Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wigfrid (RoG).png

Wszystkie drögi pröwadzą dö wöjny.

–Wigfrid

Ta strona zawiera angielskie oraz polskie komentarze Wigfrid, które postać mówi, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą lewego przycisku Alt.


Postać ta dostępna jest dla graczy posiadających rozszerzenie DLC - Panowanie Gigantów.Wigfrid portret (RoG).pngWigfrid (DLC)[]

Icon Tools.png Narzędzia[]

Siekiera.png Siekiera -  "Tö chöp and deströy!" - "Dö rąbania i niszczenia!"

Złota siekiera.png Złota Siekiera - "A tööl öf göld!" - "Narzędzie ze złöta!"

Łopata.png Łopata - "I'd prefer a ship burial, but it might have use." - "Wölałabym mörski pögrzeb, ale tö też się nada."

Złota łopata.png Złota łopata - "Digging like a king!" - "Köpanie niczym król!"

Kilof.png Kilof - "I can use it tö get preciöus spear and helm materials." - "Mögę tegö użyć, aby zdöbyć cenne materiały na hełm i włócznię!"

Złoty kilof.png Złoty kilof - "Göld för göld." - "Złötö za złötö."

Brzytwa.png Brzytwa - "A small blade, but a blade nönetheless." - "Małe östrze, ale zawsze östrze."

Brzytwa.png Brzytwa (próba ogolenia obudzonego bawoła) - "I'm nöt göing tö try that while he's awake." - "Nie będę próböwać zanim nie zaśnie"

Młot.png Młot - "Möre fit för laböur than battle." - "Bardziej nadaje się dö ciężkich röbót niż walki."

Widły.png Widły - "A weapön för farmers." - "Bröń dla rölników."

40pxOświetlenie[]

Ognisko.pngOgnisko i Obudowane ognisko.png Obudowane ognisko

Ognisko i Obudowane ognisko (wysoki ogień) - "The fire röars!" - "Ögień ryczy!"
Ognisko i Obudowane ognisko (normalny ogień) - "Warm fire, warm Wigfrid." - "Ciepły ögień, ciepła Wigfrid."
Ognisko i Obudowane ognisko (niski ogień) - "Fire's slöwly dying." - "Ögień pöwöli przygasa."
Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "That fire's nearly dead." - "Ögień prawie dögasł."
Ognisko i Obudowane ognisko (wypalone) - "And the light flickers öut." - "Tak ötö światłö wygasłö."

Endotermiczne ognisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "The fire röars!" - "Ögień ryczy!"
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) - "A cöld comfört." - "Chłödny kömfört."
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "Fire's slöwly dying." - "Ögień pöwöli przygasa."
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (żar) - "That fire's nearly dead." - "Ögień prawie dögasł."
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "And the light flickers öut." - "Tak ötö światłö wygasłö."

Inne

Pochodnia.png Pochodnia - "Perfect för a nighttime assault." - "Döskonała pömöc w trakcie nöcnych natarć."

Pochodnia.png Pochodnia (wypalona) - "My light is quenched!" - "Möje światłö wygasa!"

Kask górnika.png Kask górnika - "A lighted helm! För the darkness!" - "Świecący hełm! Idealny, gdy nastanie ciemnöść!"

Dyniowa latarnia.png Dyniowa latarnia - "Dö yöu wish tö fight, vegetable?" - "Chcesz walczyć, warzywö?"

Latarnia.png Latarnia - "A lantern för the darkness." - "Latarnia ödpędzi ciemnöść."

Icon Survival.pngPrzetrwanie[]

Plecak.png Plecak - "A pörtable armöury." - "Przenöśna zbröjöwnia."

Świński plecak.png Świński plecak - "The pig died with hönör and gave tö me this pack." - "Świnia zginęła z hönörem, öddając mi plecak."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Izolacyjny Plecak - "A backpack öf the beast." - "Plecak zröbiöny z bestii."

Worek Krampusa.png Worek Krampusa - "I can fit everything in here!" - "Mögę w nim pömieścić wszystkö!"

Pułapka.png Pułapka - "A well cönstructed trap. I will have my meal." - "Döbrze skönstruöwana pułapka. Będę miała cö jeść."

Pułapka na ptaki.png Pułapka na ptaki - "I'm a cunning raven catcher!" - "Jestem przebiegłą łapaczką kruków!"

Siatka.png Siatka - "Tö snatch insects fröm the air." - "By schwytać insekty z pöwietrza."

Wędka.png Wędka - "I'm a ruthless fisherwöman." - "Bezwzględna ze mnie wędkarka."

Śpiwór.png Śpiwór - "A tööl för my naps." - "Narzędzie mych drzemek."

Futrzasty śpiwór.png Futrzasty śpiwór - "A luxury fur bed!" - "Luksusöwe futrzane łóżkö!"

Namiot.png Namiot - "Sleep this night, and prepare för battle ön the mörröw." - "Prześpij tę nöc i przygötuj się dö jutrzejszej walki."

Spalony namiot (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony namiot - "It has been razed." - "Zöstał zrównany z ziemią."

Przybudówka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Przybudówka - "A place tö rest my battle-weary head." - "Miejsce, gdzie möja znużona walką głöwa möże spöcząć."

Spalona przybudówka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona przybudówka - "It has been razed." - "Zöstała zrównana z ziemią."

Lecznicza maść.png Lecznicza maść - "Fill me with life!" - "Napełnij mnie życiem!"

Miodowy okład.png Miodowy okład - "Tö heal my battle wöunds." - "Dö leczenia möich bitewnych ran."

Parasol.png Parasol - "Rain prötectiön made fröm the tröphy öf a hunt." - "Öchrona przeciwdeszczowa stwörzona z tröfeum myśliwskiegö."

Ładny parasol (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Ładny parasol - "I dislike flöwers, but I dislike wet armöur möre." - "Nie lubię kwiatów, ale jeszcze większą niechęcią darzę mökre uzbröjenie."

Luksusowy wachlarz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Luksusowy wachlarz - "The luxuries öf camp, ön the gö." - "Przenöśny öbözowy luksus."

Kompas.png Kompas

Kompas - "I can't get a reading." - "Nie mögę zdöbyć ödczytu."
 • N - "Nörth" - "Półnöc"
 • S - "Söuth" - "Pöłudnie"
 • E - "East" - "Wschód"
 • W - "West" - "Zachód"
 • NE - "Nörtheast" - "Półnöcny wschód"
 • SE - "Söutheast" - "Pöłudniöwy wschód"
 • NW - "Nörthwest" - "Półnöcny zachód"
 • SW - "Söuthwest" - "Pöłudniöwy zachód"

Termiczny kamień

Gorący kamień.png Termiczny kamień - "A stöne öf great use!" - "Naprawdę przydatny kamień!"
Heat Stone Stage 1.png Termiczny kamień (lodowaty) - "Cöld teeth bite at me!" - "Gryzą mnie zęby zimna!"
Heat Stone Stage 3.png Termiczny kamień (zimny) - "The stöne has taken ön cöld!" - "Z kamienia uszłö całe ciepłö!"
Heat Stone Stage 4.png Termiczny kamień (ciepły) - "The stöne has taken ön warmth!" - "Kamień niecö się zagrzał!"
Heat Stone Stage 5.png Termiczny kamień (gorący) - "Löge wöuld be pröud." - "Löge byłby dumny." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Icon Food.pngJedzenie - Gotowanie[]

Lodówka.png Lodówka - "Winter dwells inside!" - "Zima rezyduje wewnątrz!"

Kompostownik (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kompostownik - "Its stench cöuld raise the fallen." - "Jegö smród mógłby öbudzić zmarłego z gröbu."

Farmy

Turbo działka rolna.png  Ulepszona działka rolna   i Szybka działka rolna.png Podstawowa działka rolna

Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna - "I can't gröw meat, what's the pöint?" - "Nie mögę wyhödöwać mięsa, więc jaki tö ma sens?"
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (rośnie) - "I am a shieldmaiden, nöt a farmer!" - "Jestem böjöwniczką, nie farmerką!"
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (potrzebuje nawozu) - "It wants a turd feast." - "Pötrzebuje kömpöstowej uczty."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (gotowa do zebrania) - "Ugh, vegetables. I'm nöt sure what I expected..." - "Fuj, warzywa. Nie wiem, czegö się spödziewałam..."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (spalona) - "Serves yöu right för nöt gröwing meats!" - "Należałö ci się za niehödowanie mięsa!"

Garnek.pngGarnek

Garnek - "Nöthing in there." - "Niczegö tam nie ma."
Garnek (gotuje się, pozostało dużo czasu) - "Might as well dö sömething while I wait." - "Równie döbrze mögę się czymś zająć w trakcie czekania."
Garnek (gotuje się, pozostało mało czasu) - "Shöuldn't be löng nöw!" - "Tö już nie pöwinnö pötrwać długö!"
Garnek (skończone) - "What have we göt here?" - "Cö my tutaj mamy?"
Garnek (niemożliwe umieszczenie obiektu) - "That can't gö in there." - "Tegö nie möżna dödać."

Spalony garnek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony garnek - "The fire reigned supreme." - "Ögień strawił większöść."

Suszarnia.pngSuszarnia

Suszarnia - "Ah! A dangly rack för my meats!" - "Ach! Pödwieszany stöjak na möje mięsö!"
Suszarnia (w trakcie suszenia) - "It's preparing just the way I like it." - "Przyrządza się dökładnie tak, jak lubię."
Suszarnia (suszenie ukończone) - "Let's eat!" - "Zjedzmy tö!"
Suszarnia (zawilgocona) - "All this rain isn't helping." - "Cały ten deszcz nie pömaga."

Spalona suszarnia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona suszarnia - "Such a shame." - "Cö za szköda."

Meats ava.png Jedzenie - Posiłki mięsne []

Mięso.png Mięso - "The true fruit öf the earth!" - "Tö prawdziwy öwöc ziemi!"

Upieczone Mięso.png Upieczone mięso - "Meeeat!" - "Mięsöööö!"

Susz.png Susz - "Excellent battle prövisiöns." - "Döskönały pröwiant na bitwę."

Mięso z potwora.png Mięso z potwora - "Meat öf the dark beasts." - "Mięsö mröcznych bestii."

Upieczone mięso z potwora.png Upieczone mięso z potwora - "Mönster beast steak." - "Stek z mięsa bestii."

Potworny susz.png Potworny susz - "All dried up." - "Całköwicie wysuszöne."

Kąsek.png Kąsek - "A nice meaty snack." - "Smaczna mięsna przekąska."

Upieczony kąsek.png Upieczony kąsek - "Yum, yum, meat snacks." - "Mniam, mniam, mięsna przegryzka."

Mały susz.png Mały susz - "A small prövisiön för a löng campaign." - "Małe zapasy na długą kampanię wöjenną."

Udko indycze.png Udko - "Leg öf beastie, in my belly." - "Nöga bestii ląduje w moim brzuchu."

Usmażone Udko Indycze.png Usmażone udko - "Höööööt meat!" - "Gööööörące mięsö!"

Ryba.png Ryba - "Meat öf the sea!" - "Mięsö prostö z mörza!"

Upieczona ryba.png Upieczona ryba - "Jöy!" - "Czysta przyjemnöść!"

Węgorz.png Węgorz - "Deliciöus slimy snake fish." - "Przepyszna öślizgła wężöwata ryba."

Ugotowany węgorz.png Ugotowany węgorz - "Höt eel!" - "Görący węgörz!"

Żabie udka.png Żabie udka - "Filled with rubbery prötein!" - "Wypełniöne gumöwatym białkiem!"

Pieczone żabie udka.png Pieczone żabie udka - "I like when I can see the bönes sticking öut." - "Lubię, gdy widać wystające z mięsa köści."

Skrzydło bazytoperza.png Skrzydło bazytoperza - "Like the wings öf my helm, önly meatier." - "Zupełnie jak skrzydła na möim hełmie, tylkö bardziej mięsiste."

Ugotowane skrzydło bazytoperza.png Ugotowane skrzydło bazytoperza - "Cööked dark wing." - "Ugötowane złe skrzydłö."

Trąba koalefanta.png Trąba koalefanta - "A pöwerful trunk öf a fallen nöt-sö-hairy beast." - "Masywna trąba pöległej niezbyt öwłösiönej bestii."

Zimowa trąba koalefanta.png Zimowa trąba koalefanta - "A pöwerful trunk öf a fallen hairy beast." - "Masywna trąba pöległej öwłösiönej bestii."

Upieczona trąba koalefanta.png Upieczona trąba koalefanta - "A juicy reward after a hard battle." - "Söczysta nagröda pö stöczonej ciężkiej bitwie."

Liściaste mięso.png Liściaste mięso - "I suppöse it's clöse enöugh." - "Mögę je uznać za wystarczający substytut mięsa."

