Don't Starve Wiki
Advertisement

Wickerbottom

Wiedza to potęga!

–Wickerbottom


Ta strona zawiera angielskie komentarze Wickerbottom oraz ich tłumaczenie, które postać wymawia, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą lewego przycisku Alt.


Wickerbottom portraitWickerbottom[]

Icon Tools Narzędzia[]

Siekiera Siekiera - "A dual inclined plane attached to a lever." - "Podwójna zaostrzona równia pochyła przymocowana do dźwigni."

Złota Siekiera Złota Siekiera - "The most malleable of metals, but let's see how this chops." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim rąbie."

Łopata Łopata - "It's a shovel. Surely you've seen one before?" - "To jest łopata. Zapewne kiedyś taką widziałeś?"

Złota Łopata Złota łopata - "The most malleable of metals, but let's see how this digs." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim kopie."

Kilof Kilof - "A specialized axe for chipping away at rocks." - "Wyspecjalizowana siekiera do kopania skał."

Złoty kilof Złoty kilof - "The most malleable of metals, but let's see how this mines." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim wydobywa."

Brzytwa Brzytwa - "A personal hygiene implement." - "Narzędzie do osobistej higieny."

Brzytwa Brzytwa (nie może zostać ogolone) - "I would really rather not." - "Doprawdy wolałabym raczej nie."

Brzytwa Brzytwa (nic nie zostało) - "It's already smooth, dear." - "To już jest teraz gładkie, mój drogi."

Brzytwa Brzytwa (Golenie na obudzonym bawole) - "I think he might object to that." - "Myślę, że on może się temu sprzeciwiać."

Młot Młot - "A worker's tool." - "Narzędzie robotników."

Widły Widły - "It's design is effective at loosening earth." - "Są efektywne w obluzowywaniu ziemi."

Pióro atramentowe (DST) Pióro atramentowe - "Oh, how I missed proper writing implements!" - "Och, jak mi brakowało odpowiednich narzędzi do pisania!"

Szczotka (DST) Szczotka - "Microscopic barbs allow for optimal hair retrieval." - "Mikroskopijne zadziory pozwalają na optymalne zbieranie włosów."

Siodło (DST) Siodło - "A crude device for equestrianism." - "Prymitywny przyrząd do jeździectwa."

Siodło wojenne (DST) Siodło wojenne - "A favorite perch of generals and assorted warlords." - "Ulubione siodło generałów i różnych watażków."

Eleganckie siodło (DST) Eleganckie siodło - "The decorative antennae are a lovely touch." - "Ozdobne kolumny są miłym akcentem."

Siodłoróg (DST) Siodłoróg - "A device for forceful unfurnishment." - "Urządzenie do sprawnego rozsiodływania."

Kostka soli (DST) Kostka soli - "A cube of sodium chloride to lure wild beasts." - "Kostka chlorku sodu do wabienia dzikich bestii."

Maczeta (DSS)Rozbitkowie (DLC) Maczeta (DSS) - "Used for hacking through the brush." - "Służy do ścinania chrustu."

Złota maczeta (DSS)Rozbitkowie (DLC) Złota maczeta (DSS) - "The most malleable of metals, but let's see how this slices." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim kroi."

Nożyce (DSH)Świniogród (DLC) Nożyce (DSH) - "A useful tool for horticultural purposes." - "Użyteczne narzędzie do celów ogrodniczych."

Waga kieszonkowa (DST) - "I'm always prepared to weigh in." - "Zawsze jestem przygotowana do ważenia."

Ikona Światło Oświetlenie[]

OgniskoOgnisko i Obudowane ognisko Obudowane ognisko

OgniskoOgnisko (po zbudowaniu) - "A camp fire." - "Ognisko."
Obudowane ognisko Obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "A fire pit." - "Obudowane ognisko."
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (wysoki ogień) - "That fire is burning at an alarming rate." - "Ten ogień płonie w alarmowym stopniu."
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (normalny ogień) - "A perfectly average fire." - "Perfekcyjnie przeciętny ogień."
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel." - "Ogniowi przydałoby się więcej paliwa."
OgniskoObudowane ognisko Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "The fire is almost self-extinguised." - "Ogień jest w pół-wygaszony."
Obudowane ognisko Obudowane ognisko (wypalone) - "I can re-light it." - "Mogę je zapalić ponownie."

Endotermiczne ognisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko (po zbudowaniu) - "A camp fire, after a fashion." - "Ognisko, po przeróbce."
Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "A fire pit. It's chilly." - "Obudowane ognisko. Jest chłodne"
Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "That fire is burning at an alarming rate." - "Ten ogień płonie w alarmowym stopniu."
Endotermiczne ognisko (RoG)Endotermiczne ognisko (normalny ogień) - "A perfectly unusual fire." - "Perfekcyjny niezwykły ogień."
Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) -  "A fire. Of some kind." - "Ogień. Jakiegoś rodzaju."
Endotermiczne ognisko (RoG)Endotermiczne ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel." - "Ogniowi przydałoby się więcej paliwa."
Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel, whatever fuel it takes." - "Ogniowi przydałoby się więcej paliwa, jakiegokolwiek paliwa taki ogień potrzebuje. "
Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (żar) -"The fire has almost self-extinguished." - Ogień jest w pół-wygaszony
Endotermiczne ognisko (RoG) Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "I can re-light it." - "Mogę je zapalić ponownie."
Kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Kominek i Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek
Kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Kominek - "Invented by an astute meteorologist!" - "Wynalazek bystrego meterologa."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (po zbudowaniu) - "That should serve my purposes nicely." - "To powinno spełnić moje potrzeby."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (wysoki ogień) - "Quite the blaze!" - "Co za płomień!"
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (normalny ogień) - "It's burning quite well." - "Pali się całkiem dobrze."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (niski ogień) - "It's getting a touch low." - "Zaczyna słabnąć."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (żar) - "I risk losing my fire without more fuel." - "Ryzykuję utratę ognia mojego ognia bez większej ilości paliwa."
Morski kominek (DSS)Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (wypalony) - "It will need to be relit." - "Trzeba go ponownie rozpalić."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (po zbudowaniu) - "To keep quite warm." - "Aby utrzymać ciepło."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (wysoki ogień) - "That fire is burning at an alarming rate." - "Ten ogień płonie w alarmującym stopniu."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (normalny ogień) - "Perfect light for reading a book." - "Perfekcyjne światło do czytania książki."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel." - "Ogień może wymagać więcej poliwa."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (żar) - "The fire has almost self-extinguished." - "Ogień samoczynnie niemal zgasł."
Obsydianowe ognisko (DSS)Rozbitkowie (DLC) Obsydianowe ognisko (wypalone) - "I can re-light it." - "Mogę je ponownie rozpalić."

Inne

Pochodnia Pochodnia - "An improvised handheld light." - "Improwizowane ręczne oświetlenie."

Pochodnia Pochodnia (wypalona) - "I need another light." - "Potrzebuję innego oświetlenia."

Kask górnika Kask górnika - "This would make a great reading light." - "Byłby świetnym światłem do czytania."

Dyniowa latarnia Dyniowa latarnia - "Spooky!" - "Upiorna!"

Latarnia Latarnia - "A refuelable light source." - "Odnawialne źródło światła." 

Krogle (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Krogle (RoG) - "Ah, to look through another creature's, uh, nose." - "Ach, patrzę przez inną kreaturę, uch, przez jej nos."

Latarnia butelkowa (DSS)Rozbitkowie (DLC) Latarnia butelkowa (DSS) - "A portable source of visible light." - "Przenośne źródło światła widzialnego."

Pochodnia morska (DSS)Rozbitkowie (DLC) Pochodnia morska (DSS) - "To better observe the nocturnal sea life." - "Aby lepiej obserwować nocne życie morza."

Latarnia morska (DSS) Rozbitkowie (DLC) Latarnia morska (DSS) - "My oceanic night light." - "Moja oceaniczna lampa nocna."

Lampa naftowa (DSS)Rozbitkowie (DLC) Lampa naftowa (DSS) - "Tar ought to combust quite well in this." - "Smoła powinna całkiem dobrze się palić."


Icon SurvivalPrzetrwanie[]

Plecak Plecak - "I could fit many books in here." - "Zmieszczę w nim wiele książek."

Świński plecak Świński plecak - "A face only necessity could love." - "Tylko twarz potrzebowała miłości"

Izolacyjny Plecak (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Izolacyjny Plecak - "Perfectly insulated." - "Idealna izolacja."

Worek Krampusa Worek Krampusa - "It seems bigger inside than out." - "Zdaje się większy w środku niż z zewnątrz."

Pułapka Pułapka -  "A simple stick-and-basket trap." - "Prosta patyko-koszykowa pułapka"

Pułapka na ptaki Pułapka na ptaki - "A simple clap-trap for birds." - "Prosta zatrzaskowa pułapka na ptaki"

Siatka Siatka - "The tool of entomologists." - "Narzędzie entomologów."

Wędka Wędka - "Hook, line and stick!" - "Hak, lina i patyk!"

Śpiwór Śpiwór - "I'm not sleeping on the ground." - "Nie sypiam na ziemi."

Futrzasty śpiwór Futrzasty śpiwór - "I'm not sleeping on the ground." - "Nie sypiam na ziemi."

Namiot Namiot - "Sleeping in there is going to give me a stiff neck." - "Spanie tutaj powoduje odrętwienie mojej szyi"

Spalony namiot (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony namiot - "It wasn't doing me much good anyhow." - "I tak nic dla mnie nie znaczył."

Przybudówka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Przybudówka - "I can barely sleep on a bed, nevermind the ground." - "Ledwo co mogę spać w łóżku, znaczy na ziemi."

Spalona przybudówka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona przybudówka - "It wasn't doing me much good anyhow." - "I tak nic dla mnie nie znaczyła."

Lecznicza maść Lecznicza maść - "A natural disinfectant." - "Naturalny środek dezynfekujący"

Miodowy okład Miodowy okład - "Medicinal dressings." - "Medyczny opatrunek"

Parasol Parasol - "A simple apparatus for keeping dry." - "Proste urządzenie pozwalające na bycie suchym"

Ładny parasol (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Ładny parasol - "A dainty parasol that will provide some moderate protection." - "Gustowny parasol zapewni mi wystarczającą ochronę."

Luksusowy wachlarz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Luksusowy wachlarz - "This will induce quite an airflow!" - "Dobrze mnie przewietrzy."

KompasKompas

Kompas -
 • N - "North" - "Północ"
 • S - "South" - "Południe"
 • E - "East" - "Wschód"
 • W - "West" - "Zachód"
 • NE - "Northeast" - "Północny wschód"
 • SE - "Southeast" - "Południowy wschód"
 • NW - "Northwest" - "Północny zachód"
 • SW - "Southwest" - "Południowy zachód"

Termiczny kamień

Gorący kamień Termiczny kamień - "It matches the ambient temperature." - "To pasuje do temperatury otoczenia"
Heat Stone Stage 1 Termiczny kamień (lodowaty) - "Its temperature is below freezing." - "Jego tempetatura jest poniżej zera."
Heat Stone Stage 3 Termiczny kamień (zimny) - "It matches the ambient temperature." - "Pasuje do temperatury otoczenia."
Heat Stone Stage 4 Termiczny kamień (ciepły) -"It is retaining thermal energy." - "Zachowuje energię cieplną"
Heat Stone Stage 5 Termiczny kamień (gorący) - "It is warm enough to radiate heat and light!" - "Jest wystarczająco ciepły by promieniować ciepłem i światłem!"

Icon FoodJedzenie - Gotowanie[]

Lodówka Lodówka - "It is a crude heat exchanger." - "To surowy wymiennik ciepła."

Kompostownik (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kompostownik - "A bucket of animal feces. Pungent." - "Wiadro zwierzęcych odchodów. Drażni."

Farmy

Turbo działka rolna Ulepszona działka rolna  i Szybka działka rolna Podstawowa działka rolna

Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna - "A small cultivated patch of ground." - "Mały skrawek do uprawy ziemi."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (rośnie) - "The plants are extracting minerals from the ground." - "Te rośliny pobierają minerały z ziemi."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (potrzebuje nawozu) - "It has been rendered infertile for lack of nutrients." - "Została pozbawiona płodności z powodu braku składników odżywczych."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (gotowa do zebrania) - "It looks mature, now." - "Teraz wygląda na dojrzałą."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (spalona) - "It shan't grow a crop again." - "Już nic na niej nie wyrośnie."

