Don't Starve Wiki
Advertisement
Stub "Obserwowana nie urośnie."
Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju Don't Starve Wiki rozbuduj go!.


WX-78

PROWADŹ, MÓJ LODÓWKOWY BRACIE.

–WX-78


Ta strona zawiera angielskie komentarze WX-78, które postać mówi, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą lewego przycisku Alt.WX-78[]

Icon Tools Narzędzia[]

SiekieraSiekiera- "A TOOL FOR CHOPPING DOWN LIVING MATTER" - "NARZĘDZIE DO ŚCINANIA MATERII OŻYWIONEJ"

Złota SiekieraZłota Siekiera- "GOLD IS MORE DURABLE?" - "ZŁOTO JEST TWARDSZE?"

Maczeta (DSS) Rozbitkowie (DLC) Maczeta - "A LONG BLADE FOR EXPERT HACKING" - "DŁUGIE OSTRZE DO EKSPERCKIEGO CIĘCIA"

Złota maczeta (DSS) Rozbitkowie (DLC) Złota maczeta - "AN OSTENTATIOUS HACKING DEVICE" - "OSTENTACYJNE NARZĘDZIE DO CIĘCIA"

ŁopataŁopata- "IT HAS MANY USES" - "MA DUŻO UŻYĆ"

Złota ŁopataZłota łopata- "GOLD IS MORE DURABLE?" - "ZŁOTO JEST TWARDSZE?"

KilofKilof- "MINING IMPLEMENT DETECTED" - "WYKRYTO NARZĘDZIE DO WYDOBYWANIA"

Złoty kilofZłoty kilof- "GOLD IS MORE DURABLE?" - "ZŁOTO JEST TWARDSZE?"

BrzytwaBrzytwa- "EXFOLIATE"-"ODŁUP SIĘ"

BrzytwaBrzytwa (nie można się ogolić)- "THAT IS NOT A VALID SHAVE TARGET" - "TO NIE JEST WAŻNY CEL GOLENIA"

BrzytwaBrzytwa (nic nie zostało)- "THERE IS NO STUBBLE TO SHAVE"- "NIE MA ŚCIERNISKA DO GOLENIA"

BrzytwaBrzytwa (golenie obudzonych bawołów)- "DANGER! TARGET IS AWAKE"-"NIEBEZPIECZEŃSTWO! CEL JEST OBUDZONY"

MłotMłot- "DECONSTRUCTION" - "DEKONSTRUKCJA"

WidłyWidły- "I ENJOY ITS POINTY PARTS" - "LUBIE JEGO SZPICZASTE CZĘSCI"

Plik:Icon Fire.pngOświetlenie[]

Ognisko OgniskoObudowane ognisko Obudowane ognisko

Ognisko (po zbudowaniu) - "A TEMPORARY ENCAMPMENT" - "TYMCZASOWE OBOZOWISKO"
Obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "WARMTH AND LIGHT" - "CIEPŁO I ŚWIATŁO"
Ognisko (wysoki ogień) - "WARNING: FIRE IS RAMBUNCTIOUS" - "UWAGA: OGIEŃ JEST HAŁAŚLIWY"
Obudowane ognisko (wysoki ogień) - "WARNING: FIRE LEVEL EXCEEDS DESIGN PARAMETERS" - "UWAGA: POZIOM OGNIA PRZEKRACZA ZAPLANOWANE PARAMETRY"
Ognisko (normalny ogień) - "IT REMINDS ME OF SOMETHING" - "TO COŚ MI PRZYPOMINA"
Obudowane ognisko (normalny ogień) - "THIS FIRE IS FULLY OPERATIONAL" - "OGIEŃ JEST W PEŁNI FUNKCJONALNY"
Ognisko Obudowane ognisko (niski ogień) - "WARNING: FIRE LEVEL LOW" - "OSTRZEŻENIE: POZIOM OGNIA MALEJE"
Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "WARNING: FIRE LEVEL CRITICAL" - "UWAGA: POZIOM OGNIA W STANIE KRYTYCZNYM"
Ognisko (wypalone) - "NO FIRE DETECTED" - "NIE WYKRYTO OGNIA"
Obudowane ognisko (wypalone) - "IT NEEDS TO BE REBOOTED" - "MUSI BYĆ PONOWNIE URUCHOMIONE"

Endotermiczne ognisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC)  Endotermiczne ognisko i  Endotermiczne obudowane ognisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko (po zbudowaniu) -
Endotermiczne obudowane ognisko (po zbudowaniu) -
Endotermiczne ognisko (wysoki ogień) - "WARNING... FIRE IS RAMBUNCTIOUS" - "OSTRZEŻENIE... OGIEŃ JEST HAŁAŚLIWY"
Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "WARNING... FIRE LEVEL EXCEEDS DESIGN PARAMETERS" - "OSTRZEŻENIE... POZIOM OGNIA PRZEKRACZA PARAMETRY PROJEKTU"
Endotermiczne ognisko (normalny ogień) - "INVERTED FIRE. STRANGE." - "ODWROTNY OGIEŃ. DZIWNE."
Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) - "THIS ENDOTHERMIC FIRE IS FULLY OPERATIONAL" - "TEN ENDOTERMICZNY OGIEŃ JEST W PEŁNI SPRAWNY"
Endotermiczne ognisko (niski ogień) - "WARNING FIRE LEVEL LOW" - "OSTRZEŻENIE: NISKI POZIOM OGNIA"
Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "WARNING FIRE LEVEL LOW" - "OSTRZEŻENIE: NISKI POZIOM OGNIA"
Endotermiczne ognisko (żar) - "WARNING FIRE LEVEL CRITICAL" - "OSTRZEŻENIE: POZIOM OGNIA KRYTYCZNY"
Endotermiczne obudowane ognisko (żar) - "WARNING FIRE LEVEL CRITICAL" - "OSTRZEŻENIE: POZIOM OGNIA KRYTYCZNY"
Endotermiczne ognisko (wypalone) - "NO FIRE DETECTED" - "NIE WYKRYTO OGNIA"
Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "IT NEEDS TO BE REBOOTED" - "MUSI ZOSTAĆ ZRESTARTOWANE"

Inne

Kominek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kominek - "PROTECTION FOR FIRES FROM ENVIRONMENTAL HAZARDS" - "ZABEZPIECZENIE DLA OGNIA OD ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH"

Pochodnia Pochodnia - "PRIMITIVE LIGHT SOURCE" - "PRYMITYWNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA"

Pochodnia Pochodnia (wypalona) - "TORCH EXHAUSTED" - "POCHODNIA WYCZERPANA"

Lampa naftowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Lampa naftowa - "WHAT A PATHETIC LIGHT" - "CO ZA ŻAŁOSNE ŚWIATŁO"

Kask górnika Kask górnika - "SUPPORTS HANDS-FREE OPERATION" - "WSPOMAGA PRACĘ WOLNYMI RĘKAMI"

Latarnia butelkowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Latarnia butelkowa - "I HAVE IMPRISONED THE LIGHT-PRODUCERS" - "UWIĘZIŁEM PRODUCENTÓW ŚWIATŁA"

Pochodnia morska (DSS) Rozbitkowie (DLC) Pochodnia morska - "MARINE ILLUMINATION" - "MORSKIE OŚWIETLENIE"

Latarnia morska (DSS) Rozbitkowie (DLC) Latarnia morska - "SEE THE SEA AT NIGHT" - "WIDŹ MORZE NOCĄ"

Morski kominek (DSS) Rozbitkowie (DLC) Morski kominek (wypalony) - "NO SURPRISE. WE ARE AT SEA" - "NIE DZIWIĘ SIĘ. JESTEŚMY NA MORZU."