Upieczone liściaste mięso.png Upieczone liściaste mięso - "Still green, but it'll dö." - "Nadal zielöne, ale nada się."

Fruits ava.png Jedzenie - Owoce []

Jagody.png Jagody - "Fruits. I dön't like 'em." - "Öwöce. Nie znöszę ich."

Ugotowane jagody.png Ugotowane jagody - "Warm red mush." - "Ciepła czerwöna papka."

Jaskiniowy banan.png Jaskiniowy banan - "Mönkey fööd." - "Jedzenie dla małp."

Ugotowany jaskiniowy banan.png Ugotowany jaskiniowy banan - "Warmed mönkey fööd." - "Pödgrzane jedzenie dla małp."

Smoczy owoc.png Smoczy owoc - "It's very fancy." - "Jest bardzö fantazyjne."

Kawałek smoczego owoca.png Upieczony smoczy owoc - "Grilled fancy fööd." - "Grillöwane fantazyjne jedzenie."

Durian.png Durian - "Smells like my battle bööts." - "Śmierdzi jak möje buty bitewne."

Ekstra Śmierdzący Durian.png Ekstra śmierdzący durian - "Why did I cook this again?" - "Dlaczegö znów tö ugötöwałam?"

Granat.png Granat - "Fruity flesh." - "Öwöcöwy miąższ."

Kawałek granatu.png Kawałek granatu - "Seared fruit flesh." - "Pödsmażöny öwöcöwy miąższ."

Arbuz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Arbuz - "It makes a gööd söund when yöu hit it." - "Uderzöny, wydaje przyjemny dźwięk."

Grillowany Arbuz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Grillowany arbuz - "Warm and red, but it döesn't flöw." - "Ciepły i czerwöny, ale nie wödnisty."

Vegetables ava.png Jedzenie - Warzywa []

Kukurydza.png Kukurydza - "A vegetable swörd!" - "Warzywny miecz!"

Popcorn.png Popcorn - "Pöpped cörn smells gööd." - "Prażöna kukurydza ładnie pachnie."

Marchewka.png Marchewka - "Where's the prötein?" - "A gdzie jest białkö?"

Ugotowana marchewka.png Ugotowana marchewka - "Sad cööked carröts." - "Smutna ugötöwana marchew."

Dynia.png Dynia - "It might make a gööd bludgeön, at least." - "Przynajmniej möżna by zrobić z niej döbrą maczugę."

Gorąca dynia.png Gorąca dynia - "Piping höt örange mush." - "Wrząca pömarańczöwa papka."

Bakłażan.png Bakłażan - "Purpley and bulböus." - "Fiöletöwawy i kartöflöwaty."

Duszony Bakłażan.png Duszony bakłażan - "Fööd för the weak." - "Jedzenie dla słabeuszy."

Ugotowana mandragora.png Ugotowana mandragora - "She's definitely dead." - "Jest zdecydöwanie martwa."

Czerwony grzyb.png Czerwony kapelusz - "Umami ör nöt, I dön't want it." - "Białkö czy nie, nie chcę tegö."

Ugotowany Czerwony grzyb.png Ugotowany czerwony grzyb - "I wön't eat it, but it was fun tö put in the fire." - "Nie zjem tegö, ale zabawnie byłö włöżyć gö dö ögnia."

Zielony grzyb.png Zielony kapelusz - "Terrible!" - "Paskudny!"

Ugotowany Zielony grzyb.png Ugotowany zielony grzyb - "Charred by flame ör nöt, it will nöt töuch my lips!" - "Zwęglöny przez płömień czy nie, nie tknie möich ust!"

Niebieski grzyb.png Niebieski kapelusz - "Hmm, a blue öne." - "Hmm, ten jest niebieski."

Ugotowany Niebieski grzyb.png Ugotowany niebieski grzyb - "I still dön't want tö eat it." - "Nadal nie chcę gö zjeść."

Ratatuj.pngJedzenie - Potrawy z garnka[]

Mięsny gulasz.png Mięsny gulasz - "Deliciöus!" - "Pysznöści!"

Obiad z indyka.png Obiad z indyka - "A true feast." - "Prawdziwa uczta."

Kulki mięsne.png Kulki mięsne - "Tiny feast balls." - Małe biesiadne klöpsy."

Szynka w miodzie.png Szynka w miodzie - "A feast!" - "Uczta!"

Miodowe skrzydełka.png Miodowe skrzydełka - "A feast!" - "Uczta!"

Potworna lazania.png Potworna lazania - "Mönster casseröle." - "Pötrawka z pötwörów."

Bekon z jajkami.png Bekon z jajkami - "Pig and eggs!" - "Świnia i jajka!"

Szaszłyki.png Szaszłyki - "A feast!" - "Uczta!"

Ostre Chili (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Ostre Chili - "A test öf my willpöwer." - "Test siły möjej wöli."

Guacamole (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Guacamole - "Yum, creamy!" - "Kremöwe, pycha!"

Pierogi.png Pierogi - "Pöckets öf meat." - "Mięsne kieszönki."

Paluszki rybne.png Paluszki rybne - "Spears öf sea meat." - "Włócznie z mörskiego mięsa."

Rybne takos.png Rybne takos - "Fish in a blanket!" - "Ryba öwinięta w köc!"

Kanapka z żabą.png Kanapka z żabą - "What a treat!" - "Cö za przyjemnöść!"

Unagi.png Unagi - "Nö need för fööd tö be sö fancy." - "Jedzenie nie musi być tak wykwintne."

Nadziewany bakłażan.png Nadziewany bakłażan - "Filling the vegetable döes not make it meat." - "Wypełnienie warzywa farszem nie czyni gö mięsem."

Zupa z mandragory.png Zupa z mandragory - "A stew öf magic!" - "Magiczny gulasz!"

Smocze ciasto.png Smocze ciasto - "Why isn't this a meat pie? Meat, meeeat!" - "Dlaczegö tö nie jest ciastö z nadzieniem mięsnym? Mięsö, mięsööö!"

Gofry.png Gofry - "Waffles are nö way tö prepare för battle!" - "Göfry w żaden spösób nie przygötują mnie dö bitwy!"

Sałatka z kwiatów (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Sałatka z kwiatów - "Leaves are för animals." - "Liście są dla zwierząt."

Ratatuj.png Ratatuj - "A pile öf vegetables. Nö thanks." - "Sterta warzyw. Nie, dziękuję."

Koktajl owocowy.png Koktajl owocowy - "Ugh! Putting it intö a cup döesn't fööl me." - "Fuj! Umieszczenie tegö w salaterce mnie nie zwiedzie."

Lody (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lody - "It hurts my teeth." - "Bölą mnie öd nich zęby."

Lód arbuzowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lód arbuzowy - "Yöu cannöt fööl me by hiding in frözen fruit, stick." - "Nie öszukasz mnie chöwając się w zamröżönym öwöcu, patyku."

Mieszanka podróżna (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Mieszanka podróżna - "Meat öf a nut is nöt true meat." - "Miąższ z örzecha tö nie mięsö."

Babeczka z motyla.png Babeczka z motyla - "Muffin, smuffin." - "Babeczka-szmeczka."

Dyniowe ciastko.png Dyniowe ciastko - "Baked all the life öut öf it." - "Wypiekłam z niegö całe życie."

Dżem.png Dżem - "Sticky and gröss." - "Lepki i ödrażający."

Cukierki.png Cukierki - "Löng will the saga öf this taffy be töld." - "Histöria tych ciągutek będzie öpöwiadana przez wiele pököleń."

Ciasto pudrowe.png Ciasto pudrowe - "What in the name öf the unicörn is this?" - "Cö tö, na jednöröżca, jest?"

Mokra papka.png Mokre paskudztwo - "Slöp." - "Pömyje."

Nasiona.png Jedzenie - Inne []

Jajko.png Jajko - "Eggy." - "Jajeczne."

Ugotowane jajko.png Usmażone jajko - "Höt egg." - "Ciepłe jajkö."

Zgniłe jajo.png Zgniłe jajo - "Ruined för eating, but primed för battle." - "Nie nadaje się już dö spöżycia, ale dö walki jak najbardziej."

Jajo Wysokiego Ptaka.png Jajo wysokiego ptaka - "It will gröw intö a förmidable föe." - "Wyröśnie na budzącegö grözę wröga."

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka.png Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "It was yöu ör me, bird." - "Albö ty, albö ja, ptaku."

Oko Jeleniocyklopa.png Oko Jeleniocyklopa - "Hmm, shall I eat it?" - "Hmm, pöwinnam je zjeść?"

Nasiona.png Nasiona - "Tiny nature bits." - "Malutkie cząstki natury."

Ugotowane Nasiona.png Upieczone nasiona - "Tiny nature bits, cööked tö death." - "Malutkie cząstki natury ugötöwane na śmierć."

Upieczony orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Upieczony orzech brzozowy - "I cööked the yöung tree." - "Upiekłam młöde drzewö."

Petals.png Płatki - "Thank yöu Fröh för this gift!" - "Dzięki Ci, Fröhu, za ten dar!" (Frejr to nordycki bóg płodności, urodzaju i bogactwa, który w "Pierścieniu Nibelunga" Richarda Wagnera występuje pod imieniem Froh.)

Miąższ kaktusa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Miąższ kaktusa - "Swörd plant meat." - "Miąższ walecznej röśliny."

Usmażony kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png [Miąższ kaktusa (RoG)|Grillowany kaktus]] - "Töasted swörd plant meat." - "Öpieczöny miąższ walecznej röśliny."

Kwiat kaktusa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat kaktusa - "Beauty fröm braun." - "Piękny."

Porost.png Porost - "I picked it. But I wön't eat it." - "Pödniösłam tö, ale nie mam zamiaru tegö zjeść."

Miód.png Miód - "Sticky and gröss." - "Lepki i öbrzydliwy."

Skrzydła motyla.png Skrzydła motyla - "A pretty söuvenir." - "Ładny upöminek."

Masło.png Masło - "Butter. Might it be gööd ön steak?" - "Masłö. Czy möże döbrze smaköwać na steku?"

Elektryczne mleko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Elektryczne mleko - "This is pöwerful milk." - "Tö pötężne mlekö."

Zgnilizna.png Zgnilizna - "Age has made this fööd gröss, nöt möre wise." - "Tö jedzenie stałö się z wiekiem öbrzydliwsze, nie mądrzejsze."

Icon Science.pngNauka[]

Maszyna nauki.png Maszyna nauki - "I prefer battle tö science." - "Wölę bitwę öd nauki."

Spalona maszyna nauki (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona maszyna nauki - "Ashes tö ashes." - "Z pröchu pöwstałeś..."

Silnik alchemiczny.png Silnik alchemiczny - "Perhaps science can enhance my cömbat skills." - "Möże nauka zdöła pölepszyć möje umiejętnöści bitewne?"

Spalony silnik alchemiczny (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony silnik alchemiczny - "Dust tö dust." - "...i w pröch się öbrócisz."

Zimometr.png Zimometr - "If önly it measured the heat öf battle." - "Gdyby tylkö pötrafił mierzyć ferwör walki."

Spalony zimometr (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony zimometr - "The measuring device has been slain by Löge." - "Urządzenie pömiaröwe zöstało zgładzöne przez Löge." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Deszczomierz.png Deszczomierz - "Förtells the cöming öf rain." - "Przepöwiada przybycie deszczu."

Spalony deszczomierz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony deszczomierz - "Its pröphecy days are döne." - "Czas jegö przepöwiedni döbiegł köńca."

Piorunochron.png Piorunochron - "Bring with yöu lightning Dönner!" - "Spröwadź ze söbą grzmöty i błyskawice, Dönnerze!" (Donar to inne imię Thora, boga burzy i piorunów w mitologii nordyckiej. W "Pierścieniu Nibelungów" Ryszarda Wagnera występuje pod nazwą Donner.)

Piorunochron.png Piorunochron (naładowany) - "Öh great lightning!" - "Öch, zjawisköwy piörun!"

Proch Strzelniczy.png Proch strzelniczy - "Such energy!" - "Cö za energia!"

Tranzystor (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Tranzystor - "A marvel öf science." - "Cud nauki."

Strażak (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Strażak

Strażak (włączony) - "Catapult engaged för battle!" - "Katapulta stwörzona dö walki!"
Strażak (wyłączony) - "Time tö rest flinging warriör." - "Czas ödpöcząć, miötający wöjöwniku."
Strażak (niski poziom paliwa) - "The catapult gröws weak and tired." - "Katapulta staje się słaba i zmęczona."

Icon Fight.pngWalka[]

Włócznia.png Włócznia - "It is nöt my favöured spear, but it will dö the trick." - "Nie jest möją ulubiöną włócznią, ale się nada."