GarnekGarnek

Garnek - ""It looks derelict when it's not cooking something." - "Wydaje się taki bezużyteczny kiedy nic nie gotuje."
Garnek (gotuje się, pozostało dużo czasu) - "This is going to take a while." - "To zajmie chwilkę."
Garnek (gotuje się, pozostało mało czasu) - "It's almost done!" - "Już prawie gotowe!"
Garnek (skończone) - "Mmmmm! It's ready to eat!" - "Mmmmm! Gotowe do jedzenia!"

Spalony garnek (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony garnek - "Now it's truly derelict." - "Teraz to dopiero jest bezużyteczny."

SuszarniaSuszarnia

Suszarnia - "Meats can be dehydrated." - "Mięso może zostać odwodnione."
Suszarnia (w trakcie suszenia) - "Dehydration is slow proces." - "Odwadnianie jest powolnym procesem."
Suszarnia (suszenie ukończone) - "The proces has compled." - "Proces został zakończony."
Suszarnia(susząca podczas deszczu) - "The rain has halted the dehydratation process." - "Deszcz spowolnił proces odwadniania." 

Spalona suszarnia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona suszarnia - "It doesn't seem stable." - "Nie wydaje się być stabilna."

Meats ava Jedzenie - Posiłki mięsne[]

Mięso Mięso - "I normally wouldn't eat this raw." - "Normalnie nie zjadłabym tego na surowo."

Upieczone Mięso Upieczone mięso - "It is slightly more appetizing when cooked." - Jest nieznacznie smaczniejszy po upieczeniu."

Susz Susz - "Salty yet satisfying." - "Słoność jest satysfakcjonująca."

Mięso z potwora Mięso z potwora - "I don't think it's safe to eat this." - "Nie sądzę, że jedzenie tego jest bezpieczne."

Upieczone mięso z potwora Upieczone mięso z potwora -  "It's still a little bit poisonous." - "Jest nadal trochę trujące."

Potworny susz Potworny susz - "Salty yet satisfying." - "Słoność jest satysfakcjonująca." 

Kąsek Kąsek -  "It's a small, raw piece of meat." - "Mały, surowy kawałek mięsa."

Upieczony kąsek Upieczony kąsek - "It is slightly more appetizing when cooked." - "Jest nieznacznie smaczniejszy po upieczeniu."

Mały susz Mały susz - "High sodium content." - "Wysoka zawartość sodu."

Udko indycze Udko - "I should gobble it." - "Powinnam je spożyć."

Usmażone Udko Indycze Usmażone udko - "Now it's even tastier." - "Teraz jest smaczniejsze."

Ryba Ryba - "Some kind of whitefish, I believe." - "Gatunek siejowatych, tak sądzę."

Upieczona ryba Upieczona ryba -  "Beautifully grilled." - "Cudownie grillowana."

Węgorz Węgorz - "It's an eel." - "To jest węgorz." 

Ugotowany węgorz Ugotowany węgorz - "This eel has been cooked." - "Ten węgorz został ugotowany." 

Żabie udka Żabie udka -  "They're still twitching a bit." - "Ciągle drgają."

Pieczone żabie udka Pieczone żabie udka - "Not unlike a chicken wing." - "Podobne do skrzydeł kurczaka."

Skrzydło bazytoperza Skrzydło bazytoperza - "Technicaly edible." - "W teorii jadalne."

Ugotowane skrzydło bazytoperza Ugotowane skrzydło bazytoperza - "Technicaly edible." - "Technicznie jadalne."

Trąba koalefanta Trąba koalefanta - "A utilitarian proboscis." - "Utylitarna trąba."

Zimowa trąba koalefanta Zimowa trąba koalefanta -  "A specimen of leather and fur." - "Okaz ze skóry i futra."

Upieczona trąba koalefanta Upieczona trąba koalefanta - "Unpalatable, but high in protein." - "Niesmaczna, jednak zawiera dużo protein."

Liściaste mięso Liściaste mięso - "The plant product a meaty substance." - "Roślina wyprodukowała mięsną substancję."

Upieczone liściaste mięso Upieczone liściaste mięso -  "I feel better about eating this now." - "Czuję się lepiej jedząc to teraz."

Martwy rybopies (DSS)Rozbitkowie (DLC) Martwy rybopies (DSS) - "A shame." - "Wstyd."

Martwy miecznik (DSS) [[Martwy miecznik (DSS)|Rozbitkowie (DLC) Martwy miecznik (DSS)]] - "Looks a tad less ferocious this way." - "Teraz wygląda trochę mniej groźnie."

Ryba tropikalna (DSS) [[Ryba tropikalna (DSS)|Rozbitkowie (DLC) Ryba tropikalna (DSS)]] - "How colorful." - Jaka kolorowa."


Fruits ava Jedzenie - Owoce[]

Jagody Jagody - "Some Ardisia crenata berries, I think." - "Jagody Ardisia crenada, tak sądzę."

Ugotowane jagody Ugotowane jagody -  "Roasted Ardisia crenata, just in case." - "Upieczone Ardisia crenata, na wszelki wypadek."

Jaskiniowy banan Jaskiniowy banan - "All of them are genetically identical." - "Wszystkie z nich są identyczne pod względem genetycznym."

Ugotowany jaskiniowy banan Ugotowany jaskiniowy banan - "Somewhat better." - "Nieco lepszy."

Smoczy owoc Smoczy owoc - "Hylocereus undatus, or pitahaya blanca." - "Hylocereus undatus lub pitaja."

Kawałek smoczego owoca Upieczony smoczy owoc - "Pleasantly prepared pitahaya blanca." - "Przyjemnie przygotowana pitaja."

Durian Durian - "Aha, the Durio zibethinus. It really does reek." - "Aha, Durio zibethinus. Cuchnie."

Ekstra Śmierdzący Durian Ekstra śmierdzący durian - "Cooking this certainly did not improve its odour." - "Upieczenie go nie poprawiło jego woni."

Granat Granat -  "Punica granatum. Watery, sweet and a bit sour." - "Punica granatum. Wodnisty, słodki i lekko kwaśny."

Kawałek granatu Kawałek granatu - "Haute Cuisine!" - "Wykwintna kuchnia!"

Arbuz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Arbuz - "Citrullus lanatus." - "Arbuz zwyczajny." (nazwa łacińska)

Grillowany Arbuz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany arbuz - "Beautifully grilled." - "Cudownie grillowany." 

Vegetables ava Jedzenie - Warzywa[]

Kukurydza Kukurydza - "High in fructose!" - "Bogata we fruktozę!"

Popcorn Popcorn - "Popped corn!" - "Strzelająca kukurydza!"

Marchewka Marchewka - "Daucus carota. Edible and delicious." - "Daucus carota. Zjadliwa i przepyszna."

Ugotowana marchewka Ugotowana marchewka - "Daucus carota, roasted to perfection." - "Daucus carota, perfekcyjnie wypieczona."

Dynia Dynia - "Cucurbita pepo" - "Dynia zwyczajna"

Gorąca dynia Gorąca dynia - "How did it turn into a pie..." - "Jak zmienić to w ciasto..."

Bakłażan Bakłażan - "A nightshade, specifically Solanum melongena." - "Wilcza jagoda, a właściwie Solanum melongena."

Duszony Bakłażan Duszony bakłażan - "I present: Braised Solanum melongena." - "Oto: duszona Solanum melongena."

Ugotowana mandragora Ugotowana mandragora - "Poor little guy." - "Biedny mały koleżka."

Czerwony grzyb Czerwony kapelusz - "Red usually indicates poison." - "Czerwony zazwyczaj oznacza truciznę."

Ugotowany Czerwony grzyb Ugotowany czerwony grzyb - "Chemistry has happened." - "Zaszły tu pewne reakcje chemiczne."  

Zielony grzyb Zielony kapelusz - "I believe this one is just food" - "Wierzę, że to po prostu jedzenie."

Ugotowany Zielony grzyb Ugotowany zielony grzyb - "Chemistry has happened." - "Zaszły tu pewne reakcje chemiczne." 

Niebieski grzyb Niebieski kapelusz - "This seems to have medicinal properties." - "Wydaje się, że ma zastosowanie w medycynie."

Ugotowany Niebieski grzyb Ugotowany niebieski grzyb - "Chemistry has happened." - "Zaszły tu pewne reakcje chemiczne." 

RatatujJedzenie - Potrawy z garnka[]

Ciasto pudroweCiasto pudrowe - "The crowning achievement of the agricultural-industrial complex." - "Ukoronowanie osiągnięć kompleksu rolniczo-przemysłowego." 

Bekon z jajkami Bekon z jajkami - "My stomach is aching. Blue eggs and bacon!" - "Żołądek mnie boli. Niebieskie jajka i bekon!"

Babeczka z motyla Babeczka z motyla - "Who thought butterflies made such nice baked goods? - "Kto by się spodziewał że motyle są takie dobre po upieczeniu?"

Smocze ciasto Smocze ciasto - "I do love a nice fruit pie." - Ubóstwiam dobre ciasta owocowe."

Rybne takos Rybne takos - "Oh, I do like a spot of spice on my fish." - "Och, uwielbiam ryby ze szczyptą przypraw."

Paluszki rybne Paluszki rybne - "Give me some tartar sauce and I'm in heaven." - "Sos tatarski i jestem w niebie."

Dżem Dżem - "I'd love some toast to put this jam on. Oh well." - "Marzę o toście, na którym położyłabym ten dżem. O tak."

Kanapka z żabą Kanapka z żabą - "Not typically served on a sandwich, but I'll give it a go!" - "Zazwyczaj nie serwuje się jej w kanapce, ale dam jej szansę!"

Koktajl owocowy Koktajl owocowy - "What a nice selection of fruit!" - "Co za dobór składników!"

Szynka w miodzie Szynka w miodzie - "Honey was the only sweetener I used for this lovely ham." - "Posłodziłam tę niesamowitą szynkę tylko miodem."

Miodowe skrzydełka Miodowe skrzydełka - "Bite-sized sweetened meat!" - "Słodkie mięso na raz!"

Szaszłyki Szaszłyki - "Meat on a stick, what will I think up next?" - "Mięso na patyku, co jeszcze wymyślę?"

Zupa z mandragory Zupa z mandragory - "Mandragora officanarum, prepared as a soup in the name of discovery." - "Mandragora officanarum, podana w zupie jako odkrycie."

Kulki mięsne Kulki mięsne - "A pile of processed meat. Who knows what went into this." - "Stosik obrobionego mięsa. Kto wie czego użyto do zrobienia go."

Mięsny gulasz Mięsny gulasz - "Not quite how mum used to make, but it smells great!" - "Nie takie jakie jak mama gotowała, ale pachnie wspaniale!"

Potworna lazania Potworna lazania - "Lasagna or no, I don't think it's safe to eat this." - "Lazania czy nie, nie sądzę żeby jedzenie tego było bezpieczne."

Pierogi Pierogi - "A wonderfully bland dumpling." - "Fenomenalnie delikatne pierogi!"

Dyniowe ciastko Dyniowe ciastko - "Pumpkin biscuits, goody!" - "Dyniowe ciasteczka, świetnie!"

Ratatuj Ratatuj - "Nicoise, so nutritious!" - "Nicejska, jaka pożywna!"

Nadziewany Bakłażan Nadziewany Bakłażan - "I've cooked this aubergine and packed it with other comestibles." - "Ugotowałam bakłażana i nafaszerowałam go innymi produktami spożywczymi."

Cukierki Cukierki - "I don't much care for sweets, but... desperate times." - "Nie lubię cukierków, ale... w tych czasach."

Obiad z Indyka Obiad z Indyka - "What a nice roast." - "Dobrze upieczony."

Gofry Gofry - "Salutations, waffles." - "Baczność, gofry."

Unagi Unagi - "A common way to prepare an eel." - "Pospolicie przyrządzony węgorz."

Mokra papka Mokra papka - "Oh no. No, no, no. This won't do at all." - "Och, nie. Nie, nie, nie. To nie to."

Guacamole (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Guacamole - "I always make guacamole for science day at the library." - "Zawszę robię guacamole na Dzień Nauki w bibliotece."

Mieszanka podróżna (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Mieszanka podróżna - "Mmmm, natural!" - "Mmm, naturalne."

Lód arbuzowy (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Lód arbuzowy - "The melon is entirely encased in an ice lattice." - "Arbuz jest zamknięty w lodowej sieci krystalicznej."

Lody (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Lody - "Nothing like a book and a bowl of ice cream." - "Nic tylko książka i miska lodów."

