Don't Starve Wiki
Advertisement

Wilson.png

Ale ze mnie naukowiec!

–Wilson


Ta strona zawiera angielskie oraz polskie komentarze Wilsona, które mówi, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą przycisku Alt.


Cytaty Wilsona[]

Icon Tools.png Narzędzia[]

Siekiera.png Siekiera - "It's my trusty axe." - "To moja wierna siekiera."

Złota siekiera.png Złota Siekiera - "That's one fancy axe."- "To dopiero elegancka siekiera."

Łopata.png Łopata - "There's a lot going on underground." - "Dużo rzeczy dzieje się pod ziemią."

Złota łopata.png Złota łopata - "I can't wait to dig holes." - "Nie mogę się doczekać kopania dziur."

Kilof.png Kilof - "Iconic, isn't it?" - "Rozpoznawalny, czyż nie?"

Złoty kilof.png Złoty kilof - "Hey, isn't gold really soft?" - "Hej, czyż złoto nie jest miękkie?"

Brzytwa.png Brzytwa - "A sharpened rock tied to a stick. Hygenic!" - "Zaostrzony kamień przywiązany do patyka. Higieniczne!"

Młot.png Młot - "Stop! It's time! To hammer things!" - "Stop! To czas! By uderzać rzeczy!" (nawiązanie do wersu ,,Stop! Hammer time!" ze znanej piosenki MC Hammera)

Widły.png Widły - "Maxwell might be looking for this." - "Maxwell może tego szukać."

 • W Don't Starve Together -"Now I just need an angry mob to join." - "Teraz potrzebuję tylko wściekłego tłumu, żeby się przyłączyć."

Siodło (DST).png Siodło - "That'll allow the mounting of some smelly animal." - "To pozwoli mi dosiąść jakiegoś śmierdzącego zwierzęcia."

Siodło wojenne (DST).png Siodło wojenne - "The only problem is the saddle sores." - "Jedynym problemem są owrzodzenia siedzenia."

Eleganckie siodło (DST).png Eleganckie siodło - "This saddle really flies!" - "To siodło naprawdę lata!"

Siodłoróg (DST).png Siodłoróg - "This could take a saddle off." - "Dzięki temu można zdjąć siodło."

Kostka soli (DST).png Kostka Soli - "How many licks does it take to get to the center?" - "Ile liźnieć zajmie im dotarcie do środka?"

Pióro atramentowe (DST).png Pióro Atramentowe (DST) - "The feather increases the scientific properties of the writing." - "Pióro zwiększa naukowe właściwości pisma."

Szczotka (DST).png Szczotka (DST)  - "I bet the beefalo really like this." - "Założę się, że bawoły naprawdę to lubią."

Maczeta (DSS).png Maczeta (DSS) - "I like the cut of this blade." - "Lubię cięcie tego ostrza."

Złota maczeta (DSS).png Złota maczeta (DSS) - "Hack in style!" - "Siekanie w wielkim stylu."

Nożyce (DSH).png Nożyce (DSH) - "Shearly delightful." - "Bardzo urocze."

Kieszonkowa waga (DST) - A scaled-down weighing device."- Pomniejszone urządzenie ważące."

Ikona Światło.png Oświetlenie[]

Ognisko.pngOgnisko i Obudowane ognisko.png Obudowane ognisko

Ognisko.pngObudowane ognisko.png Ognisko i Obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "Sure beats darkness." - "Na pewno pokona ciemność."
Ognisko.png Ognisko (wysoki ogień)- "That fire is getting out of hand!" - "Ten ogień wymyka się spod kontroli!"
Obudowane ognisko.png Obudowane Ognisko (wysoki ogień) - "Good thing it's contained!" - "Dobrze, że jest obudowane!"
Ognisko.pngObudowane ognisko.png Ognisko i Obudowane ognisko (normalny ogień) - "Nice and comfy." - "Miłe i przyjemne.
Ognisko.pngObudowane ognisko.png Ognisko i Obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire's getting a bit low." - "Ogień zaczyna się wypalać."
Ognisko.pngObudowane ognisko.png Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "I should put something on the fire before it goes out." - "Powinienem dołożyć do ognia, zanim się wypali."
Ognisko.pngOgnisko (wypalone) - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec"
Obudowane ognisko.png Obudowane Ognisko (wypalone) - "At least I can start it up again." - "Przynajmniej mogę je znowu rozpalić."

Endotermiczne ognisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko (RoG).png Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "Sure beats darkness." - "Na pewno pokona ciemność."
Endotermiczne ognisko (RoG).png Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "Good thing it's contained!" - Dobrze, że jest obudowane!"
Endotermiczne ognisko (RoG).png Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) - "Nice and comfy." - Miłe i przyjemne."
Endotermiczne ognisko (RoG).pngEndotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire's getting a bit low." - "Ogień zaczyna się wypalać."
Endotermiczne ognisko (RoG).pngEndotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (żar) - "I should put something on the fire before it goes out." - Powinienem dołożyć do ognia, zanim się wypali."
Endotermiczne ognisko (RoG).png Endotermiczne ognisko (wypalone) - "Well, that's over." - Cóż, to koniec"
Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "At least I can start it up again." - Przynajmniej mogę je znowu rozpalić."
Don't Starve: Rozbitkowie
Kominek (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Kominek (DSS)- "Take that, wind!"- "Bierz to, wietrze!"
Morski kominek (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Morski kominek (DSS) (po zbudowaniu)- "Science protects my fires out here." - "Nauka chroni mój ogień."
Morski kominek (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Morski kominek (DSS) (wysoki ogień)- "I'm glad we're surrounded by water." - "Cieszę się, że jesteśmy otoczeni wodą."
Morski kominek (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Morski kominek (DSS) (normalny ogień)- "As cozy as it gets." - "Tak przytulnie jak to tylko możliwe."
Morski kominek (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Morski kominek (DSS) (niski ogień)- "It's getting low." -" Robi się słaby."
Morski kominek (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Morski kominek (DSS) (żar)- "Better put something on it before it goes out." - "Lepiej połóż coś na nim zanim się wydostanie."
Morski kominek (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Morski kominek (DSS) (wypalony)- "It finally went out." - "Wreszcie zgasł."
Obsydianowe ognisko (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Obsydianowe ognisko (DSS) (po zbudowaniu) - "This fire pit is a conductor for even more... fire." - "Ten ogień jest przewodnikiem dla jeszcze większego... ognia."
Obsydianowe ognisko (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Obsydianowe ognisko (DSS) (wysoki ogień) -  "Good thing it's contained!" - "Dobrze, że jest otoczony."
Obsydianowe ognisko (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Obsydianowe ognisko (DSS) (normalny ogień)- "This is my best invention yet." - "To mój najlepszy wynalazek."
Obsydianowe ognisko (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Obsydianowe ognisko (DSS) (niski ogień)- "The fire's getting a bit low." - "Ten ogień robi się trochę słabszy."
Obsydianowe ognisko (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Obsydianowe ognisko (DSS) (żar)- "Powiniennem coś dołożyć do ognia zanim się wypali."
Obsydianowe ognisko (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Obsydianowe ognisko (DSS) (wygaszone)- "Przeynajmniej mogę je rozpalić ponownie."
Inne

Pochodnia.png Pochodnia - "Something to hold back the night." - "Coś do powstrzymania nocy."

Pochodnia.png Pochodnia (wypalona) - "My torch just ran out!" - "Moja pochodnia właśnie się wypaliła!"

Kask górnika.png Kask Górnika - "This will keep my hands free." - "Dzięki temu będę miał wolne ręce."

Kask górnika.png Kask Górnika (wypalony) - "My torch just ran out!" - "Moja pochodnia właśnie się wypaliła!"

Dyniowa latarnia.png Dyniowa Latarnia - "Spooky!" - "Upiorna!"

Latarnia.png Latarnia - "A more civilized light." - "Bardziej cywilizowane światło."

Krogle (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Krogle (RoG) - "A wretched stench but excellent visibility." - "Nędzny smród, ale widoczność doskonała."

Latarnia butelkowa (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Latarnia butelkowa (DSS)-  "A bottle full of sunshine." - "Latarnia pełna brzasku."

Pochodnia morska (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Pochodnia morska (DSS)- "This'll keep my hands free." - "Dzięki temu będę miał wolne ręce."

Latarnia morska (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Latarnia morska (DSS)- "This will do wonders for my night-vision!" - "To czyni cuda dla mojej nocnego widzenia."

Lampa naftowa (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Lampa naftowa (DSS)- "That's a real slick lamp." - "To naprawdę zgrabna lampa."

Kapelusz ze świecą korkową (DSH).png Świniogród (DLC).png Kapelusz ze świecą korkową (DSH)- "What a bright idea!" - "Co za świetny pomysł!"

Maska z nietoperza (DSH)- "A hat, made of bat." - "Kapelusz, zrobiony z nietoperza."

Grzyboświatło (DST).pngRazem (DST).png Grzybowa lampa (DST)  (wyłączona)- "It's a big, science-y 'shroom." -  "Duży, naukowy grzyb."

Grzyboświatło (DST).pngRazem (DST).png Grzybowa lampa (DST) (włączona)- "Science makes it light up." - "Nauka sprawia, że robi się jasno."

Grzyboświatło (DST).pngRazem (DST).png Grzybowa lampa (DST) (spalona)-  "Comboletely burnt." - "Zupełnie spalona."

Świecipelusz (DST).pngRazem (DST).png Światłogrzyb (DST) (wyłączony)-  "We could make a prime light source with some primary colors." - "Możemy stworzyć źródło światła w kilku podstawowych kolorach."

Świecipelusz (DST).pngRazem (DST).png Światłogrzyb (DST) (włączony)-  "Blue is obviously the most scientific color." - "Niebieski jest oczywiście najbardziej naukowym kolorem."

Świecipelusz (DST).pngRazem (DST).png Światłogrzyb (DST) (spalony)- "I didn't mildew it, I swear." - "Nie spleśniałem tego, przysięgam."

 • Nie wiem czy tłumaczenie jest dobre, ani czy ma sens. Po prostu "mildew" to "pleśń" albo "rdza". 

Zapalniczka Willow.png Zapalniczka Willow - "It's her lucky lighter." - "To jej szczęśliwa zapalniczka."

Icon Survival.pngPrzetrwanie[]

Plecak.png Plecak - "It's for me to put my stuff in." - "Mogę włożyć do niego swoje rzeczy."

Świński plecak.png Świński Plecak - "I feel kinda bad for that." - "Trochę źle się z tym czuję."

Izolacyjny plecak (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Izolacyjny Plecak -"The fur keeps the temperature inside stable. " - " Futro utrzymuję stabilną temperaturę w środku. "

Worek Krampusa.png Worek Krampusa - "Ew. It has Krampus slime all over it." - "Fuj. Jest cały w śluzie Krampusa. "

Pułapka na ptaki.png Pułapka na ptaki - "Gives me a net advantage!" - "Daje mi przewagę w postaci siatki!"

Siatka.png Siatka - "For catching bugs." - "Do łapania robaków."

Wędka.png Wędka - "Hook, line and stick!" - "Haczyk, linka i patyk!"

Śpiwór.png Śpiwór - "It smells like wet." - "Pachnie wilgocią."

Futrzasty śpiwór.png Futrzasty Śpiwór - "It's better to sleep." - "Jest lepszy do spania."

Namiot.png Namiot - "I get crazy when I don't sleep." - "Gdy nie śpię, szaleję."

Spalony namiot (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony namiot - "Nothing left to sleep in." - "Nie pozostało nic do spania."

Przybudówka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Przybudówka - "A nice place for an afternoon rest out of the heat." - "Miłe miejsce na popołudniowy odpoczynek od gorąca."

Spalona przybudówka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona przybudówka - "It won't provide much shade now." - "Teraz już nie zapewni zbyt wiele cienia."

Pułapka.png Pułapka - "I wove it real tight." - "Utkałem ją naprawdę ciasną."

Miodowy okład.png Miodowy okład - "Seems sterile enough." - "Wygląda wystarczająco sterylnie."

Parasol.png Parasol - "This will keep my hair dry, at least." - "Przynajmniej będę miał suche włosy."

Ładny parasol (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Ładny parasol - "It'll keep my hair moderately dry, at least." - "Moje włosy będą przynajmniej trochę suchsze."

Luksusowy wachlarz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Luksusowy wachlarz - "Down to bring my temperature down." - "W dół, by obniżyć moją temperaturę."

Lecznicza maść.png Lecznicza maść - "The stinging means that it's working." - "Pieczenie oznacza, że działa."

Termiczny kamień

Gorący kamień.png Termiczny kamień - "I could heat this up near the fire." - "Mogę to ogrzać blisko ognia."

Heat Stone Stage 3.png Termiczny kamień (zimny) - "It's stone cold." - "Zimny jak głaz."