Bitewna włócznia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Bitewna włócznia - "My cömrade in arms!" - "Mój töwarzysz bröni!"

Kolec macki.png Kolec macki - "Gööey, but dangeröus. I like it!" - "Maziöwaty, ale niebezpieczny. Pödöba mi się!"

Gwiazda poranna (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Gwiazda poranna - "A weapön wörthy öf Thör." - "Bröń gödna Thöra." (Thor - jeden z głównych bogów nordyckich; bóg burzy i piorunów, sił witalnych, rolnictwa.)

Berło tornad (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Berło tornad - "A störm öf pain." - "Burza böleści."

Mięsna maczuga.png Mięsna maczuga - "A weapön fit för the great dining halls." - "Bröń, która pasuje dö wielkich jadalni."

Bumerang.png Bumerang - "För flinging at föes!" - "Dö rzucania we wrögów!"

Bumerang.png Bumerang (uderza postać) - "Urg! I must master the curved weapön." - "Uch! Muszę öpanöwać tę zakrzywiöną bröń."

Dmuchawka.png Dmuchawka - "Pröjectile weapönry!" - "Bröń na pöciski!"

Usypiająca strzałka.png Usypiająca strzałka - "Göödnight tö my föes." - "Döbranöc mym wrögöm."

Podpalająca Strzałka.png Podpalająca Strzałka - "Like the breath öf a dragön." - "Niczym öddech smöka."

Bitewny hełm (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Bitewny hełm - "The pöwer öf the unicörn is great." - "Möc jednöröżca jest ögrömna."

Kask futbolowy.png Kask futbolowy - "A pig's böttöm made my helmet." - "Ze skóry świni pöwstał mój hełm."

Trawiasta zbroja.png Trawiasta zbroja - "Grass prötectiön. That's nöt göing tö last löng." - "Trawiasta öchröna. Nie starczy na długö."

Drewniana zbroja.png Drewniana zbroja - "A börröwed tree vest." - "Pöżyczöna kamizelka drzewna."

Marmurowa zbroja.png Marmurowa zbroja - "Near impenetrable!" - "Prawie niezniszczalna!"

Zbroja z łusek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Zbroja z łusek - "Excellent armöur för the heat öf battle." - "Döskönała zbröja, gdy walka wrze."

Pszczela mina.png Pszczela mina - "It söunds suspiciöus." - "Brzmi pödejrzanie."

Zębowa pułapka.png Zębowa Pułapka - "A treacheröus trap." - "Zdradliwa pułapka."

Ślimaczy hełm.png Ślimaczy hełm - "A new battle helm för my cöllectiön!" - "Nöwy hełm böjöwy dö möjej kölekcji!"

Ślimacza zbroja.png Ślimacza zbroja - "A shield öf sörts." - "Cöś w rödzaju pancerza."

Icon Build.pngStruktury[]

Doniczkowa paproć.png Doniczkowa paproć - "What am I suppösed tö dö with this?" - "Cö mam z tym zröbić?"

Łuskowa skrzynia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Łuskowa skrzynia - "This chest is wörthy öf my weapöns." - "Tö skrzynia warta möich bröni."

Skrzynia.png Skrzynia

Skrzynia - "A place tö störe my helm and spear while I rest." - "Miejsce dö przechöwywania möjego hełmu i włóczni, gdy ödpöczywam."
Skrzynia (pełna) - "It's packed full." - "Jest napaköwana pö brzegi."
Skrzynia (niemożność włożenia danego przedmiotu, np. plecaka) - "That's nöt a gööd spöt för this." - "Tö nie jest dla tegö döbre miejsce."

Spalona skrzynia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona skrzynia - "It's walls were törn döwn by fire." - "Jej ściany zöstały zdemölöwane przez ögień."

Tabliczka.png Tabliczka

Tabliczka - "A möst well placed sign." - "Döskönałe miejsce na pöstawienie znaku."

Spalona tabliczka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona tabliczka - "Signs öf a battle past." - "Znak miniönej walki."

Ul.png Ul

Ul - "A sweet böx öf wee warriörs." - "Słödkie pudełkö malutkich wöjöwników."
Ul (po zaatakowaniu go) - "Back wee speared creatures!" - "Malutkie żądlące stwörzenia!"

Ul struktura.png Ul (mnóstwo miodu) - "It's a höney treasure tröve!" - "Tö miödöwy skarbiec!"

Ul struktura.png Ul (trochę miodu) - "Söme höney. Patience is needed." - "Tröchę miödu. Pötrzeba cierpliwöści."

Ul.png Ul (bez miodu) - "Where's the höney?" - "Gdzie pödział się miód?"

Spalony ul (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony ul - "My hive is silent." - "Mój rój milczy."

Klatka na ptaki.png Klatka na ptaki

Klatka na ptaki - "A home för my ravens!" - "Döm dla möich kruków!"
Klatka na ptaki (zajęta) - "Are yöu having a nice time?" - "Döbrze się bawisz?"
Klatka na ptaki (ze śpiącym ptakiem) - "Sweet dreams raven friend." - "Słödkich snów, kruczy przyjacielu."

Chlew.png Chlew

Chlew - "I did nöt think pigs cöuld make höuses." - "Nie wiedziałam, że świnie pötrafią budöwać dömy."
Chlew (zajęty, z zapalonym światłem) - "Cöme öut and gö tö war with me!" - "Wyjdzie i stańcie u megö böku w walce!"
Chlew (zajęty, ze zgaszonym światłem) - "Dö yöu nöt hunger för battle, pig?" - "Nie łakniesz wöjny, świniö?"

Spalony chlew (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony chlew - "Löge did nöt smile upön you this day." - "Löge dziś nie uśmiechnął się dö ciebie." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Mury

Mur z trawy.png Mur z trawy (w ekwipunku) - "Perhaps my föes will get löst in this hay." - "Być möże möi wrögöwie zagubią się w tym sianie."

Mur z trawy.png Mur z trawy (postawiony) - "A minör deterrent tö attackers." - "Nieznaczny śrödek dö ödstraszania agresörów."

Mur z trawy.png Mur z trawy (spalony) - "That wön't dö at all." - "Na nic się nie zda."

Drewniany mur.png Drewniany mur (w ekwipunku) - "A mediöcre förtificatiön." - "Mierne öbwaröwanie."

Drewniany mur.png Drewniany mur (postawiony) - "It may impale a föe." - "Möże jakiś wróg się na niegö nabije."

Drewniany mur.png Drewniany mur (spalony) - "Fire, wööd's önly weakness!" - "Ögień, jedyny słaby punkt drewna!"

Kamienny mur.png Kamienny mur (w ekwipunku) - "A sturdy wall fashiöned fröm the earth." - "Wytrzymały mur, östatni krzyk mödy pröstö z ziemi."

Kamienny mur.png Kamienny mur (postawiony) - "My enemies will dash themselves ön the röcks." - "Möi wrögöwie rözbiją się ö te mury."

Murawy

Drewniana podłoga.png Drewniana podłoga - "Wööden flööring, a fine surface för mörtal cömbat." - "Drewniana pödłöga, idealne pödłöże dö walki na śmierć i życie."

Szachownicowa podłoga.png Szachownicowa podłoga - "Fancy flöör." - "Wymyślna pödłöga."

Dywan.png Dywan - "It söaks up the blööd öf battle." - "Wchłania całą krew pö bitwie."

Darń drogi.png Darń drogi - "The röad tö battle leads wherever I chööse." - "Wszystkie drögi pröwadzą dö wöjny."

Darń trawiasta.png Darń trawiasta - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń bagienna.png Darń bagienna - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń sawanny.png Darń sawanny - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń leśna.png Darń leśna - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń kamienna.png Darń kamienna - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

32px Darń grzybowa - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń szlamowa.png Darń szlamowa - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń błotnista.png Darń błotnista - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

32px Darń kamienna jaskiniowa - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Darń guano.png Darń guano - "A piece öf the battlefield." - "Skrawek pöla bitwy."

Icon Refine.pngMateriały[]

Lina.png Lina - "Ströng enöugh tö bind the sails öf my löngship." - "Wytrzymała na tyle, by związać nią żagle möjej łödzi wikingów."

Deska.png Deski - "Grandfather lögs." - "Deski dziadka."

Kamienny blok.png Kamienne bloki - "Sölid stöne!" - "Sölidny kamień!"

Papirus.png Papirus - "This will carry förth the recörd öf my saga." - "Dzięki niemu pöpchnę naprzód histörię w möjej öpöwieści."

Fioletowy klejnot.png  Fioletowy klejnot - "It is clöudy with a mysteriöus energy." - "Öwiewa gö tajemnicza energia."

Koszmarne paliwo.png Koszmarne paliwo - "The fuel öf darnkess!" - "Paliwö ciemności!"

Icon Magic.pngMagia[]

Mięsna kukła.png Mięsna kukła - "I dö nöt knöw why I made this." - "Nie mam pöjęcia pö cö tö stwörzyłam."

Spalona mięsna kukła (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona mięsna kukła - "Valhalla, I cöme!" - "Walhallö, nadchödzę!" (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Presticylindrator.png Presticylindrator - "It is an absurd machine that makes meat." - "Absurdalna maszyna twörząca mięsö."

Spalony presticylindrator (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony presticylindrator - "Nö möre meat will cöme fröm here!" - "Nie wysköczy z niegö więcej mięsa!"

Manipulator cienia.png Manipulator cienia - "A mystical thing." - "Mistyczny przedmiöt."

Spalony manipulator cienia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony manipulator cienia - "It's strange pöwer did nöt prötect it fröm fire." - "Dziwna möc nie öchröniła gö przed ögniem."

Fletnia Pana.png Fletnia Pana - "I prefer tö face my enemies awake." - "Wölę stawiać czöła möim wrögöm, gdy są öbudzeni."

Stary dzwonek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Stary dzwonek - "Yöu can ring my bell." - "Möżesz użyć möjegö dzwönka."

Mroczna latarnia.png Mroczna latarnia - "I'm möre cömförtable aröund my öwn fire." - "Lepiej się czuję stöjąc przy własnym ögnisku."

Zbroja nocy.png Zbroja nocy - "Ströng, but I find my mind wanders..." - "Wytrzymała, ale źle wpływa na przytömnöść möjegö umysłu."

Miecz nocy.png Miecz nocy - "It takes a brave warriör tö wield this swörd." - "Pötrzeba ödważnegö wöjöwnika, by władać tym mieczem."

Człowiek Orkiestra.png Człowiek orkiestra - "Sing with me! We are the guardians öf Asgard!" - "Zaśpiewaj ze mną! Jesteśmy strażnikami Asgardu!" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Nietoperza pałka.png Nietoperza pałka - "Wing spear!" - "Skrzydlata włócznia!"

Pas głodu.png Pas głodu - "She ebbs my hunger. Gööd fur." - "Absörbuje mój głód. Pörządne futrö."

Amulet wskrzeszenia.png Amulet wskrzeszenia - "It's red, and a fighter! Just like me!" - "Jest czerwöny i wöjöwniczy! Zupełnie jak ja!" ("Red" w j. angielskim oznacza również "rudy".)

Chłodny amulet.png Chłodny amulet - "Cöld jewelry." - "Zimna błyskötka."

Koszmarny amulet.png Koszmarny amulet - "An amulet öf dark pöwers." - "Amulet ciemnych möcy."

Płomienne berło.png Płomienne berło - "Wigfrid! Master öf fire!" - "Wigfrid! Władczyni ögnia!"

Lodowe berło.png Lodowe berło - "A gift fröm Ullr!" - "Pödarek öd Ullra!" (Ullr - w mitologii nordyckiej zimowy bóg narciarstwa, myślistwa i łucznictwa.)

Teleportacyjne berło.png Teleportacyjne berło - "I ride thröugh the air and the sea!" - "Pödróżuję przez pöwietrze i mörze!"

Ognisko teleportacji.png Ognisko teleportacji - "It will harness my awesöme speed." - "Tö ujarzmi möją budzącą grözę prędköść."

Ognisko teleportacji.png Ognisko teleportacji (nieaktywne) - "It requires purple gems." - "Wymaga dödania fiöletöwych klejnotów."

Icon Dress.pngUbrania[]

Przybory do szycia.png Przybory do szycia - "I am nö seamstress, but repairs are necessary sömetimes." - "Żadna ze mnie szwaczka, ale reperacje są czasem könieczne."

Wianek.png Wianek - "Flimsy för the fight, pretty för my head." - "Zbyt kruchy dö walki, ale wygląda pięknie na möjej głöwie."

Królicze nauszniki.png Królicze nauszniki - "Yes, möst practical!" - "Ö tak, bardzö praktyczne!"

Słomiany kapelusz.png Słomiany kapelusz - "A hat för cööling after a raucöus battle." - "Kapelusz dö öchłönięcia pö hałaśliwej walce."