Ostre Chili (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Ostre Chili - "Chili gives me indigestion." - "Chili przyprawia mnie o niestrawność."

Sałatka z kwiatów (RoG)Panowanie Gigantów (DLC) Sałatka z kwiatów - "Plenty of nutrients!" - "Pełna składników odżywczych!"

Nasiona Jedzenie - Inne[]

NasionaNasiona

Nasiona Nasiona - "A handful of unidentifiable seeds." - "Garść nieokreślonych nasion."
Ugotowane Nasiona Upieczone nasiona - "I've cooked all the life out of them." - "Wygotowałam z nich całe życie."
Carrot Seeds Nasiona marchewki - "Seed of Daucus carota." - "nasiona Dacusa carota."
Corn Seeds Nasiona kukurydzy - "These maize seeds will grow in many climates." - "Te nasiona kukurydzy wyrosną w wielu warunkach."
Dragon Fruit Seeds Nasiona smoczego owocu - "A seed for the magnificently mild Hylocereus undatus." - "Nasiona przepięknego, delikatnego Hylocereus undatus."
Durian Seeds Nasiona duriana - "Even the seeds of the Durio zibethinus smell a bit." - "Nawet nasiona Durio zibethinus mają straszny odór."
Eggplant Seeds Nasiona bakłażana - "Seed of aubergine." - "Nasiona bakłażana."
Pomegranate Seeds Nasiona granatu - "Seeds of Punica granatum, separated from their arils." - "Nasiona Punica granatum oddzielone z osnówki."
Pumpkin Seeds Nasiona dyni - "Pepitas." - "Pepitas"
Nasiona arbuza Nasiona arbuza - "It's a seed." - "To są nasiona."

Jajko Jajko - "It is unfertilized." - "Jest niezapłodnione."

Ugotowane jajko Usmażone jajko - "If only I had some toast." - "Gdybym miała jakiś tost."

Zgniłe jajo Zgniłe jajo - "How unappetizing." - "Jak nieapetycznie."

Jajo Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka - "It requires incubation." - "Wymaga inkubacji."

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "Full of cholesterol." - "Pełne cholesterolu."

Oko Jeleniocyklopa Oko Jeleniocyklopa - "I feel a vague sense of accomplished." - "Czuję niewyraźne poczucie zwycięstwa."

Upieczony orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Upieczony orzech brzozowy - "I've cooked the poison out of them." - "Wygotowałam z nich truciznę."

Petals Płatki - "I've made some potpourri," - "Zrobiłam potpourri."

Miąższ kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Miąższ kaktusa - "I'm not sure it's been prepared properly." - "Nie jestem pewna czy został prawidłowo przyrządzony."

Usmażony kaktus (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany kaktus - "Delightfully devoid of spines." - "Pozbawiony kolców, rozkosznie."

Kwiat kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat kaktusa - "Reminds me of Burrows. A favourite at the library." - "Przypomina mi Burrows'a. Najbardziej poczytny w bibliotece."

Porost Porost - "This won't last long." - "Nie przetrwa długo."

Miód Miód -  "A sweetened plant nectar." - "Osłodzony nektar roślinny."

Skrzydła motyla Skrzydła motyla - "Wings from a captured butterfly." - "Skrzydła pochodzące od złapanego motyla."

Masło Masło - "Lepidopterous lipids?" - "Motyla wydzielina?"

Elektryczne mleko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Elektryczne mleko - "Tantalizing!" - "Kusi!"

Zgnilizna Zgnilizna -  "It is heavy with bacteria." - "Pełne bakterii."

Icon ScienceNauka[]

Maszyna nauki Maszyna nauki - "It's a research station. I can learn new things with it." - "To jest stacja badań. Mogę nauczyć się nowych rzeczy razem z nią."

Spalona maszyna nauki (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona maszyna nauki - "I can't learn anything from a carbonized research station." - "Niczego się nie nauczę ze zwęglonej stacji badawczej."

Silnik alchemiczny Silnik alchemiczny -  "It's a research station. I can learn new things with it." - "To jest stacja badań. Mogę nauczyć się nowych rzeczy razem z nią."

Spalony silnik alchemiczny (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony silnik alchemiczny - "I can't learn anything from a carbonized research station." - "Niczego się nie nauczę ze zwęglonej stacji badawczej."

Zimometr Termometr - "Measure before you act." - "Zmierz, zanim coś zrobisz."

Spalony zimometr (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony zimometr - "I can't read any measurements from that husk." - "Nie mogę odczytać pomiarów z tych zgliszczy."

Deszczomierz Deszczomierz - "Measure before you act." - "Zmierz, zanim coś zrobisz."

Spalony deszczomierz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony deszczomierz - "I can't read any measurements from that husk." - "Nie mogę odczytać pomiarów z tych zgliszczy."

Piorunochron Piorunochron - "Highly conductive!" - "Wysoce przewodzący!"

Piorunochron Piorunochron (naładowany) - "Radiant electrical energy." - "Promieniująca energia elektryczna!"

Proch Strzelniczy Proch strzelniczy - "Knowledge is power!" - "Wiedza to potęga!"

Tranzystor (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Tranzystor - "This is quite advanced technology." - "To już prawie zaawansowana technologia."

Strażak (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Strażak

Strażak (włączony) - "Pitch that ice!" - "Rzuć tym lodem!"
Strażak (wyłączony) - "Nothing to see here." - "Nie ma tu nic wartego uwagi."
Strażak (niski poziom paliwa) - "Fuel's getting low." - "Poziom paliwa spada."

Icon FightWalka[]

Włócznia Włócznia - "Ancient weapons technology." - "Antyczna technologicznie broń."

Kolec macki Kolec macki - "It's pointy and slimy." - "Jest ostry i śliski."

Gwiazda poranna (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Gwiazda poranna - "I wonder if it's named for Venus?" - "Ciekawi mnie czy została tak nazwana po Wenus?"

Berło tornad (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Berło tornad - "I've never seen a weather vane employed as a weapon." - "Nigdy nie widziałam wiatrowskazu jako broni."

Mięsna maczuga Mięsna maczuga -  "I'm not sure this was the most efficient use of resocures." - "Nie jestem pewna czy to jest najefektywniejsze wykorzystanie surowców."

Bumerang Bumerang - "It's a flat aerofoil." - "To płaski płat."

Bumerang Bumerang (uderza postać) -  "I misjudged the timing of its return." - "Źle osądziłam czas jego powrotu."

Dmuchawka Dmuchawka -  "Improvised missile device." - "Improwizowany pocisk."

Usypiająca strzałka Usypiająca strzałka -  "Improvised tranquilizer device." - "Improwizowane urządzenie do usypiania."

Podpalająca Strzałka Podpalająca Strzałka -  "Improvised inflammatory device." - "Improwizowane urządzenie zapalne."

Kask futbolowy Kask futbolowy - "I don't like sports." - "Nie lubię sportów."(ogólny)

Trawiasta zbroja Trawiasta zbroja - "Surprisingly effective with enough layers." - "Zaskakująco skuteczna, z dużą ilością warstw."

Drewniana Zbroja Drewniana zbroja - "Crude plate mail cobbled together from log sections." - "Surowe płyty sklecone razem z kawałków bali."

Marmurowa zbroja Marmurowa zbroja -  "An interesting choice of materials." - "Ciekawy dobór materiałów."

Zbroja z łusek (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Zbroja z łusek - "Pyrotechnic armour!" - "Pirotechniczna zbroja!"

Pszczela mina Pszczela mina - "It buzzes when I shake it" - "Bzyczy gdy tym potrząsnę."

Zębowa Pułapka Zębowa Pułapka - "It's covered with a thin film of canine digestive fluid." - "To jest pokryte cienką warstwą płynów pokarmowych psów."

Ślimaczy hełm Ślimaczy hełm - "It provides protection." - "Zapewnia ochronę."

Ślimacza zbroja Ślimacza zbroja - "It is quite capacious." - "Jest dość pojemna." 

Icon BuildStruktury[]

Doniczkowa paproć Doniczkowa paproć - "A potted plant." - "Roślina doniczkowa."

Łuskowa skrzynia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Łuskowa skrzynia - "Scales! Scales are the winner!" - "Łuski! Łuski zwyciężają!"

Skrzynia Skrzynia

Skrzynia - "A storage chest." - "Skrzynka do przechowywania."
Skrzynia (pełna) - "It's full." - "Pełna."
Skrzynia (niemożność włożenia danego przedmiotu, np. plecaka) - 

Spalona skrzynia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona skrzynia - "It was once a storage chest." - "Kiedyś to była skrzynka."

Tabliczka Tabliczka

Tabliczka - "A navigatnionaly aid." - "Pomoc w nawigacji."

Spalona tabliczka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona tabliczka - "Not much of an aid now." - "Teraz nie jest bardzo pomocna."

Ul Ul

Ul - "A crude apiary." - "Surowa pasieka."
Ul (po zaatakowaniu go) - 

Bee Box1 Ul (mnóstwo miodu) - "I can harvest honey from it." - "Mogę zebrać stąd miód."

Bee Box2 Ul (trochę miodu) - "I can harvest honey from it." - "Mogę zebrać stąd miód."

Ul Ul (bez miodu) - "It's devoid of honey." - "Brak w nim miodu."

Spalony ul (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony ul - "Poor bees!" - "Biedne pszczoły!"

Klatka na ptaki Klatka na ptaki

Klatka na ptaki - "This will safely contain one avian specimen." - "To może bezpiecznie przechować jeden okaz ptaka."
Klatka na ptaki (zajęta) - "He is contained." - "Jest zajęta."
Klatka na ptaki (ze śpiącym ptakiem) - "Shhhhh!" - "Ciiiii!"

Chlew Chlew

Chlew - "The pig creatures have such prosaic taste in architecture." - "Świńskie kreatury mają bardzo prozaiczny gust w architekturze."
Chlew (zajęty, z zapalonym światłem) - "I wonder what they do in there." - "Ciekawe co one tam robią."
Chlew (zajęty, ze zgaszonym światłem) - "That was quite rude." - "To było bardzo niegrzeczne."

Spalony chlew (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony chlew - "The house had no fire-prevention system." - "Ten dom nie był zabezpieczony przed ogniem."

Mury

Mur z trawy Mur z trawy (w ekwipunku) - "Hay bales." - "Bele siana."

Mur z trawy Mur z trawy (postawiony) - "I don't trust that wall." - "Nie ufam tej ścianie."

Mur z trawy Mur z trawy (spalony) - "I don't trust that wall." - "Nie ufam tej ścianie."

Drewniany mur Drewniany mur (w ekwipunku) - "Deployable pickets." - "Przenośne paliki."

Drewniany mur Drewniany mur (postawiony) - "That offers some protection." - "To oferuje trochę ochrony."

Drewniany mur Drewniany mur (spalony) - "That offers some protection." - "To oferuje trochę ochrony."

Kamienny mur Kamienny mur (w ekwipunku) - "I'm not sure why I can carry so many of these." - "Nie jestem pewna jak mogę nieść ich tak dużo."

Kamienny mur Kamienny mur (postawiony) - "That is quite secure." - "Całkiem niezła ochrona."

Podłogi

Darń Leśna Murawa - "The ground. You step on it." - "Podłoże. Stąpasz po nim."

Icon RefineMateriały[]

Lina Lina - "A short length of strong hemp rope." - "Krótki skrawek silnej konopnej liny."

Deska Deski - "Roughly hewn wood boards." - "Grubo krojone deski."

Kamienny blok Kamienne bloki - "Some smoothed rock slabs." - "Trochę wygładzonych kamieni."

Papirus Papirus - "Thin sheets of cellulose and lignin." - "Cienkie arkusze celulozy i ligniny."

Fioletowy klejnot Fioletowy klejnot - "It gives off a strange aura" - "Wytwarza dziwną aurę."

Koszmarne paliwo Koszmarne paliwo - "Ectoplasmic residue" - "Pozostałości ektoplazmy."

Icon MagicMagia[]

Mięsna kukła Mięsna kukła - "How very pagan." - "Jakież to pogańskie."

Spalona mięsna kukła (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona mięsna kukła - "It has been smote." - "Został ukarany." 

Presticylindrator Presticylindrator - "I think the hat collects energy from the air." - "Myślę, że kapelusz czerpie energię z powietrza."

Spalony presticylindrator (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony presticylindrator - "It won't be collecting any energy now." - "Teraz nie będzie czerpać energii."

Manipulator cienia Manipulator cienia - "Perhaps I have gone too far." - "Chyba posunęłam się za daleko."

