Don't Starve Wiki
Advertisement

Wigfrid (DLC)

Wszystkie drögi pröwadzą dö wöjny.

–Wigfrid

Ta strona zawiera angielskie oraz polskie komentarze Wigfrid, które postać mówi, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą lewego przycisku Alt.


Postać ta dostępna jest dla graczy posiadających rozszerzenie DLC - Panowanie Gigantów.Wigfrid1Wigfrid (DLC)[]

Icon Tools Narzędzia[]

Siekiera Siekiera -  "Tö chöp and deströy!" - "Dö rąbania i niszczenia!"

Złota Siekiera Złota Siekiera - "A tööl öf göld!" - "Narzędzie ze złöta!"

Łopata Łopata - "I'd prefer a ship burial, but it might have use." - "Wölałabym mörski pögrzeb, ale tö też się nada."

Złota Łopata Złota łopata - "Digging like a king!" - "Köpanie niczym król!"

Kilof Kilof - "I can use it tö get preciöus spear and helm materials." - "Mögę tegö użyć, aby zdöbyć cenne materiały na hełm i włócznię!"

Złoty kilof Złoty kilof - "Göld för göld." - "Złötö za złötö."

Brzytwa Brzytwa - "A small blade, but a blade nönetheless." - "Małe östrze, ale zawsze östrze."

Brzytwa Brzytwa (próba ogolenia obudzonego bawoła) - "I'm nöt göing tö try that while he's awake." - "Nie będę próböwać zanim nie zaśnie"

Młot Młot - "Möre fit för laböur than battle." - "Bardziej nadaje się dö ciężkich röbót niż walki."

Widły Widły - "A weapön för farmers." - "Bröń dla rölników."

Plik:Icon Fire.pngOświetlenie[]

OgniskoOgnisko i Obudowane ognisko Obudowane ognisko

Ognisko i Obudowane ognisko (wysoki ogień) - "The fire röars!" - "Ögień ryczy!"
Ognisko i Obudowane ognisko (normalny ogień) - "Warm fire, warm Wigfrid." - "Ciepły ögień, ciepła Wigfrid."
Ognisko i Obudowane ognisko (niski ogień) - "Fire's slöwly dying." - "Ögień pöwöli przygasa."
Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "That fire's nearly dead." - "Ögień prawie dögasł."
Ognisko i Obudowane ognisko (wypalone) - "And the light flickers öut." - "Tak ötö światłö wygasłö."

Endotermiczne ognisko (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "The fire röars!" - "Ögień ryczy!"
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) - "A cöld comfört." - "Chłödny kömfört."
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "Fire's slöwly dying." - "Ögień pöwöli przygasa."
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (żar) - "That fire's nearly dead." - "Ögień prawie dögasł."
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "And the light flickers öut." - "Tak ötö światłö wygasłö."

Inne

Pochodnia Pochodnia - "Perfect för a nighttime assault." - "Döskonała pömöc w trakcie nöcnych natarć."

Pochodnia Pochodnia (wypalona) - "My light is quenched!" - "Möje światłö wygasa!"

Kask górnika Kask górnika - "A lighted helm! För the darkness!" - "Świecący hełm! Idealny, gdy nastanie ciemnöść!"

Dyniowa latarnia Dyniowa latarnia - "Dö yöu wish tö fight, vegetable?" - "Chcesz walczyć, warzywö?"

Latarnia Latarnia - "A lantern för the darkness." - "Latarnia ödpędzi ciemnöść."

Icon SurvivalPrzetrwanie[]

Plecak Plecak - "A pörtable armöury." - "Przenöśna zbröjöwnia."

Świński plecak Świński plecak - "The pig died with hönör and gave tö me this pack." - "Świnia zginęła z hönörem, öddając mi plecak."

Plik:Izolacyjny Plecak (DLC).png Panowanie Gigantów (DLC) Izolacyjny Plecak - "A backpack öf the beast." - "Plecak zröbiöny z bestii."

Worek Krampusa Worek Krampusa - "I can fit everything in here!" - "Mögę w nim pömieścić wszystkö!"

Pułapka Pułapka - "A well cönstructed trap. I will have my meal." - "Döbrze skönstruöwana pułapka. Będę miała cö jeść."

Pułapka na ptaki Pułapka na ptaki - "I'm a cunning raven catcher!" - "Jestem przebiegłą łapaczką kruków!"

Siatka Siatka - "Tö snatch insects fröm the air." - "By schwytać insekty z pöwietrza."

Wędka Wędka - "I'm a ruthless fisherwöman." - "Bezwzględna ze mnie wędkarka."

Śpiwór Śpiwór - "A tööl för my naps." - "Narzędzie mych drzemek."

Futrzasty śpiwór Futrzasty śpiwór - "A luxury fur bed!" - "Luksusöwe futrzane łóżkö!"

Namiot Namiot - "Sleep this night, and prepare för battle ön the mörröw." - "Prześpij tę nöc i przygötuj się dö jutrzejszej walki."

Spalony namiot (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony namiot - "It has been razed." - "Zöstał zrównany z ziemią."

Przybudówka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Przybudówka - "A place tö rest my battle-weary head." - "Miejsce, gdzie möja znużona walką głöwa möże spöcząć."

Spalona przybudówka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona przybudówka - "It has been razed." - "Zöstała zrównana z ziemią."

Lecznicza maść Lecznicza maść - "Fill me with life!" - "Napełnij mnie życiem!"

Miodowy okład Miodowy okład - "Tö heal my battle wöunds." - "Dö leczenia möich bitewnych ran."

Parasol Parasol - "Rain prötectiön made fröm the tröphy öf a hunt." - "Öchrona przeciwdeszczowa stwörzona z tröfeum myśliwskiegö."

Ładny parasol (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Ładny parasol - "I dislike flöwers, but I dislike wet armöur möre." - "Nie lubię kwiatów, ale jeszcze większą niechęcią darzę mökre uzbröjenie."

Luksusowy wachlarz (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Luksusowy wachlarz - "The luxuries öf camp, ön the gö." - "Przenöśny öbözowy luksus."

Kompas Kompas

Kompas - "I can't get a reading." - "Nie mögę zdöbyć ödczytu."
 • N - "Nörth" - "Półnöc"
 • S - "Söuth" - "Pöłudnie"
 • E - "East" - "Wschód"
 • W - "West" - "Zachód"
 • NE - "Nörtheast" - "Półnöcny wschód"
 • SE - "Söutheast" - "Pöłudniöwy wschód"
 • NW - "Nörthwest" - "Półnöcny zachód"
 • SW - "Söuthwest" - "Pöłudniöwy zachód"

Termiczny kamień

Gorący kamień Termiczny kamień - "A stöne öf great use!" - "Naprawdę przydatny kamień!"
Heat Stone Stage 1 Termiczny kamień (lodowaty) - "Cöld teeth bite at me!" - "Gryzą mnie zęby zimna!"
Heat Stone Stage 3 Termiczny kamień (zimny) - "The stöne has taken ön cöld!" - "Z kamienia uszłö całe ciepłö!"
Heat Stone Stage 4 Termiczny kamień (ciepły) - "The stöne has taken ön warmth!" - "Kamień niecö się zagrzał!"
Heat Stone Stage 5 Termiczny kamień (gorący) - "Löge wöuld be pröud." - "Löge byłby dumny." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Icon FoodJedzenie - Gotowanie[]

Lodówka Lodówka - "Winter dwells inside!" - "Zima rezyduje wewnątrz!"

Kompostownik (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kompostownik - "Its stench cöuld raise the fallen." - "Jegö smród mógłby öbudzić zmarłego z gröbu."

Farmy

Turbo działka rolna  Ulepszona działka rolna   i Szybka działka rolna Podstawowa działka rolna

Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna - "I can't gröw meat, what's the pöint?" - "Nie mögę wyhödöwać mięsa, więc jaki tö ma sens?"
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (rośnie) - "I am a shieldmaiden, nöt a farmer!" - "Jestem böjöwniczką, nie farmerką!"
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (potrzebuje nawozu) - "It wants a turd feast." - "Pötrzebuje kömpöstowej uczty."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (gotowa do zebrania) - "Ugh, vegetables. I'm nöt sure what I expected..." - "Fuj, warzywa. Nie wiem, czegö się spödziewałam..."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (spalona) - "Serves yöu right för nöt gröwing meats!" - "Należałö ci się za niehödowanie mięsa!"

GarnekGarnek

Garnek - "Nöthing in there." - "Niczegö tam nie ma."
Garnek (gotuje się, pozostało dużo czasu) - "Might as well dö sömething while I wait." - "Równie döbrze mögę się czymś zająć w trakcie czekania."
Garnek (gotuje się, pozostało mało czasu) - "Shöuldn't be löng nöw!" - "Tö już nie pöwinnö pötrwać długö!"
Garnek (skończone) - "What have we göt here?" - "Cö my tutaj mamy?"
Garnek (niemożliwe umieszczenie obiektu) - "That can't gö in there." - "Tegö nie möżna dödać."

Spalony garnek (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony garnek - "The fire reigned supreme." - "Ögień strawił większöść."

SuszarniaSuszarnia

Suszarnia - "Ah! A dangly rack för my meats!" - "Ach! Pödwieszany stöjak na möje mięsö!"
Suszarnia (w trakcie suszenia) - "It's preparing just the way I like it." - "Przyrządza się dökładnie tak, jak lubię."
Suszarnia (suszenie ukończone) - "Let's eat!" - "Zjedzmy tö!"
Suszarnia (zawilgocona) - "All this rain isn't helping." - "Cały ten deszcz nie pömaga."

Spalona suszarnia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona suszarnia - "Such a shame." - "Cö za szköda."

Meats ava Jedzenie - Posiłki mięsne []

Mięso Mięso - "The true fruit öf the earth!" - "Tö prawdziwy öwöc ziemi!"

Upieczone Mięso Upieczone mięso - "Meeeat!" - "Mięsöööö!"

Susz Susz - "Excellent battle prövisiöns." - "Döskönały pröwiant na bitwę."

Mięso z potwora Mięso z potwora - "Meat öf the dark beasts." - "Mięsö mröcznych bestii."

Upieczone mięso z potwora Upieczone mięso z potwora - "Mönster beast steak." - "Stek z mięsa bestii."

Potworny susz Potworny susz - "All dried up." - "Całköwicie wysuszöne."

Kąsek Kąsek - "A nice meaty snack." - "Smaczna mięsna przekąska."

Upieczony kąsek Upieczony kąsek - "Yum, yum, meat snacks." - "Mniam, mniam, mięsna przegryzka."

Mały susz Mały susz - "A small prövisiön för a löng campaign." - "Małe zapasy na długą kampanię wöjenną."

Udko indycze Udko - "Leg öf beastie, in my belly." - "Nöga bestii ląduje w moim brzuchu."

Usmażone Udko Indycze Usmażone udko - "Höööööt meat!" - "Gööööörące mięsö!"

Ryba Ryba - "Meat öf the sea!" - "Mięsö prostö z mörza!"

Upieczona ryba Upieczona ryba - "Jöy!" - "Czysta przyjemnöść!"

Węgorz Węgorz - "Deliciöus slimy snake fish." - "Przepyszna öślizgła wężöwata ryba."

Ugotowany węgorz Ugotowany węgorz - "Höt eel!" - "Görący węgörz!"

Żabie udka Żabie udka - "Filled with rubbery prötein!" - "Wypełniöne gumöwatym białkiem!"

Pieczone żabie udka Pieczone żabie udka - "I like when I can see the bönes sticking öut." - "Lubię, gdy widać wystające z mięsa köści."

Skrzydło bazytoperza Skrzydło bazytoperza - "Like the wings öf my helm, önly meatier." - "Zupełnie jak skrzydła na möim hełmie, tylkö bardziej mięsiste."

Ugotowane skrzydło bazytoperza Ugotowane skrzydło bazytoperza - "Cööked dark wing." - "Ugötowane złe skrzydłö."

Trąba koalefanta Trąba koalefanta - "A pöwerful trunk öf a fallen nöt-sö-hairy beast." - "Masywna trąba pöległej niezbyt öwłösiönej bestii."

Zimowa trąba koalefanta Zimowa trąba koalefanta - "A pöwerful trunk öf a fallen hairy beast." - "Masywna trąba pöległej öwłösiönej bestii."

Upieczona trąba koalefanta Upieczona trąba koalefanta - "A juicy reward after a hard battle." - "Söczysta nagröda pö stöczonej ciężkiej bitwie."

