło Dekonstrukcji Berło dekonstrukcji - "This will come in handy." - "To będzie przydatne."

Siekierokilof Siekierokilof - "It's brilliant!" - "To jest genialne!"

Tulecytowa korona Tulecytowa korona - "Fit for a king. Or me." - "Nadaje się dla króla. Albo dla mnie."

Tulecytowa maczuga Tulecytowa maczuga - "It has quite a heft to it." - "Ma swoją wagę."

Tulecytowa zbroja Tulecytowa zbroja - "It's oddly light." - "Jest dziwnie lekka."

Houndius Shootius Tulecytowy strażnik - "I thing it's sleeping." - "Myślę że śpi."

Houndius Shootius Tulecytowy strażnik (umieszczony) -" I hope it doesn't turn on me." - "Mam nadzieję, że nie obróci się przeciwko mnie."

Tulecytowy medalion Tulecytowy medalion Tulecytowy medalion (minimalny poziom) - "All is well." - "Wszystko jest dobrze."

Tulecytowy medalion (podnosi poziom, niski) - "Getting pretty magical around here." - "Robi się tu trochę magicznie."

Tulecytowy medalion (podnosi poziom, wysoki) - "I think it's becoming more concentrated!" - "Myślę że to się bardziej koncentruje!"

Tulecytowy medalion (maksymalny) - "It seems to be staying steady." - "Wygląda na to, że jest stabilny."

Tulecytowy medalion (spadający poziom, wysoki) - "Feels like it's receding." - "Wydaje się, że moc opada."

Tulecytowy medalion (spadający poziom, niski) - "The nightmare is almost gone!" - "Koszmar prawie znikł!"

Obserwująca roślinaNatura - Rośliny[]

Evergreen Świerk

Świerk - "It's all piney." - "Jest cały sosnowy."

Świerk (ścięte) - "Take that, nature!" - "A masz, naturo!"

Świerk (płonące) - "What a waste of wood." - "Co za strata drewna."

Świerk (spalone ) - "I feel like I could have prevented that." - "Czuję, że mogłem temu zapobiec."

Kłody drewna Kłody drewna - "It's big, it's heavy, and it's wood." - "Są duże, są ciężkie i są drewniane."

Kłody drewna Kłody drewna (płonące) - "That's some hot wood." - "Trochę gorącego drewna."

Węgiel drzewny Węgiel drzewny - "It's small, dark and smells like burnt wood." - "Jest mały, ciemny i pachnie jak spalone drewno."

Szyszka Szyszka - "I can hear a tiny tree inside it, trying to get out." - "Słyszę malutkie drzewko w jej środku, próbujące się wydostać."

Szyszka Zasadzona szyszka - "It'll be a tree soon!" - "Niedługo będzie drzewem!"

Guzowate drzewo Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "This sad tree has no cones." - "To smutne drzewo nie ma szyszek."

Guzowate drzewo (ścięte) - "Take that, nature!" - "A masz, naturo!"

Guzowate drzewo (podpalone) - "What a waste of wood." - "Co za marnotrawstwo drewna."

Guzowate drzewo (spalone) - "I feel like I could have prevented that." - "Czuję że mogłem temu zapobiec."

Drzewo liściaste (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "It's all leafy. Most of the time." - "Jest całe liściaste. Przez większość czasu."

Drzewo liściaste (ścięte) -"Take that, nature!" - "A masz, naturo!"

Drzewo liściaste (podpalone) - "What a waste of wood." - "Co za strata drewna."

Drzewo liściaste (spalone) -"I feel like I could have prevented that." - "Czuję że mogłem temu zapobiec."

Orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy - "There's definitely something inside there." - "Zdecydowanie jest coś w środku."

Orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy (zasadzony) - "It'll be a tree soon!" - "Niedługo będzie drzewem!"

Kolczaste drzewo Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "Those spikes look sharp!" - "Te kolce wyglądają na ostre!"

Kolczaste drzewo (ścięte) - "Not so spiky now!" - "Teraz już nie takie kolczaste!"

Kolczaste drzewo (płonące) - "Spikes and fire!" - "Kolce i ogień!"

Kolczaste drzewo (spalone) - "Now it's burnt and spiky" - "Teraz jest spalone i kolczaste."

Marmurowe drzewo 2 Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "I don't think an axe will cut it." - "Wątpię, czy siekiera je zetnie."

Całkowicie normalne drzewo Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "Is it looking at me?" - "Czy to się na mnie patrzy?"

Żywa kłoda Żywa kłoda - "It looks worried." - "Wygląda na zmartwione."

Sapling1 Sadzonka

Sadzonka - "Baby trees are so cute!" - "Małe drzewa są takie słodkie!"

Sadzonka (zebrana) - "That'll teach him." - "To go nauczy."

Sadzonka (płonąca) - "That's burning fast!" - "To się szybko pali!"

Sadzonka (spalona) - "I should plant this." - "Powinienem to zasadzić."

Wykopana sadzonka Sadzonka (wykopana) - "I should plant this." - "Powinienem to zasadzić."

Spalona sadzonka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona sadzonka -

Patyki Patyki - "It's a bunch of small twigs." - "To kilka małych patyków."

Trawa w ziemi Trawa

Trawa - "It's a tuft of grass" - "To jest pęczek trawy"

Trawa (zebrana) - "I cut it down in the prime of it's life." - "Ściąłem ją w kwiecie wieku."

Trawa (wyschnięta) - "It needs poop." - "Potrzebuje nawozu."

Trawa (płonąca) - "It's burning fast!" - "Pali się szybko!"

Sadzonka trawy Sadzonka trawy - "I should plant this." - "Powinienem to zasadzić"

Ścięta trawa Ścięta trawa - "Cut grass, ready for arts and crafts." - "Ścięta trawa, gotowa do tworzenia"

Spalona trawa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona trawa - "That's not going to grow back while it's so hot." - "To nie wyrośnie z powrotem, dopóki jest tak gorąco."

Berry bushtrans Krzak jagodowy

Krzak Jagodowy - "Red berries taste the best." - "Czerwone borówki smakują najlepiej."

Krzak Jagodowy (zebrany) - "Maybe they'll grow back?" - "Może odrosną z powrotem?"

Krzak Jagodowy (wyschnięty) - "I think it needs to be fertilized." - "Myślę, że musi być nawiezione"

Krzak Jagodowy (płonący) - "Red berries taste the best." - "Czerwone borówki smakują najlepiej."

Wykopany krzak jagodowy Krzak Jagodowy (wykopany) - "I should plant this." - "Powinienem to posadzić"

Uschnięty krzak jagodowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Uschnięty krzak jagodowy - "Nothing will grow in this heat." - "Nic nie wyrośnie w tym upale."