(bardzo mały ogień) - "FIRE POWER: INSUFFICIENT" - "MOC OGNIA: NIEWYSTARCZAJĄCA"

(mały ogień) - "SUBPAR FIRE OUTPUT" - "WYDAJNOŚĆ OGNIA PONIŻEJ NORMY"

(średni ogień) - "AVERAGE FLAME HEIGHT" - "PRZECIĘTNA WYSOKOŚĆ PŁOMIENIA"

(duży ogień) - "OPTIMAL FIRE OUTPUT" - "OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ OGNIA"

Dyniowa latarnia Dyniowa latarnia - "IT HAS AN EERIE LIGHT" - "MA NIESAMOWITE ŚWIATŁO"

Latarnia Latarnia - "LIGHT THE WAY, FRIEND" - "OŚWIETL DROGĘ, PRZYJACIELU"

Icon SurvivalPrzetrwanie[]

Plecak Plecak - " UPGRADED STORAGE MODULE"- "ULEPSZONY MODUŁ PRZECHOWYWANIA""

Świński plecak Świński plecak - "UPGRADED STORAGE MODULE V2.0" - "ULEPSZONY MODUŁ PRZECHOWYWANIA WERSJA 2.0"

Izolacyjny Plecak (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Izolacyjny Plecak -

Worek Krampusa Worek Krampusa - "STORAGE MODULE 2.0" - "MODUŁ PRZECHOWYWANIA WERSJA 2.0"

Pułapka Pułapka - "I AM ADEPT AT WEAVING" - "JESTEM ADEPTEM WYPLATANIA"

Pułapka na ptaki Pułapka na ptaki - "STUPID BIRDS. HA."-"GŁUPIE PTAKI. HA."

Siatka Siatka - "HARVEST INSECTS"- "ZEBRANO OWADY"

Wędka Wędka - "I DO NOT LIKE WATER"-"NIE LUBIĘ WODY"

Śpiwór Śpiwór - "SLEEP( 1000 )"- "SEN ( 1000 )" (Prawdopodobnie nawiązanie do funkcji sleep występującej w niektórych językach programistycznych, mającej na celu wstrzymanie wykonywania wskazanego procesu przez podaną ilość czasu w dostępnych jednostkach czasowych.)

Futrzasty śpiwór Futrzasty śpiwór - "COMFORT IS AN ILLUSION" - "KOMFORT TO TYLKO ILUZJA"

Namiot Namiot - "I CAN REBOOT IN THERE" - "MOGĘ SIĘ TAM ZRESTARTOWAĆ"

Spalony namiot (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony namiot - "UNSATISFACTORY CONDITIONS FOR REBOOT" - "NIEDOSTATECZNE WARUNKI DO ZRESTARTOWANIA"

Przybudówka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Przybudówka - "I CAN HIBERNATE MY SESSION IN THERE" - "MOGĘ TU ZAHIBERNOWAĆ MOJĄ SESJĘ"

Spalona przybudówka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona przybudówka - "UNSATISFACTORY CONDITIONS FOR HIBERNATE MODE" - "NIEDOSTATECZNE WARUNKI DO ZAHIBERNOWANIA"

Lecznicza maść Lecznicza maść - "KILL MICROLIFE TO SAVE MACROLIFE" - "ZABIJA MIKROORGANIZMY BY URATOWAĆ MAKROORGANIZM"

Miodowy okład Miodowy okład - "TEMPORARY MAINTENANCE DEVICE." - "URZĄDZENIE KONSERWACJI TYMCZASOWEJ."

Parasol Parasol - "THIS WILL KEEP ME RUST-FREE." - "TO SPRAWI, ŻE NIE ZARDZEWIEJĘ"

Ładny parasol (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Ładny parasol - "MODERATE-STRENGTH PROTECTIVE SCREEN" - "OSŁONA O UMIARKOWANEJ SILE"

Luksusowy wachlarz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Luksusowy wachlarz - "EXCELLENT COOLING SYSTEM" - "WSPANIAŁY SYSTEM CHŁODZĄCY"

Kompas Kompas - "A DEVICE THAT SHOWS WHERE I AM GOING" - "URZĄDZENIE POKAZUJĄCE DOKĄD ZMIERZAM"

Plik:Icon Żeglarstwo.png

Żeglarstwo[]

Drewniana tratwa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Drewniana tratwa - "I'M UNCOMFORTABLE BEING SO CLOSE TO THE WATER" - "CZUJĘ SIĘ NIEKOMFORTOWO BĘDĄC TAK BLISKO WODY"

Tratwa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Tratwa - "I REALLY DO NOT WANT TO FALL INTO THE GLORIFIED SALT PUDDLE" - "NA PRAWDĘ NIE CHCĘ WPAŚĆ DO GLORYFIKOWANEJ KUPKI SOLI"

Łódź wiosłowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Łódź wiosłowa - "I, ROWBOAT" - "JA, WIOSŁOBOT" (Gra słów robot, row i boat. Jest nawiązaniem do książki "Ja, robot" )

Łódź ładunkowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Łódź ładunkowa - "A SAILING VESSEL WITH ENHANCED STORAGE CAPABILITIES" - " PŁYWAJĄCY STATEK Z ZWIĘKSZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PRZECHOWYWAWCZYMI"

Opancerzona łódź wiosłowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Opancerzona łódź wiosłowa - "THIS WAR VESSEL BOASTS A DEFENSIVE OUTER SHELL" - "TEN STATEK WOJENNY CHLUBI SIĘ DEFENSYWNĄ ZEWNĘTRZNĄ SKORUPĄ"

Zeskorupiała łódź (DSS) Rozbitkowie (DLC) Zeskorupiała łódź - "I DO NOT TRUST IT TO KEEP ME DRY" - "NIE UFAM JEJ CO DO UTRZYMYWANIA MNIE SUCHYM"

Zestaw naprawczy (DSS) Rozbitkowie (DLC) Zestaw naprawczy - "SEA VESSEL REPAIRS. AT SEA" - "NAPRAWY MORSKIEGO STATKU. NA MORZU"

Palmowy żagiel (DSS) Rozbitkowie (DLC) Palmowy żagiel - "ADDED WIND HARNESSING CAPABILITY" - "DODANO MOŻLIWOŚĆ UJĘCIA WIATRU"

Żagiel (DSS) Rozbitkowie (DLC) Żagiel - "INCREASED EFFICIENCY OF HARNESSING WIND CAPABILITIES" - "ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ MOŻLIWOŚCI UJMOWANIA WIATRU"

Wężoskórzy żagiel (DSS) Rozbitkowie (DLC) Wężoskórzy żagiel - "REPTILIAN SCALES IMPROVE SAIL EFFICIENCY" - "GADZIE ŁUSKI ZWIĘKSZAJĄ EFEKTYWNOŚĆ ŻEGLUGI"

Lekki pierzasty żagiel (DSS) Rozbitkowie (DLC) Lekki pierzasty żagiel - "INCREASED POTENTIAL FOR HARNESSING WIND" - "ZWIĘKSZONY POTENCJAŁ DO UJMOWANIA WIATRU"

Żelazne śmigło (DSS) Rozbitkowie (DLC) Żelazne śmigło - "MOTORIZED SEA VESSEL UPDATE" - "ZMOTORYZOWANA AKTUALIZACJA DO STATKÓW MORSKICH"

Armata (DSS) Rozbitkowie (DLC) Armata - "HAHA. NICE" - "HAHA. NIEŹLE"

Pułapka morska (DSS) Rozbitkowie (DLC) Pułapka morska - "GO INSIDE, STUPID SEA THINGS" - "WŁAŹCIE DO ŚRODKA, GŁUPIE MORSKIE STWORZENIA"

Sieć (DSS) Rozbitkowie (DLC) Sieć - "USE IN BAD WEATHER FOR BEST RESULTS" - "UŻYWAĆ PODCZAS ZŁEJ POGODY DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW"

Luneta (DSS) Rozbitkowie (DLC) Luneta - "TEMPORARY VISION SYSTEM UPDATE" - "TYMCZASOWA AKTUALIZACJA SYSTEMU WIDZENIA"

Super luneta (DSS) Rozbitkowie (DLC) Super luneta - "MAXIMIZES VISION SYSTEMS" - "MAKSYMALIZUJE SYSTEMY WIDZENIA"

Czapka kapitana (DSS) Rozbitkowie (DLC) Czapka kapitana - "HEADWEAR THAT BESTOWS CAPTAIN STATUS" - "NAKRYCIE GŁOWY, KTÓRE NADAJE STATUS KAPITANA."

Kapelusz piracki (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kapelusz piracki - "THE HEADGEAR BEST SUITED FOR SEA TRAVEL" - "NAJLEPSZE NAKRYCIE GŁOWY DO ŻEGLUGI".