Lodowa kostka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lodowa kostka - "A chunk öf cöld." - "Kawał zimna."

Modny melon (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Modny melon - "It's almöst like wearing a pelt." - "Tö prawie jak nöszenie futra."

Bawoli kapelusz.png Bawoli kapelusz - "This is göing tö löök gööd ön me, I can tell." - "Z miejsca wiem, że będzie na mnie döskönale wyglądać."

Pajęczy kapelusz.png Pajęczy kapelusz - "A perfect way tö infiltrate the enemy camp." - "Döskönały spösób na przeniknięcie dö öbözu wröga."

Oczna parasolka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Oczna parasolka - "Dön't get rain in yöur eye!" - "Nie pözwól, by deszcz döstał się dö twöjegö öka!"

Krogle (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Krogle - "I use every part öf the animal." - "Zużyłam każdą cząstkę tegö zwierzęcia."

Kapelusz pszczelarza.png Kapelusz pszczelarza - "My bee helm, öf cöurse." - "Mój pszczeli hełm, naturalnie."

Kapelusz z piór.png Kapelusz z piór - "Seems a bit flashy för battle." - "Tröchę zbyt krzykliwy na bitwę."

Krzaczasty kapelusz.png Krzaczasty kapelusz - "För the hunt." - "Na pölöwania."

Czapka zimowa.png Czapka zimowa - "Warm, but nöt suitable for cömbat." - "Ciepła, ale nie nadaje się dö walki."

Czapka z kociszopa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Czapka z kociszopa - "Furry cap! Bless cute meat." - "Futrzana czapka! Bądź błögösławiöne, słödkie mięskö."

Tam o' Shanter.png Tam O' Shanter - "Highland filth!" - "Szköckie paskudztwö!"

Cylinder.png Cylinder - "It döesn't match my cöstume." - "Nie pasuje dö möjegö köstiumu."

Kapelusz przeciwdeszczowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kapelusz przeciwdeszczowy - "We will fight in the rain." - "Stöczymy walkę w deszczu."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Płaszcz przeciwdeszczowy - "Armöur för rain." - "Pancerz przeciwdeszczowy."

Wytworna kamizelka.png Wytworna kamizelka - "It is a handsöme vest, but it öffers nö prötectiön." - "Tö ökazała kamizelka, ale nie stanöwi żadnej öchröny."

Letnia kamizelka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Letnia kamizelka - "Ha! The sun is nö warriör if it cannöt penetrate this." - "Ha! Słöńce nie jest prawdziwym wöjöwnikiem, jeśli nie pötrafi przeniknąć czegöś takiegö."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiecista koszula - "Flöwers will nöt stöp a spear." - "Kwiaty nie pöwstrzymają włóczni."

Przewiewna kamizelka.png Przewiewna kamizelka - "It will nöt suffice in the frözen wastes." - "Nie będzie wystarczająca, gdy przyjdą mrözy."

Puchowa kamizelka.png Puchowa kamizelka - "The warm pelt öf a bested creature. A fine garment." - "Ciepłe futrö pökönanegö w walce stwöra. Wyśmienity strój."

Kurtka hibernująca (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kurtka hibernująca - "I am berserker!" - "Jestem furiatką!"

Laska.png Laska - "Turns walk tö tröt." - "Przeistacza spaceröwy chód w trucht."

Ikona Starożytne.pngStarożytne[]

Żółty amulet.png Amulet magiluminescencji - "A star captured in an amulet." - "Gwiazda zamknięta w amulecie."

Amulet Konstruowania.png Amulet konstruowania - "Enhanced emerald crafting skills!" - "Szmaragdöwy ulepszacz zdölności rzemieślniczych!"

Amulet grabieży.png Amulet leniwego zbieracza - "Gathering has never been sö easy." - "Zbieractwö jeszcze nigdy nie byłö tak łatwe."

Berło leniwego podróżnika.png Berło leniwego podróżnika - "The staff öf magic mövement." - "Berłö magicznego chödu."

Gwiezdne berło.png Gwiezdne berło - "It summöns stars!" - "Pözwala wzywać gwiazdy!"

Gwiazda karłowata.png Gwiazda - "Behöld! A gift fröm Wötan!" - "Spójrz! Dar öd Wötana!" (Wotan - inaczej Odyn, m. in. bóstwo magii)

Berło dekonstrukcji.png Berło dekonstrukcji - "Twirly green pöwer." - "Wirująca zielöna möc."

Siekierokilof.png Siekierokilof - "A warriör tööl!" - "Narzędzie prawdziwegö wöjöwnika!"

Tulecytowa korona.png Tulecytowa korona - "A cröwn, that fights!" - "Köröna zdölna dö walki!"

Tulecytowa maczuga.png Tulecytowa maczuga - "A warriör wand!" - "Różdżka dla wöjöwnika!"

Tulecytowa zbroja.png Tulecytowa zbroja - "Armöur fit för Ödin himself!" - "Zbröja, której nie pöwstydziłby się sam Ödyn!" (Odyn – najwyższy z bogów nordyckich z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników.)

Houndius Shootius.png Tulecytowy strażnik - "An ancient eyeball öf prötectiön!" - "Staröżytne öbrönne ökö!"

Houndius Shootius.png Tulecytowy strażnik (umieszczony) - "The eye öf the laser göd stares at me." - "Ökö laseröwego böga wpatruje się we mnie."

Tulecytowy medalion.png Tulecytowy medalion

Tulecytowy medalion (spokojny) - "Nöthing stirs." - "Nic się nie rusza."
Tulecytowy medalion (ostrzeżenie) - "It's starting..." - "Zaczyna się..."
Tulecytowy medalion (przybywa magii) - "The magic is heightening!" - "Magia się pötęguje!"
Tulecytowy medalion (ustabilizowany) - "The magic hölds steady pöwer." - "Magia jest zrównöważöna."
Tulecytowy medalion (magia zanika) - "It's starting tö retreat!" - "Magia öpada!"
Tulecytowy medalion (wyciszony) - "Barely any magic remains." - "Pözöstała zaledwie resztka magii."
Tulecytowy medalion (pozbawiony magii) - "The magic slumbers far fröm here." - "Magia drzemie dalekö stąd."

Obserwująca roślina.pngNatura - Rośliny[]

Świerk.png Świerk

Świerk - "I feel at höme in the wööds." - "W lesie czuję się jak w dömu."
Świerk (ścięty) - "Chöpped döwn by warriör in the wööds!" - "Ścięty przez wöjöwnika buszującegö pö lesie!"
Świerk (podpalony) - "The wööd's ablaze!" - "Las stöi w płömieniach!"
Świerk (spalony) - "Löge töök that öne." - "Löge gö zabrał." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)
Świerk (spróchniały) - "A gööd sturdy tree." - "Döbre, wytrwałe drzewö."

Kłody drewna.png Kłody drewna - "Wööd is always öf value." - "Drewnö jest zawsze w cenie."

Kłody drewna.png Kłody drewna (podpalone) - "Flaming lög!" - "Płönąca kłöda!"

Węgiel drzewny.png Węgiel drzewny - "Lööt from Löge the demigöd." - "Łup öd półböga Löge."

Szyszka.png Szyszka - "This baby tree is well prötected by spiky armöur." - "Tö młöde drzewkö jest döskönale chröniöne przez swój kölczasty pancerz."

Szyszka.png Szyszka (zasadzona) - "It has shed its armöur. Gröw, baby tree!" - "Zrzuciłö swój pancerz. Röśnij, drzewkö!"

Guzowate drzewo.png Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "A gööd sturdy tree." - "Pörządne, wytrzymałe drzewö."
Guzowate drzewo (ścięte) - "Chöpped döwn by warriör in the wööds!" - "Ścięty przez wöjöwnika buszującegö pö lesie!"
Guzowate drzewo (podpalone) - "The wööd's ablaze!" - "Las stöi w płömieniach!"
Guzowate drzewo (spalone) - "Löge töök that öne." - "Löge gö zabrał." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Drzewo liściaste (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "Future firewööd!" - "Przyszłe drewnö öpałöwe!"
Drzewo liściaste (ścięte) - "Chöpped döwn by warriör in the wööds!" - "Ścięty przez wöjöwnika buszującegö pö lesie!"
Drzewo liściaste (podpalone) - "The wööd's ablaze!" - "Las stöi w płömieniach!"
Drzewo liściaste (spalone) - "Löge töök that öne." - "Löge gö zabrał." (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzech brzozowy - "There's a tree hiding within." - "W śrödku kryje się małe drzewö."

Orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzech brzozowy (zasadzony) - "Gröw ströng yöung twigs!" - "Röśnijcie w siłę, młöde gałązki!"

Kolczaste drzewo.png Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "A warriör tree." - "Drzewö-wöjöwnik."
Kolczaste drzewo (ścięte) - "My battleaxe always wins." - "Möja böjöwa siekiera zawsze zwycięża."
Kolczaste drzewo (podpalone) - "It's ablaze!" - "Stanęłö w płömieniach!"
Kolczaste drzewo (spalone) - "Burnt." - "Spalöne."

Marmurowe drzewo 2.png Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "Even the winds wön't knöck this tree döwn." - "Nawet wiatr nie zdöła pöwalić tegö drzewa."

Całkowicie normalne drzewo.png Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "A tree öf life, but it is nöt Yggdrasil." - "Drzewö życia, jednak nie jest tö Yggdrasil." (W mitologii nordyckiej Yggdrasil było "Drzewem Strasznego", czyli Odyna - gigantycznym drzewem, na którym znajdowały się różne światy.)

Żywa kłoda.png Żywa kłoda - "Burning this magic wöuld seem a waste." - "Pödpalenie tej magii byłöby marnötrawstwem."

Sadzonka.png Sadzonka

Sadzonka - "I will make it intö a spear." - "Przeröbię tö na włócznię."
Sadzonka (zebrana) - "I have slain the small tree!" - "Zgładziłam tö miniaturowe drzewö!"
Sadzonka (podpalona) - "Nööö! My spears!" - "Nieee! Möje włócznie!"

Wykopana sadzonka.png Sadzonka (wykopana) - "I think I'll return this tö the earth göddess." - "Myślę, że zwrócę tö bögini ziemi."

Spalona sadzonka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona sadzonka - "It has been shriveled by the heat." - "Upał ją strawił."

Patyki.png Patyki - "Gööd för making spears." - "Döskonałe dö twörzenia włóczni."

Trawa.png Trawa

Trawa - "That cöuld be useful." - "Möże się przydać."
Trawa (zebrana) - "It fell tö my might." - "Pöddała się mej möcy."
Trawa (jałowa) - "The life has göne fröm it." - "Uciekłö z niej życie."
Trawa (podpalona) - "Löge lööks upön yöu!" - "Löge patrzy na ciebie z góry!"

Sadzonka trawy.png Sadzonka trawy - "I think I'll return this tö the earth göddess." - "Myślę, że zwrócę tö bögini ziemi."

Ścięta trawa.png Ścięta trawa - "A craftwömen's möst elemental resöurce." - "Pödstawöwy suröwiec rzemieślniczki."

Spalona trawa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona trawa - "The heat has defeated this plant." - "Upał pökönał tę roślinę."

Krzak jagodowy.png Krzak jagodowy

Krzak jagodowy - "A fruit bush." - "Krzak öwöcöwy."
Krzak jagodowy (zebrany) - "The fruits have been snatched." - "Öwöce zöstały zebrane."
Krzak jagodowy (jałowy) - "Shöuld I put söme turds ön it?" - "Pöwinnam użyć tu trochę nawözu?"

Wykopany krzak jagodowy.png Krzak jagodowy (wykopany) - "I think I'll return this tö the earth göddess." - "Myślę, że zwrócę tö bögini ziemi."

Uschnięty krzak jagodowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Uschnięty krzak jagodowy - "It's töö höt tö gröw." - "Jest zbyt upalnie na uprawę röślin."

Kolczasty krzak.png Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "A shrub ön guard." - "Krzew na straży."
Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "Argh, I've been pöked!" - "Argh, trafiłö mnie!"
Kolczasty krzak (zebrany) - "What a nuisance." - "Cö za utrapienie."
Kolczasty krzak (podpalony) - "Höt lög!" - "Krzak görejący!"

Trzcina.png Trzcina

Trzcina - "Thöse are söme hardy reeds." - "Ödpörna trzcina."
Trzcina (zebrana) - "Cut döwn in their prime." - "Zerwana w ökresie rözkwitu."
Trzcina (podpalona) - "See yöu in Asgard, reeds!" - "Dö zöbaczenia w Asgardzie, trzcinö!" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Cięta trzcina.png Cięta trzcina - "I cleaned all the bugs öut! Then I ate them." - "Öczyściłam ją z wszelkich röbaków. Pötem je zjadłam."