Kolczasty krzak Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "It looks thorny." - "Wygląda kolczasto"

Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "Ow!" - "Ał!"

Kolczasty krzak (zebrany) - "I should plant this" - "Powinienem to zasadzić"

Kolczasty krzak (podpalony) - "It's burning fast." - "Szybko się pali."

Trzcina Trzcina

Trzcina - "It's a clump of reeds." - "To jest kępka trzcin."

Trzcina (zebrana) - "I picked all the useful reeds." - "Wziąłem całą użyteczną trzcinę."

Trzcina (płonąca) - "That's really burning fast!" - "To naprawdę szybko płonie!"

Cięta trzcina Cięta trzcina - "Cut reeds, ready for crafting and hobbying." - "Ścięta trzcina, gotowa do tworzenia i wykonywania hobby."

Wabiąca roślina Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "It's so alluring." - "Jest taka wabiąca."

Mięsista bulwa Mięsista bulwa - "Now I can start my very own meat farm." - "Teraz mogę założyć własną hodowlę mięsa."

Obserwująca roślina Obserwująca roślina - "I think I'm being watched." - "Myślę, że jestem obserwowany."

Mandragora Inne rośliny

Kaktus 2 Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus - "Sharp, but delicious." - "Ostry, ale pyszny."

Zebrany kaktus (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus (zebrany) - "Deflated, but still spiny." - "Przebity, ale nadal kolczasty."

Bagienna roślina Bagienna roślina - "It's a plant." - "To roślina"

Rodzaje kwiatów w grze Kwiaty - "It's pretty but smells like common labourer." - "Są ładne, ale pachną jak przeciętny robotnik."

Płatek Płatek - "I showed those flowers who's boss." - "Pokazałem tym kwiatom, kto tu rządzi."

Złe kwiaty w grze Złe kwiaty - "Augh! It's so evil!" - "Ałć! To jest takie złe!"

Mroczne płatki Mroczne płatki - "I'm not sure I want to hold these." - "Nie jestem pewien, czy chcę to trzymać."

Nasiona Nasiona (konkretny typ) - "It's a seed" - "To jest nasiono."

Marchewka Marchewka (zasadzona) - "The ground is making plant babies." - "Ziemia rodzi roślinne dzieci."

Zielone grzybowe drzewo Grzyby

Red Mushroom1 Czerwony grzyb - "It's a mushroom." - "To jest grzyb."

Red Mushroom1 Czerwony grzyb (schowany) - "It's sleeping" - "Śpi."

Czerwony grzyb Czerwony grzyb (zebrany) - "I wonder if it will come back?" - "Zastanawiam się, czy to wróci?"

Green Mushroom1 Zielony grzyb -

Green Mushroom1 Zielony grzyb (schowany) - "It's sleeping" - "Śpi."

Zielony grzyb Zielony grzyb (zebrany) -

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb -

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb (schowany) - "It's sleeping" - "Śpi."

Niebieski grzyb Niebieski grzyb (zebrany) -

Statua Harfy2Natura - Obiekty[]

Bee Box1 Ul

Ul - "It's buzzing with activity." - "Bzyczy aktywnością."

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Gniazdo zabójczej pszczoły - "I think those bees are mad." - "Myślę, że te pszczoły są wściekłe."

Plaster miodu Plaster miodu - "Bees used to live in this." - "Pszczoły w tym żyły."

Hound Mound Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "I wouldn't want to pick a bone with the owner." - "Nie chciałbym odbierać kości właścicielowi." (żart słowny- "to pick a bone with someone" to idiom, oznaczający "podjąć z kimś drażliwy temat")

Kości2 Kości - "Creepy." - "Straszne."

Odłamki kości (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Odłamki kości - "Bits of bone." - "Kawałki kości."

Psi ząb Psi ząb - "It's sharp!" - "To jest ostre!"

Gniazdo wysokiego ptaka Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "The nest is empty." - "Gniazdo jest puste."

Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "That's quite an egg." - "To w zasadzie jajko."

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "Looks like it's hatching." - "Wygląda na to, że się wykluwa."

Jajo (zimne) - "Brrrr!" - "Brrrr"

Jajo (gorące) - "Are eggs supposed to sweat?" - "Czy jajka powinny się pocić?"

Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "I have a feeling this is going to take a while..." - "Mam wrażenie, że to trochę potrwa..."

Jajo (mało czasu do wyklucia) - "It should hatch any time now." - "Powinno wykluć się lada dzień"

Pusty pień (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Pusty pień

Pusty pień - "It's a den in a stump." - "To legowisko w pniu."

Pusty pień (opuszczony) - "Its owner ran out of lives." - "Jego właścicielowi skończyły się życia."

Skała bez krzemienia Skały

Skała saletra Skała - "It wouldn't fit in my pocket." - "To nie zmieściłoby się w mojej kieszeni."

Kamień Kamienie - "I can make stuff with these." - "Mogę nimi robić rzeczy."

Krzemień Krzemień - "It's a very sharp rock." - "To bardzo ostry kamień."

Saletra Saletra - "I'm not a geologist." - "Nie jestem geologiem."

Marmur Marmur - "Fancy!" - "Fantazyjny!"

Bazalt Bazalt - "That's too strong to break through!" - "Jest zbyt twardy, by się przez niego przebić!"

Lodowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowiec - "A very isolated glacier." - "Bardzo odizolowany lodowiec."

Stopiony lodowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Stopiony lodowiec - "Nothing useful until it freezes again." - "Nic użytecznego dopóki nie zamarznie ponownie."

Lód (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lód - "Ice to meet you!" (Żart słowny, nawiązujący do popularnego wyrażenia "Nice to meet you")

Samorodek złota Samorodek złota - "I can't eat it, but it sure is shiny." - "Nie mogę go zjeść, ale na pewno jest błyszczący."

Grób Nagrobki

Grób2 Nagrobek (1) - "It says milk. Eggs. Bacon." - "Tu jest napisane: Mleko. Jajka. Bekon."

Grób3 Nagrobek (2) - "Here lies some guy. Blah blah blah." - "Tutaj spoczywa jakiś koleś. Bla bla bla."

Grób5 Nagrobek (3) - "Hey, that's my name!" - "Hej, to moje imię!"

Grób4 Nagrobek (4) - "This headstone is blank." - "Ten nagrobek jest pusty."

Mound Grób - "I bet there's all sorts of good stuff down there!" - "Założę się, że są tu różne dobre rzeczy!"

Mound Grób (rozkopany) - "I should probably feel bad about that." - "Prawdopodobnie powinienem się z tym czuć źle."

Koszmarny pomnik Pomniki

Kamień próby Kamień wskrzeszenia - "What an odd looking stone." - "Co za dziwacznie wyglądający kamień."