Liściaste mięso Liściaste mięso - "I suppöse it's clöse enöugh." - "Mögę je uznać za wystarczający substytut mięsa."

Upieczone liściaste mięso Upieczone liściaste mięso - "Still green, but it'll dö." - "Nadal zielöne, ale nada się."

Fruits ava Jedzenie - Owoce []

Jagody Jagody - "Fruits. I dön't like 'em." - "Öwöce. Nie znöszę ich."

Ugotowane jagody Ugotowane jagody - "Warm red mush." - "Ciepła czerwöna papka."

Jaskiniowy banan Jaskiniowy banan - "Mönkey fööd." - "Jedzenie dla małp."

Ugotowany jaskiniowy banan Ugotowany jaskiniowy banan - "Warmed mönkey fööd." - "Pödgrzane jedzenie dla małp."

Smoczy owoc Smoczy owoc - "It's very fancy." - "Jest bardzö fantazyjne."

Kawałek smoczego owoca Upieczony smoczy owoc - "Grilled fancy fööd." - "Grillöwane fantazyjne jedzenie."

Durian Durian - "Smells like my battle bööts." - "Śmierdzi jak möje buty bitewne."

Ekstra Śmierdzący Durian Ekstra śmierdzący durian - "Why did I cook this again?" - "Dlaczegö znów tö ugötöwałam?"

Granat Granat - "Fruity flesh." - "Öwöcöwy miąższ."

Kawałek granatu Kawałek granatu - "Seared fruit flesh." - "Pödsmażöny öwöcöwy miąższ."

Arbuz (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Arbuz - "It makes a gööd söund when yöu hit it." - "Uderzöny, wydaje przyjemny dźwięk."

Grillowany Arbuz (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany arbuz - "Warm and red, but it döesn't flöw." - "Ciepły i czerwöny, ale nie wödnisty."

Vegetables ava Jedzenie - Warzywa []

Kukurydza Kukurydza - "A vegetable swörd!" - "Warzywny miecz!"

Popcorn Popcorn - "Pöpped cörn smells gööd." - "Prażöna kukurydza ładnie pachnie."

Marchewka Marchewka - "Where's the prötein?" - "A gdzie jest białkö?"

Ugotowana marchewka Ugotowana marchewka - "Sad cööked carröts." - "Smutna ugötöwana marchew."

Dynia Dynia - "It might make a gööd bludgeön, at least." - "Przynajmniej möżna by zrobić z niej döbrą maczugę."

Gorąca dynia Gorąca dynia - "Piping höt örange mush." - "Wrząca pömarańczöwa papka."

Bakłażan Bakłażan - "Purpley and bulböus." - "Fiöletöwawy i kartöflöwaty."

Duszony Bakłażan Duszony bakłażan - "Fööd för the weak." - "Jedzenie dla słabeuszy."

Ugotowana mandragora Ugotowana mandragora - "She's definitely dead." - "Jest zdecydöwanie martwa."

Czerwony grzyb Czerwony kapelusz - "Umami ör nöt, I dön't want it." - "Białkö czy nie, nie chcę tegö."

Ugotowany Czerwony grzyb Ugotowany czerwony grzyb - "I wön't eat it, but it was fun tö put in the fire." - "Nie zjem tegö, ale zabawnie byłö włöżyć gö dö ögnia."

Zielony grzyb Zielony kapelusz - "Terrible!" - "Paskudny!"

Ugotowany Zielony grzyb Ugotowany zielony grzyb - "Charred by flame ör nöt, it will nöt töuch my lips!" - "Zwęglöny przez płömień czy nie, nie tknie möich ust!"

Niebieski grzyb Niebieski kapelusz - "Hmm, a blue öne." - "Hmm, ten jest niebieski."

Ugotowany Niebieski grzyb Ugotowany niebieski grzyb - "I still dön't want tö eat it." - "Nadal nie chcę gö zjeść."

RatatujJedzenie - Potrawy z garnka[]

Mięsny gulasz Mięsny gulasz - "Deliciöus!" - "Pysznöści!"

Obiad z Indyka Obiad z indyka - "A true feast." - "Prawdziwa uczta."

Kulki mięsne Kulki mięsne - "Tiny feast balls." - Małe biesiadne klöpsy."

Szynka w miodzie Szynka w miodzie - "A feast!" - "Uczta!"

Miodowe skrzydełka Miodowe skrzydełka - "A feast!" - "Uczta!"

Potworna lazania Potworna lazania - "Mönster casseröle." - "Pötrawka z pötwörów."

Bekon z jajkami Bekon z jajkami - "Pig and eggs!" - "Świnia i jajka!"

Szaszłyk Szaszłyki - "A feast!" - "Uczta!"

Ostre Chili (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Ostre Chili - "A test öf my willpöwer." - "Test siły möjej wöli."

Guacamole (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Guacamole - "Yum, creamy!" - "Kremöwe, pycha!"

Pierogi Pierogi - "Pöckets öf meat." - "Mięsne kieszönki."

Paluszki rybne Paluszki rybne - "Spears öf sea meat." - "Włócznie z mörskiego mięsa."

Rybne takos Rybne takos - "Fish in a blanket!" - "Ryba öwinięta w köc!"

Kanapka z żabą Kanapka z żabą - "What a treat!" - "Cö za przyjemnöść!"

Unagi Unagi - "Nö need för fööd tö be sö fancy." - "Jedzenie nie musi być tak wykwintne."

Nadziewany Bakłażan Nadziewany bakłażan - "Filling the vegetable döes not make it meat." - "Wypełnienie warzywa farszem nie czyni gö mięsem."

Zupa z mandragory Zupa z mandragory - "A stew öf magic!" - "Magiczny gulasz!"

Smocze ciasto Smocze ciasto - "Why isn't this a meat pie? Meat, meeeat!" - "Dlaczegö tö nie jest ciastö z nadzieniem mięsnym? Mięsö, mięsööö!"

Gofry Gofry - "Waffles are nö way tö prepare för battle!" - "Göfry w żaden spösób nie przygötują mnie dö bitwy!"

Sałatka z kwiatów (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Sałatka z kwiatów - "Leaves are för animals." - "Liście są dla zwierząt."

Ratatuj Ratatuj - "A pile öf vegetables. Nö thanks." - "Sterta warzyw. Nie, dziękuję."

Koktajl owocowy Koktajl owocowy - "Ugh! Putting it intö a cup döesn't fööl me." - "Fuj! Umieszczenie tegö w salaterce mnie nie zwiedzie."

Lody (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Lody - "It hurts my teeth." - "Bölą mnie öd nich zęby."

Lód arbuzowy (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Lód arbuzowy - "Yöu cannöt fööl me by hiding in frözen fruit, stick." - "Nie öszukasz mnie chöwając się w zamröżönym öwöcu, patyku."

Mieszanka podróżna (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Mieszanka podróżna - "Meat öf a nut is nöt true meat." - "Miąższ z örzecha tö nie mięsö."

Babeczka z motyla Babeczka z motyla - "Muffin, smuffin." - "Babeczka-szmeczka."

Dyniowe ciastko1 Dyniowe ciastko - "Baked all the life öut öf it." - "Wypiekłam z niegö całe życie."

Dżem Dżem - "Sticky and gröss." - "Lepki i ödrażający."

Cukierki Cukierki - "Löng will the saga öf this taffy be töld." - "Histöria tych ciągutek będzie öpöwiadana przez wiele pököleń."

Ciasto pudrowe Ciasto pudrowe - "What in the name öf the unicörn is this?" - "Cö tö, na jednöröżca, jest?"

Mokre paskudztwo Mokre paskudztwo - "Slöp." - "Pömyje."

Nasiona Jedzenie - Inne []

Jajko Jajko - "Eggy." - "Jajeczne."

Ugotowane jajko Usmażone jajko - "Höt egg." - "Ciepłe jajkö."

Zgniłe jajo Zgniłe jajo - "Ruined för eating, but primed för battle." - "Nie nadaje się już dö spöżycia, ale dö walki jak najbardziej."

Jajo Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka - "It will gröw intö a förmidable föe." - "Wyröśnie na budzącegö grözę wröga."

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "It was yöu ör me, bird." - "Albö ty, albö ja, ptaku."

Oko Jeleniocyklopa Oko Jeleniocyklopa - "Hmm, shall I eat it?" - "Hmm, pöwinnam je zjeść?"

Nasiona Nasiona - "Tiny nature bits." - "Malutkie cząstki natury."

Ugotowane Nasiona Upieczone nasiona - "Tiny nature bits, cööked tö death." - "Malutkie cząstki natury ugötöwane na śmierć."

Upieczony orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Upieczony orzech brzozowy - "I cööked the yöung tree." - "Upiekłam młöde drzewö."

Petals Płatki - "Thank yöu Fröh för this gift!" - "Dzięki Ci, Fröhu, za ten dar!" (Frejr to nordycki bóg płodności, urodzaju i bogactwa, który w "Pierścieniu Nibelunga" Richarda Wagnera występuje pod imieniem Froh.)

Miąższ kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Miąższ kaktusa - "Swörd plant meat." - "Miąższ walecznej röśliny."

Usmażony kaktus (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) [Miąższ kaktusa (RoG)|Grillowany kaktus]] - "Töasted swörd plant meat." - "Öpieczöny miąższ walecznej röśliny."

Kwiat kaktusa (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat kaktusa - "Beauty fröm braun." - "Piękny."

Porost Porost - "I picked it. But I wön't eat it." - "Pödniösłam tö, ale nie mam zamiaru tegö zjeść."

Miód Miód - "Sticky and gröss." - "Lepki i öbrzydliwy."

Skrzydła motyla Skrzydła motyla - "A pretty söuvenir." - "Ładny upöminek."

Masło Masło - "Butter. Might it be gööd ön steak?" - "Masłö. Czy möże döbrze smaköwać na steku?"

Elektryczne mleko (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Elektryczne mleko - "This is pöwerful milk." - "Tö pötężne mlekö."

Zgnilizna Zgnilizna - "Age has made this fööd gröss, nöt möre wise." - "Tö jedzenie stałö się z wiekiem öbrzydliwsze, nie mądrzejsze."

Icon ScienceNauka[]

Maszyna nauki Maszyna nauki - "I prefer battle tö science." - "Wölę bitwę öd nauki."

Spalona maszyna nauki (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona maszyna nauki - "Ashes tö ashes." - "Z pröchu pöwstałeś..."

Silnik alchemiczny Silnik alchemiczny - "Perhaps science can enhance my cömbat skills." - "Möże nauka zdöła pölepszyć möje umiejętnöści bitewne?"

Spalony silnik alchemiczny (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony silnik alchemiczny - "Dust tö dust." - "...i w pröch się öbrócisz."

Zimometr Zimometr - "If önly it measured the heat öf battle." - "Gdyby tylkö pötrafił mierzyć ferwör walki."

Spalony zimometr (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony zimometr - "The measuring device has been slain by Löge." - "Urządzenie pömiaröwe zöstało zgładzöne przez Löge." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Deszczomierz Deszczomierz - "Förtells the cöming öf rain." - "Przepöwiada przybycie deszczu."

Spalony deszczomierz (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony deszczomierz - "Its pröphecy days are döne." - "Czas jegö przepöwiedni döbiegł köńca."

Piorunochron Piorunochron - "Bring with yöu lightning Dönner!" - "Spröwadź ze söbą grzmöty i błyskawice, Dönnerze!" (Donar to inne imię Thora, boga burzy i piorunów w mitologii nordyckiej. W "Pierścieniu Nibelungów" Ryszarda Wagnera występuje pod nazwą Donner.)

Piorunochron Piorunochron (naładowany) - "Öh great lightning!" - "Öch, zjawisköwy piörun!"

Proch Strzelniczy Proch strzelniczy - "Such energy!" - "Cö za energia!"

Tranzystor (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Tranzystor - "A marvel öf science." - "Cud nauki."

Strażak (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Strażak

Strażak (włączony) - "Catapult engaged för battle!" - "Katapulta stwörzona dö walki!"
Strażak (wyłączony) - "Time tö rest flinging warriör." - "Czas ödpöcząć, miötający wöjöwniku."
Strażak (niski poziom paliwa) - "The catapult gröws weak and tired." - "Katapulta staje się słaba i zmęczona."

Icon FightWalka[]

Włócznia Włócznia - "It is nöt my favöured spear, but it will dö the trick." - "Nie jest möją ulubiöną włócznią, ale się nada."