Heat Stone Stage 4.png Termiczny kamień (ciepły) - "It's warm and cuddly... for a rock!" - "Jest ciepły i przytulny... jak na kamień!"

Heat Stone Stage 5.png Termiczny kamień (gorący) - "Nice and toasty hot!" - "Miły i przyjemnie gorący!"

Kompas.png Kompas

Kompas - "It always shows North." - "Zawsze pokazuje północ."

 • N - "North" - "Północ"
 • S - "South" - "Południe"
 • E - "East" - "Wschód"
 • W - "West" - "Zachód"
 • NE - "Northeast" - "Północny wschód"
 • SE - "Southeast" - "Południowy wschód"
 • NW - "Northwest" - "Północny zachód"
 • SW - "Southwest" - "Południowy zachód"

Icon Food.pngJedzenie - Gotowanie[]

Lodówka.png Lodówka - "I have harnessed the power of cold!" - "Ujarzmiłem potęgę mrozu!"

Kompostownik (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Kompostownik - "That is definitely a bucket full of poop" - "To zdecydowanie wiadro pełne kupy"

Turbo działka rolna.png Ulepszona działka rolna i Szybka działka rolna.png Podstawowa działka rolna

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna - "I should try planting some crops." - "Powinienem spróbować coś posadzić."

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (rośnie) - "Guh! It's growing so slowly!" - "Guh! Rośnie tak powoli!"

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (potrzebuje nawozu) - "I think it needs to be fertilized." - "Myślę, że potrzebuje nawozu."

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (gotowa do zebrania) - "Mmmm. Ready to harvest" - "Mmmm. Gotowe do zbioru"

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (spalona) - "I don't think anything will grow in this pile of ash." - "Nie sądzę, że cokolwiek wyrośnie na tym stosie popiołu."

Garnek.pngGarnek

Garnek - "It makes me hungry just looking at it." - "Robię się głodny od samego patrzenia."

Garnek (gotowanie, dużo czasu zostało) - "This is going to take a while." - "To trochę zajmie."

Garnek (gotowanie, mało czasu zostało) - "It's almost done!" - "Prawie skończone!"

Garnek (skończone) - "Mmmmm! It's ready to eat!" - "Mmmmm! Gotowe do jedzenia!"

Suszarnia.pngSuszarnia

Suszarnia - "I should dry some meats." - "Powinienem ususzyć jakieś mięso."

Suszarnia (w trakcie suszenia) - "Meat takes a while to dry." - "Mięsu zajmie trochę czasu, by się wysuszyć."

Suszarnia (suszenie zakończone) - "Jerky time!" - "Czas suszu!"

Suszarnia (zawilgocona) - "Meat takes even longer to dry in rain." - "Suszenie mięsa w deszczu trwa dłużej."

Spalona suszarnia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona suszarnia - "The rack got dried" - "Stojak został wysuszony"

Meats ava.png Jedzenie - Posiłki mięsne[]

Mięso.png Mięso - "It's a bit gamey, but it'll do." - "Smakuje trochę jak dziczyzna, ale wystarczy."

Upieczone Mięso.png Upieczone mięso - "Char broiled to perfection." - "Perfekcyjnie zwęglona."

Susz.png Susz - "Just jerky enough" - "Ususzone w sam raz!"

Mięso z potwora.png Mięso z Potwora - "Ugh. I don't think I should eat that." - "Ugh.Chyba nie powinienem tego jeść."

Upieczone mięso z potwora.png Upieczone mięso z potwora - "That's only somewhat more appetizing that when it was raw." - "Tylko odrobinę bardziej apetyczne, niż surowe."

Potworny susz.png Potworny susz - "Strange-smelling jerky" - "Dziwnie pachnący susz."

Kąsek.png Kąsek - "A tiny chunk of dead animal." - "Mały kawałeczek martwego zwierzęcia."

Upieczony kąsek.pngUpieczony kąsek - "Now I don't have to worry about getting worms!" - "Teraz nie muszę się martwić, że złapię jakiegoś pasożyta!"

Mały susz.pngMały susz - "A little jerky." - "Mały susz."

Udko indycze.png Udko - "I should gobble it." - "Powinienem to zjeść." (gobbler - zwierzę, od którego zdobywa się udko, to gobble - pożreć)

Usmażone Udko Indycze.png Usmażone udko - "Now it's even more tastier." - "Teraz jest jeszcze smaczniejsze."

Ryba.png Ryba - "Now I shall eat for a day." - "Teraz najem się na jeden dzień" (przysłowie: daj człowiekowi rybę, a naje się na jeden dzień; daj mu wędkę, a będzie najedzony do końca życia)

Upieczona ryba.png Upieczona ryba - "Grilled to perfection." - "Perfekcyjnie zgrillowana."

Węgorz.png Węgorz - "This will make a delicious meal" - "To będzie pyszny posiłek"

Ugotowany węgorz.png Ugotowany węgorz - "Smells great!" - "Pachnie znakomicie!"

Żabie udka.png Żabie udka - "I've heard it's a delicacy." - "Słyszałem, że to delikates."

Pieczone żabie udka.png Pieczone żabie udka - "Tastes like chicken." - "Smakują jak kurczak."

Skrzydło bazytoperza.png Skrzydło bazytoperza - "I hate these things, even when they're dead." - "Nienawidzę tych stworzeń, nawet martwych."

Ugotowane skrzydło bazytoperza.png Ugotowane skrzydło bazytoperza - "At least it's not coming back." - "Przynajmniej już nie wróci."

Trąba koalefanta.png Trąba koalefanta - "A light breezy trunk." - "Lekka, przewiewna trąba."

Zimowa trąba koalefanta.png Trąba zimowego koalefanta - "A thick, hairy trunk." - "Gruba, owłosiona trąba."

Upieczona trąba koalefanta.png Upieczona trąba koalefanta - "Somehow even more nasal than before." - "W jakiś sposób stała się bardziej nosowata."

Liściaste mięso.png Liściaste mięso - "That doesn't look very appealing." - "To nie wygląda zbyt atrakcyjnie."

Upieczone liściaste mięso.png Upieczone liściaste mięso - "At least it's warm now." - "Teraz przynajmniej jest ciepłe."

Martwy rybopies (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Martwy rybopies (DSS)- "Good dog." - "Dobry pies."

Martwy miecznik (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Martwy miecznik (DSS)-  "I better not run with this." - "Lepiej z tym nie biegać."

Ryba tropikalna (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Ryba tropikalna (DSS)- "What a tropical looking fish." - "Co za tropikalnie wyglądająca ryba."

Martwa meduza (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Martwa meduza (DSS)- "It lived a good life. Maybe." - "Żyła dobrym życiem. Chyba."

Upieczona meduza (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczona meduza (DSS)-  "It's all wriggly." - "Wszystko się kręci."

Martwe tęczowe meduzy (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Martwa tęczowa meduza (DSS)- "An electric shock will not revive it. I tried." - "Porażenie prądem jej nie ożywi. Próbowałem."

Upieczona tęczowa meduza (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczona tęczowa meduza (DSS)- "A colorful snack!" - "Kolorowa przekąska!"

Suszona meduza (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Suszona meduza (DSS)- "I'd be a jerk not to eat this." - "Byłbym palantem, gdybym tego nie zjadł."

Surowa ryba (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Surowa ryba (DSS)- "A chunk of fish meat." - "Kawał rybnego mięsa."

32px Rozbitkowie (DLC).png Rybny stek (DSS)- "Grilled to perfection." - "Perfekcyjnie zgrillowana."

Morski kąsek (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Morski kąsek (DSS)- "A small bit of fish." - "Mały kawałek ryby."

Upieczony morski kąsek (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczony morski kąsek (DSS)- "A small bit of cooked fish." - "Mały kawałek pieczonej ryby."

Konserwa z tuńczyka (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Konserwa z tuńczyka (DSS)- "Where did this can come from?" - "Skąd pochodzi ta puszka?"

Skałoczepy (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Skałoczepy (DSS)- "Limpets Bizkets." - "Skałoczepy Bizkets."

 • "Limp Bizkit" to nazwa założonego w roku 1994 amerykańskiego zespołu grającego muzykę rap metalową.

Upieczone skałoczepy (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczone skałoczepy (DSS)- "Escargotcha!" - "Ślimaki!"

 • Escargot to francuskie danie, składające się właśnie z gotowanych ślimaków, doprawionych masłem czosnkowym.

Małż (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Małż (DSS)-  "Could use some flexing." - "Przydałoby się wygięcie."

Ugotowany małż (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Ugotowany małż (DSS)- "I cook a mean mussel." - "Gotuję wrednego małża."

Ikra (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Ikra (DSS)- "Fish babies." - "Rybie dzieci."

Upieczona ikra (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczona ikra (DSS)-  "Roe, sunny side up." - "Ikra, sadzona."

Bystrzyk neonowy (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Bystrzyk neonowy (DSS)- "It looks like a fish, but it feels clammy." - "Wygląda jak ryba, ale wydaje się lepka."

Upieczony bystrzyk neonowy (DSS)- "Fried fry." - "Smażony narybek."

Błazenek (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Błazenek (DSS)- "Ten jest wyjątkowo wodoodporny."

Upieczony błazenek (DSS)- "Gilled to perfection." - "Perfekcyjnie zgrillowany."

Fioletowy granik (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Fioletowy granik (DSS)- "Surf and turf, hold the turf."

Upieczony fioletowy granik (DSS)- "That fish is fin-ished." - "Ta ryba jest skończona."

Płetwa rekina (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Płetwa rekina (DSS)- "Lśniąca płetwa."

Martwy homar (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Martwy homar (DSS)- "You should cook up nicely." - "Powinieneś dobrze to ugotować."

32pxRozbitkowie (DLC).png Przepyszny homar (DSS)- "I can't wait to eat you." - "Nie mogę się doczekać, żeby cię zjeść."

Tajemnicze mięso (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Tajemnicze mięso (DSS)- "I'm not dissecting that." - "Nie zrobię mu sekcji."

Serce smogona (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Serce smogona (DSS)-  "Where the dragoon once stored its feelings." - "Kiedyś smogon przechowywał tu swoje uczucia."

Fruits ava.png Jedzenie - Owoce[]

Jagody.png Jagody - "Red berries taste the best." - "Czerwone jagody smakują najlepiej."

Ugotowane jagody.png Upieczone jagody - "I don't think heat improved them." - "Nie sądzę, żeby ciepło je poprawiło."

Jaskiniowy banan.png Jaskiniowy banan - "It's mushy." - "Jest gąbczasty."

Ugotowany jaskiniowy banan.png Ugotowany jaskiniowy banan - "Yum!" - "Mniam!"

Smoczy owoc.png Smoczy owoc - "What a weird fruit." - "Cóż za dziwny owoc."

Kawałek smoczego owoca.png Upieczony smoczy owoc - "Still weird." - "Wciąż dziwny."

Durian.png Durian - "Oh, it smells!" - "Och, to śmierdzi!"

Ekstra Śmierdzący Durian.png Extra śmierdzący Durian - "Now it smells even worse!" - "Teraz śmierdzi jeszcze bardziej!"

Granat.png Granat - "It looks like the inside of an alien's brain." - "Wygląda jak wnętrze mózgu kosmity."

Kawałek granatu.png Kawałek granatu - "Haute Cuisine!" - "Wykwintna kuchnia!"

 • Haute Cuisine to określenie odnoszące się do francuskiej sztuki kulinarnej.

Arbuz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Arbuz - "Sticky sweet" - "Lepki i słodki"

Grillowany Arbuz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Grillowany arbuz - "Juicy and warm." - "Soczysty i ciepły"

Banan (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Banan (DSS)- "It's mushy." - "Jest gąbczasty."

Upieczony banan (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczony banan (DSS)- "Yum!" - "Mniam!"

Kokos (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Kokos (DSS)- "It requires a large nut hacker." - "To wymaga dużego łupacza orzechów."

Przepołowiony kokos (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Przepołowiony kokos (DSS)- "When I click them together, they make horsey sounds!" - "Kiedy nimi uderzam wydają końskie odgłosy."

Upieczony kokos (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Upieczony kokos (DSS)- "Now I just need a cake." - "Teraz potrzebuję tylko ciasta."

Ziarna kawy (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Ziarna kawy (DSS)- "They could use some roasting." - "Przydałoby im się pieczenie."

Palone ziarna kawy (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Palone ziarna kawy (DSS)- "Heat definitely improved them." - "Podgrzanie zdecydowanie je poprawiło."

Soczyste jagody (DST).pngRazem (DST).png Soczyste jagody (DST)- "Extra tasty, though they won't last long." - "Bardzo smaczne, ale nie wystarczą na długo."

Upieczone soczyste jagody (DST).pngRazem (DST).png Upieczone soczyste jagody (DST)- "Better eat them before they spoil!" - "Lepiej je zjeść zanim się zepsują."