Harp Statue Statua Harfy - "What has happened to the head?" - "Co się stało z głową?"

Marmurowy filar Marmurowy filar - "I think I could use that." - "Myślę, że mógłbym tego użyć."

Ślady koalefanta Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "It's a pile of dirt... or IS it?" - "To stos ziemi... czy na pewno NIM jest?"

Ślady koalefanta - "Tracks left by food. I mean... an animal." - "Ślad zostawiony przez jedzenie. Miałem na myśli... zwierzę."

Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "The trail ends here." - "Ślad kończy się tutaj."

Ślady koalefanta Panowanie Gigantów (DLC) (zgubiony trop wiosną) - "The wet ground won't hold a footprint." - "Mokra ziemia nie zachowa śladu."

Ślady koalefanta (podążanie za tropem) - - "This track is fresh, the beast must be nearby." - "Ślad jest świeży, zwierzę musi być w pobliżu."

Kapelusz z piór Piórka

Krucze piórko Krucze piórko - "A crow feather." - "Krucze pióro."

Karmazynowe piórko Karmazynowe piórko - "A redbird feather." - "Pióro czerwonego ptaka."

Lazurowe pióro Lazurowe pióro - "A snowbird feather." - "Pióro śnieżnego ptaka."

Drzwi Maxwella Rzeczy

Wooden Thing Drewniana Rzecz - "This appears to be the nexus to another world!" - "To musi być ogniwo połączone z innym światem!"

Wooden Thing Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "Soon my invention will be complete!" - "Niedługo moje odkrycie będzie gotowe!"

Wooden Thing Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) -

Wooden Thing Drewniana Rzecz (aktywowana) - "With this I can surely pass through space and time!" - "Dzięki temu na pewno mogę podróżować w czasoprzestrzeni!"

Ring Thing Pierścieniowata Rzecz - "A ring that could focus dimensional energies." - "Pierścień,który może koncentrować wielowymiarowe energie."

Crank Thing Korbowata Rzecz - "Tough enough to handle the most intense experiments." - "Wystarczająco wytrzymała, by przetrwać najbardziej dotkliwe eksperymenty."

Box Thing Pudełkowata Rzecz - "This thing may control the polarity of the whole universe." - "Ta rzecz może kontrolować polaryzację całego wszechświata."

Metal Potato Thing Metalowa Okrągła Rzecz - "This metal contains great and feared power." - "Ten metal zawiera wielką i budzącą strach moc."

Szczęka Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom Zrujnowany dom - "Who would live here?" - "Kto by tu mieszkał?"

Spalony zrujnowany dom (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony zrujnowany dom - "Nothing to live in, now." - "Nic tu teraz nie żyje"

Głowa merma Głowa merma - "The stinkiest thing I'll smell all day." - "Najbardziej smrodliwa rzecz, którą czułem dzisiaj."

Spalona głowa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa merma - "Burnt merm flesh somehow smells even worse." - "Spalone ciało merma śmierdzi jeszcze gorzej."

Głowa świni Głowa świni - "Looks like an offering to the beast." - "Wygląda jak dar dla bestii."

Spalona głowa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa świni - "Crispy." - "Chrupiące."

Skóra świni Skóra świni - "It still has the tail on it." - "Ciągle ma ogonek."

Pig Torch Świńska pochodnia - "Sure looks cozy." - "Z pewnością wygląda przytulnie."

Kościane Oko Kościane oko - "It's looking at me." - "To się na mnie patrzy."

Kościane Oko Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "It went to sleep." - "Poszło spać."

Popiół Kościane oko (spopielone) - "The eyebone was consumed by fire when I teleported!" - "Kościane oko zostało skonsumowane przez ogień, kiedy się teleportowałem!"

Kwiat Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat Glommera - "The petals shimmer in the light." - "Płatki lśnią na świetle."

Skrzydła Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Skrzydła Glommera - "These would look awesome on a helmet!" - "Wyglądały by świetnie na hełmie"

Maź Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Maź Glommera - "This goop smells foul." - "Ta maź pachnie paskudnie."

Statua Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (z kwiatem) - "I'm not sure what that's supposed to be." - "Nie jestem pewien, co to powinno być."

Statua Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (bez kwiatu) -

Pióro puchowe (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Pióro puchowe - "Fluffy!" - "Puszyste!"

Jajo Gęsiołosia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Jajo Gęsiołosia - "Its contents are like excited electrons trying to escape." - "Jego zawartość jest jak wzbudzone elektrony, próbujące uciec."

Łuska (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Łuska - "They're still warm." - "Cały czas ciepła."

Futro Borsukoniedźwiedzia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Futro Borsukoniedźwiedzia - "A mat of thick fur." - "Kłak grubej sierści."

Króliczy kłębek Króliczy kłębek - "I just like holding it." - "Po prostu lubię to trzymać."

Żądło Żądło - "Looks sharp!" - "Wygląda na ostre!"

Pęcherz Pęcherz - "It's probably not someone else's blood..." - "To chyba nie krew innej osoby..."

Tunel robaka Tunel robaka (zamknięty) - "Soft and undulating." - "Miękki i pofałdowany."

Tunel robaka Tunel robaka (otwarty) - "Science compels me to jump in." - "Nauka zmusza mnie do wskoczenia tam."

Tunel robaka Tunel robaka (po odbytej podróży) - "That was not a sane thing to do." - "To nie było rozsądne."

Staw żab Staw - "I can't see the bottom!" - "Nie widzę dna!"

Szkielet Szkielet - "Better him than me!" - "Lepiej on, niż ja!"

Czaszka Webbera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Czaszka Webbera - "Poor little guy. He deserves a proper funeral." - "Biedny mały facet. Zasługuje na właściwy pogrzeb."

Gruczoł pająka Gruczoł pająka - "It has a tangy, antiseptic smell." - "Ma ostry, antyseptyczny zapach."

Jedwab Jedwab - "It comes from a spider's butt." - "Pochodzi z tyłka pająka."

Gniazdo pająków Kokon pająków - "Sticky!" - "Lepki!"

Jajo pająka Jajo pająka - "I hope these don't hatch in my pocket..." - "Mam nadzieję, że nie wyklują się w mojej kieszeni..."

Rabbit Hole Nora królika - "That must lead to the kingdom of the bunnymen..." - "To musi prowadzić do królestwa królikoludzi..."

Rabbit Hole Panowanie Gigantów (DLC) Nora królika (wiosną) -

Kretowisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kretowisko - "What a nice hole in the ground for a home!" - "Cóż za miła dziura w ziemi na dom!"

Bawola Sierść Bawola sierść - "It smells like beefalo tears."- "To pachnie łzami bawoła"

Bawoli Róg Bawoli róg - "It sounds like a beefalo tuck in there." - "To brzmi, jakby schował się tam bawół."