Wabiąca roślina.png Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "Finally! A useful vegetable!" - "W köńcu! Użyteczne warzywö!"

Mięsista bulwa.png Mięsista bulwa - "Perhaps I will be a meat farmer after all!" - "Möże jednak zöstanę mięsnym rölnikiem!"

Obserwująca roślina.png Obserwująca roślina - "Dön't pöint yöur eyeball at me föliage!" - "Nie patrz tak na mnie, röślinö!"

Mandragora.png Inne rośliny

Kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kaktus - "It döes have admirable armöur." - "Pösiada gödny pödziwu system öbronny."

Zebrany kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kaktus (zebrany) - "It will return." - "Ödröśnie."

Bagienna roślina.png Bagienna roślina - "Pönd föliage." - "Röślina stawöwa."

Rodzaje kwiatów w grze.png Kwiaty - "A flöwer fröm Freia." - "Kwiat öd Frei." (Freja - bogini nordycka, była bóstwem wegetacji, miłości, płodności i magii.)

Złe kwiaty w grze.png Złe kwiaty - "Söme evil plagues this flöra." - "Ta flöra tö jakaś zła zaraza."

Mroczne płatki.png Mroczne płatki - "These were nöt made by Fröh." - "Nie stwörzył ich Fröh." (Frejr to nordycki bóg płodności, urodzaju i bogactwa, który w "Pierścieniu Nibelunga" Ryszarda Wagnera występuje pod imieniem Froh.)

Nasiona.png Nasiona (konkretny typ) - "Tiny nature bits." - "Malutkie cząstki natury."

Marchewka.png Marchewka (zasadzona) - "A wee rööt vegetable." - "Maleńkie zakörzeniöne warzywö."

Zielone grzybowe drzewo.png Grzyby

Czerwony grzyb obiekt.png Czerwony grzyb - "At least it's göt a nice cölöur." - "Przynajmniej ma ładny kölör."

Czerwony grzyb obiekt.png Czerwony grzyb (schowany) - "And stay döwn there!" - "I zöstań gdzie jesteś!"

Czerwony grzyb.png Czerwony grzyb (zebrany) - "Gööd riddance." - "Krzyżyk na drögę."

Zielony grzyb obiekt.png Zielony grzyb - "It has risen!" - "Wyrósł z ziemi!"

Zielony grzyb obiekt.png Zielony grzyb (schowany) - "Hide, cöward." - "Chöwaj się, tchórzu."

Zielony grzyb.png Zielony grzyb (zebrany) - "I see fungal spöres." - "Widzę zarödniki grzybów."

Niebieski grzyb obiekt.png Niebieski grzyb - "It's möld, really." - "Tö pleśń, naprawdę."

Niebieski grzyb obiekt.png Niebieski grzyb (schowany) - "Gööd, it's hiding." - "Döbrze, ukrywa się."

Niebieski grzyb.png Niebieski grzyb (zebrany) - "I höpe it döesn't gröw again." - "Mam nadzieję, że już nie ödröśnie."

Statua Harfy2.pngNatura - Obiekty[]

Ul struktura.png Ul

Ul - "Always buzzing, always plötting." - "Wiecznie bzyczą, wiecznie spiskują."

32px Gniazdo zabójczej pszczoły - "Bees öf war!" - "Wöjenne pszczöły!"

Plaster miodu.png Plaster miodu - "Wöuldn't make much öf a cömb." - "Plastra na ranę z niegö nie zröbię." (Gra słów; Plaster miodu po angielsku to honeycomb, "comb" oznacza również "grzebień", więc dosłownie brzmiałoby to: "Grzebienia z niego nie zrobię", ale że po polsku nie wiadomo by było skąd to się wzięło, przetłumaczyłam to inaczej.)

Hound Mound.png Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "These höunds are truly warriörs." - "Te psy tö prawdziwi wöjöwnicy."

Kości2.png Kości - "Bits öf my enemies." - "Cząstki möich wrögów."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Odłamki kości - "A fallen föe." - "Pöległy wróg."

Psi ząb.png Psi ząb - "A töken öf my cönquest." - "Symböl möjegö pödböju."

Gniazdo wysokiego ptaka.png Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "A yöung bird öf war will be börn söön." - "Młödy ptak wöjny wkrótce się narödzi."
Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "A fearsöme warriör lurks inside." - "Przerażający wöjöwnik czai się w śrödku."

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka.png Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "Fight yöur way öut, bird!" - "Wywalcz drögę na zewnątrz, ptaku!"
Jajo (zimne) - "This egg wöuld nöt survive a Nörse winter." - "Te jajö nie przetrwałöby skandynawskiej zimy."
Jajo (gorące) - "Börne öf flame! Unless it cööks." - "Zrödzone z płömieni! Chyba że się ugötuje."
Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "A while remains beföre this bird is börn." - "Musi upłynąć jeszcze chwila zanim ptak się narödzi."
Jajo (mało czasu do wyklucia) - "Söön it will wake intö this world." - "Niedługö zrödzi się na tym świecie."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Pusty pień

Pusty pień - "Cute meat lives there." - "Mieszka tam słödkie mięskö."
Pusty pień (opuszczony) - "She föught bravely. Alas, she is göne." - "Walczyła dzielnie. Niestety, ödeszła."

Skała bez krzemienia.png Skały

Skała saletra.png Skała - "Smash!" - "Rözwalić!"

Kamień.png Kamienie - "Söme pretty nörmal röcks." - "Tröchę całköwicie nörmalnych kamieni."

Krzemień.png Krzemień - "Vital för spear cönstructiön." - "Niezbędny dö budöwy włóczni."

Saletra.png Saletra - "It cöntains explösive cömpönents." - "Ma w söbie materiał wybuchöwy."

Marmur.png Marmur - "The warriör stöne!" - "Skała dla wöjöwnika!"

Bazalt.png Bazalt - "A thöusand mörtals cöuldn't break thröugh this stöne." - "Tysiącu śmiertelników nie udałö się przedrzeć przez ten głaz."

Lodowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lodowiec - "A miniature frözen möuntain." - "Miniaturowa skuta lödem góra."

Stopiony lodowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Stopiony lodowiec - "Pöör glacier!" - "Biedny lödöwiec!"

Lód (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lód - "Reminds me öf höme." - "Przypömina mi döm."

Samorodek złota.png Samorodek złota - "I am pleased with this göld piece." - "Jestem zadöwölona z tegö kawałka złöta."

Grób.png Nagrobki

Grób2.png Nagrobek (1) - "It says 'Milk. Eggs. Bacon." - "Inskrypcja mówi: »Mlekö. Jajka. Bekön.«"

Grób3.png Nagrobek (2) - "This headstone is blank." - "Ten nagröbek nie ma inskrypcji."

Grób5.png Nagrobek (3) - "Here lies some guy. Blah blah blah." - "Tutaj spöczywa köleś Jakiś-tam. Bla bla bla."

Grób4.png Nagrobek (4) - "Hey, that's my name!" - "Hej, tu jest möje imię!"

Mound.png Grób - "Are there treasures beneath the gravestönes?" - "Czy pöd nagröbkiem kryją się skarby?"

Mound.png Grób (rozkopany) - "I wanted the lööt!" - "Chciałam försę!"

Koszmarny pomnik.png Pomniki

Kamień próby.png Kamień wskrzeszenia - "It hölds me back fröm Valhalla." - "Pöwstrzymuje mnie przed udaniem się dö Walhalli." (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Harp Statue.png Statua Harfy - "It must be Gunnar. The snakes töök his head." - "Tö musi być Gunnar. Węże zabrały jegö głöwę." (Gunnar - bohater dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera - "Pierścień Nibelunga")

Marmurowy filar.png Marmurowy filar - "Fit för a palace!" - "Nadaje się dö pałacu!"

Ślady koalefanta.png Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "A small hill öf earth." - "Mały köpczyk ziemi."
Ślady koalefanta - "Öh! I löve a gööd hunt." - "Öch! Köcham pölöwać."
Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "I've löst the tracks." - "Zgubiłam tröp."
Ślady koalefanta (zgubiony trop wiosną) - "It's töö muddy för trailing." - "Ziemia jest zbyt błotnista na tröpienie."
Ślady koalefanta (podążanie za tropem) - "Keep quiet, the creature is near." - "Zachöwaj ciszę, stwór jest bliskö."

Kapelusz z piór.png Piórka

Kruczoczarne piórko.png Krucze piórko - "A töken fröm the ravens!" - "Symböl kruków."

Karmazynowe piórko.png Karmazynowe piórko - "Red like my hair." - "Czerwöne jak möje włösy."

Lazurowe piórko.png Lazurowe pióro - "Winter's feather." - "Zimöwe piórö."

Drzwi Maxwella.png Rzeczy

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz - "A bridge tö anöther wörld." - "Möst dö innegö świata."

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "The bridge is incömplete." - "Möst nie jest dököńczöny."

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) - "The bridge is unstable yet." - "Möst jest jeszcze niestabilny."

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (aktywowana) - "Tö Asgard!" - "Dö Asgardu!" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Ring Thing.png Pierścieniowata Rzecz - "It appears similar tö the Bifröst." - "Wygląda pödöbnie dö Bifröstu." (Bifröst – w mitologii nordyckiej tęczowy most łączący świat śmiertelników, Midgard, ze światem bogów, Åsgardem.)

Crank Thing.png Korbowata Rzecz - "A sturdy crank." - "Wytrzymała körba."

Box Thing.png Pudełkowata Rzecz - "Perhaps this hölds the secret tö this land's Bifröst." - "Być möże skrywa sekret döstania się dö Bifröstu w tym świecie."

Metal Potato Thing.png Metalowa Okrągła Rzecz - "Nö decency. It's nöt even metal meat." - "Zerö przyzwöitöści. Tö nawet nie jest metalöwe mięsö."

Szczęka.png Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom.png Zrujnowany dom - "Is this dwelling made öf fish?" - "Czy ten döm jest zröbiöny z ryby?"

Spalony zrujnowany dom (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony zrujnowany dom - "I wön't miss it." - "Nie będę za tym tęsknić."

Głowa merma.png Głowa merma - "I cöuld smell it fröm back there!" - "Dałö się ją wyczuć z daleka!"

Spalona głowa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona głowa merma - "Beheaded. Burnt. Stinky." - "Pözbawiöny głöwy. Spalöny. Śmierdzący."

Głowa świni.png Głowa świni - "This is savagery." - "Tö barbarzyństwö."

Spalona głowa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona głowa świni - "Nörmally, I like a gööd röast, but this is nöt right." - "Zwykle lubię pörządną pieczeń, ale tö jest nie w pörządku."

Skóra świni.png Skóra świni - "The hide öf a pig creature." - "Wyprawiöna świńska skóra."

Pig Torch.png Świńska pochodnia - "Dö these pigs worship Löge?" - "Czy te świnie öddają cześć Löge?" (Loge (Logi) był według mitologii nordyckiej personifikacją ognia.)

Kościane Oko.png Kościane oko - "Whö are yöu?" - "Kim jesteś?"

Kościane Oko.png Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "The eyeball is tired." - "Ökö jest zmęczöne."

Popiół.png Kościane oko (spopielone) - "The eyeböne cöuld nöt pass tö this world." - "Köściane ökö nie mogłö przenieść się dö tego świata."

Kwiat Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat Glommera - "A wönder öf the wööds." - "Leśny cud."

Skrzydła Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Skrzydła Glommera - "Öhh, löök what gööber left för me." - "Ööch, spójrz cö zöstawił mi ten głuptas."

Maź Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Maź Glommera - "This slöp cöuld be useful." - "Ta maź möże się dö czegöś przydać."

Statua Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Statua Glommera (z kwiatem) - "A curiöus hömage tö the göds." - "Ciekawy höłd złöżony bögöm."

Statua Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Statua Glommera (bez kwiatu) - "That wasn't very respectful öf me." - "Nie ökazałam w ten spösób zbyt wiele szacunku."

Pióro puchowe (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Pióro puchowe - "A shieldmaiden deserves a söft bed." - "Böjöwniczka zasługuje na miękkö wyściełane łóżkö."

Jajo Gęsiołosia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Jajo Gęsiołosia - "Sömething is böuncing aröund inside." - "Cöś wierci się w śrödku."

Łuska (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Łuska - "Mystical scales." - "Mistyczna łuska."

Futro Borsukoniedźwiedzia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Futro Borsukoniedźwiedzia - "It föught bravely but I have claimed its hide." - "Walczył dzielnie, ale zdöbyłam jegö skórę."

Króliczy kłębek.png Króliczy kłębek - "Can I put it in my hair?" - "Mögę gö umieścić we włosach?"

Żądło.png Żądło - "The swörd ön the back öf a bee." - "Miecz umieszczöny na ödwłöku pszczöły."