Spalony manipulator cienia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony manipulator cienia  - "An omen." - "To znak."

Fletnia Pana Fletnia Pana - "Hollow reeds with harmonic resonance." - "Puste stroiki z harmonijnym rezonansem."

Stary dzwonek (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Stary dzwonek - "Quiet! This is a library!" - "Cisza! Tu jest biblioteka!"

Mroczna latarnia Mroczna latarnia - "Curiously luminescent." - "Ciekawie się świeci."

Zbroja nocy Zbroja nocy - "Protective shroud which transfers attacks to another dimension." - "Osłona, która przenosi ataki do innego wymiaru."

Miecz nocy Miecz nocy - "Transdimensional weaponry." - "Międzywymiarowa broń."

Człowiek Orkiestra Człowiek orkiestra - "An impressive improvement to the traditional pipe and tabor" - "Imponujący postęp od tradycyjnej piszczałki i bębenków."

Nietoperza pałka Nietoperza pałka - "Interesting. This weapon appears to be alive." - "Interesujące. Ta broń wydaje się być żywa."

Pas głodu Pas głodu - "A disgusting and magical garment." - "Obrzydliwa i magiczna część garderoby."

Amulet wskrzeszenia Amulet wskrzeszenia - "A relict from another time" - "Relikt z innej epoki."

Chłodny amulet Chłodny amulet - "The gem appears to be sucking energy out anything it touches" - "Klejnot wydaje się wysysać energię z wszystkiego co dotknie."

Koszmarny amulet Koszmarny amulet - "I can almost sense it beckoning to something" - "Mogę prawie wyczuć jak kiwa się do czegoś."

Płomienne berło Płomienne berło - "Some kind of fire-throwing contraption." - "Miotające płomieniami ustrojstwo."

Lodowe berło Lodowe berło - "Some kind of ice-throwing contraption." - "Miotające lodem ustrojstwo."

Teleportacyjne berło Teleportacyjne berło - "The gem appears to focus the nightmare fuel." - "Klejnot wydaje się skupiać na koszmarnym paliwie."

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji - "It looks to be ready." - "Wygląda na gotowy."

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji (nieaktywne) - "I don't think it's powered yet." - "Nie sądzę, że już jest gotowy."

Słupek ogniska teleportacji (bez kryształu)- "These hold gems." - "One trzymają kryształy."

Słupek ogniska teleportacji (z kryształem)- "What a strange effect." -"Co za dziwny efekt."

Icon DressUbrania[]

Przybory do szycia Przybory do szycia - "A simple implement for domestic tasks." - "Proste narzędzie do prac domowych."

Wianek Wianek - "How celebratory." - "Jak świątecznie."

Królicze nauszniki Królicze nauszniki - "Poor Leporidae. At least my ears won't get cold." - "Biedne zającowate. Przynajmniej nie będzie mi zimno w uszy."

Słomiany kapelusz Słomiany kapelusz - "This will offer some protection from the sun." - "To zaoferuje trochę ochrony przed słońcem."

Lodowa kostka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowa kostka - "A perfect cube of ice." - "Idealna kostka lodu."

Modny melon (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Modny melon - "That's certainly one thing you could do with a watermelon." - "To z pewnością jedna z tych rzeczy, które możesz zrobić z arbuza."

Bawoli kapelusz Bawoli kapelusz - "This hat is hidious." - "Ten kapelusz jest wstrętny."

Pajęczy kapelusz Pajęczy kapelusz - "With this I should be able to exert psionic control over the spiders." - " Z tym powinnam móc przejąc psioniczną kontrolę nad pająkami."

Oczna parasolka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Oczna parasolka - "The cornea must be quite water-reppelant." - "Jego rogówka musi być nieprzemakalna."

Krogle (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Krogle - "Ah, to look through another creatures, uh nose!" - "Ach, patrzeć poprzez nos innego, uh stworzenia!"

Kapelusz pszczelarza Kapelusz pszczelarza -  "Appropriate protectiove equipment is must!" - "Właściwa ochrona to mus!"

Kapelusz z piór Kapelusz z piór - "Not quite the genuine article, but I might fool some birds." - "Fałszywy, ale powinno mi się udać zwabić kilka ptaków."

Krzaczasty kapelusz Krzaczasty kapelusz - "Camouflage." - "Kamuflaż."

Czapka zimowa Czapka zimowa - "I knit it myself." - "Wydziergałam ją sobie."

Czapka z kociszopa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Czapka z kociszopa - "Not quite like Crockett's, but it'll do." - "Nie tak jak Crockett'a, ale może być."

Tam O' Shanter Tam O' Shanter - "Should auld acquaintance be forgot?" - "Miałabym zapomnieć dawnego przyjaciela?"

Cylinder Cylinder - "How bourgeois." - "Cóż za burżuazja."

Kapelusz przeciwdeszczowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kapelusz przeciwdeszczowy - "I hate when my hair gets wet." - "Nienawidzę mieć mokrych włosów."

Płaszcz przeciwdeszczowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Płaszcz przeciwdeszczowy - "Totally non-porous." - "Całkowicie szczelny."

Wytworna kamizelka Wytworna kamizelka - "This vest screams «stylish, but well-read»." - "Ta kamizelka wręcz krzyczy «stylowa, ale oczytana»."

Letnia kamizelka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Letnia kamizelka - "It'll keep me moderately cold." - "Utrzyma mnie we względnym chłodzie."

Kwiecista koszula (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiecista koszula - "I prefer tweed." - "Wolę tweedowe."  

Przewiewna kamizelka Przewiewna kamizelka - "Durable outerwear" - "Trwała odzież."

Puchowa kamizelka Puchowa kamizelka - "Ample protection against the elements." - "Pokaźna ochrona przed żywiołami."

Kurtka hibernująca (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kurtka hibernująca - "Whatever it was, its pelt makes for a fine garment." - "Cokolwiek by to nie było, jego futro stanowi świetny element garderoby."

Laska Laska - "I'm not rabologist." - "Nie jestem kolekcjonerką lasek." 

Icon StarożytneStarożytne[]

Żółty amulet Amulet magiluminescencji - "This amulet is glowing at the mid 530 nanometer wavelength." - "Ten amulet świeci w połowie długości fali 530 nanometrów."

Zielony amulet Amulet konstruowania - "I don't know what is it." - "Nie wiem co to jest."

Amulet grabieży Amulet leniwego zbieracza - "The gem fades with each use. " - "Klejnotu ubywa po każdym użyciu."

Pomarańczowe berło1 Berło leniwego podróżnika - "Handy over small distances." - "Poręczne na małych dystansach."

Gwiezdne berło Gwiezdne berło - "Luckily the star is a manageable size." - "Na szczęście gwiazda ma rozsądny rozmiar."

Star Stafflight Gwiazda - "Perhaps a larger staff would summon a larger star." - "Byś może większe berło mogłoby przywołać większą gwiazdę."

Berło Dekonstrukcji Berło dekonstrukcji - "It appears to rewind time on a object." - "Wydaje się, że cofa czas na danym obiekcie."

Siekierokilof Siekierokilof -  "Quite functional, it operates as both an axe and a pickaxe." - "Bardzo funkcjonalny, działa zarówno jako siekiera oraz kilof."

Tulecytowa korona Tulecytowa korona - "A bit gaudy for my tastes, but it seems useful." - "Lekko tandetna jak dla mnie, ale wydaję się pożyteczna."

Tulecytowa maczuga Tulecytowa maczuga - "I could hit things with this." - "Mogłabym ranić rzeczy z tym."

Tulecytowa zbroja Tulecytowa zbroja - "A hardy Thulecite armor." - "Twarda tulecytowa zbroja."

Houndius Shootius Tulecytowy strażnik - "I'll need to place this." - "Muszę to umieścić."

Houndius Shootius Tulecytowy strażnik (umieszczony) - "The magic of two beast has been concentrated by the thulecite." - "Magia dwóch bestii skupiona za pomocą tulecytu."

Tulecytowy medalion Tulecytowy medalion

Tulecytowy medalion (spokojny, poza ruinami) - "There doesn't seem to be an ectoplasmic vapor around here." - "Zdaje mi się, ze tu nie ma żadnych oparów ektoplazmy."
Tulecytowy medalion (ostrzeżenie) - "The levels of ectoplasmic residue seem to be at their lowest." - "Poziom pozostałości ektoplazmy wydaje się być najniższy."
Tulecytowy medalion (przybywa magii) - "There is very little ectoplasmic residue vapor." - "Jest tu bardzo mało oparów pozostałości ektoplazmy."
Tulecytowy medalion (ustabilizowany) - "Levels of ectoplasmic residue seem to be increasing." - "Poziom pozostałości ektoplazmy wydaje się być wysoki."
Tulecytowy medalion (magia zanika) - "Levels of ectoplasmic residue are high but seem to be decreasing." - "Poziom pozostałości ektoplazmy jest wysoki, ale wydaje się być opadać."
Tulecytowy medalion (wyciszony) - "There doesn't seem to be any ectoplasmic vapor around here." - "Nie ma tu żadnych oparów ektoplazmy." 

Sterta książekKsiążki []

O mackachKsiążka "O mackach"- "Hard to put this one down. It's gripping, frankly." - "Ciężko ją odłożyć. Jest wciągająca i bezpośrednia."

Zastosowanie ogrodnictwaKsiążka "Zastosowanie ogrodnictwa"- "Died plants tied together to help me help alive plants." - "Martwe rośliny związane razem by pomóc mi ożywić inne rośliny."

PożogaKsiążka "Koniec jest bliski!"- "What could possibly go wrong?" - "Co może pójść nie tak?"

Opowieści na dobranocKsiążka "Opowieści na dobranoc"- "Warm milk in book form." - "Ciepłe mleko w formie książki."

Ptaki świataKsiążka "Ptaki świata"- "The expurgated version, but it has my favourite Megascops kennicottii." - "Ocenzurowana, ale opisuje mojego ulubionego Syczka zachodniego."

Radość z wulkanologii (DSS)Rozbitkowie (DLC) Książka "Radość z wulkanologii" (DSS)- "Rainus Magmus!" - "Deszcz magmy!"

Obserwująca roślinaNatura - Rośliny[]

Evergreen Świerk

Świerk - "A generically coniferous tree." - "Ogólnie iglaste drzewo."
Świerk (ścięty) - "It has been harvested." - "Zostało już ścięte."
Świerk (podpalony) -  "The tree is burning." - "Płonące drzewo."
Świerk (spalony) - "A carbonized tree." - "Zwęglone drzewo."

Kłody drewna Kłody drewna - "An axial section of tree trunk." - "Osiowy trzon drzewa."

Węgiel drzewny Węgiel drzewny - "It's mostly carbon and ash." - "Jest to głownie węgiel i popiół."

Szyszka Szyszka - "Confer seeds encased in a mature strobilus." - "Nasiona drzewa iglastego zamknięte w dojrzałym skrzypie."

Szyszka Szyszka (zasadzona) - "Conifer seeds approaching maturity." - "Nasiona drzewa iglastego dojrzewają."

Guzowate drzewo Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "This genus seems to lack reproductive capabilities." - "te wydają się nie mieć możliwości rozmnażania." 
Guzowate drzewo (ścięte) - "It has been harvested." - "Zostało już ścięte."
Guzowate drzewo (podpalone) - "The tree is burning." - "Płonące drzewo."
Guzowate drzewo (spalone) - "A carbonized tree." - "Zwęglone drzewo."

Drzewo liściaste (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "Fagales of some kind. It bears fruit when fully grown." - "Rodzaj bukowca. Gdy w pełni urośnie wyda swoje owoce."
Drzewo liściaste (ścięte) - "It has been harvested." - "Zostało już ścięte."
Drzewo liściaste (podpalone) - "The tree is burning." - "Płonące drzewo."
Drzewo liściaste (spalone) - "A carbonized tree." - "Zwęglone drzewo."

Orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy - "Deciduous seeds encased in a Pericarp." - "Nasiona liściastych zamknięte w owocni."

Orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy (zasadzony) - "Deciduous seeds approaching maturity." - "Dojrzewająca sadzonka liściastego."

Kolczaste drzewo Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "A mangal rhizophora." - "Mangrowiec czerwony."
Kolczaste drzewo (ścięte) - "It has been felled." - "Zostało ścięte."
Kolczaste drzewo (podpalone) - "Combustion!" - "Pali się!"
Kolczaste drzewo (spalone) - "A carbonized mangrove." - "Zwęglony mangrowiec."