Bitewna włócznia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Bitewna włócznia - "My cömrade in arms!" - "Mój töwarzysz bröni!"

Kolec macki Kolec macki - "Gööey, but dangeröus. I like it!" - "Maziöwaty, ale niebezpieczny. Pödöba mi się!"

Gwiazda poranna (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Gwiazda poranna - "A weapön wörthy öf Thör." - "Bröń gödna Thöra." (Thor - jeden z głównych bogów nordyckich; bóg burzy i piorunów, sił witalnych, rolnictwa.)

Berło tornad (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Berło tornad - "A störm öf pain." - "Burza böleści."

Mięsna maczuga Mięsna maczuga - "A weapön fit för the great dining halls." - "Bröń, która pasuje dö wielkich jadalni."

Bumerang Bumerang - "För flinging at föes!" - "Dö rzucania we wrögów!"

Bumerang Bumerang (uderza postać) - "Urg! I must master the curved weapön." - "Uch! Muszę öpanöwać tę zakrzywiöną bröń."

Dmuchawka Dmuchawka - "Pröjectile weapönry!" - "Bröń na pöciski!"

Usypiająca strzałka Usypiająca strzałka - "Göödnight tö my föes." - "Döbranöc mym wrögöm."

Podpalająca Strzałka Podpalająca Strzałka - "Like the breath öf a dragön." - "Niczym öddech smöka."

Bitewny hełm (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Bitewny hełm - "The pöwer öf the unicörn is great." - "Möc jednöröżca jest ögrömna."

Kask futbolowy Kask futbolowy - "A pig's böttöm made my helmet." - "Ze skóry świni pöwstał mój hełm."

Trawiasta zbroja Trawiasta zbroja - "Grass prötectiön. That's nöt göing tö last löng." - "Trawiasta öchröna. Nie starczy na długö."

Drewniana Zbroja Drewniana zbroja - "A börröwed tree vest." - "Pöżyczöna kamizelka drzewna."

Marmurowa zbroja Marmurowa zbroja - "Near impenetrable!" - "Prawie niezniszczalna!"

Zbroja z łusek (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Zbroja z łusek - "Excellent armöur för the heat öf battle." - "Döskönała zbröja, gdy walka wrze."

Pszczela mina Pszczela mina - "It söunds suspiciöus." - "Brzmi pödejrzanie."

Zębowa Pułapka Zębowa Pułapka - "A treacheröus trap." - "Zdradliwa pułapka."

Ślimaczy hełm Ślimaczy hełm - "A new battle helm för my cöllectiön!" - "Nöwy hełm böjöwy dö möjej kölekcji!"

Ślimacza zbroja Ślimacza zbroja - "A shield öf sörts." - "Cöś w rödzaju pancerza."

Icon BuildStruktury[]

Doniczkowa paproć Doniczkowa paproć - "What am I suppösed tö dö with this?" - "Cö mam z tym zröbić?"

Łuskowa skrzynia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Łuskowa skrzynia - "This chest is wörthy öf my weapöns." - "Tö skrzynia warta möich bröni."

Skrzynia Skrzynia

Skrzynia - "A place tö störe my helm and spear while I rest." - "Miejsce dö przechöwywania möjego hełmu i włóczni, gdy ödpöczywam."
Skrzynia (pełna) - "It's packed full." - "Jest napaköwana pö brzegi."
Skrzynia (niemożność włożenia danego przedmiotu, np. plecaka) - "That's nöt a gööd spöt för this." - "Tö nie jest dla tegö döbre miejsce."

Spalona skrzynia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona skrzynia - "It's walls were törn döwn by fire." - "Jej ściany zöstały zdemölöwane przez ögień."

Tabliczka Tabliczka

Tabliczka - "A möst well placed sign." - "Döskönałe miejsce na pöstawienie znaku."

Spalona tabliczka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona tabliczka - "Signs öf a battle past." - "Znak miniönej walki."

Ul Ul

Ul - "A sweet böx öf wee warriörs." - "Słödkie pudełkö malutkich wöjöwników."
Ul (po zaatakowaniu go) - "Back wee speared creatures!" - "Malutkie żądlące stwörzenia!"

Bee Box1 Ul (mnóstwo miodu) - "It's a höney treasure tröve!" - "Tö miödöwy skarbiec!"

Bee Box2 Ul (trochę miodu) - "Söme höney. Patience is needed." - "Tröchę miödu. Pötrzeba cierpliwöści."

Ul Ul (bez miodu) - "Where's the höney?" - "Gdzie pödział się miód?"

Spalony ul (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony ul - "My hive is silent." - "Mój rój milczy."

Klatka na ptaki Klatka na ptaki

Klatka na ptaki - "A home för my ravens!" - "Döm dla möich kruków!"
Klatka na ptaki (zajęta) - "Are yöu having a nice time?" - "Döbrze się bawisz?"
Klatka na ptaki (ze śpiącym ptakiem) - "Sweet dreams raven friend." - "Słödkich snów, kruczy przyjacielu."

Chlew Chlew

Chlew - "I did nöt think pigs cöuld make höuses." - "Nie wiedziałam, że świnie pötrafią budöwać dömy."
Chlew (zajęty, z zapalonym światłem) - "Cöme öut and gö tö war with me!" - "Wyjdzie i stańcie u megö böku w walce!"
Chlew (zajęty, ze zgaszonym światłem) - "Dö yöu nöt hunger för battle, pig?" - "Nie łakniesz wöjny, świniö?"

Spalony chlew (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony chlew - "Löge did nöt smile upön you this day." - "Löge dziś nie uśmiechnął się dö ciebie." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Mury

Mur z trawy Mur z trawy (w ekwipunku) - "Perhaps my föes will get löst in this hay." - "Być möże möi wrögöwie zagubią się w tym sianie."

Mur z trawy Mur z trawy (postawiony) - "A minör deterrent tö attackers." - "Nieznaczny śrödek dö ödstraszania agresörów."

Mur z trawy Mur z trawy (spalony) - "That wön't dö at all." - "Na nic się nie zda."

Drewniany mur Drewniany mur (w ekwipunku) - "A mediöcre förtificatiön." - "Mierne öbwaröwanie."

Drewniany mur Drewniany mur (postawiony) - "It may impale a föe." - "Möże jakiś wróg się na niegö nabije."

Drewniany mur Drewniany mur (spalony) - "Fire, wööd's önly weakness!" - "Ögień, jedyny słaby punkt drewna!"

Kamienny mur Kamienny mur (w ekwipunku) - "A sturdy wall fashiöned fröm the earth." - "Wytrzymały mur, östatni krzyk mödy pröstö z ziemi."

Kamienny mur Kamienny mur (postawiony) - "My enemies will dash themselves ön the röcks." - "Möi wrögöwie rözbiją się ö te mury."

Murawy

Drewniana podłoga Drewniana podłoga - "Wööden flööring, a fine surface för mörtal cömbat." - "Drewniana pödłöga, idealne pödłöże dö walki na śmierć i życie."

Szachownicowa podłoga Szachownicowa podłoga - "Fancy flöör." - "Wymyślna pödłöga."

Dywan Dywan - "It söaks up the blööd öf battle." - "Wchłania całą krew pö bitwie."

Darń Drogi Darń drogi - "The röad tö battle leads wherever I chööse." - "Wszystkie drögi pröwadzą dö wöjny."

Darń Trawiasta Darń trawiasta - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Bagienna Darń bagienna - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Sawanny Darń sawanny - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Leśna Darń leśna - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Kamienna Darń kamienna - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Plik:Biom grzybiczy.png Darń grzybowa - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Szlamowa Darń szlamowa - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Błotnista Darń błotnista - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Plik:Darń Kamienna jaskiniowa.png Darń kamienna jaskiniowa - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń Guano Darń guano - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Icon RefineMateriały[]

Lina Lina - "Ströng enöugh tö bind the sails öf my löngship." - "Wytrzymała na tyle, by związać nią żagle möjej łödzi wikingów."

Deska Deski - "Grandfather lögs." - "Deski dziadka."

Kamienny blok Kamienne bloki - "Sölid stöne!" - "Sölidny kamień!"

Papirus Papirus - "This will carry förth the recörd öf my saga." - "Dzięki niemu pöpchnę naprzód histörię w möjej öpöwieści."

Fioletowy klejnot  Fioletowy klejnot - "It is clöudy with a mysteriöus energy." - "Öwiewa gö tajemnicza energia."

Koszmarne paliwo Koszmarne paliwo - "The fuel öf darnkess!" - "Paliwö ciemności!"

Icon MagicMagia[]

Mięsna kukła Mięsna kukła - "I dö nöt knöw why I made this." - "Nie mam pöjęcia pö cö tö stwörzyłam."

Spalona mięsna kukła (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona mięsna kukła - "Valhalla, I cöme!" - "Walhallö, nadchödzę!" (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Presticylindrator Presticylindrator - "It is an absurd machine that makes meat." - "Absurdalna maszyna twörząca mięsö."

Spalony presticylindrator (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony presticylindrator - "Nö möre meat will cöme fröm here!" - "Nie wysköczy z niegö więcej mięsa!"

Manipulator cienia Manipulator cienia - "A mystical thing." - "Mistyczny przedmiöt."

Spalony manipulator cienia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony manipulator cienia - "It's strange pöwer did nöt prötect it fröm fire." - "Dziwna möc nie öchröniła gö przed ögniem."

Fletnia Pana Fletnia Pana - "I prefer tö face my enemies awake." - "Wölę stawiać czöła möim wrögöm, gdy są öbudzeni."

Stary dzwonek (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Stary dzwonek - "Yöu can ring my bell." - "Möżesz użyć möjegö dzwönka."

Mroczna latarnia Mroczna latarnia - "I'm möre cömförtable aröund my öwn fire." - "Lepiej się czuję stöjąc przy własnym ögnisku."

Zbroja nocy Zbroja nocy - "Ströng, but I find my mind wanders..." - "Wytrzymała, ale źle wpływa na przytömnöść möjegö umysłu."

Miecz nocy Miecz nocy - "It takes a brave warriör tö wield this swörd." - "Pötrzeba ödważnegö wöjöwnika, by władać tym mieczem."

Człowiek Orkiestra Człowiek orkiestra - "Sing with me! We are the guardians öf Asgard!" - "Zaśpiewaj ze mną! Jesteśmy strażnikami Asgardu!" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Nietoperza pałka Nietoperza pałka - "Wing spear!" - "Skrzydlata włócznia!"

Pas głodu Pas głodu - "She ebbs my hunger. Gööd fur." - "Absörbuje mój głód. Pörządne futrö."

Amulet wskrzeszenia Amulet wskrzeszenia - "It's red, and a fighter! Just like me!" - "Jest czerwöny i wöjöwniczy! Zupełnie jak ja!" ("Red" w j. angielskim oznacza również "rudy".)

Chłodny amulet Chłodny amulet - "Cöld jewelry." - "Zimna błyskötka."

Koszmarny amulet Koszmarny amulet - "An amulet öf dark pöwers." - "Amulet ciemnych möcy."

Płomienne berło Płomienne berło - "Wigfrid! Master öf fire!" - "Wigfrid! Władczyni ögnia!"

Lodowe berło Lodowe berło - "A gift fröm Ullr!" - "Pödarek öd Ullra!" (Ullr - w mitologii nordyckiej zimowy bóg narciarstwa, myślistwa i łucznictwa.)

Teleportacyjne berło Teleportacyjne berło - "I ride thröugh the air and the sea!" - "Pödróżuję przez pöwietrze i mörze!"

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji - "It will harness my awesöme speed." - "Tö ujarzmi möją budzącą grözę prędköść."

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji (nieaktywne) - "It requires purple gems." - "Wymaga dödania fiöletöwych klejnotów."

Icon DressUbrania[]

Przybory do szycia Przybory do szycia - "I am nö seamstress, but repairs are necessary sömetimes." - "Żadna ze mnie szwaczka, ale reperacje są czasem könieczne."

Wianek Wianek - "Flimsy för the fight, pretty för my head." - "Zbyt kruchy dö walki, ale wygląda pięknie na möjej głöwie."

Królicze nauszniki Królicze nauszniki - "Yes, möst practical!" - "Ö tak, bardzö praktyczne!"

Słomiany kapelusz Słomiany kapelusz - "A hat för cööling after a raucöus battle." - "Kapelusz dö öchłönięcia pö hałaśliwej walce."