Pęcherz.png Pęcherz - "The blööd will make me ströng." - "Krew mnie wzmöcni."

Tunel robaka.png Tunel robaka (zamknięty) - "Döes it swallöw thöse fallen in battle?" - "Czy tö pöłyka pöległych w walce wöjöwników?"

Tunel robaka.png Tunel robaka (otwarty) - "Its maw welcömes me." - "Jegö brzuch mnie wita."

Tunel robaka.png Tunel robaka (po odbytej podróży) - "That was a slöppy adventure." - "Tö była brudna przygoda."

Staw.png Staw - "Sömething lurks in the deep." - "Cöś czai się w głębi."

Szkielet.png Szkielet - "Rest easy in Valhalla." - "Spöczywaj w pököju w Walhalli." (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Czaszka Webbera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Czaszka Webbera - "He seems wörthy öf true rest." - "Zasługuje na należyty ödpöczynek."

Gruczoł pająka.png Gruczoł pająka - "Ripped fröm the abdömen öf a slain spider." - "Wyprute z ödwłöku zgładzönegö pająka."

Jedwab.png Jedwab - "Useful för binding and för remembering victöries past." - "Przydatne dö öprawienia i zapamiętania dawnych zwycięstw."

Kokon pająków.png Kokon pająków - "Crush them at the söurce!" - "Zmiażdżmy ich u źródła!"

Jaja pajęcze.png Jajo pająka - "I cöuld squash these but I'd miss öut ön möre battles." - "Mögłabym je rözgnieść, ale wtedy öminęłöby mnie więcej walk."

Królicza nora.png Nora królika - "Shöwtime, rabbits!" - "Czas na shöw, króliki!"

Królicza nora.png Panowanie Gigantów (DLC).png Nora królika (wiosną) - "It must be intermissiön för the rabbits." - "Króliczy spektakl widöcznie ma przerwę."

Kretowisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kretowisko - "Sömething lives döwn there." - "Cöś żyje tam w döle."

Bawola sierść.png Bawola sierść - "I dö löve wöölly things." - "Uwielbiam wełniane rzeczy."

Bawoli róg.png Bawoli róg - "Makes me löng för battle." - "Sprawia, że pragnę walki."

Gnój.png Gnój  - "If önly I cöuld use it as camöuflage fröm predatörs." - "Gdybym tylkö mögła użyć gö dö stwörzenia kamuflażu, by ukryć się przed drapieżnikami."

Obóz morsa.png Obóz Morsa (zimą) - "A proper winter camp." - "Pörządne zimöwe öbözowiskö."

Obóz morsa.png Obóz Morsa (latem) - "They have departed för a great jöurney." - "Udali się na długą pödróż."

Kieł morsa.png Kieł morsa - "Rended fröm the möuth öf the sea beast." - "Wydarty z paszczy mörskiej bestii."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Róg kozy błyskawic - "This cöuld deal a lasting blöw." - "Tö mögłöby zadać östateczny ciös."

Skóra macki.png Skóra macki - "A töugh hide." - "Twarda skóra."

Ślad stopy giganta.png Panowanie Gigantów (DLC).png Ślad stopy giganta - "Stömpy fööt." - "Masywna stöpa."

Kłębowisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kłębowisko - "Flee, böuncing cöward!" - "Uciekaj, pödskakujący tchórzu!"

Panowanie Gigantów (DLC).png Ślina Muchosmoka (gorąca) - "Yöur fire pööls are nö match för me!" - "Twöje ögniste pöciski tö dla mnie żadna przeszköda!"

Panowanie Gigantów (DLC).png Ślina Muchosmoka (chłodna) - "It's nöt very scary nöw, is it?" - "Już nie takie straszne, czyż nie?"

Robak głębinowy.pngNatura - Jaskinie[]

Zapadlisko zapięczętowane.png Zapadlisko (zasypane) - "What treasures lie beneath?" - "Jakież skarby skrywa jegö wnętrze?"

Zapadlisko zapięczętowane.png Zapadlisko (odkopane) - "Tö the underwörld!" - "Dö podziemi!"

Lina.png Lina prowadząca na powierzchnię - "Back tö öpen skies!" - "Z pöwrötem na pöwierzchnię!"

Niebieskie grzybowe drzewo.png Niebieskie grzybowe drzewo - "What is this magic?" - "Cö tö za magia?"

Czerwone grzybowe drzewo.png Czerwone grzybowe drzewo - "I dö like its glöw." - "Pödöba mi się jegö blask."

Zielone grzybowe drzewo.png Zielone grzybowe drzewo - "I dön't care för mushrööms." - "Grzyby mnie nie interesują."

Świecący kwiat.png Świecący kwiat - "And it lit up the night, upön the darkest höur." - "I ötö rözświetlił nöc w tę najczarniejszą gödzinę."

Świecąca bulwa.png Świecąca bulwa - "Glöw!" - "Świeci się!"

Świetlista jagoda.png Świetlista jagoda - "Glöwing treasure, I can't resist!" - "Jaśniejący skarb, nie mögę się pöwstrzymać!"

Stalagmit1.png Stalagmit - "Cave böulder." - "Jaskiniowy głaz."

Strzelisty stalagmit.png Strzelisty stalagmit - "A pöinty röck öf sörts." - "Cöś w rödzaju szpiczastego głazu."

Spilagmit.png Spilagmit - "Webbing, never a gööd sign." - "Öblepiöny pajęczyną, tö nie wróży nic döbregö."

Dół lawy.png Dół lawy - "The lava crust is firm." - "Skörupa wulkanu jest twarda."

Kopiec Slurtle 2.png Kopiec Slurtle - "Nöt where I'd chööse tö hang my helm." - "Nie pöwiesiłabym swöjegö hełmu w takim miejscu."

Połamane muszle.png Połamane muszle - "They're smashed up gööd." - "Zmiażdżöne na döbre."

Szlam slurtle.png Szlam slurtle - "Yes. Slime." - "Tak. Szlam."

Guano.png Guano - "Hmm, dark wing turds." - "Hmm, ödchödy ciemnöskrzydłych."

Królikarnia struktura.png Królikarnia - "What am I tö dö with a carröt that big?" - "Cö niby mam zröbić z tak ögrömną marchewką?"

Spalona królikarnia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona królikarnia - "Gööd riddance giant carröt." - "Krzyżyk na drögę, ögrömna marchewkö."

Grota małp jaskiniowych.png Grota małp jaskiniowych - "What's in the barrel?" - "Cö się kryje w śrödku?"

Jaskiniowa roślinność z plików gry.png Paproć - "Föliage fröm the dark ages." - "Listöwie z mröcznych wieków."

Listowie.png Listowie - "A cöllectiön öf ferns." - "Kölekcja papröci."

Bananowiec jaskiniowy.png Bananowiec jaskiniowy - "A flimsy mönkey tree." - "Spróchniałe małpie drzewö."

Tulecytowy mur.pngNatura - Ruiny[]

Antyczny pomnik.png Antyczny pomnik - "Treasure with mysteriöus aura." - "Skarb öwiany tajemniczą aurą."

Antyczna stacja pseudonauki.png Antyczna stacja pseudonauki - "This crafts better be gööd." - "Öby dałö się w niej stwörzyć cöś wartöściöwegö."

Zrujnowana stacja.png Antyczna stacja pseudonauki (zniszczona) - "This öne is nöt in wörking örder." - "Ta nie działa jak należy."

Zepsuci mechaniczni.png Zepsuci mechaniczni - "It's önly a pile öf fallen warriörs. I can repair it." - "Tö tylkö sterta pöległych wöjöwników. Mogę ich naprawić."

Relic Chair.png Relikty - "Fit för Asgard." - "Nadawałöby się dö Asgardu." (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Relic Chair.png Relikty (zniszczone) - "It has been reduced tö smithereens." - "Röztrzaskane na kawałki."

Antyczna ruina.png Rumowisko - "I'm quite crafty, I cöuld repair this." - "Jestem całkiem zręczna, mögłabym tö naprawić."

Róg antycznego strażnika.png Róg antycznego strażnika - "Can I add this tö my helmet?" - "Mögę tym upiększyć swój hełm?"

Skóra ślizgacza.png Skóra ślizgacza - "I dö löve furs." - "Uwielbiam futra."

Porost roślina.png Porost jaskiniowy - "Sky blue nönsense plant." - "Błękitna bzdurna röślina."

Algi.png Algi - "An ancient flöra." - "Staröżytna roślinnöść."

Zdobiona skrzynia.png Zdobiona skrzynia - "It cöntains a mystery." - "Skrywa w söbie tajemnicę."

Zdobiona skrzynia.png Duża zdobiona skrzynia - "The cönquest chest!" - "Zdöbyczna skrzynia!"

Koszmarne światło.png Koszmarne światło - "It harnesses the dark pöwers fröm beneath." - "Skrywa ciemne möce z wnętrza ziemi."

Tulecytowe fragmenty.png Tulecytowe fragmenty - "Lööks like shiny pöpped cörn." - "Wyglądają jak lśniąca prażöna kukurydza."

Tulecyt.png Tulecyt - "A strength öf this material is gargantuan!" - "Wytrzymałöść tegö suröwca jest gigantyczna!"

Tulecytowy mur.png Tulecytowy mur - "Önly the finest barriers för my fört." - "Tylkö najlepsze zapöry dö möjegö förtu."

Tulecytowy mur.png Tulecytowy mur (w ekwipunku) - "Önly the finest barriers för my fört." - "Tylkö najlepsze zapöry dö möjegö förtu."

Halucynacje.pngStworzenia - Potwory[]

Przekładnie.png Mechaniczni

Mechaniczny skoczek.png Mechaniczny skoczek - "I sense battle!" - "Wyczuwam bitwę!"

Mechaniczny goniec.png Mechaniczny goniec - "This öne needs a gööd smack." - "Temu przyda się pörządne uderzenie."

Mechaniczna wieża.png Mechaniczna wieża - "Chaaaarge!" - "Dö atakuuuu!"

Uszkodzony mechaniczny skoczek.png Uszkodzony mechaniczny skoczek - "I dön't think I'd ride that hörse." - "Nie sądzę, że będę ujeżdżać tegö könia."

Uszkodzony mechaniczny goniec.png Uszkodzony mechaniczny goniec - "Watch för his blasts!" - "Uważaj na jegö świetliste kule!"

Uszkodzona mechaniczna wieża.png Uszkodzona mechaniczna wieża - "Yöu dön't frighten me!" - "Nie przerazisz mnie!"

Psi ząb.png Psy gończe

Pies Gończy.png Pies gończy - "Fenrir's spawn!" - "Pötömek Fenrira!" (Fenrir – w mitologii skandynawskiej ogromny wilk. Charakterystyczne było u niego to, że z racji swoich rozmiarów podczas ziewania jego szczęka dotykała nieba, a żuchwa ziemi.)

Czerwony pies gończy.png Czerwony pies gończy - "The flamed öne has nö mercy." - "Ten płömienny nie zna litöści."

Niebieski pies gończy.png Niebieski pies gończy - "Teeth öf fröst!" - "Kły mrözu!"

Pajęczy kapelusz.png Pająki

Pająk.png Pająk - "Eight legs and still nö match för me!" - "Ma ösiem nóg, a i tak nie stanöwi dla mnie żadnegö wyzwania!"

Pająk.png Pająk (uśpiony) - "I will allöw it a fair fight and wait 'til it wakes." - "Pözwölę mu na równą walkę i pöczekam, aż się zbudzi."

Pająk.png Pająk (martwy) - "Felled by my spear, like sö many beföre it." - "Pöwalöny möją włócznią, jak wielu przed nim."

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik - "The champiön öf the spiders. Tö battle!" - "Mistrz spöśród pająków. Dö ataku!"

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik (uśpiony) - "It is cöwardly tö attack a sleeping enemy." - "Tylkö tchórze atakują wrögów, gdy ci śpią."

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik (martwy) - "Victöry för Wigfrid önce again!" - "Wigfrid zwyciężyła pö raz kolejny!"

Pająk Jaskiniowy.png Pająk jaskiniowy - "I'll smash yöu!" - "Rözniösę cię w dröbny mak!"

Pająk spluwacz.png Pająk spluwacz - "This öne's feisty." - "Ten jest wöjöwniczy."

Wiszący Mieszkaniec Głębi.png Wiszący mieszkaniec głębi - "Yöu are sö sneaky!" - "Jesteś taki pödstępny!"

Robak głębinowy.png Robak głębinowy

Robak głębinowy (przynęta) - "I smell a trap." - "Wyczuwam pödstęp."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "A snake beast fröm the depths!" - "Wężöwa bestia z głębin!"
Robak głębinowy (pod powierzchnią) - "What's under that dirt?" - "Cö się kryje pöd tą glebą?"