Kupa Gnój - "I should fill my pockets!" - "Powinienem napełnić kieszenie!"

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (zimą) - "It looks warm and cozy inside." - "Wygląda na ciepły i przytulny w środku."

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (latem) - "Looks like somebody was camping here." - "Wygląda na to, że ktoś tu obozował."

Kieł morsa Kieł morsa - "I'm sure I'll find a use for it eventually. - "Jestem pewien, że w końcu znajdę dla niego zastosowanie."

Róg kozy woltowej (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Róg kozy woltowej - "It's like a miniature lightning rod." - "To jak miniaturowy piorunochron."

Skóra macki Skóra macki - "I think these were its genitalia." - "Wydaje mi się, że to były jego genitalia."

Ślad stopy giganta Panowanie Gigantów (DLC) Ślad stopy giganta -

Kłębowisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kłębowisko - "Who knows what that tumbleweed has picked up." - "Kto wie co to kłębowisko podniosło."

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (gorąca) -

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (chłodna) -

RobakNatura - Jaskinie[]

Zapadlisko zapięczętowane Zapadlisko (zasypane) - "I wonder if I could move that rock." - "Zastanawiam się, czy mogę ruszyć ten kamień."

Zapadlisko zapięczętowane Zapadlisko (odkopane) - "I bet there's all sorts of things to discover down there." - "Założę się, że są tu różne rodzaje rzeczy do odkrycia."

Lina Lina prowadząca na powierzchnię - "I've had enough discovery for now." - "Mam obecnie dość odkryć."

Grzybowe drzewo Niebieskie grzybowe drzewo - "That mushroom got too big for its own good." - "Ten grzyb dla swojego dobra urósł...za bardzo."

Czerwone grzybowe drzewo Czerwone grzybowe drzewo - "These used to grow in my bathroom." - "Te rosły w mojej łazience."

Zielone grzybowe drzewo Zielone grzybowe drzewo - "A magic mushroom?" - "Magiczny grzyb?"

Świecący kwiat Świecący kwiat - "Science makes it glow." - "Nauka sprawia, że świeci."

Świecąca bulwa Świecąca bulwa - "It's strangely tasty looking." - "Wygląda na dziwnie smaczny."

Światło robaka Świetlista jagoda - "Looks delicious." - "Wygląda przepysznie."

Stalagmit1 Stalagmit - "Looks like a rock to me." - "Dla mnie wygląda jak skała."

Strzelisty stalagmit Strzelisty stalagmit - "Rocks, rocks, rocks, rocks..." - "Skały, skały, skały, skały..."

Spilagmite Spilagmit - "It's encrusted with old webbing." - "Jest inkstruowany starą pajęczyną."

Połamane muszle Połamane muszle - "A puzzle with no solution." - "Puzzle nie do ułożenia."

Szlam slurtle Szlam slurtle - "If it wasn't useful, I wouldn't touch it." - "Gdyby nie byłoby to przydatne, nie dotknąłbym tego."

Guano Guano - "Another flavour of poop." - "Inny smak kupy"

Kopiec Slurtle 2 Kopiec Slurtle - "A den of 'ew'." - "Legowisko 'fuj'"

RabbitHutch Królikarnia - "That's not a real carrot." - "To nie jest prawdziwa marchewka."

Spalona królikarnia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona królikarnia - "That's not a real roasted carrot." - "To nie jest prawdziwa upieczona marchewka."

Grota małp jaskiniowych Grota małp jaskiniowych - "Did that just move?" - "Czy to się właśnie poruszyło?"

Jaskiniowa roślinność z plików gry Paproć - "It's a fern." - "To paproć."

Listowie Listowie - "Some leafy greens." - "Trochę liściastej zieleniny."

Bananowiec jaskinowy Bananowiec jaskiniowy - "It's dubiously photosynthetical." - "Wątpliwie psychokinetyczny."

Tulecytowy murNatura - Ruiny[]

Antyczny pomnik Antyczny pomnik - "It seems to throb out of tune with the world." - "Wydaje się pulsować niezgodnie z harmonią świata."

Antyczna maszyna pseudonauki Antyczna stacja pseudonauki - "An ancient and mysterious structure." - "Antyczna i tajemnicza struktura."

Broken Altar Antyczna stacja pseudonauki (zniszczona) - "An ancient and mysterious structure." - "Antyczna i tajemnicza struktura."

Broken Clockworks1 Zepsuci mechaniczni - "A pile of broken chess pieces." - "Kupa zepsutych kawałków szachów."

Relic Chair Relikty - "Ancient household goods." - "Antyczne artykuły gospodarstwa domowego."

Relic Chair Relikty (zniszczone) -

Antyczna ruina Rumowisko -

Róg antycznego strażnika Róg antycznego strażnika - "Wow! I'm glad that didn't gore me!" - "Wow! Cieszę się, że mnie nie przebił!"

Skóra ślizgacza Skóra ślizgacza - "Doesn't look much different dead." - "Nie wygląda dużo inaczej martwy."

Porost1 Porost jaskiniowy - "Only a cyanobacteria could grow in this light." - "Tylko sinice mogły wyrosnąć w tym świetle."

Algi Algi - "Some algae by a pond." - "Trochę glonów nad stawem."

Ornate Chest Zdobiona skrzynia - "It may contain something fantastic! Or horrible." - "Może zawierać coś fantastycznego! Albo okropnego."

Zdobiona skrzynia Duża zdobiona skrzynia - "It may contain a bigger something fantastic! Or horrible." - "Może zawierać większe coś fantastycznego! Albo okropnego."

Koszmarne światło Koszmarne światło - "I wonder what function this served." - "Zastanawiam się, czemu to służyło."

Tulecytowe fragmenty Tulecytowe fragmenty - "It's some smaller chunks of Thulecite." - "Trochę mniejsze kawałki tulecytu."

Tulecyt Tulecyt - "I wonder where this is from." - "Zastanawiam się, skąd to jest."

Tulecytowy mur Tulecytowy mur - "An ancient piece of wall." - "Starożytny kawałek ściany."

Tulecytowy mur Tulecytowy mur (w ekwipunku) - "A solid piece of history." - "Kawałek historii."


HalucynacjeStworzenia - Potwory[]

Przekładnie Mechaniczni

Mechaniczny skoczek Mechaniczny skoczek - "Check it out!" - "Spróbuj tego!"

Mechaniczny goniec Mechaniczny goniec - "Back off, preacherman!" - "Wycofaj się, kaznodziejo!"

Mechaniczna wieża Mechaniczna wieża - "Storm the castle!" - "Szturmować wierzę!"

Uszkodzony mechaniczny skoczek Uszkodzony mechaniczny skoczek - "It's a knightmare!" - "To koszmarny rycerz!"