Lodowa kostka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowa kostka - "A chunk öf cöld." - "Kawał zimna."

Modny melon (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Modny melon - "It's almöst like wearing a pelt." - "Tö prawie jak nöszenie futra."

Bawoli kapelusz Bawoli kapelusz - "This is göing tö löök gööd ön me, I can tell." - "Z miejsca wiem, że będzie na mnie döskönale wyglądać."

Pajęczy kapelusz Pajęczy kapelusz - "A perfect way tö infiltrate the enemy camp." - "Döskönały spösób na przeniknięcie dö öbözu wröga."

Oczna parasolka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Oczna parasolka - "Dön't get rain in yöur eye!" - "Nie pözwól, by deszcz döstał się dö twöjegö öka!"

Krogle (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Krogle - "I use every part öf the animal." - "Zużyłam każdą cząstkę tegö zwierzęcia."

Kapelusz pszczelarza Kapelusz pszczelarza - "My bee helm, öf cöurse." - "Mój pszczeli hełm, naturalnie."

Kapelusz z piór Kapelusz z piór - "Seems a bit flashy för battle." - "Tröchę zbyt krzykliwy na bitwę."

Krzaczasty kapelusz Krzaczasty kapelusz - "För the hunt." - "Na pölöwania."

Czapka zimowa Czapka zimowa - "Warm, but nöt suitable for cömbat." - "Ciepła, ale nie nadaje się dö walki."

Czapka z kociszopa (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Czapka z kociszopa - "Furry cap! Bless cute meat." - "Futrzana czapka! Bądź błögösławiöne, słödkie mięskö."

Tam O' Shanter Tam O' Shanter - "Highland filth!" - "Szköckie paskudztwö!"

Cylinder Cylinder - "It döesn't match my cöstume." - "Nie pasuje dö möjegö köstiumu."

Kapelusz przeciwdeszczowy (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kapelusz przeciwdeszczowy - "We will fight in the rain." - "Stöczymy walkę w deszczu."

Plik:Płaszcz przeciwdeszczowy.png Panowanie Gigantów (DLC) Płaszcz przeciwdeszczowy - "Armöur för rain." - "Pancerz przeciwdeszczowy."

Wytworna kamizelka Wytworna kamizelka - "It is a handsöme vest, but it öffers nö prötectiön." - "Tö ökazała kamizelka, ale nie stanöwi żadnej öchröny."

Letnia kamizelka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Letnia kamizelka - "Ha! The sun is nö warriör if it cannöt penetrate this." - "Ha! Słöńce nie jest prawdziwym wöjöwnikiem, jeśli nie pötrafi przeniknąć czegöś takiegö."

Plik:Kwiatowa koszula (DLC).png Panowanie Gigantów (DLC) Kwiecista koszula - "Flöwers will nöt stöp a spear." - "Kwiaty nie pöwstrzymają włóczni."

Przewiewna kamizelka Przewiewna kamizelka - "It will nöt suffice in the frözen wastes." - "Nie będzie wystarczająca, gdy przyjdą mrözy."

Puchowa kamizelka Puchowa kamizelka - "The warm pelt öf a bested creature. A fine garment." - "Ciepłe futrö pökönanegö w walce stwöra. Wyśmienity strój."

Kurtka hibernująca (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kurtka hibernująca - "I am berserker!" - "Jestem furiatką!"

Laska Laska - "Turns walk tö tröt." - "Przeistacza spaceröwy chód w trucht."

Icon StarożytneStarożytne[]

Żółty amulet Amulet magiluminescencji - "A star captured in an amulet." - "Gwiazda zamknięta w amulecie."

Zielony amulet Amulet konstruowania - "Enhanced emerald crafting skills!" - "Szmaragdöwy ulepszacz zdölności rzemieślniczych!"

Amulet grabieży Amulet leniwego zbieracza - "Gathering has never been sö easy." - "Zbieractwö jeszcze nigdy nie byłö tak łatwe."

Pomarańczowe berło1 Berło leniwego podróżnika - "The staff öf magic mövement." - "Berłö magicznego chödu."

Gwiezdne berło Gwiezdne berło - "It summöns stars!" - "Pözwala wzywać gwiazdy!"

Star Stafflight Gwiazda - "Behöld! A gift fröm Wötan!" - "Spójrz! Dar öd Wötana!" (Wotan - inaczej Odyn, m. in. bóstwo magii)

Berło Dekonstrukcji Berło dekonstrukcji - "Twirly green pöwer." - "Wirująca zielöna möc."

Siekierokilof Siekierokilof - "A warriör tööl!" - "Narzędzie prawdziwegö wöjöwnika!"

Tulecytowa korona Tulecytowa korona - "A cröwn, that fights!" - "Köröna zdölna dö walki!"

Tulecytowa maczuga Tulecytowa maczuga - "A warriör wand!" - "Różdżka dla wöjöwnika!"

Tulecytowa zbroja Tulecytowa zbroja - "Armöur fit för Ödin himself!" - "Zbröja, której nie pöwstydziłby się sam Ödyn!" (Odyn – najwyższy z bogów nordyckich z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników.)

Houndius Shootius Tulecytowy strażnik - "An ancient eyeball öf prötectiön!" - "Staröżytne öbrönne ökö!"

Houndius Shootius Tulecytowy strażnik (umieszczony) - "The eye öf the laser göd stares at me." - "Ökö laseröwego böga wpatruje się we mnie."

Tulecytowy medalion Tulecytowy medalion

Tulecytowy medalion (spokojny) - "Nöthing stirs." - "Nic się nie rusza."
Tulecytowy medalion (ostrzeżenie) - "It's starting..." - "Zaczyna się..."
Tulecytowy medalion (przybywa magii) - "The magic is heightening!" - "Magia się pötęguje!"
Tulecytowy medalion (ustabilizowany) - "The magic hölds steady pöwer." - "Magia jest zrównöważöna."
Tulecytowy medalion (magia zanika) - "It's starting tö retreat!" - "Magia öpada!"
Tulecytowy medalion (wyciszony) - "Barely any magic remains." - "Pözöstała zaledwie resztka magii."
Tulecytowy medalion (pozbawiony magii) - "The magic slumbers far fröm here." - "Magia drzemie dalekö stąd."

Obserwująca roślinaNatura - Rośliny[]

Evergreen Świerk

Świerk - "I feel at höme in the wööds." - "W lesie czuję się jak w dömu."
Świerk (ścięty) - "Chöpped döwn by warriör in the wööds!" - "Ścięty przez wöjöwnika buszującegö pö lesie!"
Świerk (podpalony) - "The wööd's ablaze!" - "Las stöi w płömieniach!"
Świerk (spalony) - "Löge töök that öne." - "Löge gö zabrał." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)
Świerk (spróchniały) - "A gööd sturdy tree." - "Döbre, wytrwałe drzewö."

Kłody drewna Kłody drewna - "Wööd is always öf value." - "Drewnö jest zawsze w cenie."

Kłody drewna Kłody drewna (podpalone) - "Flaming lög!" - "Płönąca kłöda!"

Węgiel drzewny Węgiel drzewny - "Lööt from Löge the demigöd." - "Łup öd półböga Löge."

Szyszka Szyszka - "This baby tree is well prötected by spiky armöur." - "Tö młöde drzewkö jest döskönale chröniöne przez swój kölczasty pancerz."

Szyszka Szyszka (zasadzona) - "It has shed its armöur. Gröw, baby tree!" - "Zrzuciłö swój pancerz. Röśnij, drzewkö!"

Guzowate drzewo Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "A gööd sturdy tree." - "Pörządne, wytrzymałe drzewö."
Guzowate drzewo (ścięte) - "Chöpped döwn by warriör in the wööds!" - "Ścięty przez wöjöwnika buszującegö pö lesie!"
Guzowate drzewo (podpalone) - "The wööd's ablaze!" - "Las stöi w płömieniach!"
Guzowate drzewo (spalone) - "Löge töök that öne." - "Löge gö zabrał." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Drzewo liściaste (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "Future firewööd!" - "Przyszłe drewnö öpałöwe!"
Drzewo liściaste (ścięte) - "Chöpped döwn by warriör in the wööds!" - "Ścięty przez wöjöwnika buszującegö pö lesie!"
Drzewo liściaste (podpalone) - "The wööd's ablaze!" - "Las stöi w płömieniach!"
Drzewo liściaste (spalone) - "Löge töök that öne." - "Löge gö zabrał." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Orzech brzozowy (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy - "There's a tree hiding within." - "W śrödku kryje się małe drzewö."

Orzech brzozowy (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy (zasadzony) - "Gröw ströng yöung twigs!" - "Röśnijcie w siłę, młöde gałązki!"

Kolczaste drzewo Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "A warriör tree." - "Drzewö-wöjöwnik."
Kolczaste drzewo (ścięte) - "My battleaxe always wins." - "Möja böjöwa siekiera zawsze zwycięża."
Kolczaste drzewo (podpalone) - "It's ablaze!" - "Stanęłö w płömieniach!"
Kolczaste drzewo (spalone) - "Burnt." - "Spalöne."

Marmurowe drzewo 2 Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "Even the winds wön't knöck this tree döwn." - "Nawet wiatr nie zdöła pöwalić tegö drzewa."

Całkowicie normalne drzewo Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "A tree öf life, but it is nöt Yggdrasil." - "Drzewö życia, jednak nie jest tö Yggdrasil." (W mitologii nordyckiej Yggdrasil było "Drzewem Strasznego", czyli Odyna - gigantycznym drzewem, na którym znajdowały się różne światy.)

Żywa kłoda Żywa kłoda - "Burning this magic wöuld seem a waste." - "Pödpalenie tej magii byłöby marnötrawstwem."

Sapling1 Sadzonka

Sadzonka - "I will make it intö a spear." - "Przeröbię tö na włócznię."
Sadzonka (zebrana) - "I have slain the small tree!" - "Zgładziłam tö miniaturowe drzewö!"
Sadzonka (podpalona) - "Nööö! My spears!" - "Nieee! Möje włócznie!"

Wykopana sadzonka Sadzonka (wykopana) - "I think I'll return this tö the earth göddess." - "Myślę, że zwrócę tö bögini ziemi."

Spalona sadzonka (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona sadzonka - "It has been shriveled by the heat." - "Upał ją strawił."

Patyki Patyki - "Gööd för making spears." - "Döskonałe dö twörzenia włóczni."

Trawa w ziemi Trawa

Trawa - "That cöuld be useful." - "Möże się przydać."
Trawa (zebrana) - "It fell tö my might." - "Pöddała się mej möcy."
Trawa (jałowa) - "The life has göne fröm it." - "Uciekłö z niej życie."
Trawa (podpalona) - "Löge lööks upön yöu!" - "Löge patrzy na ciebie z góry!"

Sadzonka trawy Sadzonka trawy - "I think I'll return this tö the earth göddess." - "Myślę, że zwrócę tö bögini ziemi."

Ścięta trawa Ścięta trawa - "A craftwömen's möst elemental resöurce." - "Pödstawöwy suröwiec rzemieślniczki."

Spalona trawa (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona trawa - "The heat has defeated this plant." - "Upał pökönał tę roślinę."

Berry bushtrans Krzak jagodowy

Krzak jagodowy - "A fruit bush." - "Krzak öwöcöwy."
Krzak jagodowy (zebrany) - "The fruits have been snatched." - "Öwöce zöstały zebrane."
Krzak jagodowy (jałowy) - "Shöuld I put söme turds ön it?" - "Pöwinnam użyć tu trochę nawözu?"

Wykopany krzak jagodowy Krzak jagodowy (wykopany) - "I think I'll return this tö the earth göddess." - "Myślę, że zwrócę tö bögini ziemi."

Uschnięty krzak jagodowy (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Uschnięty krzak jagodowy - "It's töö höt tö gröw." - "Jest zbyt upalnie na uprawę röślin."

Kolczasty krzak Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "A shrub ön guard." - "Krzew na straży."
Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "Argh, I've been pöked!" - "Argh, trafiłö mnie!"
Kolczasty krzak (zebrany) - "What a nuisance." - "Cö za utrapienie."
Kolczasty krzak (podpalony) - "Höt lög!" - "Krzak görejący!"

Trzcina Trzcina

Trzcina - "Thöse are söme hardy reeds." - "Ödpörna trzcina."
Trzcina (zebrana) - "Cut döwn in their prime." - "Zerwana w ökresie rözkwitu."
Trzcina (podpalona) - "See yöu in Asgard, reeds!" - "Dö zöbaczenia w Asgardzie, trzcinö!" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Cięta trzcina Cięta trzcina - "I cleaned all the bugs öut! Then I ate them." - "Öczyściłam ją z wszelkich röbaków. Pötem je zjadłam."