Marmurowe drzewo 2 Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "Amazing. A tree made entirely of marble." - "Niesamowite. Drzewo zrobione w całości z marmuru."

Całkowicie normalne drzewo Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "Animal or vegetable?" - "Zwierzę czy warzywo?"

Żywa kłoda Żywa kłoda - "This log is special." - "To jest wyjątkowa kłoda."

Sapling1 Sadzonka

Sadzonka - "It's a small tree." - "To jest małe drzewo."
Sadzonka (zebrana) - "Odd. I thought that would have killed it." - "Dziwne. Myślałam że to ją uśmierci."
Sadzonka (podpalona) - "Combustion!" - "Pali się!"

Wykopana sadzonka Sadzonka (wykopana) -  "It requires soil to grow." - "Potrzebuje ziemi by urosnąć."

Spalona sadzonka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona sadzonka - "The heat's gotten to it." - "Gorąc dopadł ją."

Patyki Patyki - "Some small twigs." - "Trochę małych patyków."

Trawa w ziemi Trawa

Trawa - "A cluster graminoid stalks." - "Łodygi Cluster Graminoid."
Trawa (zebrana) - "I think it will grow back." - "Myślę, że wkrótce odrośnie."
Trawa (jałowa) - "It needs poop." - "Potrzebuje kupy."
Trawa (podpalona) - "Combustion!" - "Pali się!"

Sadzonka trawy Sadzonka trawy - "It requires soil to grow." - "Potrzebuje ziemi by odrosnąć."

Ścięta trawa Ścięta trawa - "Some grass cuttings." - "Trochę ściętej trawy."

Spalona trawa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona trawa - "It can't survive in this hot climate." - "Nie może przetrwać w tak upalnym klimacie."

Berry bushtrans Krzak jagodowy

Krzak jagodowy - "It's an Ardisia crenata bush." - "To krzak Ardisi drzewiatej."
Krzak jagodowy (zebrany) - "The berries are growing back, slowly."- "Jagody rosną powoli."
Krzak jagodowy (jałowy) - "It will require an intervention." - "Potrzebuje interwencji."

Wykopany krzak jagodowy Krzak jagodowy (wykopany) - "It requires soil to grow." - "Potrzebuje ziemi by odrosnąć."

Uschnięty krzak jagodowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Uschnięty krzak jagodowy - "Ardisia crenata don't do well in extreme heat." - "Ardisia crenata nie radzi sobie w ekstremalnych temperaturach."

Kolczasty krzak Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "A cluster of brambles." - "Wiązka cierni."
Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "Picking brambles is dangerous." - "Zbieranie cierni jest niebezpieczne." 
Kolczasty krzak (zebrany) - "It requires soil to grow." - "Wymaga gleby, by rosnąć." 
Kolczasty krzak (podpalony) - "Combustion!"- "Pali się!"

Trzcina Trzcina

Trzcina - "A group of juncaceae graminoids." - "Grupa sitowatych graminoidów."
Trzcina (zebrana) - "I belive they shall grow back." - "Wierzę, ze powinna odrosnąć."
Trzcina (podpalona) - "Combustion!" - "Pali się!"

Cięta trzcina Cięta trzcina - "Some rush cuttings."- "Trochę ściętego sitowia."

Wabiąca roślina Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "An invasive plant species." - "Inwazyjny gatunek roślin."

Mięsista bulwa Mięsista bulwa - "Now I can move this plant as I wish." - "Teraz mogę przesuwać tą roślinę jak sobie życzę."

Obserwująca roślina Obserwująca roślina - "I believe they are controlled by the larger plant." - "Wierzę, że są kontrolowane przez większą roślinę."

Mandragora Inne rośliny

Kaktus 2 Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus - "A young barrel cactus." - "Młody kaktus o beczkowatym wyglądzie."

Zebrany kaktus (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus (zebrany) - "Desperate times, desperate measures." - "Drastyczne czasy, drastyczne działania."

Bagienna roślina Bagienna roślina - "A swamp-dwelling rhizome." - "Rosnące na bagnach kłącze."

Kwiaty Kwiaty - "It's a wildflower. I'm unfamiliar with the species." - "To dziki kwiat. Nie znam jego gatunku."

Zły kwiat Złe kwiaty - "It's not often one sees a flower with such a powerful aura." - "Niezbyt często widzi się kwiat, który ma tak silną aurę."

Mroczne płatki Mroczne płatki - "Interesting, these petals seem to have a mind of their own." - "Ciekawe, te płatki wydają się mieć własny umysł."

Marchewka Marchewka (zasadzona) - "Daucus caroto is a root vegetable."  - "Dacus caroto jest warzywem korzeniowym."

Zielone grzybowe drzewo Grzyby

Red Mushroom1 Czerwony grzyb - "It's a fungus." - "To jest grzyb."

Red Mushroom1 Czerwony grzyb (schowany) - "It is dormant this time of day" - "Jest w stanie uśpienia o tej porze dnia."

Czerwony grzyb Czerwony grzyb (zebrany) - "It requires hydration before it will fruit again" - "Wymaga nawilżenia zanim zaowocuje ponownie."

Green Mushroom1 Zielony grzyb - "It's a fungus." - "To jest grzyb."

Green Mushroom1 Zielony grzyb (schowany) - "It is dormant this time of day" - "Jest w stanie uśpienia o tej porze dnia."

Zielony grzyb Zielony grzyb (zebrany) - "It requires hydration before it will fruit again" - "Wymaga nawilżenia zanim zaowocuje ponownie."

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb - "It's a fungus." - "To jest grzyb."

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb (schowany) - "It is dormant this time of day" - "Jest w stanie uspienia o tej porze dnia."

Niebieski grzyb Niebieski grzyb (zebrany) - "It requires hydration before it will fruit again" - "Wymaga nawilżenia zanim zaowocuje ponownie."

Roślina na działce - "It's a... plant. Of some kind." - "To jest.. roślina. Jakiegoś rodzaju."

Roślina na działce (rośnie) - "It is not yet ready for harvest." - "Nie jest jeszcze gotowa do zebranie."

Statua Harfy2Natura - Obiekty[]

Gniazdo pszczół Ul

Ul - "The natural home of the bee." - "To jest naturalny dom pszczół."

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Gniazdo zabójczej pszczoły - "I had better keep my distance." - "Powinnam zachować dystans."

Plaster miodu Plaster miodu - "Beeswax used for storing honey." - "Pszczeli wosk stosowany do przechowywania miodu."

Hound Mound Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "Those bones are foreboding" - "Te kości przywołują złe wspomnienia."

Kości2 Kości - "Creepy." - "Odrażające."

Odłamki kości (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Odłamki kości - "Remnants of a life well lived." - "Pozostałości po dobrze przeżytym życiu."

Psi ząb Psi ząb - "Made of calcum and brimstone." - "Zrobiony z wapnia i siarki."

Gniazdo wysokiego ptaka Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "The nest is empty." - "Gniazdo jest puste."
Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "That is quite in egg!" - "Coś jest w jajku!"

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "It requires incubation." - "Wymaga inkubacji."
Jajo (zimne) - "You will catch your death of cold." - "Umrzesz z wyziębienia."
Jajo (gorące) - "Exposure to temperature extremes may result in death." - "Wystawienie na wysokie temperatury może poskutkować śmiercią."
Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "A watched pot never boils." - "Pilnowane jajko nigdy się nie zagotuje."
Jajo (mało czasu do wyklucia) - "We shall soon reap the fruits of our labours." - "Wkrótce zerwiemy owoce naszej pracy."

Pusty pień (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Pusty pień

Pusty pień - "An excellent hollow for a den." - "Dziupla idealna na gniazdo."
Pusty pień (opuszczony) - "Looks used up." - "Wygląda na zużyty."

Skała bez krzemienia Skały

Skała saletra Skała -  "A large sedimentary rock." - "Duże skały osadowe."

Kamień Kamienie - "A handful of assorted rocks." - "Kilka różnorodnych kamieni."

Krzemień Krzemień - "A hard nodule of quartz." - "Twarda bryłka z kwarcu."

Saletra Saletra - "Also known as salpeter." - "Znana również jako saletra."

Marmur Marmur - "A statuesque rock." - "Posągowa skała."

Bazalt Bazalt - "Material of great density!" - "Materiał o wielkiej gęstości!"

Lodowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowiec - "A small block of extremely dense ice." - "Mała bryła niesamowicie gęstego lodu."

Stopiony lodowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Stopiony lodowiec - "It must have melted due to its small size." - "Musiał się stopić bo był niewielki."

Lód (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lód - "Solid state of water." - "Stan stały wody."

Samorodek złota Samorodek złota - "A small lump of gold. Atomic number 79." - "Mała bryłka złota. Liczba atomowa 79."

Grób Nagrobki

Grób2 Nagrobek (1) - "It says milk. Eggs. Bacon." - "Głosi: "Mleko, Jajka, Bekon."

Grób3 Nagrobek (2) - "Here lies some guy. Blah blah blah." - "Tu leży jakiś koleś. Bla bla bla."

Grób5 Nagrobek (3) - "Hey, that's my name!" - "Hej to moje imię!"

Grób4 Nagrobek (4) - "This headstone is blank." - "Ten nagrobek jest pusty."

Mound Grób - "A burial mound." - "Kurhan."

Mound Grób (rozkopany) - "A desicrated burial mound." - "Zbezczeszczony nagrobek."

Koszmarny pomnik Pomniki

Kamień próby Kamień wskrzeszenia - "There is something unnatural about that sone." - " Jest coś nie naturalnego w tym kamieniu." 

Harp Statue Statua Harfy - "A simple statue." - "Prosta statua."

Marmurowy filar Marmurowy filar - "It shows the touch of a Roman artisan.  How amazing." - "Pokazuje kunszt Rzymskich artystów. Niesamowite."

Ślady koalefanta Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "Unhygienic!" - "Niehigieniczne!"
Ślady koalefanta - "Animal sign, leading the way." - "Zwierzęcy znak, wskaże mi drogę."
Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "The trail is no longer distinguishable." - "Trop nie jest już do odróżnienia."
Ślady koalefanta Panowanie Gigantów (DLC) (zgubiony trop wiosną) - "The trail's been washed away by the precipitation." - "Trop został zmyty przez opady atmosferyczne."
Ślady koalefanta (podążanie za tropem) -"The appearance of this track indicates recent activity." - "Pojawienie się tego tropu wskazuje na niedawną aktywność."

Kapelusz z piór Piórka

Krucze piórko Krucze piórko - "Feather of Corvus." - "Pióro wrony."

Karmazynowe piórko Karmazynowe piórko - "Feather of Cardinalis." - "Pióro Kardynała."

Lazurowe pióro Lazurowe pióro - " It looks like a feather of Caradiralis , but withe." - "Wygląda jak pióro Kardynała, ale jest białe."

Drzwi Maxwella Rzeczy

Wooden Thing Drewniana Rzecz - "This runestone has unique geometric properties." - "Ten kamień runiczny ma unikatowe, geometryczne wzory."

Wooden Thing Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "The device is in partial state of completion." - "Urządzenie jest częściowo dokończone."

Wooden Thing Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) - "This machine can be used to travel between worlds." - "To urządzenie może być użyte do podróży między światami."

Wooden Thing Drewniana Rzecz (aktywowana) - "This machine can be used to travel between worlds." - "To urządzenie może być użyte do podróży między światami."

Ring Thing Pierścieniowata Rzecz - "A torus of alloys and wiring." - "Torus stopów i kabli."

Crank Thing Korbowata Rzecz - "It applies basic mechanical principles" - "Dotyczy podstawowych zasad mechanicznych."

Box Thing Pudełkowata Rzecz - "An electrical charge regulator." - "Regulator ładunków elektrycznych."

Metal Potato Thing Metalowa Okrągła Rzecz - "Neither fully organic nor inorganic!" - "Ani w pełni organiczne ani nieorganiczne!"

Szczęka Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom Zrujnowany dom - "Obviously dilapidated." - "Niewątpliwie zniszczony."

Spalony zrujnowany dom (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony zrujnowany dom - "On beyond dilapidated." - "Zniszczony nawet bardziej."

Głowa merma Głowa merma - "I'm uncertain whether it is rotting or fermenting." - "Nie jestem pewna czy to jest zgniłe czy sfermentowane."

Spalona głowa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa merma - "It's neither rotting nor fermenting now." - "Teraz nie gnije, ani nie fermentuje."

Głowa świni Głowa świni - "It's a head on stick." - "To jest głowa na palu."