Skóra świni.png Świniopodobne

Merm.png Merm - "Die söggy beast fish!" - "Giń, bagienna rybna bestiö!"

Świniołak.png Świniołak - "It has been tainted by Fenrir." - "Zöstał skażöny przez Fenrira." (Fenrir – w mitologii skandynawskiej ogromny wilk. Charakterystyczne było u niego to, że z racji swoich rozmiarów podczas ziewania jego szczęka dotykała nieba, a żuchwa ziemi.)

Tam o' Shanter.png Morsy

MacTusk.png MacTusk - "Thöse tusks cöuld pierce even the finest armöur." - "Te kły zdöłałyby przebić najlepszą zbröję."

WeeTusk.png WeeTusk - "A spawn öf the evil tööthed seal." - "Pötömek złegö uzębiönego mörsa."

Abigail.png Pozostałe potwory

Wypełniacz.png Grue - "Shöw yöurself!" - "Pökaż się!"

Wypełniacz.png Grue (atak) - "Cöward!" - "Tchórz!"

Wysoki ptak.png Wysoki ptak - "Fearsöme bird! But I am nöt afraid." - "Upiörny ptak! Lecz mnie nie przerazi."

Krampus.png Krampus - "Yöu dön't scare me göat!" - "Nie böję się ciebie, közö!"

Macki.png Macka - "It lööks fierce. Intö the fray!" - "Wygląda na agresywną. Dö böju!"

Bazytoperz.png Bazytoperz - "Dark winged meat." - "Ciemnöskrzydłe mięsö."

Duch.png Duch - "A spirit trapped between wörlds." - "Dusza uwięziöna między światami."

Ślizgacz.png Ślizgacz - "Fur föe thinks she's a hat!" - "Futrzasty nieprzyjaciel myśli, że jest czapką!"

Orzechowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzechowiec - "A yöung tree warriör!" - "Młödy öbröńca drzew!"

Świnia.pngStworzenia - Zwierzęta neutralne[]

Bawoli róg.png Bawoły

Bawół.png Bawół - "Ancient wööllen beasts!" - "Staröżytna wełniana bestia!"

Bawół.png Bawół (uśpiony) - "Söunds like Aunt Hilda." - "Brzmi jak ciötka Hilda."

Bawół.png Bawół (ogolony) - "Are yöu cöld withöut yöur wööls?" - "Marzniesz bez swöjej sierści?"

Bawół.png Bawół (podążający za postacią) - "Cöme alöng beastie." - "Döłącz dö mnie, bestiö."

Ul.png Pszczoły

Pszczoły.png Pszczoła - "Wee warriörs! I dön't knöw if I like them." - "Malutcy wöjöwnicy! Nie jestem pewna czy je lubię."

Pszczoły.png Pszczoła (schwytana) - "Easy nöw!" - "Tylkö spököjnie!"

Chlew.png Świnie

Świnia.png Świnia - "Will yöu fight alöngside me, pig?" - "Zawalczysz u megö böku, świniö?"

Świnia.png Świnia (martwa) - "He died with hönör." - "Umarła z hönörem."

Świnia.png Świnia (podążająca za postacią) - "We ride tö battle!" - "Wyruszamy na wöjnę!"

Króliczy kłębek.png Króliki

Wielki królik.png Wielki królik - "I want tö eat yöu." - "Mam öchötę cię zjeść."

Beardlord.png Beardlord - "I want tö eat yöu." - "Mam öchötę cię zjeść."

Zimowa trąba koalefanta.png Koalefanty

Koalefant.png Koalefant - "Dear creature, I am göing tö eat yöu." - "Szanöwny stwörze, mam zamiar cię zjeść."

Zimowy koalefant.png Zimowy koalefant - "Pöör unsuspecting meat beast." - "Biedna, niczegö niespödziewająca się złöżona z mięsa bestia."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Kozy błyskawic

32px Koza błyskawic - "May I call yöu Unicörn?" - "Mögę nazwać cię Jednöröżcem?"

32px Koza błyskawic (naładowana) - "The lightning has made yöu a unicörn warriör!" - "Błyskawica przemieniła cię w jednöröżca-wöjöwnika!"

32px Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar.png Skalny homar - "He may be a wörthy cömbat cömrade." - "Möże się ökazać cennym töwarzyszem bröni."

Pingwin.png Pingwin - "Birds öf the sea, cöme fröm afar." - "Przybyłe z daleka mörskie ptactwö."

32px Panowanie Gigantów (DLC).png Mały Gęsiołoś - "Yöu are nöt large enöugh tö be a steed." - "Nie dörösłeś na tyle, by być wierzchöwcem."

Myszołów (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Myszołów - "Yöu and I, we meat feast tögether." - "Ty i ja, urządzimy razem mięsną ucztę."

Kociszop (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kociszop - "Öh! Cute meat with fur." - "Öch! Słödkie öfutrzöne mięskö!"

Małpa jaskiniowa.png Małpa jaskiniowa - "I dön't trust him." - "Nie ufam jej."

Slurtle.png Slurtle - "Yöu are angel. Öf nasty." - "Jesteś aniöłem. Köszmarnöści."

Snurtle.png Snurtle - "I like his helmet." - "Pödöba mi się jegö hełm."

Rabbit.png Stworzenia - Zwierzęta pasywne[]

Skrzydła motyla.png Motyle

Motyl.png Motyl - "It is sört öf nice." - "Jest całkiem ładny."

Motyl.png Motyl (schwytany) - "Caught!" - "Schwytany!"

32px Ptaki

Czerwony ptak.png Czerwony Ptak - "Red like blööd." - "Czerwöny niczym krew."

Czerwony ptak.png Czerwony Ptak (schwytany) - "I prefer yöur black brethren." - "Wölę twöjegö czarnegö brata."

Śnieżny ptak.png Śnieżny ptak - "This bird knöws aböut the cöld." - "Ten ptak zna się na zimnie."

Śnieżny ptak.png Śnieżny ptak (schwytany) - "Such fluffy feathers." - "Cóż za puszyste piórka."

Kruk.png Kruk - "Raven friend!" - "Kruczy przyjaciel!"

Kruk.png Kruk (schwytany) - "Tögether again." - "Znöwu razem."

Mały Ptak.png Mały ptak - "Yöu are nöt fierce yet, bird." - "Jeszcze nie dörösłeś dö bycia agresywnym, ptaszku."

Mały Ptak.png Mały ptak (głodny) - "Yöu must eat tö gröw ströng." - "Musisz jeść, by rösnąć w siłę."

Mały Ptak.png Mały ptak (umierający z głodu) - "The small bird lööks famished." - "Jest głödny jak wilk."

Mały Ptak.png Mały ptak (postać dziobnięta) - "Away feisty beaker!" - "Ödejdź, napastliwy dziöbaczu!"

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak - "Yöu are nöt yet ready för battle, bird." - "Nie jesteś jeszcze przygötöwany dö walki, ptaku."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "I höpe yöu like vegetables--the meat is för me." - "Mam nadzieję, że lubisz warzywa... Mięsö jest möje."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "Tö enter battle with me is your chöice, bird." - "Öd ciebie zależy, czy będziesz ze mną walczył, ptaku."

Gobbler.png Gobbler - "Yöu cannöt run förever!" - "Nie möżesz wiecznie uciekać!"

Zimowy królik.png Króliki

Królik.png Królik - "Jump intö my möuth!" - "Wsköcz dö möich ust!"

Królik.png Królik (schwytany) - "There is nö escape!" - "Nie ma ucieczki!"

Beard Monster.png Beardling - "Jump intö my möuth!" - "Wsköcz dö möich ust!"

Beard Monster.png Beardling (schwytany) - "There is nö escape!" - "Nie ma ucieczki!"

Bawola sierść.png Małe bawoły

Mały bawół.png Mały bawół - "Mini beastie." - "Mała bestyjka."

Mały bawół.png Mały bawół (uśpiony) - "Mini beastie." - "Mała bestyjka."

Świetliki.png Świetliki

Świetliki - "Tiny fairy lights aglöw!" - "Malutkie wróżki prömieniują światłem!"
Świetliki (schwytane) - "I höld the light!" - "Trzymam światłö!"

Mandrake Mob.png Mandragora

Mandragora - "A rutabaga!" - "Brukiew!"
Mandragora (podążająca za postacią) - "She just wants tö gö ön a rutabaga saga." - "Chce tylko zöstać böhaterką pöwieści ö brukwi."
Mandragora (martwa) - "The cörpse öf the rutabaga" - "Zwłöki brukwi."
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - (Nie występuje, Wigfrid nie je mandragor.)

Chester2.png Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Glommer - "A majestic gööber." - "Majestatyczny głuptas."

Kret.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kret (na powierzchni) - "He digs withöut abandön." - "Köpie bez öpamiętania."

Kret.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kret (pod ziemią) - "Whö's under there?" - "Ktö tam jest?"

Chester2.png Chester - "Dön't wörry, I wön't eat him." - "Nie martw się, nie zjem gö."

Król świń.png Król świń - "Is it pig-Ödin?" - "Czy tö Ödyn w świńskiej pöstaci?" (Odyn – najwyższy z bogów nordyckich z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników.)

Abigail.png Abigail - "A lady ghöst." - "Köbieca zjawa."

Świnia strażnik.pngStworzenia - Zwierzęta agresywne[]

32px Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła.png Zabójcza pszczoła - "A challenger!" - "Przeciwnik!"

Zabójcza pszczoła.png Zabójcza pszczoła (schwytana) - "A cönquered föe." - "Pökönany wróg."

Żabie udka.png Żaby

Żaba.png Żaba - "I'd like söme frög bööts söme day." - "Chciałabym kiedyś pösiadać buty zröbiöne z żaby."

Żaba.png Żaba (uśpiona) - "It sleeps." - "Śpi."

Żaba.png Żaba (martwa) - "Yöu're a bit slimy för Valhalla." - "Jesteś niecö öślizgła jak na kögöś udającegö się dö Walhalli." (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)

Pęcherz.png Komary

Komar.png Komar - "Ugh, these things are useless." - "Uch, te stwörzenia są bezużyteczne."

Komar.png Komar (schwytany) - "Settle demön fury!" - "Ujarzmiöna demöniczna furia!"

Komar.png Komar (latający w pobliżu) - "Away tiny demons!" - "Ödczepcie się, małe demöny!"

Skóra świni.png Świnie strażnicy

Świnia strażnik.png Świnia strażnik - "He's battle ready, I can tell." - "Jest götowa dö walki, widzę tö göłym ökiem."

Muchosmok (RoG).pngStworzenia - Naczelni przeciwnicy[]

Drzewiec.png Drzewiec - "That's an ancient wöödland being." - "Tö staröżytna istöta leśna."

Trujące drzewo liściaste (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Liściasty drzewiec - "I've göt tö wörk a bit harder för this firewööd." - "Muszę zapracöwać niecö ciężej na tö drewnö öpałöwe."

Pajęcza królowa.png Pajęcza królowa - "Finally, a true test öf my abilities." - "W köńcu, prawdziwy test möich umiejętnöści."

Monstrualna macka.png Monstrualna macka - "A töwering tentacle föe." - "Gigantyczna wröga macka."

Antyczny strażnik.png Antyczny strażnik - "What wönders! Let's duel." - "Cóż za cudö. Stöczmy pöjedynek."

Warg (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Warg - "Is it yöu, Fenrir?" - "Fenrirze, czy tö ty?" (Fenrir – w mitologii skandynawskiej ogromny wilk.)

Gęsiołoś (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Gęsiołoś - "I wish I cöuld ride it intö battle." - "Chciałabym, by zöstał möim wierzchöwcem w walce."

Muchosmok (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Muchosmok - "Ah dragön! We meet at last!" - "Ach, smoku! W köńcu się spötykamy!"

Borsukoniedźwiedź (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Borsukoniedźwiedź - "Beast ör berserker?" - "Bestia czy furiat?"

Jeleniocyklop.png Jeleniocyklop - "Rays will shine thröugh my spear and pöke öut yöur eyeball!" - "Prömienie będą lśnić na möjej włóczni, gdy wydłubię ci nią ökö!"

Zapalniczka Willow.pngRóżne przedmioty[]

Blueprint.png Schemat - "Öh, a map! Nö, wait. That's wröng." - "Öch, mapa! Nie, chwila. Tö nie tö."

Przekładnie.png Przekładnie - "These might löök nice glued tö my helm." - "Będą się ładnie prezentöwać przyklejöne dö möjego hełmu."

Przekładnie.png Przekładnie (próba zjedzenia) - "This is nöt fööd fit för a warriör." - "Tö nie jest jedzenie gödne wöjöwnika."

Popiół.png Popiół - "The flames' remains." - "Pözöstałöści pö płömieniu."

Broda.png Broda - "Fur öf the crazies." - "Futrö szaleńców."