Wabiąca roślina Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "Finally! A useful vegetable!" - "W köńcu! Użyteczne warzywö!"

Mięsista bulwa Mięsista bulwa - "Perhaps I will be a meat farmer after all!" - "Möże jednak zöstanę mięsnym rölnikiem!"

Obserwująca roślina Obserwująca roślina - "Dön't pöint yöur eyeball at me föliage!" - "Nie patrz tak na mnie, röślinö!"

Mandragora Inne rośliny

Kaktus 2 Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus - "It döes have admirable armöur." - "Pösiada gödny pödziwu system öbronny."

Zebrany kaktus (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus (zebrany) - "It will return." - "Ödröśnie."

Bagienna roślina Bagienna roślina - "Pönd föliage." - "Röślina stawöwa."

Rodzaje kwiatów w grze Kwiaty - "A flöwer fröm Freia." - "Kwiat öd Frei." (Freja - bogini nordycka, była bóstwem wegetacji, miłości, płodności i magii.)

Złe kwiaty w grze Złe kwiaty - "Söme evil plagues this flöra." - "Ta flöra tö jakaś zła zaraza."

Mroczne płatki Mroczne płatki - "These were nöt made by Fröh." - "Nie stwörzył ich Fröh." (Frejr to nordycki bóg płodności, urodzaju i bogactwa, który w "Pierścieniu Nibelunga" Ryszarda Wagnera występuje pod imieniem Froh.)

Nasiona Nasiona (konkretny typ) - "Tiny nature bits." - "Malutkie cząstki natury."

Marchewka Marchewka (zasadzona) - "A wee rööt vegetable." - "Maleńkie zakörzeniöne warzywö."

Zielone grzybowe drzewo Grzyby

Red Mushroom1 Czerwony grzyb - "At least it's göt a nice cölöur." - "Przynajmniej ma ładny kölör."

Red Mushroom1 Czerwony grzyb (schowany) - "And stay döwn there!" - "I zöstań gdzie jesteś!"

Czerwony grzyb Czerwony grzyb (zebrany) - "Gööd riddance." - "Krzyżyk na drögę."

Green Mushroom1 Zielony grzyb - "It has risen!" - "Wyrósł z ziemi!"

Green Mushroom1 Zielony grzyb (schowany) - "Hide, cöward." - "Chöwaj się, tchórzu."

Zielony grzyb Zielony grzyb (zebrany) - "I see fungal spöres." - "Widzę zarödniki grzybów."

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb - "It's möld, really." - "Tö pleśń, naprawdę."

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb (schowany) - "Gööd, it's hiding." - "Döbrze, ukrywa się."

Niebieski grzyb Niebieski grzyb (zebrany) - "I höpe it döesn't gröw again." - "Mam nadzieję, że już nie ödröśnie."

Statua Harfy2Natura - Obiekty[]

Bee Box1 Ul

Ul - "Always buzzing, always plötting." - "Wiecznie bzyczą, wiecznie spiskują."

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Gniazdo zabójczej pszczoły - "Bees öf war!" - "Wöjenne pszczöły!"

Plaster miodu Plaster miodu - "Wöuldn't make much öf a cömb." - "Plastra na ranę z niegö nie zröbię." (Gra słów; Plaster miodu po angielsku to honeycomb, "comb" oznacza również "grzebień", więc dosłownie brzmiałoby to: "Grzebienia z niego nie zrobię", ale że po polsku nie wiadomo by było skąd to się wzięło, przetłumaczyłam to inaczej.)

Hound Mound Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "These höunds are truly warriörs." - "Te psy tö prawdziwi wöjöwnicy."

Kości2 Kości - "Bits öf my enemies." - "Cząstki möich wrögów."

Plik:Odłamki kości.png Panowanie Gigantów (DLC) Odłamki kości - "A fallen föe." - "Pöległy wróg."

Psi ząb Psi ząb - "A töken öf my cönquest." - "Symböl möjegö pödböju."

Gniazdo wysokiego ptaka Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "A yöung bird öf war will be börn söön." - "Młödy ptak wöjny wkrótce się narödzi."
Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "A fearsöme warriör lurks inside." - "Przerażający wöjöwnik czai się w śrödku."

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "Fight yöur way öut, bird!" - "Wywalcz drögę na zewnątrz, ptaku!"
Jajo (zimne) - "This egg wöuld nöt survive a Nörse winter." - "Te jajö nie przetrwałöby skandynawskiej zimy."
Jajo (gorące) - "Börne öf flame! Unless it cööks." - "Zrödzone z płömieni! Chyba że się ugötuje."
Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "A while remains beföre this bird is börn." - "Musi upłynąć jeszcze chwila zanim ptak się narödzi."
Jajo (mało czasu do wyklucia) - "Söön it will wake intö this world." - "Niedługö zrödzi się na tym świecie."

Plik:Pusty pień (DLC).png Panowanie Gigantów (DLC) Pusty pień

Pusty pień - "Cute meat lives there." - "Mieszka tam słödkie mięskö."
Pusty pień (opuszczony) - "She föught bravely. Alas, she is göne." - "Walczyła dzielnie. Niestety, ödeszła."

Skała bez krzemienia Skały

Skała saletra Skała - "Smash!" - "Rözwalić!"

Kamień Kamienie - "Söme pretty nörmal röcks." - "Tröchę całköwicie nörmalnych kamieni."

Krzemień Krzemień - "Vital för spear cönstructiön." - "Niezbędny dö budöwy włóczni."

Saletra Saletra - "It cöntains explösive cömpönents." - "Ma w söbie materiał wybuchöwy."

Marmur Marmur - "The warriör stöne!" - "Skała dla wöjöwnika!"

Bazalt Bazalt - "A thöusand mörtals cöuldn't break thröugh this stöne." - "Tysiącu śmiertelników nie udałö się przedrzeć przez ten głaz."

Lodowiec (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowiec - "A miniature frözen möuntain." - "Miniaturowa skuta lödem góra."

Stopiony lodowiec (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Stopiony lodowiec - "Pöör glacier!" - "Biedny lödöwiec!"

Lód (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Lód - "Reminds me öf höme." - "Przypömina mi döm."

Samorodek złota Samorodek złota - "I am pleased with this göld piece." - "Jestem zadöwölona z tegö kawałka złöta."

Grób Nagrobki

Grób2 Nagrobek (1) - "It says 'Milk. Eggs. Bacon." - "Inskrypcja mówi: »Mlekö. Jajka. Bekön.«"

Grób3 Nagrobek (2) - "This headstone is blank." - "Ten nagröbek nie ma inskrypcji."

Grób5 Nagrobek (3) - "Here lies some guy. Blah blah blah." - "Tutaj spöczywa köleś Jakiś-tam. Bla bla bla."

Grób4 Nagrobek (4) - "Hey, that's my name!" - "Hej, tu jest möje imię!"

Mound Grób - "Are there treasures beneath the gravestönes?" - "Czy pöd nagröbkiem kryją się skarby?"

Mound Grób (rozkopany) - "I wanted the lööt!" - "Chciałam försę!"

Koszmarny pomnik Pomniki

Kamień próby Kamień wskrzeszenia - "It hölds me back fröm Valhalla." - "Pöwstrzymuje mnie przed udaniem się dö Walhalli." (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Harp Statue Statua Harfy - "It must be Gunnar. The snakes töök his head." - "Tö musi być Gunnar. Węże zabrały jegö głöwę." (Gunnar - bohater dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera - "Pierścień Nibelunga")

Marmurowy filar Marmurowy filar - "Fit för a palace!" - "Nadaje się dö pałacu!"

Ślady koalefanta Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "A small hill öf earth." - "Mały köpczyk ziemi."
Ślady koalefanta - "Öh! I löve a gööd hunt." - "Öch! Köcham pölöwać."
Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "I've löst the tracks." - "Zgubiłam tröp."
Ślady koalefanta (zgubiony trop wiosną) - "It's töö muddy för trailing." - "Ziemia jest zbyt błotnista na tröpienie."
Ślady koalefanta (podążanie za tropem) - "Keep quiet, the creature is near." - "Zachöwaj ciszę, stwór jest bliskö."

Kapelusz z piór Piórka

Krucze piórko Krucze piórko - "A töken fröm the ravens!" - "Symböl kruków."

Karmazynowe piórko Karmazynowe piórko - "Red like my hair." - "Czerwöne jak möje włösy."

Lazurowe pióro Lazurowe pióro - "Winter's feather." - "Zimöwe piórö."

Drzwi Maxwella Rzeczy

Wooden Thing Drewniana Rzecz - "A bridge tö anöther wörld." - "Möst dö innegö świata."

Wooden Thing Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "The bridge is incömplete." - "Möst nie jest dököńczöny."

Wooden Thing Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) - "The bridge is unstable yet." - "Möst jest jeszcze niestabilny."

Wooden Thing Drewniana Rzecz (aktywowana) - "Tö Asgard!" - "Dö Asgardu!" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Ring Thing Pierścieniowata Rzecz - "It appears similar tö the Bifröst." - "Wygląda pödöbnie dö Bifröstu." (Bifröst – w mitologii nordyckiej tęczowy most łączący świat śmiertelników, Midgard, ze światem bogów, Åsgardem.)

Crank Thing Korbowata Rzecz - "A sturdy crank." - "Wytrzymała körba."

Box Thing Pudełkowata Rzecz - "Perhaps this hölds the secret tö this land's Bifröst." - "Być möże skrywa sekret döstania się dö Bifröstu w tym świecie."

Metal Potato Thing Metalowa Okrągła Rzecz - "Nö decency. It's nöt even metal meat." - "Zerö przyzwöitöści. Tö nawet nie jest metalöwe mięsö."

Szczęka Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom Zrujnowany dom - "Is this dwelling made öf fish?" - "Czy ten döm jest zröbiöny z ryby?"

Spalony zrujnowany dom (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony zrujnowany dom - "I wön't miss it." - "Nie będę za tym tęsknić."

Głowa merma Głowa merma - "I cöuld smell it fröm back there!" - "Dałö się ją wyczuć z daleka!"

Spalona głowa (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa merma - "Beheaded. Burnt. Stinky." - "Pözbawiöny głöwy. Spalöny. Śmierdzący."

Głowa świni Głowa świni - "This is savagery." - "Tö barbarzyństwö."

Spalona głowa (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa świni - "Nörmally, I like a gööd röast, but this is nöt right." - "Zwykle lubię pörządną pieczeń, ale tö jest nie w pörządku."

Skóra świni Skóra świni - "The hide öf a pig creature." - "Wyprawiöna świńska skóra."

Pig Torch Świńska pochodnia - "Dö these pigs worship Löge?" - "Czy te świnie öddają cześć Löge?" (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Kościane Oko Kościane oko - "Whö are yöu?" - "Kim jesteś?"

Kościane Oko Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "The eyeball is tired." - "Ökö jest zmęczöne."

Popiół Kościane oko (spopielone) - "The eyeböne cöuld nöt pass tö this world." - "Köściane ökö nie mogłö przenieść się dö tego świata."

Kwiat Glommera (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat Glommera - "A wönder öf the wööds." - "Leśny cud."

Skrzydła Glommera (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Skrzydła Glommera - "Öhh, löök what gööber left för me." - "Ööch, spójrz cö zöstawił mi ten głuptas."

Maź Glommera (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Maź Glommera - "This slöp cöuld be useful." - "Ta maź möże się dö czegöś przydać."

Statua Glommera (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (z kwiatem) - "A curiöus hömage tö the göds." - "Ciekawy höłd złöżony bögöm."

Statua Glommera (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (bez kwiatu) - "That wasn't very respectful öf me." - "Nie ökazałam w ten spösób zbyt wiele szacunku."

Pióro puchowe (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Pióro puchowe - "A shieldmaiden deserves a söft bed." - "Böjöwniczka zasługuje na miękkö wyściełane łóżkö."

Jajo gęsiołosia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Jajo Gęsiołosia - "Sömething is böuncing aröund inside." - "Cöś wierci się w śrödku."

Łuska (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Łuska - "Mystical scales." - "Mistyczna łuska."

Futro Borsukoniedźwiedzia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Futro Borsukoniedźwiedzia - "It föught bravely but I have claimed its hide." - "Walczył dzielnie, ale zdöbyłam jegö skórę."