Vegetables ava.png Jedzenie - Warzywa[]

Kukurydza.png Kukurydza - "High in fructose!" - "Bogata we fruktozę!"

Popcorn.png Popcorn - "High in fructose!" - "Bogaty we fruktozę!"

Marchewka.png Marchewka (podniesiona)- "Yuck. It's all vegetabley." - "Fuj. To jest całe warzywne"

Ugotowana marchewka.png Ugotowana marchewka - "Mushy." - "Gąbczasta."

Dynia.png Dynia - "It's a big as my head!" - "To jest tak duże, jak moja głowa!"

Gorąca dynia.png Gorąca dynia - "How did this turn into a pie..." - "Jak to przemieniło się w ciasto..."

Bakłażan.png Bakłażan - "It doesn't look like an egg." - "Nawet nie wygląda jak jajko."

Duszony Bakłażan.png Duszony bakłażan - "It's even less eggy." - "Jeszcze mniej jajkopodobne."

 • Bakłażan po angielsku to eggplant. Pierwszy człon tego słowa oznacza jajko w tym języku.

Ugotowana mandragora.png Ugotowana mandragora - "Poor little guy."- " Biedny, mały koleś."

Czerwony grzyb.png Czerwony grzyb - "It smells funny." - "Śmiesznie pachnie."

Ugotowany Czerwony grzyb.png Ugotowany czerwony grzyb - "It's different now..." - "Teraz jest inny..."

Zielony grzyb.png Zielony grzyb - "It seems pretty normal." - "Wygląda całkiem normalnie."

Ugotowany Zielony grzyb.png Ugotowany zielony grzyb - "It seems like science!" - "Wygląda naukowo!"

Niebieski grzyb.png Niebieski grzyb - "It's weird and gooey." - "Jest dziwny i lepki."

Ugotowany Niebieski grzyb.png Ugotowany niebieski grzyb - "It's different now..." - "Teraz jest inny..."

Wodorosty (DSS).pngRozbitkowie (DLC).png Wodorosty (DSS)- "A weed. Of the sea." - "Chwast. Z morza."

Upieczone wodorosty (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczone wodorosty (DSS)- "Crispy." - "Chrupiący."

Suszone wodorosty (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Suszone wodorosty (DSS)- "Salty!" - "Słony!"

Słodki ziemniak (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Słodki ziemniak (DSS) (w ziemi)- "That's an odd looking carrot." - "To dziwnie wyglądająca marchewka."

Słodki ziemniak (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Słodki ziemniak (DSS) (zebrany)- "Looks yammy!" - "Wygląda pysznie."

Upieczony słodki ziemniak (DSS).png Rozbitkowie (DLC).png Upieczony słodki ziemniak (DSS)- "Looks even yammier!" - "Wygląda jeszcze pyszniej."

Ratatuj.pngJedzenie - Potrawy z garnka[]

Obiad z indyka.png Obiad z indyka - "Mmmm."- " Mmmm."

Zupa z mandragory.png Zupa z mandragory - "Poor little guy." - "Biedny, mały koleś."

Ostre Chili (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Ostre Chili - "Five Alert!" - "Czerwony alarm!"

Lody (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lody - "I scream for ice cream!" - "Krzyczę dla lodów!"

Mieszanka podróżna (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Mieszanka podróżna - "A healthy, natural snack!" - "Zdrowa, naturalna przekąska!"

Garnek.png Pozostałe potrawy - "I cooked it myself!" - "Sam to ugotowałem!"

Nasiona.png Jedzenie - Inne[]

Jajko.png Jajko - "A small, normal egg." - "Normalne, małe jajko."

Ugotowane jajko.png Usmażone jajko - "Sunny side yum!" - "Jasna strona, mniam!"

Zgniłe jajo.png Zgniłe jajo - "Ew! It stinks!" - "Fuj! To śmierdzi!"

Jajo Wysokiego Ptaka.png Jajo wysokiego ptaka - "Will it hatch?" - "Wykluje się?"

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka.png Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "Delicious and nutritional." - "Pyszne i odżywcze."

Oko Jeleniocyklopa.png Oko Jeleniocyklopa - "This is really gross." - "To jest naprawdę obrzydliwe."

Nasiona.png Nasiona - "Each one is a tiny mystery." - "Każde z nich to mała tajemnica."

Ugotowane Nasiona.png Ugotowane nasiona - "I cooked all the life out of 'em" - "Wygotowałem z nich całe życie."

Upieczony orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Upieczony orzech brzozowy - "Roasted to perfection" - "Upieczone do perfekcji"

Petals.png Płatki - "I showed those flowers who's boss." - "Pokazałem im, kto tu rządzi."

Miąższ kaktusa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Miąższ kaktusa - "There are still some spines between me and a tasty meal" - "Jeszcze trochę kolców dzieli mnie od soczystego posiłku"

Usmażony kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Grillowany kaktus - "Grilled fuit of the desert." - "Grilowany owoc pustyni"

Kwiat kaktusa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat kaktusa - "A pretty flower from a prickly plant" - "Ładny kwiat z rośliny kolczastej"

Porost.png Porost - "Only a cyanobacteria could grow in this light." - "Tylko sinice mogły wyrosnąć w tym świetle."

Świetlista jagoda.png Świetlista jagoda- "Looks delicious." - "Wygląda pysznie."

Miód.png Miód - "Looks delicious!" - "Wygląda pysznie!"

Skrzydła motyla.png Skrzydła motyla - "Without these it's just butter." - "Bez nich, jest tylko masłem."

 • Żart słowny. Wings to skrzydła, dzięki którym motyl lata (Fly). Po angielsku motyl bez fly to butter, czyli masło.

Masło.png Masło - "I can't believe it's butter!" - "Nie mogę uwierzyć, że to jest masło!"

 • Jest to nawiązanie do starego hasła reklamowego margaryny - nie mogę uwierzyć, że to nie masło!

Elektryczne mleko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Elektryczne mleko - "It's buzzing with tastinest" - "Bzyczy smakowitością."

Zgnilizna.png Zgnilizna - "It's a furry ball of rotten food." - "To futrzasty zlepek zepsutego jedzenia."

Icon Science.pngNauka[]

Maszyna nauki.png Maszyna Nauki - "It breaks down objects into their scientific components." - "Rozbija przedmioty na ich naukowe składniki."

Spalona maszyna nauki (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona maszyna nauki - "It won't be doing much science now" - "Teraz... nie będzie zbyt naukowa."

Silnik alchemiczny.png Silnik alchemiczny - "It's even more science-y than the last one!" - "Jest jeszcze bardziej naukowy, niż poprzedni!"

Spalony silnik alchemiczny (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony silnik alchemiczny - "The extra science didn't keep at alive" -"Dodatkowa nauka nie utrzymała go przy życiu."

Zimometr.png Termometr - "I am one heck of a scientist." - "Ale ze mnie naukowiec!"

Spalony zimometr (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony termometr - "Its measuring days are over." - "Jego dni pomiarowe są skończone."

Deszczomierz.png Deszczomierz - "It measures cloudiness." - "Mierzy zachmurzenie."

Spalony deszczomierz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony deszczomierz - "The measuring parts went up in a cloud of smoke." - "Elementy pomiarowe poszły z dymem."

Piorunochron.png Piorunochron - "Now I can harness the heavens!" - "Teraz mogę okiełznać niebiosa!"

Piorunochron.png Piorunochron (naładowany) - "The power is mine!" - "Moc jest moja!" / "Zasilanie jest moje!"

 • Jest to żart słowny opierający się na dwuznaczności słowa power.

Proch Strzelniczy.png Proch strzelniczy - "It looks like pepper." - "Wygląda jak pieprz."

Tranzystor (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Tranzystor - "It's whirring with electricity." - "To szum energii elektrycznej."

Strażak (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Strażak

Strażak (włączony) - "Fling on!" - "Chlapanie włączone!"

Strażak (wyłączony) - "All quiet on the flinging front." - "Wszystko ucichło na chlapiącym przodzie."

Strażak (niski poziom paliwa) - "The fuel tank is getting a bit low." - "Zbiornik paliwa opróżnia się."

Icon Fight.pngWalka[]

Włócznia.png Włócznia - "That's one pointy stick." - "To spiczasty patyk."

Kolec macki.png Kolec macki - "It's pointy and slimy." - "Jest szpiczaste i śliskie."

Gwiazda poranna (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Gwiazda poranna - "It's electric!" - "To jest elektryczne!"

Berło tornad (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Berło tornad - "Spinning doom." - "Wirująca zagłada."

Mięsna maczuga.png Mięsna maczuga - "This seems unsanitary." - "Wydaje się niehigieniczna."

Bumerang.png Bumerang - "Aerodynamical!" - "Aerodynamiczny!"

Bumerang.png Bumerang (uderzenie siebie) - "Ow! I should try to catch that!" - "Ał! Powinienem spróbować to złapać!"

Dmuchawka.png Dmuchawka - "It's a... thing." - "To... rzecz."

Usypiająca strzałka.png Usypiająca Strzałka - "Just don't breathe in." - "Po prostu nie wdychaj."

Podpalająca Strzałka.png Podpalająca strzałka - "This was fundamentally unsafe." - "To było zasadniczo niebezpieczne."

Kask futbolowy.png Kask futbolowy - "I don't like sports." - "Nie lubię sportu."

Trawiasta zbroja.png Trawiasta zbroja - "I hope there are no bugs in this." - "Mam nadzieję, że nie ma w tym robaków."

Drewniana zbroja.png Drewniana zbroja - "That is a perfectly reasonable piece of clothing." - "To perfekcyjnie sensowny kawałek ubrania."

Marmurowa zbroja.png Marmurowa zbroja - "This looks really heavy." - "Wygląda naprawdę ciężko."

Zbroja z łusek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Zbroja z łusek - "Hot Mail!" - "Gorąca zbroja!"

Pszczela mina.png Pszczela Mina - "It buzzes when I shake it." - "Bzyczy kiedy nią potrząsnę."

Zębowa pułapka.png Zębowa Pułapka - "This is a nasty surprise." - "To paskudna niespodzianka."

Ślimaczy hełm.png Ślimaczy hełm - "I hope it doesn't mess up my hair." - "Mam nadzieję, że nie zepsuje mojej fryzury."

Ślimacza zbroja.png Ślimacza zbroja - "It sticks to my back." - "Klei mi się do pleców."

Icon Build.pngStruktury[]

Doniczkowa paproć.png Doniczkowa paproć - "A fern in a pot." - "Paproć w doniczce."

Łuskowa skrzynia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Łuskowa skrzynia - "Next best thing to a lockbox!" - "Następna wartościowa rzecz do skrytki!"

Skrzynia.png Skrzynia

Skrzynia - "It's my tickle trunk!" - "To mój zabawny kufer!"

Skrzynia (pełna) - "It's full." - "Jest pełna."

Skrzynia (nie można wsadzić, na przykład plecaka) - "That can't go in there." - "To nie może tam wejść."

Spalona skrzynia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona skrzynia - "That trunk was truncated." - "Ta skrzynia została ścięta."

 • Jest to nieprzetłumaczalny żart słowny - słowo "trunk" oznacza skrzynię, a "truncate" oznacza "ściąć".

Tabliczka.png Tabliczka

Tabliczka - "It says 'You are here'." - "Tu jest napisane 'Jesteś tutaj'."

Spalona tabliczka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona tabliczka - "I can't read it any longer." - "Nigdy więcej tego nie przeczytam."

Ul.png Ul

Ul - "Bees!" - "Pszczoły!"

Ul.png Ul (nie ma miodu) - "It's empty" - "Jest pusty."

Ul struktura.png Ul (trochę miodu) - "I should wait a bit." - "Powinienem trochę poczekać."

Ul struktura.png Ul (pełny miodu) - "It's full of honey." - "Jest pełen miodu."

Klatka na ptaki.png Klatka na ptaki

Klatka na ptaki - "I should put a bird in it" - "Powinienem wsadzić do niej ptaka."

Klatka na ptaki (zajęta) - "That's my bird!" - "To mój ptak!"

Klatka na ptaki (zajęta, śpi) - "Awwww, he's asleep." - "Ooooo, on śpi."

Chlew.png Chlew

Chlew - "Those pigs have fancy houses." - "Te świnie mają wyszukane domy."

Chlew (zajęty, światła wyłączone) - "Come ON! I know you're home!" - "No WEŹ! Wiem, że jesteś w domu!"

Chlew (zajęty, światła włączone) - "I can see a snout pressed up against the window." - "Widzę ryjek przyciśnięty do okna."

Spalony chlew (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony chlew - "Not so fancy now, pig!" - "Już nie tak wyszukany, świnio!"

Mury

Mur z trawy.png Mur z trawy (w ekwipunku) - "This seems like a bad idea." - "Wydaję się to być złym pomysłem."