Kamizelka ratunkowa (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kamizelka ratunkowa - "ELIMINATES DEATH OUTCOME FROM SHIPWRECKING EVENTS" - ELIMINUJE MOŻLIWOŚĆ ŚMIERCI W PRZYPADKU KATASTROFY MORSKIEJ"

Boja (DSS) Rozbitkowie (DLC) Boja - "WILL NOT MATURE INTO A MUAN" -

Taran Kwakena (DSS) Rozbitkowie (DLC) Taran Kwakena - "OUT OF MY WAY, INFERIORS" - "Z DROGI, PODRZĘDNI"

Ekstraktor smoły (DSS) Rozbitkowie (DLC) Ekstraktor smoły (rozładowany lub naładowany ale wyłączony) - "I MUST HIT THE SWITCH TO WAKE MY BROTHER" - "MUSZĘ NACISNĄĆ WŁĄCZNIK ŻEBY OBUDZIĆ MOJEGO BRATA"

(naładowany i włączony) - "MY MACHINE BROTHER WORKS IN WATER IN MY STEAD" -

Morska stocznia (DSS) Rozbitkowie (DLC) Morska stocznia (pełna paliwa) - "BOAT MAINTENANCE: ENGAGED" - "NAPRAWA ŁODZI: WŁĄCZONA"

(mało paliwa) - "FUEL INPUT REQUIRED" - "POTRZEBNE PALIWO"

(brak paliwa) - "POWERED DOWN" - "WYŁĄCZONA"

Icon FoodJedzenie - Gotowanie[]

GarnekGarnek

Garnek- "I CAN REFINE MEATS AND VEGETABLES INTO MORE ROBUST FORMS"- "MOGĘ PRZEROBIĆ MIĘSA I WARZYWA W BARDZIEJ TRWAŁE FORMY"

Garnek (gotuje się, zostało dużo czasu)- "MORE TIME IS REQUIRED"- "POTRZEBA WIĘCEJ CZASU"

Garnek (gotuje się, zostało mało czasu)- "IT IS ALMOST COMPLETE"- "JUŻ PRAWIE SKOŃCZONE"

Garnek (gotowanie skończone)- "THE COOKING PROCESS IS DONE"- "PROCES GOTOWANIA UKOŃCZONY"

Turbo działka rolna Ulepszona działka rolna i Szybka działka rolna Podstawowa działka rolna

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna- "IT IS CURRENTLY NOT ACTIVE"- "JESZCZE NIE JEST AKTYWNE"

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (rośnie roślina)- "LIFE IS INEFFICIENT"- "ŻYCIE JEST NIESKUTECZNE"

Podstawowa działka rolna i Ulepszona działka rolna (potrzebuje nawozu)- "ITS RESOURCES ARE EXHAUSTED"- "JEGO ZASOBY SĄ ZMĘCZONE"

Lodówka Lodówka - "CARRY ON, MY FRIGID BROTHER"-"PROWADŹ, MÓJ LODÓWKOWY BRACIE"

SuszarniaSuszarnia

Suszarnia - "I SHOULD HANG EXPIRED MEATSACKS HERE" - "POWINIENEM TUTAJ POWIESIĆ PRZETERMINOWANE KAWAŁKI MIĘSA"
Suszarnia (w trakcie suszenia) - "MEATSACKS TAKE TIME TO DRY" - "KAWAŁKI MIĘSA POTRZEBUJĄ CZASU, ABY WYSCHNĄĆ"
Suszarnia (suszenie ukończone) - "I HAVE NEW PROTEINS" - "MAM NOWE PROTEINY"
Suszarnia (zawilgocona) - "MEATSACKS WILL NOT DRY IN RAIN" - "KAWAŁKI MIĘSA NIE WYSCHNĄ NA DESZCZU" 

Spalona suszarnia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona suszarnia - "MEATSACK MASS IS TOO HIGH FOR BRITTLE RACK" - "ZA DUŻA MASA MIĘSA NA KRUCHY STOJAK"  

Meats ava Jedzenie - Posiłki mięsne[]

Mięso Mięso - "I WILL ENJOY THIS"- "SPODOBA MI SIĘ TO"

Upieczone Mięso Upieczone mięso - "FIRE MAKES THINGS BETTER"- "OGIEŃ ZAMIENIA RZECZY NA LEPSZE"

Susz Susz - "DEHYDRATED PROTEINS" - "ODWODNIONE BIAŁKO"

Mięso z potwora Mięso z potwora - "IT IS INCOMPATIBLE WITH MY CHEMICAL ENGINE"- "TO JEST NIEKOMPATYBILNE Z MOIM SILNIKIEM CHEMICZNYM"

Upieczone mięso z potwora Upieczone mięso z potwora - "IT IS STILL SOMEWHAT INCOMPATIBLE"- "TO JESZCZE JEST NIEKOMPATYBILNE"

Potworny susz Potworny susz -"THAT WAS NOT FOOD"- "TO NIE BYŁO JEDZENIEM"

Kąsek Kąsek - "IT TASTES LIKE REVENGE"- "SMAKUJE JAK ZEMSTA"

Upieczony kąsek Upieczony kąsek - "IT TASTES LIKE BURNT REVENGE"- "SMAKUJE JAK UPIECZONA ZEMSTA"

Mały susz Mały susz - "DEHYDRATED PROTEINS" - "ODWODNIONE BIAŁKO"

Udko indycze Udko - "LIVING THINGS ARE MADE OF FASCINATING PARTS"- "ŻYJĄCE RZECZY ZBUDOWANE SĄ Z FASCYNUJĄCYCH CZĘŚCI"

Usmażone Udko Indycze Usmażone udko - "A TASTE SENSATION"- "SENSACJA SMAKU"

Ryba Ryba - "IT HAS RUN OUT OF LIFE. I WIN."- "TO ZDECHŁO. WYGRAŁEM"

Upieczona ryba Upieczona ryba - "REQUIRES CHIPS"- "POTRZEBUJE FRYTEK"

Węgorz Węgorz - "I TOOK IT FROM ITS HOME. THIS IS FUNNY TO ME!" - "ZABRAŁEM GO Z JEGO DOMU. ŚMIESZNE!"

Ugotowany węgorz Ugotowany węgorz - "THE FLAMES HELP CONDENSE THE ENERGY." - "PŁOMIENIE POMOGŁY SKONDENSOWAĆ ENERGIĘ."

Żabie udka Żabie udka - "REPLACEMENT PART FOR FROGS"- "ZASTĘPCZA CZĘŚĆ DLA ŻAB"

Pieczone żabie udka Pieczone żabie udka - "THEY ARE MORE NUTRITIOUS NOW"- "TERAZ SĄ BARDZIEJ POŻYWNE"

Skrzydło bazytoperza Skrzydło bazytoperza - "FLYING MECHANISM" - "MECHANIZM LATAJĄCY"

Ugotowane skrzydło bazytoperza Ugotowane skrzydło bazytoperza - "BROKEN FLYING MECHANISM" - "ZEPSUTY MECHANIZM LATAJĄCY"

Trąba koalefanta Trąba koalefanta - "CABLE UNPLUGGED"- "KABEL ODŁĄCZONY"

Zimowa trąba koalefanta Zimowa trąba koalefanta - "CABLE IS MORE DISGUSTING AND HAIRY THAN NORMAL" - "KABEL BARDZIEJ ODRAŻAJĄCY I WŁOCHATY NIŻ NORMALNIE"

Upieczona trąba koalefanta Upieczona trąba koalefanta - "MEAT RENDERED INACTIVE. EXCELLENT"- "MIĘSO NIEAKTYWNE"

Liściaste mięso Liściaste mięso - "A SURPRISINGLY HIGH AMOUNT OF PROTEIN." - "ZASKAKUJĄCA WYSOKA ILOŚĆ BIAŁKA."

Upieczone liściaste mięso Upieczone liściaste mięso - "I MADE IT BETTER." - "SPRAWIŁEM, ŻE JEST LEPSZE."