Króliczy kłębek Króliczy kłębek - "Can I put it in my hair?" - "Mögę gö umieścić we włosach?"

Żądło Żądło - "The swörd ön the back öf a bee." - "Miecz umieszczöny na ödwłöku pszczöły."

Pęcherz Pęcherz - "The blööd will make me ströng." - "Krew mnie wzmöcni."

Tunel robaka Tunel robaka (zamknięty) - "Döes it swallöw thöse fallen in battle?" - "Czy tö pöłyka pöległych w walce wöjöwników?"

Tunel robaka Tunel robaka (otwarty) - "Its maw welcömes me." - "Jegö brzuch mnie wita."

Tunel robaka Tunel robaka (po odbytej podróży) - "That was a slöppy adventure." - "Tö była brudna przygoda."

Staw żab Staw - "Sömething lurks in the deep." - "Cöś czai się w głębi."

Szkielet Szkielet - "Rest easy in Valhalla." - "Spöczywaj w pököju w Walhalli." (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Czaszka Webbera (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Czaszka Webbera - "He seems wörthy öf true rest." - "Zasługuje na należyty ödpöczynek."

Gruczoł pająka Gruczoł pająka - "Ripped fröm the abdömen öf a slain spider." - "Wyprute z ödwłöku zgładzönegö pająka."

Jedwab Jedwab - "Useful för binding and för remembering victöries past." - "Przydatne dö öprawienia i zapamiętania dawnych zwycięstw."

Gniazdo pająków Kokon pająków - "Crush them at the söurce!" - "Zmiażdżmy ich u źródła!"

Jajo pająka Jajo pająka - "I cöuld squash these but I'd miss öut ön möre battles." - "Mögłabym je rözgnieść, ale wtedy öminęłöby mnie więcej walk."

Rabbit Hole Nora królika - "Shöwtime, rabbits!" - "Czas na shöw, króliki!"

Rabbit Hole Panowanie Gigantów (DLC) Nora królika (wiosną) - "It must be intermissiön för the rabbits." - "Króliczy spektakl widöcznie ma przerwę."

Kretowisko (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kretowisko - "Sömething lives döwn there." - "Cöś żyje tam w döle."

Bawola Sierść Bawola sierść - "I dö löve wöölly things." - "Uwielbiam wełniane rzeczy."

Bawoli Róg Bawoli róg - "Makes me löng för battle." - "Sprawia, że pragnę walki."

Kupa Gnój  - "If önly I cöuld use it as camöuflage fröm predatörs." - "Gdybym tylkö mögła użyć gö dö stwörzenia kamuflażu, by ukryć się przed drapieżnikami."

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (zimą) - "A proper winter camp." - "Pörządne zimöwe öbözowiskö."

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (latem) - "They have departed för a great jöurney." - "Udali się na długą pödróż."

Kieł morsa Kieł morsa - "Rended fröm the möuth öf the sea beast." - "Wydarty z paszczy mörskiej bestii."

Plik:Róg kozy błyskawic (DLC).png Panowanie Gigantów (DLC) Róg kozy błyskawic - "This cöuld deal a lasting blöw." - "Tö mögłöby zadać östateczny ciös."

Skóra macki Skóra macki - "A töugh hide." - "Twarda skóra."

Ślad stopy giganta Panowanie Gigantów (DLC) Ślad stopy giganta - "Stömpy fööt." - "Masywna stöpa."

Kłębowisko (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kłębowisko - "Flee, böuncing cöward!" - "Uciekaj, pödskakujący tchórzu!"

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (gorąca) - "Yöur fire pööls are nö match för me!" - "Twöje ögniste pöciski tö dla mnie żadna przeszköda!"

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (chłodna) - "It's nöt very scary nöw, is it?" - "Już nie takie straszne, czyż nie?"

RobakNatura - Jaskinie[]

Zapadlisko zapięczętowane Zapadlisko (zasypane) - "What treasures lie beneath?" - "Jakież skarby skrywa jegö wnętrze?"

Zapadlisko zapięczętowane Zapadlisko (odkopane) - "Tö the underwörld!" - "Dö podziemi!"

Lina Lina prowadząca na powierzchnię - "Back tö öpen skies!" - "Z pöwrötem na pöwierzchnię!"

Grzybowe drzewo Niebieskie grzybowe drzewo - "What is this magic?" - "Cö tö za magia?"

Czerwone grzybowe drzewo Czerwone grzybowe drzewo - "I dö like its glöw." - "Pödöba mi się jegö blask."

Zielone grzybowe drzewo Zielone grzybowe drzewo - "I dön't care för mushrööms." - "Grzyby mnie nie interesują."

Świecący kwiat Świecący kwiat - "And it lit up the night, upön the darkest höur." - "I ötö rözświetlił nöc w tę najczarniejszą gödzinę."

Świecąca bulwa Świecąca bulwa - "Glöw!" - "Świeci się!"

Światło robaka Świetlista jagoda - "Glöwing treasure, I can't resist!" - "Jaśniejący skarb, nie mögę się pöwstrzymać!"

Stalagmit1 Stalagmit - "Cave böulder." - "Jaskiniowy głaz."

Strzelisty stalagmit Strzelisty stalagmit - "A pöinty röck öf sörts." - "Cöś w rödzaju szpiczastego głazu."

Spilagmite Spilagmit - "Webbing, never a gööd sign." - "Öblepiöny pajęczyną, tö nie wróży nic döbregö."

Dół lawy Dół lawy - "The lava crust is firm." - "Skörupa wulkanu jest twarda."

Kopiec Slurtle 2 Kopiec Slurtle - "Nöt where I'd chööse tö hang my helm." - "Nie pöwiesiłabym swöjegö hełmu w takim miejscu."

Połamane muszle Połamane muszle - "They're smashed up gööd." - "Zmiażdżöne na döbre."

Szlam slurtle Szlam slurtle - "Yes. Slime." - "Tak. Szlam."

Guano Guano - "Hmm, dark wing turds." - "Hmm, ödchödy ciemnöskrzydłych."

RabbitHutch Królikarnia - "What am I tö dö with a carröt that big?" - "Cö niby mam zröbić z tak ögrömną marchewką?"

Spalona królikarnia (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona królikarnia - "Gööd riddance giant carröt." - "Krzyżyk na drögę, ögrömna marchewkö."

Grota małp jaskiniowych Grota małp jaskiniowych - "What's in the barrel?" - "Cö się kryje w śrödku?"

Jaskiniowa roślinność z plików gry Paproć - "Föliage fröm the dark ages." - "Listöwie z mröcznych wieków."

Listowie Listowie - "A cöllectiön öf ferns." - "Kölekcja papröci."

Bananowiec jaskinowy Bananowiec jaskiniowy - "A flimsy mönkey tree." - "Spróchniałe małpie drzewö."

Tulecytowy murNatura - Ruiny[]

Antyczny pomnik Antyczny pomnik - "Treasure with mysteriöus aura." - "Skarb öwiany tajemniczą aurą."

Antyczna maszyna pseudonauki Antyczna stacja pseudonauki - "This crafts better be gööd." - "Öby dałö się w niej stwörzyć cöś wartöściöwegö."

Broken Altar Antyczna stacja pseudonauki (zniszczona) - "This öne is nöt in wörking örder." - "Ta nie działa jak należy."

Broken Clockworks1 Zepsuci mechaniczni - "It's önly a pile öf fallen warriörs. I can repair it." - "Tö tylkö sterta pöległych wöjöwników. Mogę ich naprawić."

Relic Chair Relikty - "Fit för Asgard." - "Nadawałöby się dö Asgardu." (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Relic Chair Relikty (zniszczone) - "It has been reduced tö smithereens." - "Röztrzaskane na kawałki."

Antyczna ruina Rumowisko - "I'm quite crafty, I cöuld repair this." - "Jestem całkiem zręczna, mögłabym tö naprawić."

Róg antycznego strażnika Róg antycznego strażnika - "Can I add this tö my helmet?" - "Mögę tym upiększyć swój hełm?"

Skóra ślizgacza Skóra ślizgacza - "I dö löve furs." - "Uwielbiam futra."

Porost1 Porost jaskiniowy - "Sky blue nönsense plant." - "Błękitna bzdurna röślina."

Algi Algi - "An ancient flöra." - "Staröżytna roślinnöść."

Ornate Chest Zdobiona skrzynia - "It cöntains a mystery." - "Skrywa w söbie tajemnicę."

Zdobiona skrzynia Duża zdobiona skrzynia - "The cönquest chest!" - "Zdöbyczna skrzynia!"

Koszmarne światło Koszmarne światło - "It harnesses the dark pöwers fröm beneath." - "Skrywa ciemne möce z wnętrza ziemi."

Tulecytowe fragmenty Tulecytowe fragmenty - "Lööks like shiny pöpped cörn." - "Wyglądają jak lśniąca prażöna kukurydza."

Tulecyt Tulecyt - "A strength öf this material is gargantuan!" - "Wytrzymałöść tegö suröwca jest gigantyczna!"

Tulecytowy mur Tulecytowy mur - "Önly the finest barriers för my fört." - "Tylkö najlepsze zapöry dö möjegö förtu."

Tulecytowy mur Tulecytowy mur (w ekwipunku) - "Önly the finest barriers för my fört." - "Tylkö najlepsze zapöry dö möjegö förtu."

HalucynacjeStworzenia - Potwory[]

Przekładnie Mechaniczni

Mechaniczny skoczek Mechaniczny skoczek - "I sense battle!" - "Wyczuwam bitwę!"

Mechaniczny goniec Mechaniczny goniec - "This öne needs a gööd smack." - "Temu przyda się pörządne uderzenie."

Mechaniczna wieża Mechaniczna wieża - "Chaaaarge!" - "Dö atakuuuu!"

Uszkodzony mechaniczny skoczek Uszkodzony mechaniczny skoczek - "I dön't think I'd ride that hörse." - "Nie sądzę, że będę ujeżdżać tegö könia."

Uszkodzony mechaniczny goniec Uszkodzony mechaniczny goniec - "Watch för his blasts!" - "Uważaj na jegö świetliste kule!"

Uszkodzona mechaniczna wieża Uszkodzona mechaniczna wieża - "Yöu dön't frighten me!" - "Nie przerazisz mnie!"

Psi ząb Psy gończe

Pies Gończy Pies gończy - "Fenrir's spawn!" - "Pötömek Fenrira!" (Fenrir – w mitologii skandynawskiej ogromny wilk. Charakterystyczne było u niego to, że z racji swoich rozmiarów podczas ziewania jego szczęka dotykała nieba, a żuchwa ziemi.)

Czerwony pies gończy Czerwony pies gończy - "The flamed öne has nö mercy." - "Ten płömienny nie zna litöści."

Niebieski pies gończy Niebieski pies gończy - "Teeth öf fröst!" - "Kły mrözu!"

Pajęczy kapelusz Pająki

Pająki Pająk - "Eight legs and still nö match för me!" - "Ma ösiem nóg, a i tak nie stanöwi dla mnie żadnegö wyzwania!"

Pająki Pająk (uśpiony) - "I will allöw it a fair fight and wait 'til it wakes." - "Pözwölę mu na równą walkę i pöczekam, aż się zbudzi."

Pająki Pająk (martwy) - "Felled by my spear, like sö many beföre it." - "Pöwalöny möją włócznią, jak wielu przed nim."

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik - "The champiön öf the spiders. Tö battle!" - "Mistrz spöśród pająków. Dö ataku!"

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik (uśpiony) - "It is cöwardly tö attack a sleeping enemy." - "Tylkö tchórze atakują wrögów, gdy ci śpią."

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik (martwy) - "Victöry för Wigfrid önce again!" - "Wigfrid zwyciężyła pö raz kolejny!"

Pająk Jaskiniowy Pająk jaskiniowy - "I'll smash yöu!" - "Rözniösę cię w dröbny mak!"

Pająk spluwacz Pająk spluwacz - "This öne's feisty." - "Ten jest wöjöwniczy."

Wiszący Mieszkaniec Głębi Wiszący mieszkaniec głębi - "Yöu are sö sneaky!" - "Jesteś taki pödstępny!"

Robak Robak głębinowy

Robak głębinowy (przynęta) - "I smell a trap." - "Wyczuwam pödstęp."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "A snake beast fröm the depths!" - "Wężöwa bestia z głębin!"
Robak głębinowy (pod powierzchnią) - "What's under that dirt?" - "Cö się kryje pöd tą glebą?"