Mur z trawy.png Mur z trawy (położony) - "Hmmmm. I guess that'll have to do." - "Hmmmmm. Wygląda na to, że będę musiał to zrobić."

Mur z trawy.png Mur z trawy (spalony) - "That won't do at all." - "To już w ogóle nie zadziała."

Drewniany mur.png Drewniany mur (w ekwipunku) - "Pickets!" - "Paliki!"

Drewniany mur.png Drewniany mur (położony) - "Pointy!" - "Spiczaste!"

Kamienny mur.png Kamienny mur (w ekwipunku) - "They make me feel so safe." - "Sprawiają, że czuję się taki bezpieczny."

Kamienny mur.png Kamienny mur (połozony) - "That's a nice wall." - "Niezła ściana."

Murawy

Drewniana podłoga.png Drewniana podłoga - "These are floorboards." - "To są deski podłogowe."

Dywan.png Dywan - "It's surprisingly scratchy." - "Jest zaskakująco szorstki."

Darń drogi.png Darń Drogi - "Hastily Cobbled Stones." - "Pośpiesznie brukowane kamienie."

Szachownicowa podłoga.png Szachownicowa podłoga - "These are pretty snazzy." - "Te są dość odlotowe."

Murawy - "A chunk of ground." - "Fragment ziemi."

Icon Refine.pngMateriały[]

Lina.png Lina - "Some short lengths of rope." - "Trochę krótkiej długości liny."

Deska.png Deski - "Boards" - "Deski"

Kamienny blok.png Kamienne bloki - "I've made them seductively smooth." - "Uczyniłem je kusząco gładkimi."

Papirus.png Papirus - "Some sheets of paper." - "Trochę arkuszy papieru"

Fioletowy klejnot.png Fioletowy klejnot - "It contains the mysteries of the universe." - "To zawiera tajemnice wszechświata."

Koszmarne paliwo.png Koszmarne paliwo - "This stuff is crazy!" - "Ta rzecz jest szalona"

Icon Magic.pngMagia[]

Mięsna kukła.png Mięsna kukła - "What a handsome devil!" - "Cóż za przystojny diabeł!"

Spalona mięsna kukła (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona mięsna kukła - "Not much use anymore." - "Nie ma teraz z tego zbyt wiele pożytku"

Presticylindrator.png Presticylindrator - "Who would name something that?" - "Kto by tak coś nazwał?"

Spalony presticylindrator (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony presticylindrator - "Fire doesn't really solve naming issues..." - "Ogień naprawdę nie rozwiąże problemów z nazwą..."

Manipulator cienia.png Manipulator cienia - "What have I created?" - "Co ja stworzyłem?"

Spalony manipulator cienia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony manipulator cienia  - "Whatever it was, it's burnt now." - "Cokolwiek to było, teraz jest spalone."

Fletnia Pana.png Fletnia Pana - "I can serenade the animals." - "Mogę zagrać serenadę zwierzętom."

Stary dzwonek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Stary dzwonek - Dingalingaling." - Dzyńdzyńdzyń."

Mroczna latarnia.png Mroczna latarnia - "It gives off a spooky light." - "Daje upiorne światło."

Zbroja nocy.png Zbroja Nocy - "Wearing this makes me feel safe and insecure." - "Noszenie tego powoduje, że czuję się bezpiecznie i niepewnie zarazem."

Miecz nocy.png Miecz nocy - "I dreamed it myself!" - "Sam go wymarzyłem!"

Człowiek Orkiestra.png Człowiek Orkiestra - "I should have added a beefalo bell." - "Powinienem dodać dzwonek bawoła."

Nietoperza pałka.png Nietoperza pałka - "I bet I could fly if I held two of these." - "Założę się, że latałbym, gdybym trzymał dwie takie."

Pas głodu.png Pas głodu - "A soggy, sustaining, succulent suit." - "Mokry, trwały, soczysty garnitur."

Amulet wskrzeszenia.png Amulet wskrzeszenia - "I feel so safe when I'm wearing it." - "Czuję się taki bezpieczny, gdy go noszę."

Chłodny amulet.png Chłodny amulet - "Cool as ice!" - "Chłodny jak lód!"

Koszmarny amulet.png Koszmarny amulet -"It's whispering to me." - "Szepcze do mnie."

Płomienne berło.png Płomienne berło - "I don't want to set the world on fire." - "Nie chcę postawić świata w ogniu."

Lodowe berło.png Lodowe berło - "It's a... thing." - "To... rzecz."

Teleportacyjne berło.png Teleportacyjne berło - "This science is now out of control!" - "Ta nauka wymknęła się spod kontroli!"

Ognisko teleportacji.png Ognisko teleportacji - "Looks ready." - "Wygląda na gotowe."

Ognisko teleportacji.png Ognisko teleportacji (nieaktywne) - "It needs more purple gems." - "Potrzebuje więcej fioletowych klejnotów."

Icon Dress.pngUbrania[]

Przybory do szycia.png Przybory do szycia - "Darn it! Darn it all to heck!" - "Kurczę! Cerować to wszystko do cholery!" ("darn" oznacza "cerować", ale też "cholera!")

Wianek.png Wianek - "It smells like prettiness." - "Pachnie jak piękno."

Królicze nauszniki.png Królicze nauszniki - "At least my ears won't get cold..." - "Przynajmniej moje uszy nie zmarzną..."

Słomiany kapelusz.png Słomiany kapelusz - "What a nice hat." - "Jaki ładny kapelusz."

Lodowa kostka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lodowa kostka - "Stay cool, boy." - "Bądź wyluzowany, chłopie." (ang. "cool" - "wyluzowany", ale też "chłodny")

Modny melon (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Modny melon - "Let the juice run down your face." - "Niech sok spływa na twoją twarz."

Bawoli kapelusz.png Bawoli kapelusz - "What a nice hat." - "Jaki ładny kapelusz."

Pajęczy kapelusz.png Pajęczy kapelusz - "I hope I got all of the spider goo out of it." - "Mam nadzieję, że wyjąłem z tego cały pajęczy śluz."

Oczna parasolka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Oczna parasolka - "It will watch over me." - "To będzie się mną opiekować." (ang."watch"-patrzeć, "watch over"-opiekować się, strzec)

Krogle (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Krogle - "A wretched stench but excellent visibility." - "Paskudny zapach, ale doskonała widoczność."

Kapelusz pszczelarza.png Kapelusz pszczelarza - "This should keep me protected." - "To powinno mnie ochronić."

Kapelusz z piór.png Kapelusz z piór - "I AM A BIRD!" - "JESTEM PTAKIEM!"

Krzaczasty kapelusz.png Krzaczasty kapelusz - "It's kind of scratchy." - "Trochę drapie."

Czapka zimowa.png Czapka zimowa - "It'll be good for when winter comes." - "Będzie dobra, gdy przyjdzie zima."

Czapka z kociszopa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Czapka z kociszopa - "Ears hat!" - "Kapelusz z uszu!"

Tam o' Shanter.png Tam O' Shanter - "It's covered with walrus hairs." - "Jest pokryte włosami morsa."

Cylinder.png Cylinder - "What a nice hat." - "Jaki ładny kapelusz."

Kapelusz przeciwdeszczowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kapelusz przeciwdeszczowy - "Keeps the rain where it ought to be outside my body." - "Trzyma deszcz tam, gdzie powinien być - poza moim ciałem."

Płaszcz przeciwdeszczowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Płaszcz przeciwdeszczowy - "It'll mess up my hair, but I'll stay nice and dry." - "Popsuje mi fryzurę, ale zostanę suchy i zadowolony."

Wytworna kamizelka.png Wytworna kamizelka - "Rugged, yet stylish." - "Szorstka, ale stylowa."

Letnia kamizelka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Letnia kamizelka - "Keep off, evil sun!" - "Trzymaj się z daleka, złe słońce!"

Kwiecista koszula (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiecista koszula - "It's not lab-safe!" - "To nie jest bezpieczne w laboratorium!"

Przewiewna kamizelka.pngPrzewiewna kamizelka - "Wilderness casual." - "Dzicz na co dzień."

Puchowa kamizelka.png Puchowa kamizelka -"Winter survival gear." - "Sprzęt do przetrwania zimy."

Kurtka hibernująca (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kurtka hibernująca - "Welcome to hibernation station!" - Zapraszamy do stacji hibernacyjnej!"

Laska.png Laska - "It makes walking seem much easier!" - "Sprawia, że chodzenie wydaje się dużo łatwiejsze!"

Ikona Starożytne.pngStarożytne[]

Żółty amulet.png Amulet magiluminescensji - "Warm to the touch." - "Ciepły w dotyku."

Amulet Konstruowania.png Amulet konstruowania - "Just when I thought I couldn't get any better." - "Kiedy myślałem, że nie może być już lepiej."

Amulet grabieży.png Amulet leniwego podróżnika - "Teleportation is so useful." - "Teleportacja jest taka użyteczna."

Berło leniwego podróżnika.png Berło Leniwego Podróżnika - "This beats walking." - "To przebija chodzenie."

Gwiezdne berło.png Gwiezdne berło - "I put a gem on a stick." - "Umieściłem klejnot na patyku."

Gwiazda karłowata.png Gwiazda - "That seems really dangerous." - "Wygląda bardzo niebezpiecznie."

Berło dekonstrukcji.png Berło dekonstrukcji - "This will come in handy." - "To będzie przydatne."

Siekierokilof.png Siekierokilof - "It's brilliant!" - "To jest genialne!"

Tulecytowa korona.png Tulecytowa korona - "Fit for a king. Or me." - "Nadaje się dla króla. Albo dla mnie."

Tulecytowa maczuga.png Tulecytowa maczuga - "It has quite a heft to it." - "Ma swoją wagę."

Tulecytowa zbroja.png Tulecytowa zbroja - "It's oddly light." - "Jest dziwnie lekka."

Houndius Shootius.png Tulecytowy strażnik - "I thing it's sleeping." - "Myślę że śpi."

Houndius Shootius.png Tulecytowy strażnik (umieszczony) -" I hope it doesn't turn on me." - "Mam nadzieję, że nie obróci się przeciwko mnie."

Tulecytowy medalion.png Tulecytowy medalion Tulecytowy medalion (minimalny poziom) - "All is well." - "Wszystko jest dobrze."

Tulecytowy medalion (podnosi poziom, niski) - "Getting pretty magical around here." - "Robi się tu trochę magicznie."

Tulecytowy medalion (podnosi poziom, wysoki) - "I think it's becoming more concentrated!" - "Myślę że to się bardziej koncentruje!"

Tulecytowy medalion (maksymalny) - "It seems to be staying steady." - "Wygląda na to, że jest stabilny."

Tulecytowy medalion (spadający poziom, wysoki) - "Feels like it's receding." - "Wydaje się, że moc opada."

Tulecytowy medalion (spadający poziom, niski) - "The nightmare is almost gone!" - "Koszmar prawie znikł!"

Obserwująca roślina.pngNatura - Rośliny[]

Świerk.png Świerk

Świerk - "It's all piney." - "Jest cały sosnowy."

Świerk (ścięte) - "Take that, nature!" - "A masz, naturo!"

Świerk (płonące) - "What a waste of wood." - "Co za strata drewna."

Świerk (spalone ) - "I feel like I could have prevented that." - "Czuję, że mogłem temu zapobiec."

Kłody drewna.png Kłody drewna - "It's big, it's heavy, and it's wood." - "Są duże, są ciężkie i są drewniane."

Kłody drewna.png Kłody drewna (płonące) - "That's some hot wood." - "Trochę gorącego drewna."

Węgiel drzewny.png Węgiel drzewny - "It's small, dark and smells like burnt wood." - "Jest mały, ciemny i pachnie jak spalone drewno."

Szyszka.png Szyszka - "I can hear a tiny tree inside it, trying to get out." - "Słyszę malutkie drzewko w jej środku, próbujące się wydostać."

Szyszka.png Zasadzona szyszka - "It'll be a tree soon!" - "Niedługo będzie drzewem!"

Guzowate drzewo.png Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "This sad tree has no cones." - "To smutne drzewo nie ma szyszek."

Guzowate drzewo (ścięte) - "Take that, nature!" - "A masz, naturo!"

Guzowate drzewo (podpalone) - "What a waste of wood." - "Co za marnotrawstwo drewna."

Guzowate drzewo (spalone) - "I feel like I could have prevented that." - "Czuję że mogłem temu zapobiec."

Drzewo liściaste (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "It's all leafy. Most of the time." - "Jest całe liściaste. Przez większość czasu."

Drzewo liściaste (ścięte) -"Take that, nature!" - "A masz, naturo!"

Drzewo liściaste (podpalone) - "What a waste of wood." - "Co za strata drewna."

Drzewo liściaste (spalone) -"I feel like I could have prevented that." - "Czuję że mogłem temu zapobiec."

Orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzech brzozowy - "There's definitely something inside there." - "Zdecydowanie jest coś w środku."

Orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzech brzozowy (zasadzony) - "It'll be a tree soon!" - "Niedługo będzie drzewem!"

Kolczaste drzewo.png Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "Those spikes look sharp!" - "Te kolce wyglądają na ostre!"

Kolczaste drzewo (ścięte) - "Not so spiky now!" - "Teraz już nie takie kolczaste!"

Kolczaste drzewo (płonące) - "Spikes and fire!" - "Kolce i ogień!"

Kolczaste drzewo (spalone) - "Now it's burnt and spiky" - "Teraz jest spalone i kolczaste."

Marmurowe drzewo 2.png Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "I don't think an axe will cut it." - "Wątpię, czy siekiera je zetnie."

Całkowicie normalne drzewo.png Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "Is it looking at me?" - "Czy to się na mnie patrzy?"

Żywa kłoda.png Żywa kłoda - "It looks worried." - "Wygląda na zmartwione."

Sadzonka.png Sadzonka

Sadzonka - "Baby trees are so cute!" - "Małe drzewa są takie słodkie!"

Sadzonka (zebrana) - "That'll teach him." - "To go nauczy."

Sadzonka (płonąca) - "That's burning fast!" - "To się szybko pali!"

Sadzonka (spalona) - "I should plant this." - "Powinienem to zasadzić."

Wykopana sadzonka.png Sadzonka (wykopana) - "I should plant this." - "Powinienem to zasadzić."

Spalona sadzonka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona sadzonka -

Patyki.png Patyki - "It's a bunch of small twigs." - "To kilka małych patyków."

Trawa.png Trawa

Trawa - "It's a tuft of grass" - "To jest pęczek trawy"

Trawa (zebrana) - "I cut it down in the prime of it's life." - "Ściąłem ją w kwiecie wieku."

Trawa (wyschnięta) - "It needs poop." - "Potrzebuje nawozu."

Trawa (płonąca) - "It's burning fast!" - "Pali się szybko!"

Sadzonka trawy.png Sadzonka trawy - "I should plant this." - "Powinienem to zasadzić"

Ścięta trawa.png Ścięta trawa - "Cut grass, ready for arts and crafts." - "Ścięta trawa, gotowa do tworzenia"

Spalona trawa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona trawa - "That's not going to grow back while it's so hot." - "To nie wyrośnie z powrotem, dopóki jest tak gorąco."

Krzak jagodowy.png Krzak jagodowy

Krzak Jagodowy - "Red berries taste the best." - "Czerwone borówki smakują najlepiej."

Krzak Jagodowy (zebrany) - "Maybe they'll grow back?" - "Może odrosną z powrotem?"

Krzak Jagodowy (wyschnięty) - "I think it needs to be fertilized." - "Myślę, że musi być nawiezione"

Krzak Jagodowy (płonący) - "Red berries taste the best." - "Czerwone borówki smakują najlepiej."

Wykopany krzak jagodowy.png Krzak Jagodowy (wykopany) - "I should plant this." - "Powinienem to posadzić"

Uschnięty krzak jagodowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Uschnięty krzak jagodowy - "Nothing will grow in this heat." - "Nic nie wyrośnie w tym upale."

Kolczasty krzak.png Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "It looks thorny." - "Wygląda kolczasto"

Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "Ow!" - "Ał!"

Kolczasty krzak (zebrany) - "I should plant this" - "Powinienem to zasadzić"

Kolczasty krzak (podpalony) - "It's burning fast." - "Szybko się pali."

Trzcina.png Trzcina

Trzcina - "It's a clump of reeds." - "To jest kępka trzcin."

Trzcina (zebrana) - "I picked all the useful reeds." - "Wziąłem całą użyteczną trzcinę."

Trzcina (płonąca) - "That's really burning fast!" - "To naprawdę szybko płonie!"

Cięta trzcina.png Cięta trzcina - "Cut reeds, ready for crafting and hobbying." - "Ścięta trzcina, gotowa do tworzenia i wykonywania hobby."

Wabiąca roślina.png Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "It's so alluring." - "Jest taka wabiąca."

Mięsista bulwa.png Mięsista bulwa - "Now I can start my very own meat farm." - "Teraz mogę założyć własną hodowlę mięsa."

Obserwująca roślina.png Obserwująca roślina - "I think I'm being watched." - "Myślę, że jestem obserwowany."

Mandragora.png Inne rośliny

Kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kaktus - "Sharp, but delicious." - "Ostry, ale pyszny."

Zebrany kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kaktus (zebrany) - "Deflated, but still spiny." - "Przebity, ale nadal kolczasty."

Bagienna roślina.png Bagienna roślina - "It's a plant." - "To roślina"

Rodzaje kwiatów w grze.png Kwiaty - "It's pretty but smells like common labourer." - "Są ładne, ale pachną jak przeciętny robotnik."

Płatek.png Płatek - "I showed those flowers who's boss." - "Pokazałem tym kwiatom, kto tu rządzi."

Złe kwiaty w grze.png Złe kwiaty - "Augh! It's so evil!" - "Ałć! To jest takie złe!"

Mroczne płatki.png Mroczne płatki - "I'm not sure I want to hold these." - "Nie jestem pewien, czy chcę to trzymać."

Nasiona.png Nasiona (konkretny typ) - "It's a seed" - "To jest nasiono."

Marchewka.png Marchewka (zasadzona) - "The ground is making plant babies." - "Ziemia rodzi roślinne dzieci."

Zielone grzybowe drzewo.png Grzyby

Czerwony grzyb obiekt.png Czerwony grzyb - "It's a mushroom." - "To jest grzyb."

Czerwony grzyb obiekt.png Czerwony grzyb (schowany) - "It's sleeping" - "Śpi."

Czerwony grzyb.png Czerwony grzyb (zebrany) - "I wonder if it will come back?" - "Zastanawiam się, czy to wróci?"

Zielony grzyb obiekt.png Zielony grzyb -

Zielony grzyb obiekt.png Zielony grzyb (schowany) - "It's sleeping" - "Śpi."

Zielony grzyb.png Zielony grzyb (zebrany) -

Niebieski grzyb obiekt.png Niebieski grzyb -

Niebieski grzyb obiekt.png Niebieski grzyb (schowany) - "It's sleeping" - "Śpi."

Niebieski grzyb.png Niebieski grzyb (zebrany) -

Statua Harfy2.pngNatura - Obiekty[]

Ul struktura.png Ul

Ul - "It's buzzing with activity." - "Bzyczy aktywnością."

32px Gniazdo zabójczej pszczoły - "I think those bees are mad." - "Myślę, że te pszczoły są wściekłe."

Plaster miodu.png Plaster miodu - "Bees used to live in this." - "Pszczoły w tym żyły."

Hound Mound.png Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "I wouldn't want to pick a bone with the owner." - "Nie chciałbym odbierać kości właścicielowi." (żart słowny- "to pick a bone with someone" to idiom, oznaczający "podjąć z kimś drażliwy temat")

Kości2.png Kości - "Creepy." - "Straszne."

Odłamki kości (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Odłamki kości - "Bits of bone." - "Kawałki kości."

Psi ząb.png Psi ząb - "It's sharp!" - "To jest ostre!"

Gniazdo wysokiego ptaka.png Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "The nest is empty." - "Gniazdo jest puste."

Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "That's quite an egg." - "To w zasadzie jajko."

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka.png Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "Looks like it's hatching." - "Wygląda na to, że się wykluwa."

Jajo (zimne) - "Brrrr!" - "Brrrr"

Jajo (gorące) - "Are eggs supposed to sweat?" - "Czy jajka powinny się pocić?"

Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "I have a feeling this is going to take a while..." - "Mam wrażenie, że to trochę potrwa..."

Jajo (mało czasu do wyklucia) - "It should hatch any time now." - "Powinno wykluć się lada dzień"

Pień z dziuplą (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Pusty pień

Pusty pień - "It's a den in a stump." - "To legowisko w pniu."

Pusty pień (opuszczony) - "Its owner ran out of lives." - "Jego właścicielowi skończyły się życia."

Skała bez krzemienia.png Skały

Skała saletra.png Skała - "It wouldn't fit in my pocket." - "To nie zmieściłoby się w mojej kieszeni."

Kamień.png Kamienie - "I can make stuff with these." - "Mogę nimi robić rzeczy."

Krzemień.png Krzemień - "It's a very sharp rock." - "To bardzo ostry kamień."

Saletra.png Saletra - "I'm not a geologist." - "Nie jestem geologiem."

Marmur.png Marmur - "Fancy!" - "Fantazyjny!"

Bazalt.png Bazalt - "That's too strong to break through!" - "Jest zbyt twardy, by się przez niego przebić!"

Lodowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lodowiec - "A very isolated glacier." - "Bardzo odizolowany lodowiec."

Stopiony lodowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Stopiony lodowiec - "Nothing useful until it freezes again." - "Nic użytecznego dopóki nie zamarznie ponownie."

Lód (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lód - "Ice to meet you!" (Żart słowny, nawiązujący do popularnego wyrażenia "Nice to meet you")

Samorodek złota.png Samorodek złota - "I can't eat it, but it sure is shiny." - "Nie mogę go zjeść, ale na pewno jest błyszczący."

Grób.png Nagrobki

Grób2.png Nagrobek (1) - "It says milk. Eggs. Bacon." - "Tu jest napisane: Mleko. Jajka. Bekon."

Grób3.png Nagrobek (2) - "Here lies some guy. Blah blah blah." - "Tutaj spoczywa jakiś koleś. Bla bla bla."

Grób5.png Nagrobek (3) - "Hey, that's my name!" - "Hej, to moje imię!"

Grób4.png Nagrobek (4) - "This headstone is blank." - "Ten nagrobek jest pusty."

Mound.png Grób - "I bet there's all sorts of good stuff down there!" - "Założę się, że są tu różne dobre rzeczy!"

Mound.png Grób (rozkopany) - "I should probably feel bad about that." - "Prawdopodobnie powinienem się z tym czuć źle."

Koszmarny pomnik.png Pomniki

Kamień próby.png Kamień wskrzeszenia - "What an odd looking stone." - "Co za dziwacznie wyglądający kamień."

Harp Statue.png Statua Harfy - "What has happened to the head?" - "Co się stało z głową?"

Marmurowy filar.png Marmurowy filar - "I think I could use that." - "Myślę, że mógłbym tego użyć."

Ślady koalefanta.png Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "It's a pile of dirt... or IS it?" - "To stos ziemi... czy na pewno NIM jest?"

Ślady koalefanta - "Tracks left by food. I mean... an animal." - "Ślad zostawiony przez jedzenie. Miałem na myśli... zwierzę."

Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "The trail ends here." - "Ślad kończy się tutaj."

Ślady koalefanta Panowanie Gigantów (DLC).png (zgubiony trop wiosną) - "The wet ground won't hold a footprint." - "Mokra ziemia nie zachowa śladu."

Ślady koalefanta (podążanie za tropem) - - "This track is fresh, the beast must be nearby." - "Ślad jest świeży, zwierzę musi być w pobliżu."

Kapelusz z piór.png Piórka

Kruczoczarne piórko.png Krucze piórko - "A crow feather." - "Krucze pióro."

Karmazynowe piórko.png Karmazynowe piórko - "A redbird feather." - "Pióro czerwonego ptaka."

Lazurowe piórko.png Lazurowe pióro - "A snowbird feather." - "Pióro śnieżnego ptaka."

Drzwi Maxwella.png Rzeczy

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz - "This appears to be the nexus to another world!" - "To musi być ogniwo połączone z innym światem!"

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "Soon my invention will be complete!" - "Niedługo moje odkrycie będzie gotowe!"

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) -

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (aktywowana) - "With this I can surely pass through space and time!" - "Dzięki temu na pewno mogę podróżować w czasoprzestrzeni!"

Ring Thing.png Pierścieniowata Rzecz - "A ring that could focus dimensional energies." - "Pierścień,który może koncentrować wielowymiarowe energie."

Crank Thing.png Korbowata Rzecz - "Tough enough to handle the most intense experiments." - "Wystarczająco wytrzymała, by przetrwać najbardziej dotkliwe eksperymenty."

Box Thing.png Pudełkowata Rzecz - "This thing may control the polarity of the whole universe." - "Ta rzecz może kontrolować polaryzację całego wszechświata."

Metal Potato Thing.png Metalowa Okrągła Rzecz - "This metal contains great and feared power." - "Ten metal zawiera wielką i budzącą strach moc."

Szczęka.png Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom.png Zrujnowany dom - "Who would live here?" - "Kto by tu mieszkał?"

Spalony zrujnowany dom (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony zrujnowany dom - "Nothing to live in, now." - "Nic tu teraz nie żyje"

Głowa merma.png Głowa merma - "The stinkiest thing I'll smell all day." - "Najbardziej smrodliwa rzecz, którą czułem dzisiaj."