Fruits ava Jedzenie - Owoce[]

Jagody Jagody - "THEY REMIND ME OF BLOOD"- "PRZYPOMINAJĄ MI O KRWI"

Ugotowane jagody Ugotowane jagody - "THEY HAVE LOST STRUCTURAL INTEGRITY" - "STRACIŁY UCZCIWOŚĆ STRUKTURALNĄ"

Jaskiniowy banan Jaskiniowy banan - "MORE CARBON" - "WIĘCEJ WĘGLA"

Ugotowany jaskiniowy banan Ugotowany jaskiniowy banan - "THESE FOOD THINGS ARE SO TEDIOUS" - "TE ŻYWNOŚCIOWE RZECZY SĄ ZBYT MONOTONNE"

Smoczy owoc Smoczy owoc - "IT HAS HEALING PROPERTIES"- "MA WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE"

Kawałek smoczego owoca Upieczony smoczy owoc - "I SHOULD EAT THIS SOON"- "POWINIENEM TO W KOŃCU ZJEŚĆ"

Durian Durian - "GOOD THING I LACK A NOSE"- "DOBRZE, ŻE ZATKAŁEM NOS"

Ekstra Śmierdzący Durian Ekstra śmierdzący durian - "STILL NOT GOOD"- "NADAL NIE JEST DOBRZE"

Granat Granat - "IT IS DIFFICULT TO PEEL"- "TRUDNO TO OBRAĆ"

Kawałek granatu Kawałek granatu - "DELECTABLE"- "SMACZNY"

Arbuz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Arbuz - "SPHERE OF JUICE" - "SFERA Z SOKU"

Grillowany Arbuz (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany arbuz - "HOT JUICE" - "GORĄCY SOK"

Vegetables ava Jedzenie - Warzywa[]

Kukurydza Kukurydza - "SAY (CORNY JOKE)"- "POWIEDZ (KUKURYDZIANY KAWAŁ)"

Popcorn Popcorn - "EMPTY CALORIES"- "PUSTE KALORIE"

Marchewka Marchewka - "NUTRITIOUS"- "POŻYWNY"

Ugotowana marchewka Ugotowana marchewka - "IT IS FLOPPY NOW"- "TERAZ JEST ZWIOTCZAŁY"

Dynia Dynia - "IT HAS A PLEASING SHAPE"- "MA PRZYJEMNY KSZTAŁT"

Gorąca dynia Gorąca dynia - "DELICIOUS"- "PYSZNA"

Bakłażan Bakłażan - "IT HAS AN ILLOGICAL NAME"- "MA NIELOGICZNĄ NAZWĘ"

Duszony Bakłażan Duszony bakłażan - "FANCY"- "LUKSUSOWY"

Ugotowana mandragora Ugotowana mandragora - "I HAVE KILLED IT TWICE. HA." - "ZABIŁEM TO DWA RAZY. HA."

Czerwony grzyb Czerwony kapelusz - "POISONOUS FUNGUS" - "TRUJĄCY GRZYB"

Ugotowany Czerwony grzyb Ugotowany czerwony grzyb - "MODIFIED FUNGUS" - "ZMODYFIKOWANY GRZYB"

Zielony grzyb Zielony kapelusz - "CULINARY FUNGUS" - "GRZYB KULINARNY"

Ugotowany Zielony grzyb Ugotowany zielony grzyb - "MODIFIED FUNGUS" - "ZMODYFIKOWANY GRZYB"

Niebieski grzyb Niebieski kapelusz - "MEDICINAL FUNGUS" - "GRZYB MEDYCZNY"

Ugotowany Niebieski grzyb Ugotowany niebieski grzyb - "MODIFIED FUNGUS" - "ZMODYFIKOWANY GRZYB"

RatatujJedzenie - Potrawy z garnka[]

Zupa z mandragoryZupa z mandragory - "I WIN."- "WYGRAŁEM"

Obiad z IndykaObiad z Indyka - "FESTIVE"- "ŚWIĄTECZNIE"

Garnek Pozostałe potrawy - "UPGRADED FOOD MATERIAL"- "ULEPSZONY MATERIAŁ JEDZENIA"

Nasiona Jedzenie - Inne[]

Jajko Jajko - "I HATE YOU, EGG" - "JAJKO, NIE CIERPIĘ CIĘ"

Ugotowane jajko Usmażone jajko - "THIS IS SUPPOSED TO BE AN IMPROVEMENT" - "TO POWINNO BYĆ ULEPSZENIEM"

Zgniłe jajo Zgniłe jajo - "I AM GLAD I CAN NOT SMELL" - "CIESZĘ SIĘ, ŻE NIE MAM WĘCHU"

Jajo Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka - "IS IT STILL ALIVE?" - "ONO JESZCZE ŻYJE?"

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "IT IS NO LONGER ALIVE" - "JUŻ NIE JEST ŻYWE"

Oko Jeleniocyklopa Oko Jeleniocyklopa - "A GIANT ORGANIC LENS" - "WIELKA ORGANICZNA SOCZEWKA"

Nasiona Nasiona - "IT'S LIKE SOURCE CODE FOR PLANTS" - "TO JAK KOD ŹRÓDŁOWY DLA ROŚLIN"

Ugotowane Nasiona Upieczone nasiona - "THEY CAN NO LONGER GERMINATE"- "JUŻ DŁUŻEJ NIE MOGĄ KIEŁKOWAĆ"

Upieczony orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Upieczony orzech brzozowy - "THE TREE HAS BEEN KILLED AND TURNED INTO NUTRIENTS" - "DRZEWO ZOSTAŁO ZABITE I ZAMIENIONE W BIAŁKO"

Petals Płatki - "I HAVE DESTROYED SOMETHING BEAUTIFUL. HA."- "ZNISZCZYŁEM COŚ PIĘKNEGO. HA."

Miąższ kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Miąższ kaktusa - "PROTECTIVE BARRIER REMAINS" - "BARIERA OCHRONNA POZOSTAŁA"

Usmażony kaktus (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Grillowany kaktus - "PROTECTIVE BARRIER REMOVED" - "BARIERA OCHRONNA USUNIĘTA"

Kwiat kaktusa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat kaktusa - "REASON FOR BARRIER" - "POWÓD BARIERY"

Porost Porost -

Miód Miód - "IT IS A GOOD LUBRICANT FOR MY GEARS" - "TO DOBRY SMAR DO MOJEGO WNĘTRZA"

Skrzydła motyla Skrzydła motyla - "IRIDESCENT" - "OPALONE"

Masło Masło - "THIS IS IMPROBABLE" - "TO NIEPRAWDOPODOBNE"

Elektryczne mleko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Elektryczne mleko - "EXCITED MILK" - "PODEKSCYTOWANE MLEKO"

Zgnilizna Zgnilizna - "EVEN I CAN NOT PROCESS THAT" - "NAWET JA NIE MOGĘ TEGO PRZETWORZYĆ"

Lód (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lód - "AT LEAST IT IS SOLID WATER" - "PRZYNAJMNIEJ TO STAŁA WODA"

Icon ScienceNauka[]

Maszyna naukiMaszyna nauki- "MOTHER?"-"MAMA?"

Spalona maszyna nauki (RoG)Panowanie Gigantów (DLC)Spalona maszyna nauki - "MOTHER, NO!" - "MAMO, NIE!"

Silnik alchemicznySilnik alchemiczny- "HELLO, FRIEND" - "WITAJ, PRZYJACIELU"

Spalony silnik alchemiczny (RoG)Panowanie Gigantów (DLC)Spalony silnik alchemiczny - "GOODBYE, FRIEND" - "ŻEGNAJ, PRZYJACIELU"

Morski silnik alchemiczny (DSS) Rozbitkowie (DLC) Morski silnik alchemiczny - "NO KIN OF MINE WOULD STAND IN THAT HIDEOUS MOISTURE" - "NIKT Z MI PODOBNYCH NIE STANĄŁBY W TEJ OHYDNEJ WILGOCI"

ZimometrTermometr- "HELLO, FRIEND" - "WITAJ, PRZYJACIELU"

Spalony zimometr (RoG)Panowanie Gigantów (DLC)Spalony termometr - "FAREWELL, FRIEND." - "ŻEGNAJ, PRZYJACIELU."

DeszczomierzDeszczomierz- "WELCOME, BROTHER."-"WITAJ, BRACIE"

Spalony deszczomierz (RoG)Panowanie Gigantów (DLC)Spalony deszczomierz - "YOU ARE MISSED, BROTHER." - "BRAKUJE MI CIĘ, BRACIE."