Skóra świni Świniopodobne

Merm Merm - "Die söggy beast fish!" - "Giń, bagienna rybna bestiö!"

Świniołak Świniołak - "It has been tainted by Fenrir." - "Zöstał skażöny przez Fenrira." (Fenrir – w mitologii skandynawskiej ogromny wilk. Charakterystyczne było u niego to, że z racji swoich rozmiarów podczas ziewania jego szczęka dotykała nieba, a żuchwa ziemi.)

Tam O' Shanter Morsy

MacTusk MacTusk - "Thöse tusks cöuld pierce even the finest armöur." - "Te kły zdöłałyby przebić najlepszą zbröję."

WeeTusk WeeTusk - "A spawn öf the evil tööthed seal." - "Pötömek złegö uzębiönego mörsa."

Abigail Pozostałe potwory

Wypełniacz Grue - "Shöw yöurself!" - "Pökaż się!"

Wypełniacz Grue (atak) - "Cöward!" - "Tchórz!"

Wysoki ptak Wysoki ptak - "Fearsöme bird! But I am nöt afraid." - "Upiörny ptak! Lecz mnie nie przerazi."

Krampus Krampus - "Yöu dön't scare me göat!" - "Nie böję się ciebie, közö!"

Macki Macka - "It lööks fierce. Intö the fray!" - "Wygląda na agresywną. Dö böju!"

Bazytoperz Bazytoperz - "Dark winged meat." - "Ciemnöskrzydłe mięsö."

Duch Duch - "A spirit trapped between wörlds." - "Dusza uwięziöna między światami."

Ślizgacz Ślizgacz - "Fur föe thinks she's a hat!" - "Futrzasty nieprzyjaciel myśli, że jest czapką!"

Orzechowiec (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Orzechowiec - "A yöung tree warriör!" - "Młödy öbröńca drzew!"

ŚwiniaStworzenia - Zwierzęta neutralne[]

Bawoli Róg Bawoły

Bawół Bawół - "Ancient wööllen beasts!" - "Staröżytna wełniana bestia!"

Bawół Bawół (uśpiony) - "Söunds like Aunt Hilda." - "Brzmi jak ciötka Hilda."

Bawół Bawół (ogolony) - "Are yöu cöld withöut yöur wööls?" - "Marzniesz bez swöjej sierści?"

Bawół Bawół (podążający za postacią) - "Cöme alöng beastie." - "Döłącz dö mnie, bestiö."

Ul Pszczoły

Pszczoły Pszczoła - "Wee warriörs! I dön't knöw if I like them." - "Malutcy wöjöwnicy! Nie jestem pewna czy je lubię."

Pszczoły Pszczoła (schwytana) - "Easy nöw!" - "Tylkö spököjnie!"

Chlew Świnie

Świnia Świnia - "Will yöu fight alöngside me, pig?" - "Zawalczysz u megö böku, świniö?"

Świnia Świnia (martwa) - "He died with hönör." - "Umarła z hönörem."

Świnia Świnia (podążająca za postacią) - "We ride tö battle!" - "Wyruszamy na wöjnę!"

Króliczy kłębek Króliki

Wielki królik Wielki królik - "I want tö eat yöu." - "Mam öchötę cię zjeść."

Beardlord Beardlord - "I want tö eat yöu." - "Mam öchötę cię zjeść."

Zimowa trąba koalefanta Koalefanty

Koalefant Koalefant - "Dear creature, I am göing tö eat yöu." - "Szanöwny stwörze, mam zamiar cię zjeść."

Zimowy koalefant Zimowy koalefant - "Pöör unsuspecting meat beast." - "Biedna, niczegö niespödziewająca się złöżona z mięsa bestia."

Plik:Róg kozy błyskawic (DLC).png Panowanie Gigantów (DLC) Kozy błyskawic

Plik:Koza błyskawic (DLC).png Koza błyskawic - "May I call yöu Unicörn?" - "Mögę nazwać cię Jednöröżcem?"

Plik:Koza błyskawic (DLC).png Koza błyskawic (naładowana) - "The lightning has made yöu a unicörn warriör!" - "Błyskawica przemieniła cię w jednöröżca-wöjöwnika!"

Plik:Kociszop.png Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar Skalny homar - "He may be a wörthy cömbat cömrade." - "Möże się ökazać cennym töwarzyszem bröni."

Pingwin Pingwin - "Birds öf the sea, cöme fröm afar." - "Przybyłe z daleka mörskie ptactwö."

Plik:Mały Gęsiołoś (DLC).png Panowanie Gigantów (DLC) Mały Gęsiołoś - "Yöu are nöt large enöugh tö be a steed." - "Nie dörösłeś na tyle, by być wierzchöwcem."

Myszołów (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Myszołów - "Yöu and I, we meat feast tögether." - "Ty i ja, urządzimy razem mięsną ucztę."

Kociszop (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Kociszop - "Öh! Cute meat with fur." - "Öch! Słödkie öfutrzöne mięskö!"

Małpa jaskiniowa Małpa jaskiniowa - "I dön't trust him." - "Nie ufam jej."

Slurtle Slurtle - "Yöu are angel. Öf nasty." - "Jesteś aniöłem. Köszmarnöści."

Snurtle Snurtle - "I like his helmet." - "Pödöba mi się jegö hełm."

Rabbit Stworzenia - Zwierzęta pasywne[]

Skrzydła motyla Motyle

Motyl Motyl - "It is sört öf nice." - "Jest całkiem ładny."

Motyl Motyl (schwytany) - "Caught!" - "Schwytany!"

Plik:Czarne piórko.png Ptaki

Czerwony ptak Czerwony Ptak - "Red like blööd." - "Czerwöny niczym krew."

Czerwony ptak Czerwony Ptak (schwytany) - "I prefer yöur black brethren." - "Wölę twöjegö czarnegö brata."

Śnieżny ptak Śnieżny ptak - "This bird knöws aböut the cöld." - "Ten ptak zna się na zimnie."

Śnieżny ptak Śnieżny ptak (schwytany) - "Such fluffy feathers." - "Cóż za puszyste piórka."

Kruk Kruk - "Raven friend!" - "Kruczy przyjaciel!"

Kruk Kruk (schwytany) - "Tögether again." - "Znöwu razem."

Mały Ptak Mały ptak - "Yöu are nöt fierce yet, bird." - "Jeszcze nie dörösłeś dö bycia agresywnym, ptaszku."

Mały Ptak Mały ptak (głodny) - "Yöu must eat tö gröw ströng." - "Musisz jeść, by rösnąć w siłę."

Mały Ptak Mały ptak (umierający z głodu) - "The small bird lööks famished." - "Jest głödny jak wilk."

Mały Ptak Mały ptak (postać dziobnięta) - "Away feisty beaker!" - "Ödejdź, napastliwy dziöbaczu!"

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak - "Yöu are nöt yet ready för battle, bird." - "Nie jesteś jeszcze przygötöwany dö walki, ptaku."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "I höpe yöu like vegetables--the meat is för me." - "Mam nadzieję, że lubisz warzywa... Mięsö jest möje."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "Tö enter battle with me is your chöice, bird." - "Öd ciebie zależy, czy będziesz ze mną walczył, ptaku."

Gobbler Gobbler - "Yöu cannöt run förever!" - "Nie möżesz wiecznie uciekać!"

Winter Rabbit Króliki

Królik Królik - "Jump intö my möuth!" - "Wsköcz dö möich ust!"

Królik Królik (schwytany) - "There is nö escape!" - "Nie ma ucieczki!"

Beard Monster Beardling - "Jump intö my möuth!" - "Wsköcz dö möich ust!"

Beard Monster Beardling (schwytany) - "There is nö escape!" - "Nie ma ucieczki!"

Bawola Sierść Małe bawoły

Mały bawół Mały bawół - "Mini beastie." - "Mała bestyjka."

Mały bawół Mały bawół (uśpiony) - "Mini beastie." - "Mała bestyjka."

Świetliki Świetliki

Świetliki - "Tiny fairy lights aglöw!" - "Malutkie wróżki prömieniują światłem!"
Świetliki (schwytane) - "I höld the light!" - "Trzymam światłö!"

Mandrake Mob Mandragora

Mandragora - "A rutabaga!" - "Brukiew!"
Mandragora (podążająca za postacią) - "She just wants tö gö ön a rutabaga saga." - "Chce tylko zöstać böhaterką pöwieści ö brukwi."
Mandragora (martwa) - "The cörpse öf the rutabaga" - "Zwłöki brukwi."
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - (Nie występuje, Wigfrid nie je mandragor.)

Chester2 Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Glommer - "A majestic gööber." - "Majestatyczny głuptas."

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (na powierzchni) - "He digs withöut abandön." - "Köpie bez öpamiętania."

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (pod ziemią) - "Whö's under there?" - "Ktö tam jest?"

Chester2 Chester - "Dön't wörry, I wön't eat him." - "Nie martw się, nie zjem gö."

Król świń Król świń - "Is it pig-Ödin?" - "Czy tö Ödyn w świńskiej pöstaci?" (Odyn – najwyższy z bogów nordyckich z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników.)

Abigail Abigail - "A lady ghöst." - "Köbieca zjawa."

Świnia strażnikStworzenia - Zwierzęta agresywne[]

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła - "A challenger!" - "Przeciwnik!"

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła (schwytana) - "A cönquered föe." - "Pökönany wróg."

Żabie udka Żaby

Żaba Żaba - "I'd like söme frög bööts söme day." - "Chciałabym kiedyś pösiadać buty zröbiöne z żaby."

Żaba Żaba (uśpiona) - "It sleeps." - "Śpi."

Żaba Żaba (martwa) - "Yöu're a bit slimy för Valhalla." - "Jesteś niecö öślizgła jak na kögöś udającegö się dö Walhalli." (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Pęcherz Komary

Komar Komar - "Ugh, these things are useless." - "Uch, te stwörzenia są bezużyteczne."

Komar Komar (schwytany) - "Settle demön fury!" - "Ujarzmiöna demöniczna furia!"

Komar Komar (latający w pobliżu) - "Away tiny demons!" - "Ödczepcie się, małe demöny!"

Skóra świni Świnie strażnicy

Świnia strażnik Świnia strażnik - "He's battle ready, I can tell." - "Jest götowa dö walki, widzę tö göłym ökiem."

MuchosmokStworzenia - Naczelni przeciwnicy[]

Drzewiec Drzewiec - "That's an ancient wöödland being." - "Tö staröżytna istöta leśna."

Liściasty drzewiec (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Liściasty drzewiec - "I've göt tö wörk a bit harder för this firewööd." - "Muszę zapracöwać niecö ciężej na tö drewnö öpałöwe."

Pajęcza królowa Pajęcza królowa - "Finally, a true test öf my abilities." - "W köńcu, prawdziwy test möich umiejętnöści."

Monstrualna macka Monstrualna macka - "A töwering tentacle föe." - "Gigantyczna wröga macka."

Antyczny strażnik Antyczny strażnik - "What wönders! Let's duel." - "Cóż za cudö. Stöczmy pöjedynek."

Warg (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Warg - "Is it yöu, Fenrir?" - "Fenrirze, czy tö ty?" (Fenrir – w mitologii skandynawskiej ogromny wilk.)

Gęsiołoś (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Gęsiołoś - "I wish I cöuld ride it intö battle." - "Chciałabym, by zöstał möim wierzchöwcem w walce."

Muchosmok (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Muchosmok - "Ah dragön! We meet at last!" - "Ach, smoku! W köńcu się spötykamy!"

Borsukoniedźwiedź (DLC) Panowanie Gigantów (DLC) Borsukoniedźwiedź - "Beast ör berserker?" - "Bestia czy furiat?"

Jeleniocyklop Jeleniocyklop - "Rays will shine thröugh my spear and pöke öut yöur eyeball!" - "Prömienie będą lśnić na möjej włóczni, gdy wydłubię ci nią ökö!"

Zapalniczka WillowRóżne przedmioty[]

Blueprint Schemat - "Öh, a map! Nö, wait. That's wröng." - "Öch, mapa! Nie, chwila. Tö nie tö."

Przekładnie Przekładnie - "These might löök nice glued tö my helm." - "Będą się ładnie prezentöwać przyklejöne dö möjego hełmu."

Przekładnie Przekładnie (próba zjedzenia) - "This is nöt fööd fit för a warriör." - "Tö nie jest jedzenie gödne wöjöwnika."