Spalona głowa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona głowa merma - "Burnt merm flesh somehow smells even worse." - "Spalone ciało merma śmierdzi jeszcze gorzej."

Głowa świni.png Głowa świni - "Looks like an offering to the beast." - "Wygląda jak dar dla bestii."

Spalona głowa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona głowa świni - "Crispy." - "Chrupiące."

Skóra świni.png Skóra świni - "It still has the tail on it." - "Ciągle ma ogonek."

Pig Torch.png Świńska pochodnia - "Sure looks cozy." - "Z pewnością wygląda przytulnie."

Kościane Oko.png Kościane oko - "It's looking at me." - "To się na mnie patrzy."

Kościane Oko.png Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "It went to sleep." - "Poszło spać."

Popiół.png Kościane oko (spopielone) - "The eyebone was consumed by fire when I teleported!" - "Kościane oko zostało skonsumowane przez ogień, kiedy się teleportowałem!"

Kwiat Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat Glommera - "The petals shimmer in the light." - "Płatki lśnią na świetle."

Skrzydła Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Skrzydła Glommera - "These would look awesome on a helmet!" - "Wyglądały by świetnie na hełmie"

Maź Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Maź Glommera - "This goop smells foul." - "Ta maź pachnie paskudnie."

Statua Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Statua Glommera (z kwiatem) - "I'm not sure what that's supposed to be." - "Nie jestem pewien, co to powinno być."

Statua Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Statua Glommera (bez kwiatu) -

Pióro puchowe (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Pióro puchowe - "Fluffy!" - "Puszyste!"

Jajo Gęsiołosia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Jajo Gęsiołosia - "Its contents are like excited electrons trying to escape." - "Jego zawartość jest jak wzbudzone elektrony, próbujące uciec."

Łuska (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Łuska - "They're still warm." - "Cały czas ciepła."

Futro Borsukoniedźwiedzia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Futro Borsukoniedźwiedzia - "A mat of thick fur." - "Kłak grubej sierści."

Króliczy kłębek.png Króliczy kłębek - "I just like holding it." - "Po prostu lubię to trzymać."

Żądło.png Żądło - "Looks sharp!" - "Wygląda na ostre!"

Pęcherz.png Pęcherz - "It's probably not someone else's blood..." - "To chyba nie krew innej osoby..."

Tunel robaka.png Tunel robaka (zamknięty) - "Soft and undulating." - "Miękki i pofałdowany."

Tunel robaka.png Tunel robaka (otwarty) - "Science compels me to jump in." - "Nauka zmusza mnie do wskoczenia tam."

Tunel robaka.png Tunel robaka (po odbytej podróży) - "That was not a sane thing to do." - "To nie było rozsądne."

Staw.png Staw - "I can't see the bottom!" - "Nie widzę dna!"

Szkielet.png Szkielet - "Better him than me!" - "Lepiej on, niż ja!"

Czaszka Webbera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Czaszka Webbera - "Poor little guy. He deserves a proper funeral." - "Biedny mały facet. Zasługuje na właściwy pogrzeb."

Gruczoł pająka.png Gruczoł pająka - "It has a tangy, antiseptic smell." - "Ma ostry, antyseptyczny zapach."

Jedwab.png Jedwab - "It comes from a spider's butt." - "Pochodzi z tyłka pająka."

Kokon pająków.png Kokon pająków - "Sticky!" - "Lepki!"

Jaja pajęcze.png Jajo pająka - "I hope these don't hatch in my pocket..." - "Mam nadzieję, że nie wyklują się w mojej kieszeni..."

Królicza nora.png Nora królika - "That must lead to the kingdom of the bunnymen..." - "To musi prowadzić do królestwa królikoludzi..."

Królicza nora.png Panowanie Gigantów (DLC).png Nora królika (wiosną) -

Kretowisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kretowisko - "What a nice hole in the ground for a home!" - "Cóż za miła dziura w ziemi na dom!"

Bawola sierść.png Bawola sierść - "It smells like beefalo tears."- "To pachnie łzami bawoła"

Bawoli róg.png Bawoli róg - "It sounds like a beefalo tuck in there." - "To brzmi, jakby schował się tam bawół."

Gnój.png Gnój - "I should fill my pockets!" - "Powinienem napełnić kieszenie!"

Obóz morsa.png Obóz Morsa (zimą) - "It looks warm and cozy inside." - "Wygląda na ciepły i przytulny w środku."

Obóz morsa.png Obóz Morsa (latem) - "Looks like somebody was camping here." - "Wygląda na to, że ktoś tu obozował."

Kieł morsa.png Kieł morsa - "I'm sure I'll find a use for it eventually. - "Jestem pewien, że w końcu znajdę dla niego zastosowanie."

Róg kozy woltowej (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Róg kozy woltowej - "It's like a miniature lightning rod." - "To jak miniaturowy piorunochron."

Skóra macki.png Skóra macki - "I think these were its genitalia." - "Wydaje mi się, że to były jego genitalia."

Ślad stopy giganta.png Panowanie Gigantów (DLC).png Ślad stopy giganta -

Kłębowisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kłębowisko - "Who knows what that tumbleweed has picked up." - "Kto wie co to kłębowisko podniosło."

Panowanie Gigantów (DLC).png Ślina Muchosmoka (gorąca) -

Panowanie Gigantów (DLC).png Ślina Muchosmoka (chłodna) -

Robak głębinowy.pngNatura - Jaskinie[]

Zapadlisko zapięczętowane.png Zapadlisko (zasypane) - "I wonder if I could move that rock." - "Zastanawiam się, czy mogę ruszyć ten kamień."

Zapadlisko zapięczętowane.png Zapadlisko (odkopane) - "I bet there's all sorts of things to discover down there." - "Założę się, że są tu różne rodzaje rzeczy do odkrycia."

Lina.png Lina prowadząca na powierzchnię - "I've had enough discovery for now." - "Mam obecnie dość odkryć."

Niebieskie grzybowe drzewo.png Niebieskie grzybowe drzewo - "That mushroom got too big for its own good." - "Ten grzyb dla swojego dobra urósł...za bardzo."

Czerwone grzybowe drzewo.png Czerwone grzybowe drzewo - "These used to grow in my bathroom." - "Te rosły w mojej łazience."

Zielone grzybowe drzewo.png Zielone grzybowe drzewo - "A magic mushroom?" - "Magiczny grzyb?"

Świecący kwiat.png Świecący kwiat - "Science makes it glow." - "Nauka sprawia, że świeci."

Świecąca bulwa.png Świecąca bulwa - "It's strangely tasty looking." - "Wygląda na dziwnie smaczny."

Świetlista jagoda.png Świetlista jagoda - "Looks delicious." - "Wygląda przepysznie."

Stalagmit1.png Stalagmit - "Looks like a rock to me." - "Dla mnie wygląda jak skała."

Strzelisty stalagmit.png Strzelisty stalagmit - "Rocks, rocks, rocks, rocks..." - "Skały, skały, skały, skały..."

Spilagmit.png Spilagmit - "It's encrusted with old webbing." - "Jest inkstruowany starą pajęczyną."

Połamane muszle.png Połamane muszle - "A puzzle with no solution." - "Puzzle nie do ułożenia."

Szlam slurtle.png Szlam slurtle - "If it wasn't useful, I wouldn't touch it." - "Gdyby nie byłoby to przydatne, nie dotknąłbym tego."

Guano.png Guano - "Another flavour of poop." - "Inny smak kupy"

Kopiec Slurtle 2.png Kopiec Slurtle - "A den of 'ew'." - "Legowisko 'fuj'"

Królikarnia struktura.png Królikarnia - "That's not a real carrot." - "To nie jest prawdziwa marchewka."

Spalona królikarnia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona królikarnia - "That's not a real roasted carrot." - "To nie jest prawdziwa upieczona marchewka."

Grota małp jaskiniowych.png Grota małp jaskiniowych - "Did that just move?" - "Czy to się właśnie poruszyło?"

Jaskiniowa roślinność z plików gry.png Paproć - "It's a fern." - "To paproć."

Listowie.png Listowie - "Some leafy greens." - "Trochę liściastej zieleniny."

Bananowiec jaskiniowy.png Bananowiec jaskiniowy - "It's dubiously photosynthetical." - "Wątpliwie psychokinetyczny."

Tulecytowy mur.pngNatura - Ruiny[]

Antyczny pomnik.png Antyczny pomnik - "It seems to throb out of tune with the world." - "Wydaje się pulsować niezgodnie z harmonią świata."

Antyczna stacja pseudonauki.png Antyczna stacja pseudonauki - "An ancient and mysterious structure." - "Antyczna i tajemnicza struktura."

Zrujnowana stacja.png Antyczna stacja pseudonauki (zniszczona) - "An ancient and mysterious structure." - "Antyczna i tajemnicza struktura."

Zepsuci mechaniczni.png Zepsuci mechaniczni - "A pile of broken chess pieces." - "Kupa zepsutych kawałków szachów."

Relic Chair.png Relikty - "Ancient household goods." - "Antyczne artykuły gospodarstwa domowego."

Relic Chair.png Relikty (zniszczone) -

Antyczna ruina.png Rumowisko -

Róg antycznego strażnika.png Róg antycznego strażnika - "Wow! I'm glad that didn't gore me!" - "Wow! Cieszę się, że mnie nie przebił!"

Skóra ślizgacza.png Skóra ślizgacza - "Doesn't look much different dead." - "Nie wygląda dużo inaczej martwy."

Porost roślina.png Porost jaskiniowy - "Only a cyanobacteria could grow in this light." - "Tylko sinice mogły wyrosnąć w tym świetle."

Algi.png Algi - "Some algae by a pond." - "Trochę glonów nad stawem."

Zdobiona skrzynia.png Zdobiona skrzynia - "It may contain something fantastic! Or horrible." - "Może zawierać coś fantastycznego! Albo okropnego."

Zdobiona skrzynia.png Duża zdobiona skrzynia - "It may contain a bigger something fantastic! Or horrible." - "Może zawierać większe coś fantastycznego! Albo okropnego."

Koszmarne światło.png Koszmarne światło - "I wonder what function this served." - "Zastanawiam się, czemu to służyło."

Tulecytowe fragmenty.png Tulecytowe fragmenty - "It's some smaller chunks of Thulecite." - "Trochę mniejsze kawałki tulecytu."

Tulecyt.png Tulecyt - "I wonder where this is from." - "Zastanawiam się, skąd to jest."

Tulecytowy mur.png Tulecytowy mur - "An ancient piece of wall." - "Starożytny kawałek ściany."

Tulecytowy mur.png Tulecytowy mur (w ekwipunku) - "A solid piece of history." - "Kawałek historii."


Halucynacje.pngStworzenia - Potwory[]

Przekładnie.png Mechaniczni

Mechaniczny skoczek.png Mechaniczny skoczek - "Check it out!" - "Spróbuj tego!"

Mechaniczny goniec.png Mechaniczny goniec - "Back off, preacherman!" - "Wycofaj się, kaznodziejo!"

Mechaniczna wieża.png Mechaniczna wieża - "Storm the castle!" - "Szturmować wierzę!"

Uszkodzony mechaniczny skoczek.png Uszkodzony mechaniczny skoczek - "It's a knightmare!" - "To koszmarny rycerz!"

Uszkodzony mechaniczny goniec.png Uszkodzony mechaniczny goniec - "It's falling apart!" - "Rozpada się!"

Uszkodzona mechaniczna wieża.png Uszkodzona mechaniczna wieża - "Terrifying!" - "Przerażające!"

Psi ząb.png Psy gończe

Pies Gończy.png Pies gończy - "You ain't nothing, hound dog!" - "Nie jesteś niczym, psie gończy!"

Czerwony pies gończy.png Czerwony pies gończy - "That one is glowy." - "Ten świeci."

Niebieski pies gończy.png Niebieski pies gończy - "Are there hounds for every season?" - "Czy są psy gończe na każdą porę roku?"

Pajęczy kapelusz.png Pająki

Pająk.png Pająk - "I hate spiders." - "Nienawidzę pająków."

Pająk.png Pająk (uśpiony) - "I'd better not be here when he wakes up." - "Lepiej, żeby mnie tu nie było, kiedy się obudzi."

Pająk.png Pająk (martwy) - "Ewwww!" - "Ble!"

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik - "Looks even meaner than usual." - "Wygląda jeszcze podlej, niż zwykle."

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik (uśpiony) - "I should keep my distance." - "Powinienem zachować dystans."

Pająk wojownik (zabity) - "Good riddance!" - "Pozbyłem się go!"

Pająk Jaskiniowy.png Pająk jaskiniowy - "Gah! More spiders!" - "Gah! Więcej pająków!"

Pająk spluwacz.png Pająk spluwacz - "I hate spiders!" - "Nienawidzę pająków!"