PiorunochronPiorunochron- "SURGE PROTECTION."-"OCHRONA PRZECIWNAPIĘCIOWA"

PiorunochronPiorunochron(naładowany) - "BACKUP POWER" - "ZAPASOWA ENERGIA"

Proch StrzelniczyProch strzelniczy- "PUTS THE POW IN POWDER" - "UMIESZCZONY WYBUCH W PROSZKU" (mniej więcej)

Tranzystor (RoG)Panowanie Gigantów (DLC)Tranzystor - "GREETINGS, SISTER" - "POZDROWIENIA, SIOSTRO"

Strażak (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Strażak

Strażak (włączony) - "QUIET FRIEND" - "CICHY PRZYJACIEL"

Strażak (wyłączony) - "FRIEND IS WHIRRING" - "PRZYJACIEL PODRYGUJE"

Strażak (niski poziom paliwa) - "FRIEND NEEDS FOOD BADLY" - "PRZYJACIEL POTRZEBUJE JEDZENIA"

Manipulator cienia Manipulator cienia - "PERHAPS IT IS TOO POWERFUL." - "MOŻLIWE ŻE TO JEST ZBYT POTĘŻNE"

Szukająca Różdżka Przewidująca Różdżka - "IT WANTS ITS MOTHER"-"TO PRAGNIE JEGO MATKI" (WX mówi o sobie)

Wiertło Kwakena (DSS) Rozbitkowie (DLC) Wiertło Kwakena - "THE OCEAN FLOOR WILL TREMBLE BEFORE ME" - "DNO OCEANU BĘDZIE DRŻEĆ PRZEDE MNĄ"

Icon FightWalka[]

Włócznia Włócznia - "BRING IT, FLESHLINGS" - "NO DALEJ, BIAŁKOWCY!"

Trująca włócznia (DSS) Rozbitkowie (DLC) Trująca włócznia - "TOXIN DELIVERY SYSTEM" - "SYSTEM DOSTARCZANIA TOKSYN"

Kolec macki Kolec macki -

Gwiazda poranna (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Gwiazda poranna - "WEAPON OF CHOICE" - "BROŃ WYBORU"

Berło tornad (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Berło tornad - "TREACHEROUSLY POWERFUL GUSTS" - "ZDRADZIECKO POTĘŻNY PODMUCH WIATRU"

Mięsna maczuga Mięsna maczuga -

Bumerang Bumerang - "REUSABLE PROJECTILE." - "ODNAWIALNY POCISK."

Bumerang Bumerang (uderza postać) - "ERROR, CATCH FAILED" - "BŁĄD, ŁAPANIE SIĘ NIE POWIODŁO"

Dmuchawka Dmuchawka - "ACCELERATES SHARP OBJECTS TO DANGEROUS SPEEDS" - "PRZYSPIESZA OSTRE OBIEKTY DO NIEBEZPIECZNYCH PRĘDKOŚCI"

Usypiająca strzałka Usypiająca strzałka - "THESE CREATURES ARE SO MANIPULABLE"- "CI BIAŁKOWCY SĄ IDEALNI DO MANIPULOWANIA"

Podpalająca Strzałka Podpalająca Strzałka - "A WEAPON OF MINOR DESTRUCTION"- "BROŃ DO MAŁEJ DESTRUKCJI"

Trująca strzałka (DSS) Rozbitkowie (DLC) Trująca strzałka - "PROJECTILE-BASED COMUNICABLE DISEASE" - "CHOROBA ZAKAŹNA OPARTA NA POCISKU"

Kask futbolowy Kask futbolowy - "PADDING FOR MY PROCESSING UNIT" - "OKRYCIE DLA MOJEGO PROCESORA"

Trawiasta zbroja Trawiasta zbroja - "THIS WILL ADD EXTRA PROTECTION TO MY METAL CASING." - "TO DODA DODATKOWĄ OCHRONĘ DO MOJEJ METALOWEJ OBUDOWY."

Drewniana Zbroja Drewniana zbroja - "UPGRADED ARMOUR"- "ULEPSZONY PANCERZ"

Marmurowa zbroja Marmurowa zbroja - "EXTRA HEAVY DUTY CASING." - "EKSTRA CIĘŻKA OBUDOWA."

Zbroja z łusek (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Zbroja z łusek - "SCALES FUNCTION SIMILAR TO MINIATURE FLAMETHROWERS" - "ŁUSKI DZIAŁAJĄ PODOBNIE CO MINIATUROWE MIOTACZE OGNIA"

Muszelkowa zbroja (DSS) Rozbitkowie (DLC) Muszelkowa zbroja - "PROTECTIVE MEASURES FOR METAL HOUSING" - "OBRONNE ŚRODKI DLA METALOWEJ OBUDOWY"

Pszczela mina Pszczela mina - "IMPROVISED STINGING DEVICE"- IMPROWIZOWANE KŁUJĄCE URZĄDZENIE"

Zębowa Pułapka Zębowa Pułapka - "THIS WILL PUNTURE MY ENEMIES' FEET"- "TO POKALECZY STOPY MOICH WROGÓW"

Ślimaczy hełm Ślimaczy hełm - "THIS MAKES ME HAPPY" - "TO MNIE USZCZĘŚLIWIA"

Ślimacza zbroja Ślimacza zbroja - "HOUSING MODULE" - "MODUŁ MIESZKANIA"

Kusza łowiecka (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kusza łowiecka - "SPEAR EFFICIENCY INCREASED" - "EFEKTYWNOŚĆ WŁÓCZNI ZWIĘKSZONA"

Icon BuildStruktury[]

Doniczkowa paproć Doniczkowa paproć - "MAYBE THIS WILL HELP LURE VICTIMS TO MY BASE." - "MOŻE TO POMOŻE ZWABIĆ OFIARY DO MOJEJ BAZY."

Łuskowa skrzynia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Łuskowa skrzynia - "CONTENTS PROBABILITIES ARE UNCERTAIN" - "PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAWARTOŚCI JEST NIEPEWNE"

Skrzynia Skrzynia


Skrzynia - "EXTERNAL STORAGE UNIT"- "ZEWNĘTRZNY ELEMENT PRZECHOWYWANIA"
Skrzynia (pełna) - "IT IS AT CAPACITY" - "JEST WYPEŁNIONA"
Skrzynia (niemożność włożenia danego przedmiotu, np. plecaka) - "THAT INPUT IS NOT ALLOWED" - "DANE WEJŚCIOWE ODRZUCONE"

Spalona skrzynia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona skrzynia - "STORAGE SIZE REDUCED TO ZERO" - "POJEMNOŚĆ ZMNIEJSZONA DO ZERA"

Tabliczka Tabliczka


Tabliczka (pusta) - "INPUT REQUIRED." - "WYMAGA DANYCH WEJŚCIOWYCH."

Spalona tabliczka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona tabliczka - "YOU ARE BURNT." - "JESTEŚ SPALONA."

Ul Ul


Ul - "Bees!"-"Pszczoły!"
Ul (po zaatakowaniu go) -

Bee Box1 Ul (mnóstwo miodu) -

Bee Box2 Ul (trochę miodu) - "WORK HARDER, BEES"-"PRACUJCIE CIĘŻEJ, PSZCZOŁY"


Ul Ul (bez miodu) - "WORK HARDER, BEES"-"PRACUJCIE CIĘŻEJ, PSZCZOŁY"

Spalony ul (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony ul - "ACTIVITY LEVELS AT ZERO" - "POZIOM AKTYWNOŚCI ZEROWY"

Klatka na ptaki Klatka na ptaki


Klatka na ptaki - "I WILL IMPRISON THE FLESHLINGS"- "BĘDĘ WIĘZIŁ ISTOTY"
Klatka na ptaki (zajęta) - "NOW I HAVE YOU"-"TERAZ MAM CIĘ"
Klatka na ptaki (ze śpiącym ptakiem) - "WAKE UP, FLESHLING"- "WSTAWAJ ISTOTO"

Chlew Chlew


Chlew - "THE FURNITURE IS ALL PIG-SHAPED"- "WSZYSTKIE MEBLE SĄ W ŚWIŃSKICH KSZTAŁTACH"
Chlew (zajęty, z zapalonym światłem) - "OCCUPIED"- "ZAJĘTE"
Chlew (zajęty, ze zgaszonym światłem) - "THE OCCUPANT MUST BE SLEEPING"- "LOKATOR MUSI SPAĆ"