Spalona głowa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa świni - "It's the charred remains of a head on a stick." - "Zwęglone resztki na patyku."

Skóra świni Skóra świni - "The haunch of a semi-intelligent bipedal pig." - "Biodro półinteligentnej świni na dwóch nogach."

Pig Torch Świńska pochodnia - "I wonder how , it's fueled." - "Ciekawi mnie jak jest podsycana."

Kościane Oko Kościane oko - "Oculus Mysterium." - "Oculus Mysterium."

Kościane Oko Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "The oculus is inactive." - "Oko jest nieaktywne."

Popiół Kościane oko (spopielone) - "The eyebone was consumed by fire when I teleported." - "Kościane oko zostało wchonięte przez ogień gdy się teleportowałam."

Kwiat Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat Glommera - "It's dripping with goo." - "Ocieka kleistą substancją."

Uschnięty kwiat Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat Glommera - "It's gone grey, but it's still dripping." - "Poszarzał, ale ciągle ocieka."

Skrzydła Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Skrzydła Glommera - "The fins of that strange specimen." - "Płetwy tego dziwnego osobnika."

Maź Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Maź Glommera - "It appears to be quite volatile." - "Wydaję się być niestabilna."

Statua Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (z kwiatem) - "Is it petrified?" - "Czy to jest skamieniałe?"

Statua Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (bez kwiatu) - "Nope, just a statue." - "Nie, tylko statua."

Pióro puchowe (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Pióro puchowe - "Soft body down! Makes me wish I could sleep." - "Moje ciało wiotczeje! Chciałabym móc spać."

Jajo Gęsiołosia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Jajo Gęsiołosia - "What a marvel!" - "Cud!"

Łuska (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Łuska - "Scales from an insect? Unheard of!" - "owadzie łuski? Nie słyszałem o czymś takim!"

Futro Borsukoniedźwiedzia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Futro Borsukoniedźwiedzia - "My, my! That is thick." - "A niech mnie! To dopiero grube futro!"

Króliczy kłębek Króliczy kłębek - "They use therir tails to balance." 

Żądło Żądło - "It tapers to a sharp point." - "Zwęża się w ostry koniec."

Pęcherz Pęcherz - "The stomach of a Culicidae, brimming with blood." - "Brzuch komarowatego, ocieka krwią."

Tunel robaka Tunel robaka (zamknięty) - "The sleeping Megadrilacea Oradous." - "To jest śpiąca Megadrilacea Oradous."

Tunel robaka Tunel robaka (otwarty) - "Concentric rings of teeth for rapid ingestion." - "Dośrodkowe pierścienie zębów do szybkiego połykania."

Tunel robaka Tunel robaka (po odbytej podróży) - "A detailed lesson in biology." - "Szczegółowa lekcja biologi."

Staw żab Staw - "A small, but deep freshwater pond." - "Mały, ale głęboki staw z świeżą wodą."

Szkielet Szkielet - "Kably well-preserved human skeleton." - "Wyjątkowo dobrze zachowany szkielet człowieka."

Czaszka Webbera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Czaszka Webbera - "That is a most unusual skull." - "Najbardziej niezwykła czaszka."

Gruczoł pająka Gruczoł pająka - "This gland secretes a mildly toxic venom." - "Ten gruczoł wydziela lekko trujący jad."

Jedwab Jedwab - "Protein fibre extruded from an arachnid." - "Włókna białkowe wyciskane z pajęczaków."

Gniazdo pająków Kokon pająków - "Fascinating. These spiders have a communal hive." - "Fascynujące. Te pająki mają wspólne gniazdo."

Jajo pająka Jajo pająka - "A highly portable spider egg sack." - "Nader przenośna sakwa z pajęczymi jajami."

Rabbit Hole Nora królika - "It looks like a small animal's burrow." - "Wygląda na małą, zwierzęcą norę." 

Rabbit Hole Panowanie Gigantów (DLC) Nora królika (wiosną) - "I hope the small animal is still all right down there!" - "Mam nadzieję, że to małe zwierzątko wciąż się tam kryje!"

Kretowisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kretowisko - "The tunnel system must be vast!" - "Ten system tunelowy musi być ogromny!"

Bawola Sierść Bawola sierść - "Long follicles harvested from the beefalo." - "Długie włosy od bawołów."

Bawoli Róg Bawoli róg - "It sounds like beefalo field in there." - "To brzmi jak bawół stojący tutaj."

Kupa Gnój - "A quantity of animal feces. How fragrant." - "Ilość zwierzęcych odchodów. Jak pachnąco."

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (zimą) - "Some kind of temporary habitation." - "Rodzaj mieszkania tymczasowego."

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (latem) - "It has been deserted for now" - "Jest teraz opuszczony."

Kieł morsa Kieł morsa - "This would be usefull, for scrimshaw." - "Byłby użyteczny do stworzenia rzeźby z kości."

Róg kozy woltowej (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Róg kozy woltowej - "There must be something unnatural in the horn." - "Musi byc coś nienaturalnego w tym rogu."

Skóra macki Skóra macki - "Hmmm, reproductive organs." - "Hmmm, narządy rozrodcze." 

Kłębowisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kłębowisko - "A dried collection of plant matter." - "Wysuszona zbieranina materii roślinnej."

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (gorąca) - "Its saliva is similar to molten lava." - "Jego ślina jest jak lawa."

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (chłodna) - "It's cooled down, almost like basalt." - "Ochłodzona jest prawie jak bazalt."

RobakNatura - Jaskinie[]

Zapadlisko zapięczętowane Zapadlisko (zasypane) - "The placement of that rock looks intentional." - "Umiejscowienie tej skały wygląda na celowe."

Zapadlisko zapięczętowane Zapadlisko (odkopane) - "The subterranean world awaits." - "Podziemny świat czeka."

Lina Lina prowadząca na powierzchnię - "Maybe I should go back up for some fresh air." - "Może powinnam wrócić do góry na świeże powietrze."

Grzybowe drzewo Niebieskie grzybowe drzewo - "A tree with a fungal parasite." - "Drzewo z grzybowym pasożytem."

Czerwone grzybowe drzewo Czerwone grzybowe drzewo - "A red variety of Mycena luxaeterna." - "Czerwona odmiana Myceny luxaeterny."

Zielone grzybowe drzewo Zielone grzybowe drzewo - "My world! A huge Mycena silvaelucens." - "Mój świecie! Duża Mycena silvaelucens."

Świecący kwiat Świecący kwiat - "You could read by that light." - "Można czytać przy tym świetle."

Świecąca bulwa Świecąca bulwa - "Is this animal or vegetable?" - "To jest zwierzę czy warzywo?"

Światło robaka Świetlista jagoda - "It's softer than I would've thought." - "Jest gładszy niż mi się wydawało."

Stalagmit1 Stalagmit - "A strange rock formation." - "Dziwna formacja skały."

Strzelisty stalagmit Strzelisty stalagmit - "Another stalagmite." - "Inny stalagmit."

Spilagmite Spilagmit - "This is the source of the spider infestation." - "To jest źródło pajęczej inwazji."

Połamane muszle Połamane muszle - "Pieces of the broken." - "Połamane kawałki."

Szlam slurtle Szlam slurtle - "Their mucus is explosive for some reason." - "Ich wydzielina z jakiegoś powodu jest wybuchowa."

Guano Guano - "More metabolic byproduct." - "Bardziej metaboliczny produkt uboczny."

Kopiec Slurtle 2 Kopiec Slurtle - "A gastropod pod." - "Kopiec brzuchonogich."

RabbitHutch Królikarnia - "Sadly, it is just painted to look like a carrot." - "Niestety, to jest tylko pomalowane by wyglądało jak marchewka."

Spalona królikarnia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona królikarnia - "It didn't even burn like a carrot." - "Nawet nie spłonął jak marchew."

Grota małp jaskiniowych Grota małp jaskiniowych - "This appears to be the home of several primates." - "Wygląda na to, że jest to dom ssaków naczelnych."

Jaskiniowa roślinność z plików gry Paproć - "I lovely ornamental plant." - "Kocham rośliny ozdobne."

Listowie Listowie - "These may have some nutritional value." - "Mogą mieć pewne wartości odżywcze."

Bananowiec jaskinowy Bananowiec jaskiniowy - "The seeds must have fallen down a sinokle." - "Nasiona musiały upaść tu przez zapadlisko."

Tulecytowy murNatura - Ruiny[]

Antyczny pomnik Antyczny pomnik - "This seems mystically aligned to the world." - "Zdaje się być mistycznie dopasowany do świata."

Antyczna maszyna pseudonauki Antyczna stacja pseudonauki - "A monument to some long dead gods." - "Pomnik dla niektórych, już długo nie żyjących bogów."

Broken Altar Antyczna stacja pseudonauki (zniszczona) - "A monument to some long dead gods. I believe I can repair this." - "Pomnik dla niektórych, już długo nie żyjących bogów. Wierzę, że mogę to naprawić."

Broken Clockworks1 Zepsuci mechaniczni - "Clockwork junk." - "Mechaniczne odpady."

Relic Chair Relikty - "A relic of an ancient civilization long dead the the revenges of time." - "Relikt antycznej cywilizacji już od dawna wymarłej w zemście czasu." 

Relic Chair Relikty (zniszczone) - "A relic of an ancient civilization long dead the the revenges of time. I do believe I can repair this." - "Relikt antycznej cywilizacji już od dawna wymarłej w zemście czasu. Wierzę, że mogę to naprawić." 

Antyczna ruina Rumowisko - "With a little elbow grease this could be put into working order." - "Mały wysiłek i poskładam to do kupy."

Róg antycznego strażnika Róg antycznego strażnika - "An amazingly large horn. I wonder if the nightmare helped fuel the growth." - "Niesamowicie wielki róg. Ciekawi mnie jak koszmarne paliwo wspomogło jego wzrost."

Skóra ślizgacza Skóra ślizgacza - "This must be useful  for something." - "Musi być do czegoś przydatna."

Porost1 Porost jaskiniowy - "A symbiot! A fungus and a phycobiontic bacteria." - "Symbionit! Grzyb i psycho bioniczna bakteria."

Algi Algi - "It is a good thing this algae has no need for photosynthesis." - "Dobrze, że ta alga nie musi dokonywać fotosyntezy."

Ornate Chest Zdobiona skrzynia - "An artifact which may contain other artifacts." - "Artefakt, który może zawierać inne artefakty."

Zdobiona skrzynia Duża zdobiona skrzynia - "That chest is absolutely marvellous." - "Ta skrzynia jest po prostu wspaniała."

Koszmarne światło Koszmarne światło - "The ancients seem to used nightmare fuel to power everything." - "Starożytni chyba używali koszmarnego paliwa do zasilania wszystkiego."

Tulecytowe fragmenty Tulecytowe fragmenty - "I could combine these to create a larger piece." - "Powinnam je połączyć by stworzyć większy kawałek."

Tulecyt Tulecyt - "These seems to be an interesting, ectoplasmic residue-bearing variety of ziosite." - "Wydaje się być interesującą odmianą zoisytu będącą pozostałościami ektoplazmy."

Tulecytowy mur Tulecytowy mur - "A very secure wall." - "Bardzo bezpieczny mur."

Tulecytowy mur Tulecytowy mur (w ekwipunku) - "My pockets must be bigger on the inside." - "Moje kieszenie muszą być większe w środku."

Antyczny pomnik głowy- "This seems mystically aligned to the world." - "Zdaje się być mistycznie dopasowany do świata."

HalucynacjeStworzenia - Potwory[]

Przekładnie Mechaniczni

Mechaniczny skoczek Mechaniczny skoczek - "An automatic equine" - "Zautomatyzowany koniowaty." 

Mechaniczny goniec Mechaniczny goniec - "A clockwork clergyman." - "Mechaniczny ksiądz."

Mechaniczna wieża Mechaniczna wieża - "A clockwork castle." - "Mechaniczny zamek."

Uszkodzony mechaniczny skoczek Uszkodzony mechaniczny skoczek - "It's nightmare fueled surrounding seem to have corrupted its programing." - "Dotknięte koszmarnym paliwem otoczenie uszkodziło jego oprogramowanie."

Uszkodzony mechaniczny goniec Uszkodzony mechaniczny goniec - "Such exhilaratingly complex technology." - "Tak radośnie skomplikowana technologia."

Uszkodzona mechaniczna wieża Uszkodzona mechaniczna wieża - "It looks like it could break apart at any moment." - "Wygląda jakby miała się rozpaść w każdym momencie."