Popiół Popiół - "The flames' remains." - "Pözöstałöści pö płömieniu."

Broda Broda - "Fur öf the crazies." - "Futrö szaleńców."

Sterta kryształów Klejnoty

Czerwony Kryształ Czerwony klejnot - "It is höt tö the töuch." - "Görący w dötyku."

Niebieski kryształ Niebieski klejnot - "An icy blue sapphire." - "Lödöwatöniebieski szafir."

Żółty kryształ Żółty klejnot - "A yellöw beaut." - "Żółte cudö."

Zielony kryształ Zielony klejnot - "An emerald stöne." - "Szmaragdöwy kamień."

Pomarańczowy kryształ Pomarańczowy klejnot -"A stöne öf örange." - "Pömarańczöwy kamień."

Przedmioty grobowe Przedmioty grobowe

Stopione kulki Stopione kulki - "Töys dö nöt interest a great warriör such as I." - "Zabawki nie interesują tak wyśmienitej wöjöwniczki, jaką jestem."

Fałszywy Kazoo Fałszywy Kazoo - "Accömpaniment för the söng öf my triumphs." - "Akömpaniament dö möjej triumfalnej pieśni."

Węzeł gordyjski Węzeł gordyjski - "Even my spear cannöt undö this knöt." - "Nawet möja włócznia nie zdöła rözplątać tegö węzła."

Gnom Gnom - "A peculiar small man." - "Ösöbliwy mały człöwieczek."

Mały statek kosmiczny Mały statek kosmiczny - "Will it take me tö Asgard?" - "Czy zabierze mnie dö Asgardu?" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Urwane kable Urwane kable - "Useless technölögy." - "Bezużyteczna technölögia."

Kij i kulka Kij i kulka - "Nö time för games! There is battle at hand!" - "Nie ma czasu na zabawę! Nadchödzi wöjna!"

Korek Korek - "It wöuld make an ökay weapön in a pinch." - "W razie köniecznöści byłaby z niegö względna bröń."

Guziki Guziki - "Nö decent armöur can be made with these." - "Nie pöwstanie z nich żadna pörządna bröń."

Szczęka Szczęka - "A töken öf victöry." - "Symböl zwycięstwa."

Leżący robot Leżący robot - "A warriör encased in a fine armöur." - "Wöjöwnik ödziany w znakömitą zbröję."

Wysuszona macka Wysuszona macka - "Shörn fröm a hideöus mönster." - "Pözostałöść pö szkaradnym pötwörze."

Głowa MaxwellaTryb przygodowy[]

Maxwell 4 Tryb przygodowy (próba nieudana) - "Back tö the Ötherwörld, victöry shall be mine!" - "Z pöwrötem w Innym Świecie, jeszcze zwyciężę!"

Maxwell 1 Tryb przygodowy (próba udana) - "Freedöm! The saga cöntinues!" - "Wölnöść! Histöria töczy się dalej!"

Wes portrait Wes (uwięziony) - "I'll save yöu silent mörtal!" - "Uratuję cię, niemy śmiertelniku!"

Drzwi Maxwella Drzwi Maxwella - "Adventure is calling." - "Przygöda wzywa."

Sick Wormhole Zarażony tunel robaka - "It is sickly and weak." - "Jest chöröwity i słaby."

Szukająca Różdżka Szukająca Różdżka

Szukająca Różdżka - "This mysteriöus swörd feels impörtant." - "Ten tajemniczy miecz wydaje się być ważny."
Szukająca Różdżka (faza początkowa) - "A mechanical hunting höund. För the hunt." - "Mechaniczny pies göńczy. Dö pölöwań."
Szukająca Różdżka ("zimno") - "All is quiet." - "Cisza."
Szukająca Różdżka ("ciepło") - "We've göt the scent!" - "Pödłapaliśmy tröp!"
Szukająca Różdżka ("cieplej") - "The höund is excited, we're getting clöser." - "Pies [göńczy] jest pödekscytöwany, zbliżamy się dö celu."
Szukająca Różdżka ("gorąco") - "Söund the hörns! We've arrived!" - "Zadmij w róg! Dötarliśmy!"

Portato Uchwyt szukającej różdżki

Uchwyt szukającej różdżki - "What cryptic ruins." - "Cóż za zagadköwe ruiny."
Uchwyt szukającej różdżki (gotowy) - "Seems like I'm missing a piece..." - "Wygląda na tö, że jeszcze czegöś mi brakuje..."
Uchwyt szukającej różdżki (aktywowany) - "Ready! The saga cöntinues!" - "Götöwe! Histöria töczy się dalej!"

Obelisk Obelisk

Obelisk obniżający się przy wysokim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "Wöah!" - "Öch!"
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "I suspect nöthing öf this röck." - "Ten kamień raczej niczemu nie służy."

Obelisk obniżający się przy niskim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "I dö nöt think I can best this röck in cömbat." - "Nie wydaje mi się, że mögę pökönać tę skałę w walce."
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "Clever röck, yöu cannöt surprise a warriör!" - "Sprytna skałö, nie zasköczysz wöjöwniczki!"

Pułapki

Komarza pułapka maxwella Komarza pułapka Maxwella - "Watch yöur step!" - "Uważnie stawiaj kröki!"

Zębata pułapka Maxwella Zębata pułapka Maxwella - "An excellent mace wasted, buried in the gröund." - "Wspaniała maczuga, zmarnöwana i zaköpana w ziemi."

Zębata pułapka Maxwella Zębata pułapka Maxwella (uruchomiona) - "That wasn't part öf the plan." - "Tö nie była część planu."

Maxwellchairtheft Wyspa Maxwella

Waxwell Maxwell - "Arrg! Is that the antagönist tö my saga?!" - "Arrg! Czy tö antagönista w mojej histörii?"

Maxwell's Light Światło Maxwella - "Dark magic lives here." - "Drzemie w nim czarna magia."

Maxwell Statue Statua Maxwella - "Fie, demön!" - "Idź dö diabła, demönie!"

Fonograf Maxwella Fonograf Maxwella - "A mechanical songstress." - "Mechaniczna piösenkarka."

Koszmarny zamek Koszmarny zamek - "Shall I unlöck it?" - "Pöwinnam gö uruchomić?"

Nightmare Throne ingame1 Koszmarny tron

Koszmarny tron - "I prefer tö röam free, my unicörn and I." - "Razem z möim jednörożcem preferujemy pödróżöwać wölnö."
Koszmarny tron (kobieca postać na tronie) - "She lööks unhappy upön her thröne." - "Nie wygląda na szczęśliwą, zasiadając na tym trönie."
Koszmarny tron (męska postać na tronie) - "He lööks unhappy upön his thröne." - "Nie wygląda na szczęśliwegö, zasiadając na tym trönie."
Koszmarny tron (WX-78 na tronie) - "A prisöner!" - "Więzień!"

Fonograf MaxwellaKomunikaty[]

Okrzyki bitewne

 • Ogólny - "Valhalla awaits!" - "Walhalla czeka!" (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)
 • W ataku - "Die bravely little föe!" - "Zgiń dzielnie, mały nieprzyjacielu!"
 • Do świni - "Valhalla awaits!" - "Walhalla czeka!"
 • Do pająka - "Spider, meet my spear!" - "Pająku, skösztuj möjej włóczni!"
 • Do pająka wojownika - "Prepare tö be slain!" - "Szykuj się na zagładę!"

Rezygnacja z walki

 • Ogólny - "Ödin will have yöu yet!" - "Ödyn jeszcze cię döpadnie!" (Odyn – najwyższy z bogów nordyckich z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników.)
 • W ataku - "I let yöu gö this time!" - "Tym razem ci ödpuszczę!"
 • Do świni - "I'll be back pigskin!" - "Jeszcze wrócę, świńska skóro!"
 • Do pająka - "Leggy cöward." - "Długönögi tchórz."
 • Do pająka wojownika - "Flee mönster! I will return." - "Uciekaj, pötwörze! Jeszcze tu wrócę."

Cykl dnia

 • Zmierzch - "The sun is setting, darkness waits nearby." - "Słöńce zachödzi, nadciąga ciemnöść."
 • Wkraczając w światło - "I step intö the light!" - "Wkraczam w światłö!"
 • Wkraczając w ciemność - "And the curtain falls." - "Kurtyna öpada."
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia - "The sun is high, jöurney ön!" - "Słöńce góruje na niebie, wędrówka trwa!"
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia (w jaskini) - "I wön't be resting yet." - "Tö jeszcze nie czas na spöczynek."
 • Próba zaśnięcia, będąc wygłodzonym - "I'll starve övernight! Feast first." - "Zagłödzę się przez nöc! Najpierw uczta."
 • Próba zaśnięcia w trakcie ataku potworów - "It's nöt safe tö sleep. Use the spear!" - "Nie jest teraz bezpiecznie spać. Użyj włóczni!"
 • Próba zaśnięcia, gdy szaleje pożar - "I wön't sleep in the flames." - "Nie zasnę w płömieniach."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy - "Nö napping in the möönlight." - "Żadnych drzemek w świetle księżyca."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy (w jaskini) - "This döesn't feel like the time för a nap." - "Mam wrażenie, że tö nie pöra na drzemkę."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce, będąc wygłodzonym - "I'd like a meat snack first." - "Najpierw chciałabym przekąsić cöś mięsnego."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie ataku potworów - "Battle is upön us, there'll be nö rest!" - "Nadchödzi czas bitwy, nie będę ödpöczywać!"


Ostrzeżenie o nadchodzących potworach

 • Psy gończe - "The beasts are appröaching..." - "Bestie nadchödzą..."
 • Jeleniocyklop - "A wörthy föe appröaches." - "Czcigödny przeciwnik nadciąga."

Pożywienie

 • Odczuwając głód - "Höw I löng för a feast!" - "Jakże pragnę uczty!"
 • Jedząc okropne pożywienie - "Öhh, I dön't feel well." - "Ööch, nie czuję się döbrze."
 • Jedząc zepsute pożywienie - "Ugh, fresh is better." - "Uch, świeże smakuje lepiej."
 • Jedząc nadpsute pożywienie - "That was stale beast." - "Tö był nieświeży zwierz."
 • Jedząc mięsne posiłki - "Meat makes my heart sing!" - "Mięsö sprawia, że möje serce śpiewa!"
 • Próba zjedzenia posiłku niemięsnego - "This is nöt fööd fit för a warriör." - "Tö nie jest jedzenie gödne wöjöwnika."

Temperatura

 • Zamarzając - "Brrr! Where are my furs!" - "Brrr! Gdzie się pödziały möje futra!"
 • Przegrzewając się - "The höt sun tires me." - "Görącö bijące öd słöńca mnie męczy."

Przemoczenie

 • Deszcz (postać wilgotna) - "The tears öf göds fall upön me." - "Spływają na mnie łzy bögów."
 • Deszcz (postać mokra) - "Döes all this rain cöunt as a bath?" - "Czy cały ten deszcz liczy się jakö kąpiel?"
 • Deszcz (postać przemoknięta) - "Time tö seek relief fröm the wet." - "Czas pöszukać ulgi öd tegö deszczu."
 • Deszcz (postać ociekająca wodą) - "I'm nearly dröwned!" - "Już prawie tönę!"
 • Upuszczenie przemoczonego narzędzia - "Slippery devil!" - "Śliskie diabelstwö!"

Golenie

 • Próba ogolenia obudzonego bawoła - "Let him sleep. Then I'll prune him." - "Pözwólmy mu zasnąć. Pötem gö östrzygę."
 • Próba ogolenia pozostałych stworzeń - "Unshavewörthy." - "Niewarte ögölenia."
 • Próba ogolenia łysego bawoła/ogolonej twarzy - "But there's nothing to trim!" - "Ale tu nie ma już nic dö przycięcia!"

Pozostałe

 • Nieudana próba stworzenia przedmiotu - "I lack the prövisions." - "Brakuje mi suröwców."
 • Nieudana próba zrobienia czegoś - "It can't be döne." - "Tegö nie da się zröbić."
 • Pełny ekwipunek - "I'm carrying all I can!" - "Więcej już nie uniösę!"
 • Schronienie się pod drzewem - "Aha! Shelter!" - "Aha! Ösłöna!"
 • Trzęsienie ziemi - "The wörld shudders!" - "Świat drży!"
 • Chybione uderzenie pioruna - "I röde in ön a bölt lightning." - "Prześcignęłam błyskawicę."


Advertisement