Wiszący Mieszkaniec Głębi.png Wiszący mieszkaniec głębi - "Note to self: Don't look up." - "Do zapamiętania: nie patrz w górę."

Robak głębinowy.png Robak głębinowy

Robak głębinowy (przynęta) - "Seems safe to me." - "Wygląda dla mnie bezpiecznie."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "It's a worm!" - "To robak!"

Skóra świni.png Świniopodobne

Merm.png Merm - "Smells fishy!" - "Zajeżdża rybą!"

Świniołak.png Świniołak - "He's not friendly!" - "On nie jest przyjazny"

Tam o' Shanter.png Morsy

MacTusk.png MacTusk - "Walruses are natural predators. - "Morsy to naturalne drapieżniki."

WeeTusk.png WeeTusk - "He won't be cute and cuddly forever. - "Nie zawsze będzie uroczy i milutki."

Abigail.png Pozostałe potwory

Wypełniacz.png Grue - "What was that?!" - "Co to było?!"

Wypełniacz.png Grue (atak) - "OW! Something bit me!" - "AŁ! Coś mnie ugryzło!"

Wysoki ptak.png Wysoki ptak - "That's a tall bird!" - "To jest wysoki ptak!"

Krampus.png Krampus - "He's going after my stuff!" - "On idzie po moje rzeczy!"

Macki.png Macka - "That looks dangerous." - "To wygląda niebezpiecznie."

Bazytoperz.png Bazytoperz - "Ack! That's terrifying!" - "Ach! To jest przerażające!"

Duch.png Duch - "That offends me as a scientist." - "To obraża mnie, jako naukowca."

Ślizgacz.png Ślizgacz - "It's so hairy!" - "To jest takie włochate!"

Orzechowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzechowiec - "A mad little nut." - "Obłąkany mały orzeszek."

Mała macka- "Little slippery arms." - "Małe, oślizgłe ramiona."

Świnia.pngStworzenia - Zwierzęta neutralne[]

Bawoli róg.png Bawoły

Bawół.png Bawół - "It's a beefalo!" - "To jest bawół!"

Bawół.png Bawół (uśpiony) - "These guys are really heavy sleepers." - "Ci goście mają naprawdę mocny sen."

Bawół.png Bawół (ogolony) - "Aww, he's so sad."- "Ooo, on jest taki smutny"

Bawół.png Bawół (podążający za postacią) - "Why are you watching me, gross animal?" - "Dlaczego mnie obserwujesz, obrzydliwy zwierzaku?"

Ul.png Pszczoły

Pszczoły.png Pszczoła - "To bee or not to bee." - Nieprzetłumaczalny żart słowny. Bee-pszczoła, Be-być. Więc mogłoby to wyglądać tak: Być albo nie być.

Pszczoły.png Pszczoła (schwytana) - "Careful!" - "Ostrożnie!"

Chlew.png Świnie

Świnia.png Świnia - "They kind of creep me out." -"Trochę mnie przerażają."

Świnia.png Świnia (martwa) - "Someone should tell his family." - "Ktoś powinien powiedzieć jego rodzinie."

Króliczy kłębek.png Króliki

Wielki królik.png Wielki królik - "I am filled with an irresistible urge to do science." - "Wypełnia mnie nieodparta chęć przeprowadzenia badań."

Beardlord.png Beardlord - "I am filled with an irresistible urge to do science." - "Wypełnia mnie nieodparta chęć przeprowadzenia badań."

Zimowa trąba koalefanta.png Koalefanty

Koalefant.png Koalefant - "Adorably delicious." - "Rozkosznie pyszny."

Zimowy koalefant.png Zimowy koalefant - "It looks warm and full of meat." - "Wygląda na ciepłego i pełnego mięsa."

Róg kozy woltowej (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kozy woltowa

Koza woltowa (RoG).png Koza woltowa -

Koza woltowa (RoG).png Koza woltowa (naładowana) - "I don't think it liked being struck by lightning." - "Nie sadzę by podobało jej się uderzenie pioruna."

Kociszop (RoG).png Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar.png Skalny homar - "It has terrifying claws." - "Ma przerażające szczypce."

Pingwin.png Pingwin - "Must be in breeding season." - "Muszą być w sezonie rozrodczym."

Mały gęsiołoś (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Mały Gęsiołoś - "Aaah! You are definitely not an electron!" - "Aaah! Zdecydowanie nie jesteś elektronem!"

Myszołów (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Myszołów - "What a bizarre buzzard!" - "Co za dziwaczny myszołów!"

Kociszop (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kociszop - "A playful little thing." - "Zabawna mała rzecz."

Małpa jaskiniowa.png Małpa jaskiniowa - "A monkey with little brain."- "Małpa z małym mózgiem."

Slurtle.png Slurtle - "Ew. Just ew." - "Fuj. Po prostu fuj."

Snurtle.png Snurtle - "He's less gross, but still gross." - "Mniej obrzydliwy,ale dalej obrzydliwy."

Pszczoła nieopodal - "He's watching me." - "On mnie obserwuje."

Świnia (zaprzyjaźniona) - "He's part of my entourage." - "To członek mojej świty."

Rabbit.png Stworzenia - Zwierzęta pasywne[]

Skrzydła motyla.png Motyle

Motyl.png Motyl - "Butterfly, flutter by." - "Trzepoczący motyl." (żart słowny)

Motyl.png Motyl (schwytany) - "Now I have you!" - "Teraz cię mam!"

32px Ptaki

Czerwony ptak.png Czerwony Ptak - "Does that mean spring is coming?" - "Czy to znaczy, że idzie wiosna?"

Czerwony ptak.png Czerwony Ptak (schwytany) - "He likes my pocket." - "On lubi moją kieszeń."

Śnieżny ptak.png Śnieżny ptak - "Life in the frozen wastes." - "Życie wśród mroźnych pustkowi."

Śnieżny ptak.png Śnieżny ptak (schwytany) - "It's so soft." - "Jest taki miękki."

Kruk.png Kruk - "Creepy." - "Przerażające."

Kruk.png Kruk (schwytany) - "He's not very happy in there." - "Nie jest tu zbyt szczęśliwy."

Mały Ptak.png Mały ptak - "That's a rather small bird." - "To raczej mały ptak."

Mały Ptak.png Mały ptak (głodny) - "It looks hungry." - "Wygląda na głodnego."

Mały Ptak.png Mały ptak (umierający z głodu) - "It must be starving." - "Musi głodować."

Mały Ptak.png Mały ptak (postać dziobnięta) - "Ow! Quit it!" - "Au! Przestań!"

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak - "Not a very tall bird." - "Niezbyt wysoki ptak."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "I'd better find it some food." - "Lepiej znajdę mu jakieś jedzenie."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "It has a dangerious look in it's eye." - "Ma niebezpieczne spojrzenie."

Gobbler.png Gobbler - "Stupid bird! Stay away from my berries!" - "Głupi ptak! Trzymaj się z dala od moich jagód!"

Zimowy królik.png Króliki

Królik.png Królik - "He's looking for carrots." - "On szuka marchewek."

Królik.png Królik (schwytany) - "Do you like science?" - "Lubisz naukę?"

Beard Monster.png Beardling - "Do you like science?" - "Lubisz naukę?"

Beard Monster.png Beardling (schwytany) - "I catched!" - "Złapałem go!"

Bawola sierść.png Małe bawoły

Mały bawół.png Mały bawół - "Aww. So cute!" - "Ooooo. Jaki słodki!"

Mały bawół.png Mały bawół (uśpiony) - "Go to good world of dreams little beefalo." - "Idź do świata dobrych snów, mały bawole."

Świetliki.png Świetliki

Świetliki - "If only I could catch them!" - "Gdybym tylko mógł je złapać!"
Świetliki (schwytane) - "They make my pocket glow!" - "One powodują, że moja kieszeń świeci!"

Mandrake Mob.png Mandragora

Mandragora - "I've heard strange things about those plants." - "Słyszałem dziwne rzeczy o tych roślinach."
Mandragora (podążająca za postacią) - "Stop following me!" - "Przestań za mną chodzić!"
Mandragora (martwa) - "I've heard strange things about those plants." - "Słyszałem dziwne rzeczy o tych roślinach."
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - "Ugh, my head!" - "Ajć, moja głowa!"

Chester2.png Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Glommer -

Kret.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kret (na powierzchni) - "I'd sure like to whack that mole... thing." - "Z pewnością spodobałoby mi się walnięcie tego kreto-czegoś."

Kret.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kret (pod ziemią) - "Something's under there, searching for minerals." - "Coś jest pod spodem, szuka minerałów."

Chester2.png Chester - "Otto von Chesterfield, Esq." - "Sz.P. Otto von Chesterfield."

Król świń.png Król świń - "Ewwww, he smells!"- " Fuuu, on śmierdzi!"

Abigail.png Abigail - "Awww, she has a cute little bow."- " Oooo, ona ma słodką malutką kokardkę"

Świnia strażnik.pngStworzenia - Zwierzęta agresywne[]

32px Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła.png Zabójcza pszczoła - "Oh no! It's a killer bee!" - " Och nie! To zabójcza pszczoła!"

Zabójcza pszczoła.png Zabójcza pszczoła (schwytana) - "This seems dangerous." - " To wygląda niebezpiecznie."

Żabie udka.png Żaby

Żaba.png Żaba - "He's so cute! - "On jest taki słodki"

Żaba.png Żaba (uśpiona) - "Aww, look at him sleep!" - "Ooo, popatrzcie, jak śpi."

Żaba.png Żaba (martwa) - "He's croaked it." - "Wykrakał to."

Pęcherz.png Komary

Komar.png Komar - "What a nasty little blood sucker." - "Co za mały, paskudny krwiopijca."

Komar.png Komar (schwytany) - "Hey, is that my blood?" - "Hej, czy to moja krew?"

Komar.png Komar (latający w pobliżu) - "Aaah! Bug off!" - "Aaaa! Cofnij się!" (żart słowny: "bug" - owad, "back off" - cofnij się

Skóra świni.png Świnie strażnicy

Świnia strażnik.png Świnia strażnik - "He doesn't look as friendly as the others." - "On nie wygląda tak przyjaźnie, jak inni."

Muchosmok (RoG).pngStworzenia - Naczelni przeciwnicy[]

Drzewiec.png Drzewiec - "He's huge!" - "On jest ogromny!"

Trujące drzewo liściaste (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Liściasty drzewiec - "It looks unhappy about me stealing those Birchnuts!" - "Wygląda na nieszczęśliwego, że ukradłem te orzechy!"

Pajęcza królowa.png Pajęcza królowa - "AHHHHHHHH! That spider is huge!" - "AAAAA! Ten pająk jest wielki!"

Monstrualna macka.png Monstrualna macka - "It's badder than our babies!" - "Jest gorszy, niż nasze niemowlęta!"

Antyczny strażnik.png Antyczny strażnik - "That thing doesn't look happy." - "Ta rzecz wygląda na niezbyt szczęśliwą."

Warg (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Warg - "You might be something to reckon with, big dog." - "Możesz być czymś, z czym trzeba się liczyć, wielki psie."

Gęsiołoś (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Gęsiołoś - "I don't exactly know what that thing is." - "Nie wiem dokładnie co to jest."

Muchosmok (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Muchosmok - "That's one fly dragon!" - "To latający muchosmok!"

Borsukoniedźwiedź (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Borsukoniedźwiedź - "What a bear of a badger." - "Niedźwiedź wśród borsuków."

Jeleniocyklop.png Jeleniocyklop - "It's enormous!!" - "To jest olbrzymie!!"

Inne[]

Maxwell- "I hate that guy"- " Nienawidze tego gościa"

Wes (w pułapce)- "Maxwell's statues are trapping him." - "Statuy Maxwella go więżą."


Zapalniczka Willow.pngRóżne przedmioty[]

Blueprint.png Schemat - "It's scientific!" - "To naukowe!"

Przekładnie.png Przekładnie - "A pile of mechanical parts." - "To sterta mechanicznych części"

Przekładnie.png Przekładnie (próba zjedzenia) -

Popiół.png Popiół - "All that's left after fire has done it's job." - "Wszystko, co zostaje po tym, jak ogień skończy swoją robotę"

Broda.png Broda - "I made them with my face." - "Zrobiłem je z mojej twarzy/Wyhodowałem je na mojej twarzy."

Sterta kryształów.png Klejnoty

Czerwony klejnot.png Czerwony klejnot - "It sparkles with inner warmth." - "To błyszczy wewnętrznym ciepłem"

Niebieski klejnot.png Niebieski klejnot - "It sparkles with cold energy." - "To błyszczy zimną energią"

Żółty klejnot.png Żółty klejnot - "This gem is yellow." - "Ten klejnot jest żółty"

Zielony klejnot.png Zielony klejnot -

Pomarańczowy klejnot.png Pomarańczowy klejnot - "It's an orange gem." - "To pomarańczowy klejnot"

Przedmioty grobowe.png Przedmioty grobowe

Stopione kulki.png Stopione kulki - "They are just melted together." - "Są po prostu stopione razem"

Fałszywy Kazoo.png Fałszywy Kazoo - "It's just a cheap replica." - "To tylko tania kopia."