Psi ząb Psy gończe

Pies Gończy Pies gończy - "That hound is not domesticated." - "Ten pies nie jest oswojony."

Czerwony pies gończy Czerwony pies gończy - "That hound is more dangerous that the others." - "Ten pies jest bardziej niebezpieczny od reszty."

Niebieski pies gończy Niebieski pies gończy - "What a strange, cold beast." - "Co za dziwne, zimne stworzenie"

Pajęczy kapelusz Pająki

Pająki Pająk - "A large, carnivorous arachnid species." - "Duży mięsożerca gatunku pajęczaków."

Pająki Pająk (uśpiony) - "They appear to be nocturnal." - "Wiodą nocny tryb życia."

Pająki Pająk (martwy) - "He gave his life for his queen." - "Oddał swoje życie dla królowej."

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik - "It appears to be of the warrior caste." - "Wydaje się, ze należy do kasty wojowników."

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik (uśpiony) - "A well deserved rest, no doubt." - "Zasłużył na odpoczynek. Nie mam wątpliwości."

Pająk Jaskiniowy Pająk jaskiniowy - "An arachnid with a thick carapace." - "Pajęczak z dużym pancerzem."

Pająk spluwacz Pająk spluwacz - "An arachnid that spits projectiles." - "Pajęczak, który pluje pociskami."

Wiszący Mieszkaniec Głębi Wiszący mieszkaniec głębi - "Ah this species of arachnid has adapted to life on the cave ceiling." - "Ah, ten gatunek pajęczaków przystosował się do życia na suficie jaskiń."

Robak Robak głębinowy

Robak głębinowy (przynęta) - "Reminds me of the Anglerfish." - "Przypomina mi żabnicę."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "Worm attack!" - "Robak atakuje!" 
Robak głębinowy (pod powierzchnią) - "It would be best to stay away from that." - "Najlepiej trzymać się od tego z daleka."

Skóra świni Świniopodobne

Merm Merm - "A piscean biped!" - "Dwunożna ryba!"

Świniołak Świniołak - "It's a lycanthropic pig." - "Świnia likantrop."

Tam O' Shanter Morsy

MacTusk MacTusk - "Odobenus rosmarus Gaelic variety." - "Odebenus rosmarus odmiana Gaelic"

WeeTusk WeeTusk - "The juvenile is not as aggressive." - "Nieletnie nie są agresywne."

Abigail Pozostałe potwory

WypełniaczGrue- "Did you hear that?" - "Słyszałeś to?"

WypełniaczGrue (zranienie)- "OUCH! Something bit me!" - "AUĆ! Coś mnie ugryzło!"

Wysoki ptak Wysoki ptak - "Magnus Avis, fully developed." - "Magnus Avis, w pełni wyposażony."

Krampus Krampus - "It's a mythological holiday monster." - "To mitologiczny świąteczny potwór."

Macki Macka - "That looks dangerous." - "Wygląda niebezpiecznie."

Bazytoperz Bazytoperz - "A flying mammal." - "Latający ssak."

Duch Duch - "It must be fake. I don't belive it." - "Musi być fałszywy. Nie wierzę w to."

Ślizgacz Ślizgacz -  "A classic example of symbiosis." - "Klasyczny przykład symbiozy."

Orzechowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzechowiec - "Run awaaay!" - "Uciekaaaj!" 

ŚwiniaStworzenia - Zwierzęta neutralne[]

Bawoli Róg Bawoły

Bawół Bawół - "It looks almost like a Bos Taurus." - "Wygląda jak Bos Taurus."

Bawół Bawół (uśpiony) - "It's sleeping." - "Śpi."

Bawół Bawół (ogolony) - "It looks cold." - "Wygląda, jakby było mu chłodno."

Bawół Bawół (podążający za postacią) - "It appears to be following me." - "Wygląda na to, że za mną podąża."

Ul Pszczoły

Pszczoły Pszczoła - "Apis mellifera. Quite large!" - "Apis mellifera. Całkiem wielka!"

Pszczoły Pszczoła (schwytana) - "It is not pleased." - "Nie jest zachwycona."

Pszczoły Pszczoła (w poblizu) - "Stinging nasties!" - "Kąszące paskudy!"

Chlew Świnie

Świnia Świnia - "A semi-intelligent bipedal pig." - "Półinteligentna świnia chodząca na dwóch nogach." 

Świnia Świnia (martwa) -  "Don't worry there are plenty more where that came from." - "To nic takiego, tam skąd przyszła jest więcej takich jak ta."

Króliczy kłębek Króliki

Wielki królik Wielki królik - "A sentient lagomorph." - "Czuwający zajęczak."

Beardlord Beardlord - "A sentient lagomorph." - "Czuwający zajęczak."

Zimowa trąba koalefanta Koalefanty

Koalefant Koalefant - "Koalefanta Proboscidea" - "Koalefanta Proboscidea."

Zimowy koalefant Zimowy koalefant - "Koalefanta Proboscidea in thick winter pelage" - "Koalefanta Proboscidea w grubym owłosieniu."

Róg kozy woltowej (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Koza woltowa

Koza woltowa (RoG) Koza woltowa - "A variant of Capra aegagrus keen on electricity." - "Rodzaj Capra aegagrus będący zwolennikiem elektryczności."

Koza woltowa (RoG) Koza woltowa (naładowana) - "Quite keen." - "Bardzo żwawa."

Kociszop (RoG) Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar Skalny homar - "Their carapace is made of rocks." - "Ich pancerz jest wykonany ze skał."

Pingwin Pingwin - "What a classy bird." - "Cóż za stylowy ptak."

Mały Gęsiołoś (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Mały Gęsiołoś - "I suppose that's approximately what I expected." - "To jest mnięj więcej to czego się spodziewałam."

Myszołów (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Myszołów - "Cathartes, of course." - "Cathartes, to oczywiste."

Kociszop (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kociszop - "A sort of a wildcat." - "Rodzaj dzikiego kota."

Małpa jaskiniowa Małpa jaskiniowa - "They produce quite an odor." - "To od nich pochodzi ten odór."

Slurtle Slurtle - "A mineral-devouring gastropod." - "Pożerający minerały brzuchonóg."

Snurtle Snurtle - "A rare variant of gastropod." - "Rzadki okaz brzuchonogich."

Świnia (podążąjąca)- "He seems to have bonded with me." - "Chyba się ze mną związała."

Rabbit Stworzenia - Zwierzęta pasywne[]

Skrzydła motyla Motyle

Motyl Motyl - "A colourful lepidopteran." - "Kolorowy motyl."

Motyl Motyl (schwytany) - "It is captured." - "Złapany."

Plik:Czarne piórko.png Ptaki

Czerwony ptak Czerwony Ptak - "Cardinalis! Beatiful plumage!" - "Kardynał! Przepiękne upierzenie!"

Czerwony ptak Czerwony Ptak (schwytany) - "He will be my friend." - "Zostanie moim przyjacielem."

Śnieżny ptak Śnieżny ptak - "A winter coat for the Cardinalis? How peculiar!" - "Zimowe okrycie dla Kardynała? Osobliwe!"

Śnieżny ptak Śnieżny ptak (schwytany) - "It's so delicate," - "Jest taki delikatny."

Kruk Kruk - "Corvus brachyrhynchos." - "Corvus brachyrhynchos." (Corvus brachyrhynchos - Wrona amerykańska)

Kruk Kruk (schwytany) - "He is mine now." - "Teraz jest mój."

Mały Ptak Mały ptak - "A rather diminutive specimen of the class aves." - "Mocno zdrobniały przedstawiciel gatunku."

Mały Ptak Mały ptak (głodny) - "It require sustenance." - "Wymaga wyżywienia."

Mały Ptak Mały ptak (umierający z głodu) - "Without sustenance, it will surely perish." - "Bez wyżywienia niewątpliwie polegnie."

Mały Ptak Mały ptak (postać dziobnięta) - "Settle down this instant." - "Natychmiast przestań."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak - "An adolescent avian." - "Młodociany osobnik."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "Please keep your voice level to a minimum." - "Proszę, ogranicz swój głos do minimum."

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "A very naughty bird." - "Naprawdę niegrzeczny ptak."

Gobbler Gobbler - "Nasty Meleagris. Stay away from my berries!" - "Niegrzeczny Meleagris. Trzymaj się z daleka od moich jagód!" (Meleagris - Indykowate)

Winter Rabbit Króliki

Królik Królik - "It's some kind of Lagormorph. With horns." - "To jakiś gatunek zająca. Z rogami."

Królik Królik (schwytany) - "It's a cute widdle horned Lagormorph." - "Słodki zając z głupkowatymi rogami."

Beard Monster Beardling - "It's some kind of Lagormorph. With horns." - "To jakiś gatunek zająca. Z rogami."

Beard Monster Beardling (schwytany) - "It's a cute widdle horned Lagormorph." - "Słodki zając z głupkowatymi rogami."

Bawola Sierść Małe bawoły

Mały bawół Mały bawół - "It has a widdle face! (ahem!)" - "Ma głupiutką twarz! (ahem!)"

Mały bawół Mały bawół (uśpiony) - "It has a widdle face! (ahem!)" - "Ma głupiutką twarz! (ahem!)"

Świetliki Świetliki

Świetliki - "They disperse when I approach." - "Rozpraszają się, gdy się zbliżam."
Świetliki (schwytane) - "Their bioluminescent properties might prove useful." - "Ich bioluminescencyjne właściwości mogą się okazać przydatne."

Mandrake Mob Mandragora

Mandragora - "Mandragora officinarum." - "Mandragora officinarium."
Mandragora (podążająca za postacią) - "Mandragora officinarum. But with a face." - "Mandragora officinarium. Ale z twarzą." 
Mandragora (martwa) - "Mandragora officinarum. Deceased." - "Mandragora officinarium. Martwa."
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - "Ugh, my head." - "Ugh, moja głowa."

Chester2 Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Glommer - "A bizarre specimen of the insecta class." - "Cudaczny przedstawiciel gromady owadów."

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (na powierzchni) - "Ah, it's Talpidae!" - "Ach, to Talpidae!" (Talpidae - Kretowate)

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (ryjący pod ziemią) - "Something is tunneling down there." - "Coś ryje pod ziemią."

Chester2 Chester - "A motile storage chest." - "Ruchoma skrzynia."

Król świń Król świń - "He appears to be the leader of the village." - "On wydaje się być wodzem wioski."

Abigail Abigail - "Awww, she has a cute little bow." - "Awww, ma małą, słodką kokardę."

Świnia strażnikStworzenia - Zwierzęta agresywne[]

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła - "It is especially venomous." - "Wyjątkowo jadowita."

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła (schwytana) - "It is not pleased." - "Nie jest zachwycona."

Żabie udka Żaby

Żaba Żaba - "A amphibian tetrapod." - "Płazowaty czworonóg."

Żaba Żaba (uśpiona) - "It's sleeping." - "Śpi."

Żaba Żaba (martwa) - "Considered a delicacy in some countries." - "Uważana za przysmak w niektórych krajach."

Pęcherz Komary

Komar Komar - "A thirsty female Haemagogus Devorator." - "Spagniona samica Haemagogus Devorator."

Komar Komar (schwytany) - "It is securely stored" - "Jest bezpiecznie przechowywany."

Komar Komar (w pobliżu) - "Cursed bloodsuckers!" - "Przeklęte krwiopijce!"

Skóra świni Świnie strażnicy

Świnia strażnik Świnia strażnik - "One of the warrior castle." - "Przedstawiciel kasty wojowników."

Muchosmok (RoG)Stworzenia - Naczelni przeciwnicy[]

Drzewiec Drzewiec - "I... don't even know." - "Ja...nie mam zielonego pojęcia."

Liściasty drzewiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Liściasty drzewiec - "That is no tree I've seen before!" - "Nigdy nie widziałam takiego drzewa!"

Pajęcza królowa Pajęcza królowa - "That must be the center of the hive mind." - To musi być centrum umysłu roju."

Monstrualna macka Monstrualna macka - "I wonder how they breed?" - "Zastanawiam się jak one się rozmnażają?"

Antyczny strażnik Antyczny strażnik -  "Get away, you beast!" - "Idź precz bestio!"

Warg (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Warg - "That Canis will be never domesticated." - "Ten Canis nigdy nie da się oswoić." (Canis - Wilk)

Gęsiołoś (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Gęsiołoś - "I dub it Alces canadensis." - "Nazwę cię Alces canadensis." (Alces canadensis - Łoś kanadyjski)

Muchosmok (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Muchosmok - "It's some kind of mythical variant of a Diptera." - "To mityczna odmiana muchołówki."