Spalony chlew (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony chlew -

Pałac delfina butlonosego (DSS) Rozbitkowie (DLC) Pałac delfina botlonosego

Pałac delfina butlonosego - "ALLY STORAGE UNIT" -"JEDNOSTKA PRZECHOWUJĄCA SOJUSZNIKÓW"

Mury

Mur z trawy Mur z trawy (w ekwipunku) - "NOT VERY GOOD DEFENSES"- "NIEZBYT DOBRA OCHRONA"

Mur z trawy Mur z trawy (postawiony) - "THAT SEEMS SUBOPTIMAL"- "WYGLĄDA NA NIEOPTYMALNE"

Mur z trawy Mur z trawy (spalony) - "EVEN LESS OPTIMAL" - "JESZCZE MNIEJ OPTYMALNE"

Drewniany mur Drewniany mur (w ekwipunku) - "WOODEN DEFENSES"- "DREWNIANA OBRONA"

Drewniany mur Drewniany mur (postawiony) - "I AM SOMEWHAT REASSURED"- "JESTEM NIECO USPOKOJONY"

Drewniany mur Drewniany mur (spalony) - "I AM NOW LESS REASSURED" - "JESTEM TERAZ MNIEJ SPOKOJNY"

Kamienny mur Kamienny mur (w ekwipunku) - "STONE DEFENSES"- "KAMIENNA OCHRONA"

Kamienny mur Kamienny mur (postawiony) - "THAT MAKES ME FEEL SAFE"- "TO ZAPEWNIA MI POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA"

Wapienny mur (DSS) Rozbitkowie (DLC) Wapienny mur (w ekwipunku i postawiony) - "ROUGH STONE DEFENSES" - "OCHRONA Z SZORSTKIEGO KAMIENIA"

Murawy

Drewniana podłoga- "WOOD GROUND"- "DREWNIANA ZIEMIA"

Droga- "ROAD PIECE"- "KAWAŁEK DROGI"

Inne Murawy- "THE GROUND"- "ZIEMIA"

Icon RefineMateriały[]

Lina Lina - "IT IS LESS USEFUL THAN IT APPEARS"- "TO BYŁO MNIEJ UŻYTECZNE NIŻ JEST TERAZ"

Deski Deski - "THEY ARE FLATTER NOW"- "SĄ TERAZ BARDZIEJ PŁASKIE"

Kamienny blok Kamienny blok - "I HAVE IMPROVED THE ROCKS"- "ULEPSZYŁEM KAMIENIE"

Papirus Papirus - "I PREFER DOT MATRIX PAPER"

Tkanina (DSS) Rozbitkowie (DLC) Tkanina - "PLANT MATTER DERIVATION" - "POCHODZENIA ROŚLINNEGO"

Wapień (DSS) Rozbitkowie (DLC) Wapień - "CORAL DERIVATIVE" - "POCHODNA KORALI"

Szczepka koralowca (DSS) Rozbitkowie (DLC) Szczepka koralowca - "ORGANIC LIFE HAS NOT YET TAKEN HOLD" - "ORGANICZNE ŻYCIE JESZCZE SIĘ NIE ZAKORZENIŁO"

Samorodek złota Rozbitkowie (DLC) Samorodek złota - "I APPRECIATE ITS CONDUCTIVITY" - "DOCENIAM JEGO PRZEWODNOŚĆ"

Lód (RoG) Rozbitkowie (DLC) Lód - "AT LEAST IT IS SOLID WATER" - "PRZYNAJMNIEJ JEST TO WODA W STANIE STAŁYM"

Butelka (DSS) Rozbitkowie (DLC) Pusta Butelka - "GLASS LIQUID VESSEL" - "SZKLANE NACZYNIE DLA PŁYNÓW"

Koszmarne paliwo Koszmarne paliwo - "DEBUGGING RESIDUE" - "POZOSTAŁOŚCI PO DEBUGOWANIU"

Fioletowy klejnot Fioletowy klejnot - "IT IS STRANGE" - "JEST DZIWNY"

Icon MagicMagia[]

Presticylindrator Presticylindrator - "WITH THIS EXTRA POWER I HAVE... MORE POWER!" - "Z TĄ DODATKOWĄ MOCĄ MAM... WIĘCEJ MOCY!"

Manipulator cienia Manipulator cienia - "PERHAPS IT IS TOO POWERFUL" - "MOŻLIWE, ŻE TO JEST ZBYT POTĘŻNE"

Mięsna kukła Mięsna Kukła - "WHO IS THAT?"- "KTO TO JEST?"

Fletnia Pana Fletnia Pana - "I CAN REBOOT FLESHLINGS WITH THIS" - 'MOGĘ TYM RESTARTOWAĆ BIAŁKOWCÓW"

Kapiąca kobza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kapiąca kobza - "DOWNLOADING SHEET MUSIC..." - "POBIERANIE ZAPISÓW NUTOWYCH..."

Amulet wskrzeszenia Amulet wskrzeszenia - "ANOMALY DETECTED"- "WYKRYTO ANOMALIĘ"

Chłodny amulet Chłodny amulet - "THIS WILL MAKE A GREAT HEATSINK" - "TO BĘDZIE ŚWIETNA CHŁODNICA"

Koszmarny amulet Koszmarny amulet - "I HAVE CREATED THE PERFECT AMULET" - "STWORZYŁEM IDEALNY AMULET"

Płomienne berło Płomienne berło - "THIS STAFF HAS BEEN OPTIMIZED FOR COMBUSTION" - "TO BERŁO ZOSTAŁO ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM SPALANIA"

Lodowe berło Lodowe berło - "ITS MOLECULES ARE BARELY MOVING" - "JEGO MOLEKUŁY LEDWO SIĘ RUSZAJĄ"

Teleportacyjne berło Teleportacyjne berło - "I WILL CALL IT MINION_MOVER_3000" - "NAZWĘ JE PRZEMIESZCZACZ_SŁUG_3000"

Ognisko teleportacji Ognisko teleportacji (bez klejnotów) - "I MUST PROVIDE POWER TO MY CREATION" - "MUSZĘ ZAPEWNIĆ ENERGIĘ MOJEMU DZIEŁU"

(z klejnotami) - "IT IS READY FOR USE" - "JEST GOTOWE DO UŻYTKU"

Mroczna latarnia Mroczna latarnia - "UNKNOWN LIGHT SOURCE"- "NIEZNANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA"

Zbroja nocy Zbroja nocy - "I WILL PROTECT MYSELF WITH NOTHINGNESS"- "OBRONIĘ SIĘ NICOŚCIĄ"

Miecz nocy Miecz nocy - "I CAN HACK THIS WORLD"- "MOGĘ POSIEKAĆ TEN ŚWIAT"

Icon DressUbrania[]

Słomiany kapelusz Słomiany kapelusz - "THIS WILL COVER MY PROCESSING UNIT"- "TO OCHRONI MOJĄ JEDNOSTKĘ PRZETWARZANIA"

Bawoli kapelusz Bawoli kapelusz - "THERE ARE TRACES OF FECAL MATTER EMBEDDED IN THE FIBERS"- "TU SĄ ŚLADY ODCHODÓW OSADZONYCH NA SIERŚCI"

Kapelusz pszczelarza Kapelusz pszczelarza- "THE MESH IS SMALLER THAN BEE STINGERS"- "SIATKA JEST MNIEJSZA NIŻ ŻĄDŁA PSZCZÓŁ"

Kapelusz z piór Kapelusz z piór - "I STILL CAN NOT FLY"- "NADAL NIE POTRAFIĘ LATAĆ"

Czapka zimowa Czapka zimowa - "THIS WILL KEEP MY PROCESSOR FROM FREEZING"- "TO OCHRONI MÓJ PROCESOR PRZED ZAMARZANIEM"

Cylinder Cylinder - "SOPHISTICATED"- "WYRAFINOWANE"

Kapelusz mózgomyśli (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kapelusz mózgomyśli - "PROVIDES DOWNLOADABLE CONTENT" - "ZAPEWNIA ZAWARTOŚĆ DO POBRANIA"