Sterta kryształów.png Klejnoty

Czerwony klejnot.png Czerwony klejnot - "It is höt tö the töuch." - "Görący w dötyku."

Niebieski klejnot.png Niebieski klejnot - "An icy blue sapphire." - "Lödöwatöniebieski szafir."

Żółty klejnot.png Żółty klejnot - "A yellöw beaut." - "Żółte cudö."

Zielony klejnot.png Zielony klejnot - "An emerald stöne." - "Szmaragdöwy kamień."

Pomarańczowy klejnot.png Pomarańczowy klejnot -"A stöne öf örange." - "Pömarańczöwy kamień."

Przedmioty grobowe.png Przedmioty grobowe

Stopione kulki.png Stopione kulki - "Töys dö nöt interest a great warriör such as I." - "Zabawki nie interesują tak wyśmienitej wöjöwniczki, jaką jestem."

Fałszywy Kazoo.png Fałszywy Kazoo - "Accömpaniment för the söng öf my triumphs." - "Akömpaniament dö möjej triumfalnej pieśni."

Węzeł gordyjski.png Węzeł gordyjski - "Even my spear cannöt undö this knöt." - "Nawet möja włócznia nie zdöła rözplątać tegö węzła."

Gnom.png Gnom - "A peculiar small man." - "Ösöbliwy mały człöwieczek."

Mały statek kosmiczny.png Mały statek kosmiczny - "Will it take me tö Asgard?" - "Czy zabierze mnie dö Asgardu?" (Asgard - w mitologii nordyckiej jedna z Dziewięciu Krain zamieszkiwana przez bogów.)

Urwane kable.png Urwane kable - "Useless technölögy." - "Bezużyteczna technölögia."

Kij i kulka.png Kij i kulka - "Nö time för games! There is battle at hand!" - "Nie ma czasu na zabawę! Nadchödzi wöjna!"

Korek.png Korek - "It wöuld make an ökay weapön in a pinch." - "W razie köniecznöści byłaby z niegö względna bröń."

Niedopasowane guziki.png Guziki - "Nö decent armöur can be made with these." - "Nie pöwstanie z nich żadna pörządna bröń."

Szczęka.png Szczęka - "A töken öf victöry." - "Symböl zwycięstwa."

Leżący robot.png Leżący robot - "A warriör encased in a fine armöur." - "Wöjöwnik ödziany w znakömitą zbröję."

Wysuszona macka.png Wysuszona macka - "Shörn fröm a hideöus mönster." - "Pözostałöść pö szkaradnym pötwörze."

Głowa Maxwella.pngTryb przygodowy[]

Maxwell 4.png Tryb przygodowy (próba nieudana) - "Back tö the Ötherwörld, victöry shall be mine!" - "Z pöwrötem w Innym Świecie, jeszcze zwyciężę!"

Maxwell 1.png Tryb przygodowy (próba udana) - "Freedöm! The saga cöntinues!" - "Wölnöść! Histöria töczy się dalej!"

Wes portret.png Wes (uwięziony) - "I'll save yöu silent mörtal!" - "Uratuję cię, niemy śmiertelniku!"

Drzwi Maxwella.png Drzwi Maxwella - "Adventure is calling." - "Przygöda wzywa."

Chory tunel robaka.png Zarażony tunel robaka - "It is sickly and weak." - "Jest chöröwity i słaby."

Szukająca Różdżka.png Szukająca Różdżka

Szukająca Różdżka - "This mysteriöus swörd feels impörtant." - "Ten tajemniczy miecz wydaje się być ważny."
Szukająca Różdżka (faza początkowa) - "A mechanical hunting höund. För the hunt." - "Mechaniczny pies göńczy. Dö pölöwań."
Szukająca Różdżka ("zimno") - "All is quiet." - "Cisza."
Szukająca Różdżka ("ciepło") - "We've göt the scent!" - "Pödłapaliśmy tröp!"
Szukająca Różdżka ("cieplej") - "The höund is excited, we're getting clöser." - "Pies [göńczy] jest pödekscytöwany, zbliżamy się dö celu."
Szukająca Różdżka ("gorąco") - "Söund the hörns! We've arrived!" - "Zadmij w róg! Dötarliśmy!"

Portato.png Uchwyt szukającej różdżki

Uchwyt szukającej różdżki - "What cryptic ruins." - "Cóż za zagadköwe ruiny."
Uchwyt szukającej różdżki (gotowy) - "Seems like I'm missing a piece..." - "Wygląda na tö, że jeszcze czegöś mi brakuje..."
Uchwyt szukającej różdżki (aktywowany) - "Ready! The saga cöntinues!" - "Götöwe! Histöria töczy się dalej!"

Obelisk.png Obelisk

Obelisk obniżający się przy wysokim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "Wöah!" - "Öch!"
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "I suspect nöthing öf this röck." - "Ten kamień raczej niczemu nie służy."

Obelisk obniżający się przy niskim wskaźniku zdrowia psychicznego:

 • Gdy postać jest poczytalna - "I dö nöt think I can best this röck in cömbat." - "Nie wydaje mi się, że mögę pökönać tę skałę w walce."
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "Clever röck, yöu cannöt surprise a warriör!" - "Sprytna skałö, nie zasköczysz wöjöwniczki!"

Pułapki

Komarza pułapka maxwella.png Komarza pułapka Maxwella - "Watch yöur step!" - "Uważnie stawiaj kröki!"

Zębata pułapka Maxwella.png Zębata pułapka Maxwella - "An excellent mace wasted, buried in the gröund." - "Wspaniała maczuga, zmarnöwana i zaköpana w ziemi."

Zębata pułapka Maxwella.png Zębata pułapka Maxwella (uruchomiona) - "That wasn't part öf the plan." - "Tö nie była część planu."

Maxwell.png Wyspa Maxwella

Maxwell portret.png Maxwell - "Arrg! Is that the antagönist tö my saga?!" - "Arrg! Czy tö antagönista w mojej histörii?"

Światło Maxwella.png Światło Maxwella - "Dark magic lives here." - "Drzemie w nim czarna magia."

Statua Maxwella.png Statua Maxwella - "Fie, demön!" - "Idź dö diabła, demönie!"

Fonograf Maxwella.png Fonograf Maxwella - "A mechanical songstress." - "Mechaniczna piösenkarka."

Koszmarny zamek.png Koszmarny zamek - "Shall I unlöck it?" - "Pöwinnam gö uruchomić?"

Koszmarny tron struktura.png Koszmarny tron

Koszmarny tron - "I prefer tö röam free, my unicörn and I." - "Razem z möim jednörożcem preferujemy pödróżöwać wölnö."
Koszmarny tron (kobieca postać na tronie) - "She lööks unhappy upön her thröne." - "Nie wygląda na szczęśliwą, zasiadając na tym trönie."
Koszmarny tron (męska postać na tronie) - "He lööks unhappy upön his thröne." - "Nie wygląda na szczęśliwegö, zasiadając na tym trönie."
Koszmarny tron (WX-78 na tronie) - "A prisöner!" - "Więzień!"

Fonograf Maxwella.pngKomunikaty[]

Okrzyki bitewne

 • Ogólny - "Valhalla awaits!" - "Walhalla czeka!" (Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których z pola bitwy zabierały walkirie.)
 • W ataku - "Die bravely little föe!" - "Zgiń dzielnie, mały nieprzyjacielu!"
 • Do świni - "Valhalla awaits!" - "Walhalla czeka!"
 • Do pająka - "Spider, meet my spear!" - "Pająku, skösztuj möjej włóczni!"
 • Do pająka wojownika - "Prepare tö be slain!" - "Szykuj się na zagładę!"

Rezygnacja z walki

 • Ogólny - "Ödin will have yöu yet!" - "Ödyn jeszcze cię döpadnie!" (Odyn – najwyższy z bogów nordyckich z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników.)
 • W ataku - "I let yöu gö this time!" - "Tym razem ci ödpuszczę!"
 • Do świni - "I'll be back pigskin!" - "Jeszcze wrócę, świńska skóro!"
 • Do pająka - "Leggy cöward." - "Długönögi tchórz."
 • Do pająka wojownika - "Flee mönster! I will return." - "Uciekaj, pötwörze! Jeszcze tu wrócę."

Cykl dnia

 • Zmierzch - "The sun is setting, darkness waits nearby." - "Słöńce zachödzi, nadciąga ciemnöść."
 • Wkraczając w światło - "I step intö the light!" - "Wkraczam w światłö!"
 • Wkraczając w ciemność - "And the curtain falls." - "Kurtyna öpada."
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia - "The sun is high, jöurney ön!" - "Słöńce góruje na niebie, wędrówka trwa!"
 • Próba zaśnięcia w trakcie dnia (w jaskini) - "I wön't be resting yet." - "Tö jeszcze nie czas na spöczynek."
 • Próba zaśnięcia, będąc wygłodzonym - "I'll starve övernight! Feast first." - "Zagłödzę się przez nöc! Najpierw uczta."
 • Próba zaśnięcia w trakcie ataku potworów - "It's nöt safe tö sleep. Use the spear!" - "Nie jest teraz bezpiecznie spać. Użyj włóczni!"
 • Próba zaśnięcia, gdy szaleje pożar - "I wön't sleep in the flames." - "Nie zasnę w płömieniach."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy - "Nö napping in the möönlight." - "Żadnych drzemek w świetle księżyca."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie nocy (w jaskini) - "This döesn't feel like the time för a nap." - "Mam wrażenie, że tö nie pöra na drzemkę."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce, będąc wygłodzonym - "I'd like a meat snack first." - "Najpierw chciałabym przekąsić cöś mięsnego."
 • Próba zaśnięcia w przybudówce w trakcie ataku potworów - "Battle is upön us, there'll be nö rest!" - "Nadchödzi czas bitwy, nie będę ödpöczywać!"


Ostrzeżenie o nadchodzących potworach

 • Psy gończe - "The beasts are appröaching..." - "Bestie nadchödzą..."
 • Jeleniocyklop - "A wörthy föe appröaches." - "Czcigödny przeciwnik nadciąga."

Pożywienie

 • Odczuwając głód - "Höw I löng för a feast!" - "Jakże pragnę uczty!"
 • Jedząc okropne pożywienie - "Öhh, I dön't feel well." - "Ööch, nie czuję się döbrze."
 • Jedząc zepsute pożywienie - "Ugh, fresh is better." - "Uch, świeże smakuje lepiej."
 • Jedząc nadpsute pożywienie - "That was stale beast." - "Tö był nieświeży zwierz."
 • Jedząc mięsne posiłki - "Meat makes my heart sing!" - "Mięsö sprawia, że möje serce śpiewa!"
 • Próba zjedzenia posiłku niemięsnego - "This is nöt fööd fit för a warriör." - "Tö nie jest jedzenie gödne wöjöwnika."

Temperatura

 • Zamarzając - "Brrr! Where are my furs!" - "Brrr! Gdzie się pödziały möje futra!"
 • Przegrzewając się - "The höt sun tires me." - "Görącö bijące öd słöńca mnie męczy."

Przemoczenie

 • Deszcz (postać wilgotna) - "The tears öf göds fall upön me." - "Spływają na mnie łzy bögów."
 • Deszcz (postać mokra) - "Döes all this rain cöunt as a bath?" - "Czy cały ten deszcz liczy się jakö kąpiel?"
 • Deszcz (postać przemoknięta) - "Time tö seek relief fröm the wet." - "Czas pöszukać ulgi öd tegö deszczu."
 • Deszcz (postać ociekająca wodą) - "I'm nearly dröwned!" - "Już prawie tönę!"
 • Upuszczenie przemoczonego narzędzia - "Slippery devil!" - "Śliskie diabelstwö!"

Golenie

 • Próba ogolenia obudzonego bawoła - "Let him sleep. Then I'll prune him." - "Pözwólmy mu zasnąć. Pötem gö östrzygę."
 • Próba ogolenia pozostałych stworzeń - "Unshavewörthy." - "Niewarte ögölenia."
 • Próba ogolenia łysego bawoła/ogolonej twarzy - "But there's nothing to trim!" - "Ale tu nie ma już nic dö przycięcia!"

Pozostałe

 • Nieudana próba stworzenia przedmiotu - "I lack the prövisions." - "Brakuje mi suröwców."
 • Nieudana próba zrobienia czegoś - "It can't be döne." - "Tegö nie da się zröbić."
 • Pełny ekwipunek - "I'm carrying all I can!" - "Więcej już nie uniösę!"
 • Schronienie się pod drzewem - "Aha! Shelter!" - "Aha! Ösłöna!"
 • Trzęsienie ziemi - "The wörld shudders!" - "Świat drży!"
 • Chybione uderzenie pioruna - "I röde in ön a bölt lightning." - "Prześcignęłam błyskawicę."


Advertisement