Węzeł gordyjski.png Węzeł gordyjski - "The knot is stuck. Forever." - "Węzeł utknął. Na zawsze."

Gnom.png Gnom - "It must be some kind of religious artifact." - "To musi jakiś rodzaj religijnego artefaktu."

Mały statek kosmiczny.png Mały statek kosmiczny - "Sadly, it's too small for me to escape on." - "Niestety , jest za mały, bym mógł uciec."

Urwane kable.png Urwane kable - "Their electricity carrying days are over." - "Czasy, w których nosiły energię elektryczną, się skończyły."

Kij i kulka.png Kij i kulka - "I have no time for fun and games!" - "Nie mam czasu na gry i zabawy!"

Korek.png Korek - "Great. All my tub stopping needs are met." - "Świetnie. Znalazłem rozwiązanie dla moich problemów z zatkaniem wanny."

Niedopasowane guziki.png Guziki - "I'm more of a zipper person, myself." - "Jestem bardziej szybki." (Żart słowny: zipper person-szybki gość, zipper- zamek błyskawiczny)

Szczęka.png Szczęka - "I hope I get out of here before I needed these." - "Mam nadzieję, że się stąd wydostanę, zanim będę ich potrzebował."

Leżący robot.png Leżący robot - "He whispers beautiful lies to me." - "Szepcze mi do ucha piękne kłamstwa."

Wysuszona macka.png Wysuszona macka - "I'm not sure what I should do with a dessicated tentacle." - "Nie jestem pewien, co powinienem zrobić z wysuszoną macką."

Głowa Maxwella.pngTryb przygodowy[]

Maxwell 4.png Tryb przygodowy (próba nieudana) - "That didn't go well. I'll have to try again." - "To nie poszło zbyt dobrze.Będę musiał spróbować jeszcze raz."

Maxwell 1.png Tryb przygodowy (próba udana) -

Wes portret.png Wes (uwięziony) -

Drzwi Maxwella.png Drzwi Maxwella - "I'm not sure I want to fall for that a second time." - "Nie jestem pewien, czy chcę tam wpaść po raz drugi."

Chory tunel robaka.png Zarażony tunel robaka - "Guh, that thing looks worse off than usual." - "Uh, to wygląda jeszcze gorzej niż zwykle."

Szukająca Różdżka.png Szukająca Różdżka

Szukająca Różdżka - "That rod looks useful!" - "Ta różdżka wygląda użytecznie!"
Szukająca Różdżka (faza początkowa) - "It's some kind of homing device." - "To jakiś rodzaj urządzenia naprowadzającego."
Szukająca Różdżka ("zimno") - "The signal is very faint." - "Sygnał jest bardzo słaby."
Szukająca Różdżka ("ciepło") - "I'm headed in the right direction." - "Jestem na dobrej drodze."
Szukająca Różdżka ("cieplej") - "I must be getting pretty close." - "Musi być całkiem blisko."
Szukająca Różdżka ("gorąco") - "This thing's going crazy!" - "Ta rzecz wariuje!"

Portato.png Uchwyt szukającej różdżki

Uchwyt szukającej różdżki - "I wonder what it does." - "Zastanawiam się, do czego to służy."
Uchwyt szukającej różdżki (gotowy) - "It looks like it needs a large key." - "Wygląda na to, że potrzeba tu dużego klucza."
Uchwyt szukającej różdżki (aktywowany) - "Now my machine can work!" - "Teraz moja maszyna może działać!"

Obelisk.png Obelisk

Obelisk obniżający się przy wysokim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "That's a CRAZY looking rock!" - "To zwariowania skała!"
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "TAKE THAT, SANE SELF!" - "ŻRYJ TO, ZDROWY PSYCHICZNIE JA!"

Obelisk obniżający się przy niskim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "It's more of a pyramid than an obelisk." - To bardziej piramida,niż obelisk."
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "Where did the rest of it go?" - "A gdzie się podziała reszta?"

Pułapki

Komarza pułapka maxwella.png Komarza pułapka Maxwella - "Bottled mosquito rage!" - "Zabutelkowana wściekłość moskitów!"

Zębata pułapka Maxwella.png Zębata pułapka Maxwella - "I'll want to avoid stepping on that!" - "Muszę unikać nadeptywania na to!"

Zębata pułapka Maxwella.png Zębata pułapka Maxwella (uruchomiona) - "Oops." - "Ups."

Maxwell.png Wyspa Maxwella

Maxwell portret.png Maxwell -

Światło Maxwella.png Światło Maxwella - "I wonder how they work." - "Zastanawiam się, jak działają."

Statua Maxwella.png Statua Maxwella - "It really captures his personality." - "To naprawdę uchwytuje jego osobowość."

Fonograf Maxwella.png Fonograf Maxwella - "So that's where the music was coming from." - "Więc stąd pochodzi ta muzyka."

Koszmarny zamek.png Koszmarny zamek - "Looks almost like a key hole." - "Wygląda niemal jak dziurka od klucza."

Koszmarny tron struktura.png Koszmarny tron

Koszmarny tron - "That doesn't look comfortable." - "Nie wygląda na wygodny."
Koszmarny tron (kobieca postać na tronie) - "I'm better than her, I know!" - "Wiem, że jestem lepszy od niej!"
Koszmarny tron (męska postać na tronie) - "I'm better than him, I know!" - "Wiem, że jestem lepszy od niego!"
Koszmarny tron (WX-78 na tronie) - "I'm better than it, I know!" - "Wiem, że jestem lepszy od niego!"


Fonograf Maxwella.pngKomunikaty[]

Okrzyki bitewne

 • Ogólny - "Go for the eyes!" - "Po oczach go!"
 • W ataku - "I will destroy you!" - "Zniszczę cię!"
 • Do świni - "Here piggy piggy!" - "Tutaj, świnko!"
 • Do pająka - "I'm going to stomp you dead!" - "Zamierzam cię zadeptać!"
 • Do pająka wojownika - "Better you than me!" - "Lepiej ty, niż ja!"

Rezygnacja z walki

 • Ogólny - "I sure showed him!" - "Pokazałem mu!"
 • W ataku - "He's too fast!" - "On jest za szybki!"
 • Do świni - "I'll let him go. This time." - "Oszczędzę go. Tym razem."
 • Do pająka - "He's too gross anyway." - "On jest i tak zbyt obrzydliwy."
 • Do pająka wojownika - "Shoo, you nasty thing!" - "A kysz, niedobra rzeczo!"

Cykl dnia

 • Zmierzch - "It's getting late. I need to make a fire." - "Robi się późno. Muszę rozpalić ogień."
 • Wkraczając w światło - "I can see again!" - "Znów mogę widzieć!"
 • Wkraczając w ciemność - "It's so dark!" - "Jest tak ciemno!"
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia - "It's too bright out." - "Jest za jasno."
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia (w jaskini) - "I'm not tired." - "Nie jestem zmęczony."
 • Próba zaśnięcia, będąc wygłodzonym - "I'm too hungry to sleep, the growling will keep me up!" - "Jestem zbyt głodny, aby spać, burczenie mnie obudzi!"
 • Próba zaśnięcia w trakcie ataku potworów - "It's too dangerous right now!" - "Jest teraz zbyt niebezpiecznie!"
 • Próba zaśnięcia, gdy szaleje pożar -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy (w jaskini) -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce, będąc wygłodzonym -
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie ataku potworów -

Ostrzeżenie o nadchodzących potworach

 • Psy gończe - "Did you hear that?" - "Słyszałeś to?"
 • Jeleniocyklop - "That sounded big!" - "To brzmiało, jak coś dużego!"

Pożywienie

 • Odczuwając głód - "I'm so hungry!" - "Jestem taki głodny!"
 • Jedząc okropne pożywienie - "I don't feel so good." - "Nie czuję się zbyt dobrze."
 • Jedząc zepsute pożywienie - "Yuck! That was terrible!" - "Fuj! To było okropne!"
 • Jedząc nadpsute pożywienie - "I think that was starting to turn." - "Myślę, że to zaczęło gnić."
 • Jedząc świeże pożywienie - "Yum!" - "Mniam!"

Temperatura

Przemoczenie

 • Deszcz (postać wilgotna) - "Oh, H2O." - "Oh, H2O."
 • Deszcz (postać mokra) - "My clothes appear to be permeable." - "Moje ubrania wydają się być przepuszczalne."
 • Deszcz (postać przemoknięta) - "I'm soaked to the bone!" - "Jestem przemoczony do szpiku kości!"
 • Deszcz (postać ociekająca wodą) -
 • Upuszczenie przemoczonego narzędzia - "Wow! That tool is slippery!" - "Wow! To narzędzie jest śliskie!"

Golenie

 • Próba ogolenia obudzonego bawoła - "I'm not going to try that while he's awake." - "Nie chcę tego próbować, kiedy jest obudzony."
 • Próba ogolenia pozostałych stworzeń - "I can't shave that!" - "Nie mogę tego zgolić!"
 • Próba ogolenia łysego bawoła/ogolonej twarzy - "There isn't even any stubble left!" - "Nie ma już żadnego zarostu!"

Pozostałe

 • Nieudana próba stworzenia przedmiotu - "I don't have all the ingredients." - "Nie mam wszystkich składników."
 • Nieudana próba zrobienia czegoś - "I can't do that." - "Nie mogę tego zrobić."
 • Pełny ekwipunek - "I can't carry any more stuff!" - "Nie mogę już więcej nieść rzeczy!"
 • Schronienie się pod drzewem - "Thanks for the protection from the elements, tree!" - "Dziękuję za ochronę przed żywiołami, drzewo!"
 • Trzęsienie ziemi - "That doesn't sound good." - "To nie brzmi dobrze."
 • Chybione uderzenie pioruna - "Safe from that frightening lightning!" - "Bezpieczny od tego przerażającego pioruna!"
 • Zwykłe - "It's a... thing." - "To... rzecz."
 • Tworzenie przedmiotów w ciemności- "It's too dark to see!" - "Jest zbyt ciemno, aby widzieć."

Niewprowadzone[]

 • Łódź - "Is that how I got here?" - "Czy tym się tu dostałem?"
 • Dom - "Someone must live here." - "Ktoś musi tu mieszkać."
 • Łódź podwodna - "It's no use to me out there!" - "Nie przyda mi się."
 • Drzewa (lasek) - "It's almost like someone is trying to prevent me from going somewhere" - "Tak, jakby ktoś próbował mnie powstrzymać przed wejściem gdzieś..."

Badanie (usunięte)[]

 • Badanie (wysoka wartość)- "I feel so smart now!" - "Czuję się teraz taki sprytny!"
 • Badanie (normalna wartość)- "Never stop learning!" - "Nigdy nie przestaję się uczyć!"
 • Badanie (niska wartość)- "I didn't learn very much from that." - "Nie za wiele się nauczyłem."
 • Badanie przedmiotu- "In you go!" - "W tobie nadzieja!"
 • Badanie kupy- "Poooop!" - "Kuuuupa!"
 • Badanie siekiery- "Let me axe you a question!" - żart. to ask a question-zadać pytanie, axe-siekiera.
 • Badanie ściętej trawy-"I will unlock the secrets of ... grass." - "Odkryję sekrety...trawy!"
 • Badanie trzciny- "I can learn stuff by reeding!" żart. reed-trzcina, reading- czytanie.
 • Badanie krzemienia- "This probably isn't the best use of flint." - "To nie jest chyba właściwe użycie krzemienia."
 • Badanie kłody-"There must be science hiding somewhere in there." - "Gdzieś tam musi się kryć nauka."

Niepewne (znalezione w plikach)[]

 • TREASURECHEST_TRAP = "How convenient!" - "Jakie wygodne!"
 • SKULLCHEST = "I'm not sure if I want to open it." - "Nie jestem pewien, czy chcę to otworzyć"
 • PIGTENT = "Smells like bacon."- "Pachnie jak bekon"
 • MAXWELLTHRONE = "That doesn't look very comfortable." - " To nie wygląda zbyt wygodnie"
 • MAXWELLLOCK = "Looks almost like a key hole." - " Wygląda prawie jak dziurka od klucza"
 • MAXWELLHEAD = "I can see into his pores." - "Mogę zobaczyć jego pory"
 • ROBOT_PUPPET = "It's trapped!" - " To jest uwięzione!"
 • MALE_PUPPET = "He's trapped!" - " On jest uwięziony"
 • FEM_PUPPET = "She's trapped!" - "Ona jest uwięziona"
 • ANNOUNCE_NO_TRAP = "Well, that was easy." - " Cóż, to było łatwe"
Advertisement