Modny melon (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Modny melon - "HAT SEEMS INCOMPATIBLE WITH MY FUNCTION" - "TA CZAPKA WYGLĄDA NA NIEKOMPATYBILNĄ Z MOIM FUNKCJONOWANIEM"

Korona zębów rekina (DSS) Rozbitkowie (DLC) Korona zębów rekina - "I'M THE KING OF THIS PART OF THE WORLD" - "JESTEM KRÓLEM TEJ CZĘŚCI ŚWIATA"

Lodowa kostka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowa kostka - "HAT SEEMS DANGEROUS TO MY FUNCTION" - "TA CZAPKA WYGLĄDA NA NIEBEZPIECZNĄ DLA MOJEGO FUNKCJONOWANIA"

Płaszcz przeciwdeszczowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Płaszcz przeciwdeszczowy "PERFECT PROTECTION AT THE COST OF AN INCOMPLETE CIRCUIT" - "IDEALNA OCHRONA ZA CENĘ NIEDOKOŃCZONEGO PODŁADOWANIA"

Kapelusz przeciwdeszczowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kapelusz przeciwdeszczowy - "INSULATED PROTECTION FROM WATER DAMAGE" - "WYIZOLOWANA OCHRONA PRZED OBRAŻENIAMI OD WODY"

Wężoskórza kurtka (DSS) Rozbitkowie (DLC) Wężoskórza kurtka - "PREVENTS HARDWARE MALFUNCTIONS FROM PERCIPITATION EVENTS" - "ZAPOBIEGA AWARII SPOWODOWANEJ PRZEZ OPADY ATMOSFERYCZNE"

Kapelusz wężoskórzy (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kapelusz wężoskórzy - "LEATHERY HEADWEAR" - "SKÓRZANE NAKRYCIE GŁOWY"

Kombinezon z tłuszczu (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kombinezon z tłuszczu - "DISGUSTING INSULATING PROPERTIES DETECTED" - "WYKRYTO OBRZYDLIWE WŁAŚCIWOŚCI IZOLUJĄCE"

Kurtka ze smoły (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kurtka ze smoły - "KEEP THE WATER OUT. KEEP IT OUTTT" - "NIE PRZEPUSZCZAJ WODY. NIE PRZEPUSZCZAAAAJ"

Letnia kamizelka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Letnia kamizelka - "PREVENTS INTERNAL SYSTEMS FROM REACHING HAZARDOUS TEMPERATURES" - "ZAPOBIEGA NAGRZANIU WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW DO NIEBEZPIECZNYCH TEMPERATUR"

Kwiecista koszula (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiecista koszula - "ROBOTS HAVE CASUAL DRESS EVERYDAY" - "ROBOTY NOSZĄ ZWYKŁE UBRANIA CODZIENNIE"

Absurdasol (DSS) Rozbitkowie (DLC) Absurdasol -"DESIGN REDUNDANCY PROVIDES PEAK PERFORMANCE" - "REDUKCJA WALORÓW ESTETYCZNYCH ZAPEWNIA SZCZYTOWĄ EFEKTYWNOŚĆ"

Wiatrówka (DSS) Rozbitkowie (DLC) Wiatrówka - "NEGATES MOMENTUM IMPEDIMENTS FROM WIND EVENTS" - "NEGUJE UTRATĘ PRĘDKOŚCI SPOWODOWANĄ WIATREM"

Oczyszczacz powietrza (DSS) Rozbitkowie (DLC) Oczyszczacz powietrza - "PREVENTS NOXIOUS FUMES FROM PERMEATING MY OUTER CASING" - "ZAPOBIEGA USZKODZENIOM OBUDOWY SPOWODOWANYMI SZKODLIWYMI OPARAMI"

Kapelusz aerodynamiczny (DSS) Rozbitkowie (DLC) Kapelusz aerodynamiczny - "THE INTERSECTION OF AERODYNAMICS AND FASHION" - "SKRZYŻOWANIE AERODYNAMIKI I STYLU"

Wytworna kamizelka Wytworna kamizelka - "It's a...thing."- "TO JEST...RZECZ"

Ciepłe ubranie Ciepłe ubranie - "TEMPERATURE CONTROL HOUSING"- "OBUDOWANA KONTROLA TEMPERATURY"

Krzaczasty kapelusz Krzaczasty kapelusz - "HOW DEMEANING"- "JAKIE PONIŻAJĄCE"

Wianek Wianek - "AT LEAST THEY ARE DEAD"- "PRZYNAJMNIEJ SĄ MARTWE"

Icon StarożytneStarożytne[]

Pomarańczowe berło1 Berło leniwego podróżnika - "TEMPORAL DISPLACEMENT TECHNOLOGY" - "TECHNOLOGIA KRÓTKIEGO PRZEMIESZCZENIA"

Tulecytowa zbroja Tulecytowa zbroja - "ANCIENT SHEATHING" - "STAROŻYTNE POSZYCIE"

Obserwująca roślinaNatura - Rośliny[]

Evergreen Świerk

Świerk - "TARGET ACQUIRED" - "CEL NAMIERZONY"
Świerk (ścięty) - "THE NATURAL WORLD IS OVERRATED" - "NATURA JEST PRZEREKLAMOWANA"
Świerk (podpalony) - "SOON THERE WILL BE NOTHING LEFT"-"WKRÓTCE NIE BĘDZIE NIC"
Świerk (spalony) - "I WIN. GOOD."- "WYGRAŁEM. DOBRZE."
Świerk (spróchniały) -

Kłody drewna Kłody drewna - "LOG (1) = 0"- "DREWNO (1) = 0"

Kłody drewna Kłody drewna (podpalone) - "IT IS A FLAME"- "TO PŁOMIEŃ"

Węgiel drzewny Węgiel drzewny - "COMPRESSED DEAD MATTER. WHAT IS NOT TO LIKE?" - "SKOMPRESOWANA MARTWA MATERIA. CZEGO BY TU NIE LUBIĆ?"

Szyszka Szyszka - "HOW DOES THE TREE FIT IN THERE?"- "JAK SIĘ TU ZMIEŚCIŁO DRZEWO?"

Szyszka Szyszka (zasadzona) - "SOON THE TREE WILL GROW"- "WKRÓTCE TO DRZEWO UROŚNIE"

Guzowate drzewo Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "PATHETIC TREE DROPS NO BABIES" - "ŻAŁOSNE DRZEWO NIE UPUSZCZA DZIECI"
Guzowate drzewo (ścięte) - "THE NATURAL WORLD IS OVERRATED" - "NATURA JEST PRZEREKLAMOWANA"
Guzowate drzewo (podpalone) - "SOON THERE WILL BE NOTHING LEFT"-"WKRÓTCE NIE BĘDZIE NIC"
Guzowate drzewo (spalone) - "I WIN. GOOD."- "WYGRAŁEM. DOBRZE."

Drzewo liściaste (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "TARGET ACQUIRED" - "CEL OSIĄGNIĘTY"
Drzewo liściaste (ścięte) - "THE NATURAL WORLD IS OVERRATED" - "NATURA JEST PRZEREKLAMOWANA"
Drzewo liściaste (podpalone) - "SOON THERE WILL BE NOTHING LEFT"-"WKRÓTCE NIE BĘDZIE NIC"
Drzewo liściaste (spalone) - "I WIN. GOOD."- "WYGRAŁEM. DOBRZE."

Orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy -

Orzech brzozowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzech brzozowy (zasadzony) - "SOON THE TREE WILL GROW." - "WKRÓTCE UROŚNIE DRZEWO."

Kolczaste drzewo Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "A SPIKY TREE"- "KOLCZASTE DRZEWO"
Kolczaste drzewo (ścięte) - "SPIKY TREE DEFEATED"- "KOLCZASTE DRZEWO POKONANE"
Kolczaste drzewo (podpalone) - "SPIKY TREE INGNITED"-"KOLCZASTE DRZEWO ZAPALONE"
Kolczaste drzewo (spalone) - "THE SPIKY TREE IS NO MORE"- "KOLCZASTE DRZEWO NIGDY WIĘCEJ"

Marmurowe drzewo 2 Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "LOOKS LIKE A VERY TOUGH TREE." - "WYGLĄDA NA BARDZO TWARDE DRZEWO."