Uszkodzony mechaniczny goniec Uszkodzony mechaniczny goniec - "It's falling apart!" - "Rozpada się!"

Uszkodzona mechaniczna wieża Uszkodzona mechaniczna wieża - "Terrifying!" - "Przerażające!"

Psi ząb Psy gończe

Pies Gończy Pies gończy - "You ain't nothing, hound dog!" - "Nie jesteś niczym, psie gończy!"

Czerwony pies gończy Czerwony pies gończy - "That one is glowy." - "Ten świeci."

Niebieski pies gończy Niebieski pies gończy - "Are there hounds for every season?" - "Czy są psy gończe na każdą porę roku?"

Pajęczy kapelusz Pająki

Pająki Pająk - "I hate spiders." - "Nienawidzę pająków."

Pająki Pająk (uśpiony) - "I'd better not be here when he wakes up." - "Lepiej, żeby mnie tu nie było, kiedy się obudzi."

Pająki Pająk (martwy) - "Ewwww!" - "Ble!"

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik - "Looks even meaner than usual." - "Wygląda jeszcze podlej, niż zwykle."

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik (uśpiony) - "I should keep my distance." - "Powinienem zachować dystans."

Pająk wojownik (zabity) - "Good riddance!" - "Pozbyłem się go!"

Pająk Jaskiniowy Pająk jaskiniowy - "Gah! More spiders!" - "Gah! Więcej pająków!"

Pająk spluwacz Pająk spluwacz - "I hate spiders!" - "Nienawidzę pająków!"

Wiszący Mieszkaniec Głębi Wiszący mieszkaniec głębi - "Note to self: Don't look up." - "Do zapamiętania: nie patrz w górę."

Robak Robak głębinowy

Robak głębinowy (przynęta) - "Seems safe to me." - "Wygląda dla mnie bezpiecznie."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "It's a worm!" - "To robak!"

Skóra świni Świniopodobne

Merm Merm - "Smells fishy!" - "Zajeżdża rybą!"

Świniołak Świniołak - "He's not friendly!" - "On nie jest przyjazny"

Tam O' Shanter Morsy

MacTusk MacTusk - "Walruses are natural predators. - "Morsy to naturalne drapieżniki."

WeeTusk WeeTusk - "He won't be cute and cuddly forever. - "Nie zawsze będzie uroczy i milutki."

Abigail Pozostałe potwory

Wypełniacz Grue - "What was that?!" - "Co to było?!"

Wypełniacz Grue (atak) - "OW! Something bit me!" - "AŁ! Coś mnie ugryzło!"

Wysoki ptak Wysoki ptak - "That's a tall bird!" - "To jest wysoki ptak!"

Krampus Krampus - "He's going after my stuff!" - "On idzie po moje rzeczy!"

Macki Macka - "That looks dangerous." - "To wygląda niebezpiecznie."

Bazytoperz Bazytoperz - "Ack! That's terrifying!" - "Ach! To jest przerażające!"

Duch Duch - "That offends me as a scientist." - "To obraża mnie, jako naukowca."

Ślizgacz Ślizgacz - "It's so hairy!" - "To jest takie włochate!"

Orzechowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzechowiec - "A mad little nut." - "Obłąkany mały orzeszek."

Mała macka- "Little slippery arms." - "Małe, oślizgłe ramiona."

ŚwiniaStworzenia - Zwierzęta neutralne[]

Bawoli Róg Bawoły

Bawół Bawół - "It's a beefalo!" - "To jest bawół!"

Bawół Bawół (uśpiony) - "These guys are really heavy sleepers." - "Ci goście mają naprawdę mocny sen."

Bawół Bawół (ogolony) - "Aww, he's so sad."- "Ooo, on jest taki smutny"

Bawół Bawół (podążający za postacią) - "Why are you watching me, gross animal?" - "Dlaczego mnie obserwujesz, obrzydliwy zwierzaku?"

Ul Pszczoły

Pszczoły Pszczoła - "To bee or not to bee." - Nieprzetłumaczalny żart słowny. Bee-pszczoła, Be-być. Więc mogłoby to wyglądać tak: Być albo nie być.

Pszczoły Pszczoła (schwytana) - "Careful!" - "Ostrożnie!"

Chlew Świnie

Świnia Świnia - "They kind of creep me out." -"Trochę mnie przerażają."

Świnia Świnia (martwa) - "Someone should tell his family." - "Ktoś powinien powiedzieć jego rodzinie."

Króliczy kłębek Króliki

Wielki królik Wielki królik - "I am filled with an irresistible urge to do science." - "Wypełnia mnie nieodparta chęć przeprowadzenia badań."

Beardlord Beardlord - "I am filled with an irresistible urge to do science." - "Wypełnia mnie nieodparta chęć przeprowadzenia badań."

Zimowa trąba koalefanta Koalefanty

Koalefant Koalefant - "Adorably delicious." - "Rozkosznie pyszny."

Zimowy koalefant Zimowy koalefant - "It looks warm and full of meat." - "Wygląda na ciepłego i pełnego mięsa."

Róg kozy woltowej (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kozy woltowa

Koza woltowa (RoG) Koza woltowa -

Koza woltowa (RoG) Koza woltowa (naładowana) - "I don't think it liked being struck by lightning." - "Nie sadzę by podobało jej się uderzenie pioruna."

Kociszop (RoG) Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar Skalny homar - "It has terrifying claws." - "Ma przerażające szczypce."

Pingwin Pingwin - "Must be in breeding season." - "Muszą być w sezonie rozrodczym."

Mały Gęsiołoś (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Mały Gęsiołoś - "Aaah! You are definitely not an electron!" - "Aaah! Zdecydowanie nie jesteś elektronem!"

Myszołów (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Myszołów - "What a bizarre buzzard!" - "Co za dziwaczny myszołów!"

Kociszop (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kociszop - "A playful little thing." - "Zabawna mała rzecz."

Małpa jaskiniowa Małpa jaskiniowa - "A monkey with little brain."- "Małpa z małym mózgiem."

Slurtle Slurtle - "Ew. Just ew." - "Fuj. Po prostu fuj."

Snurtle Snurtle - "He's less gross, but still gross." - "Mniej obrzydliwy,ale dalej obrzydliwy."

Pszczoła nieopodal - "He's watching me." - "On mnie obserwuje."

Świnia (zaprzyjaźniona) - "He's part of my entourage." - "To członek mojej świty."

Rabbit Stworzenia - Zwierzęta pasywne[]

Skrzydła motyla Motyle

Motyl Motyl - "Butterfly, flutter by." - "Trzepoczący motyl." (żart słowny)

Motyl Motyl (schwytany) - "Now I have you!" - "Teraz cię mam!"