Borsukoniedźwiedź (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Borsukoniedźwiedź - "It's the Caniformia suborder... Beyond that, I cannot say." - "Jest z podrzędu Caniformia... Nie mogę powiedzieć o tym nic więcej." (Caniformia - Psowate)

Jeleniocyklop Jeleniocyklop - "Laurasiatheria!" - "Laurasiatheria!"

Mała macka- "Little slippery arms." - "Małe śliskie macki."


Zapalniczka WillowRóżne przedmioty[]

Blueprint Schemat - "A detailed technical drawing." - "Szczegółowy rysunek techniczny."

Przekładnie Przekładnie - "Various wheels and cogs." - "Różne kółka i trybiki maszynowe."

Popiół Popiół - "All that's left fire has done its job." - "Pozostaje po tym jak pożar wykonał już swoją pracę."

Broda Broda - "This is human facial hair." - "Ludzkie szczecinowate owłosienie."

Sterta kryształów Klejnoty

Czerwony Kryształ Czerwony klejnot - "It is warm." - "Jest ciepły."

Niebieski kryształ Niebieski klejnot - "It is cold." - "Jest zimny." 

Żółty kryształ Żółty klejnot - "Perhaps it is similar Citrine." - "Byś może jest podobny do Cytrynu."

Zielony kryształ Zielony klejnot - "Chromium impurities have coloured this gem green." - "Ten klejnot ma zieloną barwę zanieczyszczoną chromem."

Pomarańczowy kryształ Pomarańczowy klejnot - "It looks like a Spessartite garnet." - "Wygląda jak kryształ Spessartynu."

Przedmioty grobowe Przedmioty grobowe

Stopione kulki Stopione kulki - "They are all melted together." - "Wszystkie są stopione razem."

Fałszywy Kazoo Fałszywy Kazoo - "It's just a cheap replica." - "To tylko tania podróbka."

Węzeł gordyjski Węzeł gordyjski - "The knot is stuck. Forever." - "Węzeł jest zawiązany. Na zawsze."

Gnom Gnom - "It must be some kind of religious artefact." - "To musi być rodzaj jakiegoś artefaktu religijnego."

Mały statek kosmiczny Mały statek kosmiczny - "Sadly, it's too small for me to escape on." - "Niestety, jest za mały dla mnie bym mogła w nim uciec."

Urwane kable Urwane kable - "Their electricity carrying days are over." - "Ich dni transportu energii elektrycznej już minęły."

Kij i kulka Kij i kulka - "I have no time for fun and games!" - "Nie mam czasu na gry i zabawy!"

Korek Korek - "Great. All of my tub stopping needs are met." - "Świetnie. Wszystkie moje potrzeby zatrzymania wody w wannie zostały spełnione."

Guziki Guziki - "I'm more of a zipper person, myself." - "Jestem osobą bardziej preferującą zamki błyskawiczne."

Szczęka Szczęka - "I hope I get out of here before i need these." - "Mam nadzieję, że ucieknę stąd zanim będę jej potrzebować."

Leżący robot Leżący robot - "He whispers beautiful lies to me." - "Szepcze do mnie piękne kłamstwa."

Wysuszona macka Wysuszona macka - "I'm not sure what I should do with a dessicated tentacle." - "Nie jestem pewna co powinnam zrobić z wysuszoną macką."

Głowa MaxwellaTryb przygodowy[]

Maxwell 4 Tryb przygodowy (próba nieudana) - "We must learn from our failures." - "Musimy się uczyć na naszych błędach."

Wes portraitWes (uwięziony)- "Maxwell's statue are trapped him." - "Więzi go Statua Maxwella."

Drzwi Maxwella Drzwi Maxwella - "That violates some pretty fundamental physical laws." - "Narusza kilka fundamentalnych praw fizyki."

Sick Wormhole Zarażony tunel robaka - "Guh, that thing looks worse off than usual." - "Ugh, wygląda gorzej od zwykłego."

Szukająca Różdżka Szukająca Różdżka

Szukająca Różdżka - "It is an magitechnical homing device." - "To jest magitechniczne urządzenie naprowadzające."
Szukająca Różdżka (przed zebraniem z początkowego zamka) - "This rod might could be useful." - "Ta różdżka może być przydatna."
Szukająca Różdżka ("zimno") - "The dial is moving faintly." - "Sygnał jest słaby."
Szukająca Różdżka ("ciepło") - "I am definitely on the right track." - "Zdecydowanie jestem na dobrej drodze."
Szukająca Różdżka ("cieplej") - "I must be getting close." - "Muszę się zbliżać."
Szukająca Różdżka ("gorąco") - "Here we are!" - "Tu cię mam!"

Portato Uchwyt szukającej różdżki

Uchwyt szukającej różdżki - "I wonder what it does." - "Ciekawe za co odpowiada."
Uchwyt szukającej różdżki (gotowy) - "It looks like it needs a large key." - "Wygląda jakby potrzebował dużego klucza."
Uchwyt szukającej różdżki (aktywowany) - "Now my machine can work!" - "Teraz moja maszyna zadziała!"

Obelisk Obelisk

Obelisk podniesiony:

 • Gdy postać jest poczytalna - "Fascinating. I'Il have to study this marking later." - "Fascynujące. Muszę się nauczyć tego oznakowania później."
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "I must be seeing things." - "Muszę mieć przewidzenia."

Obelisk schowany:

 • Gdy postać jest poczytalna - "It appears to be a tiny pyramid." - "Wydaje się być małą piramidą."
 • Gdy postać jest niepoczytalna - "It seems to have sunk into the soil." - "Zatonął w ziemi."

Pułapki

Komarza pułapka maxwella Komarza pułapka Maxwella - "Bottled mosquito rage!" - "Zamknięty gniew komarów!"

Zębata pułapka Maxwella Zębata pułapka Maxwella - "A crude attempt at tricking me." - "Ordynarna próba oszukania mnie."


Maxwellchairtheft Wyspa Maxwella

Waxwell Maxwell - "What a rude gentleman." - "Cóż za niegrzeczny gentleman."

Maxwell's Light Światło Maxwella - "How magical!" - "Jak magicznie!"

Maxwell Statue Statua Maxwella - "It's a visage of the man who trapped me here." - "To jest oblicze człowieka, który mnie tu uwięził."

Fonograf Maxwella Fonograf Maxwella - "It appears to have no power source." - "Wydaje się nie mieć źródła zasilania."

Koszmarny zamek Koszmarny zamek - "Now I just need a key." - "Teraz potrzebuję tylko klucza."

Nightmare Throne ingame1 Koszmarny tron

Koszmarny tron - "What an intimidating chair." - "Co za przerażające siedzisko."
Koszmarny tron (kobieca postać na tronie) - "Poor girl." - "Biedna dziewczynka."
Koszmarny tron (męska postać na tronie) - "Poor boy." - "Biedny chłopiec."
Koszmarny tron (WX-78 na tronie) - "Poor thing." - "Biedna rzecz."

Fonograf MaxwellaKomunikaty[]

Okrzyki bitewne

 • Ogólny - "Combat!" - "Walka!"
 • W ataku - "Combat!" - "Walka!"
 • Do świni - "Combat!" - "Walka!"
 • Do pająka - "Combat!" - "Walka!"
 • Do pająka wojownika - "Combat!" - "Walka!"

Rezygnacja z walki

 • Ogólny - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec."
 • W ataku - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec."
 • Do świni - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec."
 • Do pająka - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec."
 • Do pająka wojownika - "Well, that's over." - "Cóż, to koniec."

Cykl dnia

 • Zmierzch - "Night will be here soon." - "Noc wkrótce nadejdzie."
 • Wkraczając w światło - "It is bright enough to see." - "Jest dość jasno, by widzieć."
 • Wkraczając w ciemność - "I am in the dark." - "Jestem w ciemności."
 • Jaskinia, próba zasnięcia - "These caves don't make it any easier to sleep." - "Te jaskinie nie pomagają zasnąć."

Ostrzeżenie o nadchodzących potworach

 • Psy gończe - "Something is approaching." - "Coś się zbliża."
 • Jeleniocyklop - "That sounds quite large!" - "Brzmi jak coś ogromnego!"

Pożywienie

 • Odczuwając głód - "Librarians needs food." - "Bibliotekarka potrzebuje jedzenia."
 • Jedząc okropne pożywienie - "That was not edible." - "To nie było zjadliwe."
 • Jedząc zepsute pożywienie - "That was partially decomposed." - "To było częściowo rozłożone."
 • Jedząc nadpsute pożywienie - "That was not at optimal freshness." - "To nie jest optymalna świeżość."
 • Jedząc świeże pożywienie - "That was partially decomposed." - "To było odrobinkę podstarzałe."

Temperatura

 • Zamarzając - "The ambient temprature is low." - "Temperatura otoczenia jest niska."
 • Przegrzewając się -"The ambient temprature is high." - "Temperatura otoczenia jest wysoka."

Przemoczenie

 • Deszcz (postać wilgotna) - "The layers of water begin to build up." - "Woda zaczyna przenikać wgłąb."
 • Deszcz (postać mokra) - "I wonder what my body's saturation point is..." - "Zastanawiam się ile wody moje ciało może znieść."
 • Deszcz (postać przemoknięta) - "Wet, wet, wet!" - "Mokro, mokro, mokro!"
 • Deszcz (postać ociekająca wodą) - "Positively soaked." - "Pozytywnie przemoczona."
 • Upuszczenie przemoczonego narzędzia - "My grip!" - "Trzymałam!"

Samozapłon

 • Przedmiot tli się - "Seems it's about to ignite from the heat." - "Wygląda na to, że zaraz stanie w ogniu."
 • Przedmiot pali się - "First degree, at least!" - "Wreszcie, pierwszy stopień!"

Pozostałe

 • Nieudana próba stworzenia przedmiotu - "I can't make that now." - "Nie mogę tego teraz wytworzyć."
 • Nieudana próba zrobienia czegoś - "I can't do that." - "Nie mogę tego zrobić."
 • Pełny ekwipunek - "I can't carry anything more." - "Nie mogę unieść nic więcej."
 • Schronienie się pod drzewem - 
 • Trzęsienie ziemi - "A tremor! Magnitude at least a 7 on the Richter scale." - "Wstrząs! O sile co najmniej 7 w skali Richter'a."
 • Chybione uderzenie pioruna - "Thank goodness for this non-conductive clothing!" - "Dzięki Bogu za nieprzewodzące ubrania!"
 • Za dużo przywołanych ptaków - "The sky is out of birds for now." - "Niebo nie ma już więcej ptaków."
 • Za dużo ptaków wokół - "It doesn't work as well with this many birds around." - "Nie zadziała dobrze z taką ilością otaczających mnie ptaków."

Struktura zniszczona (można naprawić)- "I believe I can repair this." - "Wierzę, że mogę to naprawić."

Pochodnia (wypalona)- "I need another torch." - "Potrzebuję innej pochodni."

Grue - "Did you hear that?" - "Słyszałeś to?"

Grue (zranienie) - "OUCH! Something bit me!" - "AUĆ! Coś mine ugryzło!"

Dziobnięta - "Settle down this instant." - "Natychmiast przestań."

Ogólny - "I don't know what that is." - "Nie wiem co to jest."

Jedząc - "Yum!" - "Mniam!"

WypełniaczCiekawostki[]

 • Opis Tam O' Shanter to nawiązanie do szkockiej piosenki ludowej "Auld Lang Syne".
 • Opis tulecytowego muru jest prawdopodobnie nawiązaniem do brytyjskiego serialu "Doctor_Who" gdzie każda postać mówi "It's bigger on the inside"("Wydaje się być większy z zewnątrz.") kiedy po raz pierwszy wchodzi do TARDIS.
 • Opis jaskiniowych bananów jest nawiązaniem do tego że większość dostępnych bananów jest genetycznie taka sama. Jest tak dlatego że dokonano modyfikacji by usunąć nasiona bananów.
 • Gdy Wickerbottom opisuje czapkę kociszopa wspomina o Crockett'cie. Jest to amerykański pioner, który przyczynił się do wzrostu popularności czapki właśnie z szopów praczy. Crockett,z szopa pracza
 • Opis kwiatu kaktusa odnosi się do Burrows'a, który jest autorem sztuki teatralnej o nazwie "Cactus Flower(Kwiat Kaktusa)"
Advertisement