Plik:Czarne piórko.png Ptaki

Czerwony ptak Czerwony Ptak - "Does that mean spring is coming?" - "Czy to znaczy, że idzie wiosna?"

Czerwony ptak Czerwony Ptak (schwytany) - "He likes my pocket." - "On lubi moją kieszeń."

Śnieżny ptak Śnieżny ptak - "Life in the frozen wastes." - "Życie wśród mroźnych pustkowi."

Śnieżny ptak Śnieżny ptak (schwytany) - "It's so soft." - "Jest taki miękki."

Kruk Kruk - "Creepy." - "Przerażające."

Kruk Kruk (schwytany) - "He's not very happy in there." - "Nie jest tu zbyt szczęśliwy."

Mały Ptak Mały ptak - "That's a rather small bird." - "To raczej mały ptak."

Mały Ptak Mały ptak (głodny) - "It looks hungry." - "Wygląda na głodnego."

Mały Ptak Mały ptak (umierający z głodu) - "It must be starving." - "Musi głodować."

Mały Ptak Mały ptak (postać dziobnięta) - "Ow! Quit it!" - "Au! Przestań!"

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak - "Not a very tall bird." - "Niezbyt wysoki ptak."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "I'd better find it some food." - "Lepiej znajdę mu jakieś jedzenie."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "It has a dangerious look in it's eye." - "Ma niebezpieczne spojrzenie."

Gobbler Gobbler - "Stupid bird! Stay away from my berries!" - "Głupi ptak! Trzymaj się z dala od moich jagód!"

Winter Rabbit Króliki

Królik Królik - "He's looking for carrots." - "On szuka marchewek."

Królik Królik (schwytany) - "Do you like science?" - "Lubisz naukę?"

Beard Monster Beardling - "Do you like science?" - "Lubisz naukę?"

Beard Monster Beardling (schwytany) - "I catched!" - "Złapałem go!"

Bawola Sierść Małe bawoły

Mały bawół Mały bawół - "Aww. So cute!" - "Ooooo. Jaki słodki!"

Mały bawół Mały bawół (uśpiony) - "Go to good world of dreams little beefalo." - "Idź do świata dobrych snów, mały bawole."

Świetliki Świetliki

Świetliki - "If only I could catch them!" - "Gdybym tylko mógł je złapać!"
Świetliki (schwytane) - "They make my pocket glow!" - "One powodują, że moja kieszeń świeci!"

Mandrake Mob Mandragora

Mandragora - "I've heard strange things about those plants." - "Słyszałem dziwne rzeczy o tych roślinach."
Mandragora (podążająca za postacią) - "Stop following me!" - "Przestań za mną chodzić!"
Mandragora (martwa) - "I've heard strange things about those plants." - "Słyszałem dziwne rzeczy o tych roślinach."
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - "Ugh, my head!" - "Ajć, moja głowa!"

Chester2 Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Glommer -

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (na powierzchni) - "I'd sure like to whack that mole... thing." - "Z pewnością spodobałoby mi się walnięcie tego kreto-czegoś."

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (pod ziemią) - "Something's under there, searching for minerals." - "Coś jest pod spodem, szuka minerałów."

Chester2 Chester - "Otto von Chesterfield, Esq." - "Sz.P. Otto von Chesterfield."

Król świń Król świń - "Ewwww, he smells!"- " Fuuu, on śmierdzi!"

Abigail Abigail - "Awww, she has a cute little bow."- " Oooo, ona ma słodką malutką kokardkę"

Świnia strażnikStworzenia - Zwierzęta agresywne[]

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła - "Oh no! It's a killer bee!" - " Och nie! To zabójcza pszczoła!"

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła (schwytana) - "This seems dangerous." - " To wygląda niebezpiecznie."

Żabie udka Żaby

Żaba Żaba - "He's so cute! - "On jest taki słodki"

Żaba Żaba (uśpiona) - "Aww, look at him sleep!" - "Ooo, popatrzcie, jak śpi."

Żaba Żaba (martwa) - "He's croaked it." - "Wykrakał to."

Pęcherz Komary

Komar Komar - "What a nasty little blood sucker." - "Co za mały, paskudny krwiopijca."

Komar Komar (schwytany) - "Hey, is that my blood?" - "Hej, czy to moja krew?"

Komar Komar (latający w pobliżu) - "Aaah! Bug off!" - "Aaaa! Cofnij się!" (żart słowny: "bug" - owad, "back off" - cofnij się

Skóra świni Świnie strażnicy

Świnia strażnik Świnia strażnik - "He doesn't look as friendly as the others." - "On nie wygląda tak przyjaźnie, jak inni."

MuchosmokStworzenia - Naczelni przeciwnicy[]

Drzewiec Drzewiec - "He's huge!" - "On jest ogromny!"

Liściasty drzewiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Liściasty drzewiec - "It looks unhappy about me stealing those Birchnuts!" - "Wygląda na nieszczęśliwego, że ukradłem te orzechy!"

Pajęcza królowa Pajęcza królowa - "AHHHHHHHH! That spider is huge!" - "AAAAA! Ten pająk jest wielki!"

Monstrualna macka Monstrualna macka - "It's badder than our babies!" - "Jest gorszy, niż nasze niemowlęta!"

Antyczny strażnik Antyczny strażnik - "That thing doesn't look happy." - "Ta rzecz wygląda na niezbyt szczęśliwą."

Warg (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Warg - "You might be something to reckon with, big dog." - "Możesz być czymś, z czym trzeba się liczyć, wielki psie."

Gęsiołoś (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Gęsiołoś - "I don't exactly know what that thing is." - "Nie wiem dokładnie co to jest."

Muchosmok (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Muchosmok - "That's one fly dragon!" - "To latający muchosmok!"

Borsukoniedźwiedź (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Borsukoniedźwiedź - "What a bear of a badger." - "Niedźwiedź wśród borsuków."

Jeleniocyklop Jeleniocyklop - "It's enormous!!" - "To jest olbrzymie!!"

Inne[]

Maxwell- "I hate that guy"- " Nienawidze tego gościa"

Wes (w pułapce)- "Maxwell's statues are trapping him." - "Statuy Maxwella go więżą."


Zapalniczka WillowRóżne przedmioty[]

Blueprint Schemat - "It's scientific!" - "To naukowe!"

Przekładnie Przekładnie - "A pile of mechanical parts." - "To sterta mechanicznych części"

Przekładnie Przekładnie (próba zjedzenia) -

Popiół Popiół - "All that's left after fire has done it's job." - "Wszystko, co zostaje po tym, jak ogień skończy swoją robotę"

Broda Broda - "I made them with my face." - "Zrobiłem je z mojej twarzy/Wyhodowałem je na mojej twarzy."

Sterta kryształów Klejnoty

Czerwony Kryształ Czerwony klejnot - "It sparkles with inner warmth." - "To błyszczy wewnętrznym ciepłem"

Niebieski kryształ Niebieski klejnot - "It sparkles with cold energy." - "To błyszczy zimną energią"

Żółty kryształ Żółty klejnot - "This gem is yellow." - "Ten klejnot jest żółty"

Zielony kryształ Zielony klejnot -

Pomarańczowy kryształ Pomarańczowy klejnot - "It's an orange gem." - "To pomarańczowy klejnot"

Przedmioty grobowe Przedmioty grobowe

Stopione kulki Stopione kulki - "They are just melted together." - "Są po prostu stopione razem"

Fałszywy Kazoo Fałszywy Kazoo - "It's just a cheap replica." - "To tylko tania kopia."

Węzeł gordyjski Węzeł gordyjski - "The knot is stuck. Forever." - "Węzeł utknął. Na zawsze."

Gnom Gnom - "It must be some kind of religious artifact." - "To musi jakiś rodzaj religijnego artefaktu."

Mały statek kosmiczny Mały statek kosmiczny - "Sadly, it's too small for me to escape on." - "Niestety , jest za mały, bym mógł uciec."

Urwane kable Urwane kable - "Their electricity carrying days are over." - "Czasy, w których nosiły energię elektryczną, się skończyły."

Kij i kulka Kij i kulka - "I have no time for fun and games!" - "Nie mam czasu na gry i zabawy!"

Korek Korek - "Great. All my tub stopping needs are met." - "Świetnie. Znalazłem rozwiązanie dla moich problemów z zatkaniem wanny."

Guziki Guziki - "I'm more of a zipper person, myself." - "Jestem bardziej szybki." (Żart słowny: zipper person-szybki gość, zipper- zamek błyskawiczny)

Szczęka Szczęka - "I hope I get out of here before I needed these." - "Mam nadzieję, że się stąd wydostanę, zanim będę ich potrzebował."

Leżący robot Leżący robot - "He whispers beautiful lies to me." - "Szepcze mi do ucha piękne kłamstwa."

Wysuszona macka Wysuszona macka - "I'm not sure what I should do with a dessicated tentacle." - "Nie jestem pewien, co powinienem zrobić z wysuszoną macką."

Głowa MaxwellaTryb przygodowy[]

Maxwell 4 Tryb przygodowy (próba nieudana) - "That didn't go well. I'll have to try again." - "To nie poszło zbyt dobrze.Będę musiał spróbować jeszcze raz."

Maxwell 1 Tryb przygodowy (próba udana) -

Wes portrait Wes (uwięziony) -

Drzwi Maxwella Drzwi Maxwella - "I'm not sure I want to fall for that a second time." - "Nie jestem pewien, czy chcę tam wpaść po raz drugi."

Sick Wormhole Zarażony tunel robaka - "Guh, that thing looks worse off than usual." - "Uh, to wygląda jeszcze gorzej niż zwykle."

Szukająca Różdżka Szukająca Różdżka

Szukająca Różdżka - "That rod looks useful!" - "Ta różdżka wygląda użytecznie!"
Szukająca Różdżka (faza początkowa) - "It's some kind of homing device." - "To jakiś rodzaj urządzenia naprowadzającego."
Szukająca Różdżka ("zimno") - "The signal is very faint." - "Sygnał jest bardzo słaby."
Szukająca Różdżka ("ciepło") - "I'm headed in the right direction." - "Jestem na dobrej drodze."
Szukająca Różdżka ("cieplej") - "I must be getting pretty close." - "Musi być całkiem blisko."
Szukająca Różdżka ("gorąco") - "This thing's going crazy!" - "Ta rzecz wariuje!"

Portato Uchwyt szukającej różdżki

Uchwyt szukającej różdżki - "I wonder what it does." - "Zastanawiam się, do czego to służy."
Uchwyt szukającej różdżki (gotowy) - "It looks like it needs a large key." - "Wygląda na to, że potrzeba tu dużego klucza."
Uchwyt szukającej różdżki (aktywowany) - "Now my machine can work!" - "Teraz moja maszyna może działać!"

Obelisk Obelisk

Obelisk obniżający się przy wysokim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "That's a CRAZY looking rock!" - "To zwariowania skała!"
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "TAKE THAT, SANE SELF!" - "ŻRYJ TO, ZDROWY PSYCHICZNIE JA!"

Obelisk obniżający się przy niskim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "It's more of a pyramid than an obelisk." - To bardziej piramida,niż obelisk."
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "Where did the rest of it go?" - "A gdzie się podziała reszta?"

Pułapki

Komarza pułapka maxwella Komarza pułapka Maxwella - "Bottled mosquito rage!" - "Zabutelkowana wściekłość moskitów!"

Zębata pułapka Maxwella Zębata pułapka Maxwella - "I'll want to avoid stepping on that!" - "Muszę unikać nadeptywania na to!"

Zębata pułapka Maxwella Zębata pułapka Maxwella (uruchomiona) - "Oops." - "Ups."

Maxwellchairtheft Wyspa Maxwella

Waxwell Maxwell -

Maxwell's Light Światło Maxwella - "I wonder how they work." - "Zastanawiam się, jak działają."

Maxwell Statue Statua Maxwella - "It really captures his personality." - "To naprawdę uchwytuje jego osobowość."

Fonograf Maxwella Fonograf Maxwella - "So that's where the music was coming from." - "Więc stąd pochodzi ta muzyka."

Koszmarny zamek Koszmarny zamek - "Looks almost like a key hole." - "Wygląda niemal jak dziurka od klucza."

Nightmare Throne ingame1 Koszmarny tron

Koszmarny tron - "That doesn't look comfortable." - "Nie wygląda na wygodny."
Koszmarny tron (kobieca postać na tronie) - "I'm better than her, I know!" - "Wiem, że jestem lepszy od niej!"
Koszmarny tron (męska postać na tronie) - "I'm better than him, I know!" - "Wiem, że jestem lepszy od niego!"
Koszmarny tron (WX-78 na tronie) - "I'm better than it, I know!" - "Wiem, że jestem lepszy od niego!"


Fonograf MaxwellaKomunikaty[]

Okrzyki bitewne

 • Ogólny - "Go for the eyes!" - "Po oczach go!"
 • W ataku - "I will destroy you!" - "Zniszczę cię!"
 • Do świni - "Here piggy piggy!" - "Tutaj, świnko!"
 • Do pająka - "I'm going to stomp you dead!" - "Zamierzam cię zadeptać!"
 • Do pająka wojownika - "Better you than me!" - "Lepiej ty, niż ja!"

Rezygnacja z walki

 • Ogólny - "I sure showed him!" - "Pokazałem mu!"
 • W ataku - "He's too fast!" - "On jest za szybki!"
 • Do świni - "I'll let him go. This time." - "Oszczędzę go. Tym razem."
 • Do pająka - "He's too gross anyway." - "On jest i tak zbyt obrzydliwy."
 • Do pająka wojownika - "Shoo, you nasty thing!" - "A kysz, niedobra rzeczo!"

Cykl dnia

 • Zmierzch - "It's getting late. I need to make a fire." - "Robi się późno. Muszę rozpalić ogień."
 • Wkraczając w światło - "I can see again!" - "Znów mogę widzieć!"
 • Wkraczając w ciemność - "It's so dark!" - "Jest tak ciemno!"
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia - "It's too bright out." - "Jest za jasno."
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia (w jaskini) - "I'm not tired." - "Nie jestem zmęczony."
 • Próba zaśnięcia, będąc wygłodzonym - "I'm too hungry to sleep, the growling will keep me up!" - "Jestem zbyt głodny, aby spać, burczenie mnie obudzi!"
 • Próba zaśnięcia w trakcie ataku potworów - "It's too dangerous right now!" - "Jest teraz zbyt niebezpiecznie!"
 • Próba zaśnięcia, gdy szaleje pożar -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy (w jaskini) -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce, będąc wygłodzonym -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie ataku potworów -

Ostrzeżenie o nadchodzących potworach

 • Psy gończe - "Did you hear that?" - "Słyszałeś to?"
 • Jeleniocyklop - "That sounded big!" - "To brzmiało, jak coś dużego!"

Pożywienie

 • Odczuwając głód - "I'm so hungry!" - "Jestem taki głodny!"
 • Jedząc okropne pożywienie - "I don't feel so good." - "Nie czuję się zbyt dobrze."
 • Jedząc zepsute pożywienie - "Yuck! That was terrible!" - "Fuj! To było okropne!"
 • Jedząc nadpsute pożywienie - "I think that was starting to turn." - "Myślę, że to zaczęło gnić."
 • Jedząc świeże pożywienie - "Yum!" - "Mniam!"

Temperatura

Przemoczenie

 • Deszcz (postać wilgotna) - "Oh, H2O." - "Oh, H2O."
 • Deszcz (postać mokra) - "My clothes appear to be permeable." - "Moje ubrania wydają się być przepuszczalne."
 • Deszcz (postać przemoknięta) - "I'm soaked to the bone!" - "Jestem przemoczony do szpiku kości!"
 • Deszcz (postać ociekająca wodą) -
 • Upuszczenie przemoczonego narzędzia - "Wow! That tool is slippery!" - "Wow! To narzędzie jest śliskie!"

Golenie

 • Próba ogolenia obudzonego bawoła - "I'm not going to try that while he's awake." - "Nie chcę tego próbować, kiedy jest obudzony."
 • Próba ogolenia pozostałych stworzeń - "I can't shave that!" - "Nie mogę tego zgolić!"
 • Próba ogolenia łysego bawoła/ogolonej twarzy - "There isn't even any stubble left!" - "Nie ma już żadnego zarostu!"

Pozostałe

 • Nieudana próba stworzenia przedmiotu - "I don't have all the ingredients." - "Nie mam wszystkich składników."
 • Nieudana próba zrobienia czegoś - "I can't do that." - "Nie mogę tego zrobić."
 • Pełny ekwipunek - "I can't carry any more stuff!" - "Nie mogę już więcej nieść rzeczy!"
 • Schronienie się pod drzewem - "Thanks for the protection from the elements, tree!" - "Dziękuję za ochronę przed żywiołami, drzewo!"
 • Trzęsienie ziemi - "That doesn't sound good." - "To nie brzmi dobrze."
 • Chybione uderzenie pioruna - "Safe from that frightening lightning!" - "Bezpieczny od tego przerażającego pioruna!"
 • Zwykłe - "It's a... thing." - "To... rzecz."
 • Tworzenie przedmiotów w ciemności- "It's too dark to see!" - "Jest zbyt ciemno, aby widzieć."

Niewprowadzone[]

 • Łódź - "Is that how I got here?" - "Czy tym się tu dostałem?"
 • Dom - "Someone must live here." - "Ktoś musi tu mieszkać."
 • Łódź podwodna - "It's no use to me out there!" - "Nie przyda mi się."
 • Drzewa (lasek) - "It's almost like someone is trying to prevent me from going somewhere" - "Tak, jakby ktoś próbował mnie powstrzymać przed wejściem gdzieś..."

Badanie (usunięte)[]

 • Badanie (wysoka wartość)- "I feel so smart now!" - "Czuję się teraz taki sprytny!"
 • Badanie (normalna wartość)- "Never stop learning!" - "Nigdy nie przestaję się uczyć!"
 • Badanie (niska wartość)- "I didn't learn very much from that." - "Nie za wiele się nauczyłem."
 • Badanie przedmiotu- "In you go!" - "W tobie nadzieja!"
 • Badanie kupy- "Poooop!" - "Kuuuupa!"
 • Badanie siekiery- "Let me axe you a question!" - żart. to ask a question-zadać pytanie, axe-siekiera.
 • Badanie ściętej trawy-"I will unlock the secrets of ... grass." - "Odkryję sekrety...trawy!"
 • Badanie trzciny- "I can learn stuff by reeding!" żart. reed-trzcina, reading- czytanie.
 • Badanie krzemienia- "This probably isn't the best use of flint." - "To nie jest chyba właściwe użycie krzemienia."
 • Badanie kłody-"There must be science hiding somewhere in there." - "Gdzieś tam musi się kryć nauka."

Niepewne (znalezione w plikach)[]

 • TREASURECHEST_TRAP = "How convenient!" - "Jakie wygodne!"
 • SKULLCHEST = "I'm not sure if I want to open it." - "Nie jestem pewien, czy chcę to otworzyć"
 • PIGTENT = "Smells like bacon."- "Pachnie jak bekon"
 • MAXWELLTHRONE = "That doesn't look very comfortable." - " To nie wygląda zbyt wygodnie"
 • MAXWELLLOCK = "Looks almost like a key hole." - " Wygląda prawie jak dziurka od klucza"
 • MAXWELLHEAD = "I can see into his pores." - "Mogę zobaczyć jego pory"
 • ROBOT_PUPPET = "It's trapped!" - " To jest uwięzione!"
 • MALE_PUPPET = "He's trapped!" - " On jest uwięziony"
 • FEM_PUPPET = "She's trapped!" - "Ona jest uwięziona"
 • ANNOUNCE_NO_TRAP = "Well, that was easy." - " Cóż, to było łatwe"
Advertisement