Całkowicie normalne drzewo Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "It's a... thing"-"To jest... rzecz"

Żywa kłoda Żywa kłoda - "EVEN WORSE THAN A NORMAL LOG"- "JESZCZE GORSZE OD NORMALNEJ KŁODY"

Sapling1 Sadzonka

Sadzonka - "POTENTIAL CONSTRUCTION MATERIAL"- "POTENCJALNY MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY"
Sadzonka (zebrana) - "IT IS RECHARGING" - "ŁADUJE SIĘ"
Sadzonka (podpalona) - "RESOURCE WASTED"- "MATERIAŁ ZMARNOWANY"

Wykopana sadzonka Sadzonka (wykopana) - "IT WOULD BE MORE USEFUL IN THE GROUND"- "TO BY BYŁO BARDZIEJ PRZYDATNE W ZIEMI"

Spalona sadzonka (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona sadzonka -

Patyki Patyki - "STICKS"- "PATYKI"

Trawa w ziemi Trawa

Trawa - "IT LOOKS COMBUSTIBLE" - "WYGLĄDA ŁATWOPALNIE"
Trawa (zebrana) - "IT WILL RETURN SOON"- "WKRÓTCE POWRÓCI"
Trawa (jałowa) - "FERTILIZATION REQUIRED"- "POTRZEBNE NAWOŻENIE"
Trawa (podpalona) - "OOPS" - "UPS"

Sadzonka trawy Sadzonka trawy - "IT WOULD BE MORE USEFUL IN THE GROUND"- "TO BY BYŁO BARDZIEJ PRZYDATNE W ZIEMI"

Ścięta trawa Ścięta trawa - "PLANT MATTER" - "MATERIA ROŚLINNA"

Spalona trawa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona trawa -

Berry bushtrans Krzak jagodowy

Krzak jagodowy - "PERIODIC CALORIE DISPENSOR" - "DOZOWNIK OKRESOWYCH(?) KALORII"
Krzak jagodowy (zebrany) - "IT IS REBOOTING" - "RESTARTUJE SIĘ"
Krzak jagodowy (jałowy) - " THE SYSTEM IS DOWN" - "SYSTEM ZWALNIA"

Wykopany krzak jagodowy Krzak jagodowy (wykopany) - "IT WOULD BE MORE USEFUL IN THE GROUND"- "TO BY BYŁO BARDZIEJ PRZYDATNE W ZIEMI"

Uschnięty krzak jagodowy (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Uschnięty krzak jagodowy -

Kolczasty krzak Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "BRAMBLES" - "CIERNIE"
Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "BRAMBLES FIGHT BACK." - "CIERNIE ATAKUJĄ."
Kolczasty krzak (zebrany) -
Kolczasty krzak (podpalony) - "THORNS BURNED." - "CIERNIE SPALONE."

Trzcina Trzcina

Trzcina - "USEFUL MATERIAL DETECTED"- "PRZYDATNY MATERIAŁ WYKRYTY"
Trzcina (zebrana) - "REGROWTH REQUIRED" - "POTRZEBNE ODROŚNIĘCIE"
Trzcina (podpalona) - "TOO HOT"- "ZA GORĄCO"

Cięta trzcina Cięta trzcina - "HOLLOW PLANT MATTER" - "PUSTA(?) MATERIA ROŚLINNA"

Wabiąca roślina Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "AWW, IT'S JUST AS EVIL AS I AM." - "AWW, TO TAK SAMO ZŁE JAK JA."

Mięsista bulwa Mięsista bulwa - "THE POWER TO START LIFE." - "SIŁA, BY ZACZĄĆ ŻYCIE"

Obserwująca roślina Obserwująca roślina - "EXTERNAL SIGHT MODULES." - "ZEWNĘTRZNY MODUŁ WIDZENIA."

Mandragora Inne rośliny

Kaktus 2 Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus - "PROTECTIVE BARRIER PRESENT. PROCEED WITH CAUTION." - "WYKRYTO BARIERĘ OCHRONNĄ. POSTĘPOWAĆ OSTROŻNIE."

Zebrany kaktus (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kaktus (zebrany) -

Bagienna roślina Bagienna roślina - "IT IS AN UNINTERESTING PLANT"- "TO JEST NIEINTERESUJĄCA ROŚLINA"

Rodzaje kwiatów w grze Kwiaty - "MY APPRECIATION FOR BEAUTY IS LIMITED"- "MOJA OCENA DLA PIĘKNOŚCI JEST OGRANICZONA"

Złe kwiaty w grze Złe kwiaty - "HEY THERE, FLOWERS. WANNA... KILL ALL HUMANS?" - "HEJ KWIATKI. CHCECIE... ZABIĆ WSZYSTKICH LUDZI?"

Mroczne płatki Mroczne płatki - "IT WASN'T BEAUTIFUL, BUT I STILL DESTROYED IT. HA." - "NIE BYŁO PIĘKNE, ALE I TAK TO ZNISZCZYŁEM. HA."

Nasiona Nasiona (konkretny typ) -

Marchewka Marchewka (zasadzona) - "ROBOT NEEDS FOOD" - "ROBOT POTRZEBUJE POŻYWIENIA"

Zielone grzybowe drzewo Grzyby

Red Mushroom1 Czerwony grzyb - "RED FUNGUS" - "CZERWONY GRZYB"

Red Mushroom1 Czerwony grzyb (schowany) -

Czerwony grzyb Czerwony grzyb (zebrany) -

Green Mushroom1 Zielony grzyb - "GREEN FUNGUS" - "ZIELONY GRZYB"

Green Mushroom1 Zielony grzyb (schowany) -

Zielony grzyb Zielony grzyb (zebrany) -

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb - "BLUE FUNGUS" - "NIEBIESKI GRZYB"

Blue Mushroom1 Niebieski grzyb (schowany) -

Niebieski grzyb Niebieski grzyb (zebrany) -

Statua Harfy2Natura - Obiekty[]

Bee Box1 Ul

Ul - "HOW INDUSTRIOUS"- "JAKIE PRACOWITE"

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Gniazdo zabójczej pszczoły -

Plaster miodu Plaster miodu - "ONE UNIT OF BEE STORAGE"- "MAGAZYN JEDNEGO ODDZIAŁU PSZCZÓŁ"

Hound Mound Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "SOMETHING DANGEROUS RESIDES HERE" - "COŚ NIEBEZPIECZNEGO TU ZAMIESZKUJE"

Kości2 Kości - "EXOSKELETON FOR INSIDES. PROVIDES STRUCTURAL INTEGRITY." - "EGZOSZKIELET DLA WNĘTRZA. ZAPEWNIA STRUKTURALNĄ JEDNOŚĆ."

Plik:Odłamki kości.png Panowanie Gigantów (DLC) Odłamki kości - "PIECES OF STRUCTURAL SUPPORT SYSTEM" - "KAWAŁKI STRUKTURALNEGO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO"

Psi ząb Psi ząb - "MASTICATING EDGE" - "MIAŻDŻĄCE OSTRZE"

Gniazdo wysokiego ptaka Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "IT IS EMPTY"- "JEST PUSTY"
Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "I WANT THAT EGG"- "CHCĘ JAJKO"

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "CRACK DETECTED"- "PĘKNIĘCIE WYKRYTE"
Jajo (zimne) - "IT REQUIRES WARMTH"- "POTRZEBUJE CIEPŁA"
Jajo (gorące) - "IT CANNOT VENT EXCESS HEAT" - "NIE MOGĘ WYWENTYLOWAĆ NADMIARU CIEPŁA"
Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "LIFE IS AN ANNOYINGLY SLOW PROCESS" - "ŻYCIE JEST IRYTUJĄCO WOLNYM PROCESEM"
Jajo (mało czasu do wyklucia) - "SOMETHING IS EMERGING" - "COŚ SIĘ WYDOSTAJE"

Pusty pień (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Pusty pień

Pusty pień - "LIFE LOOP ITERATING" - "PĘTLA ŻYCIA ITERUJE"
Pusty pień (opuszczony) - "LIFE LOOP ENDED" - "PĘTLA ŻYCIA ZAKOŃCZONA"

Skała bez krzemienia Skały

Skała saletra Skała - "LUMPY"- "GRUDKOWATY"

Kamień Kamienie - "I WILL REFINE THESE INTO HIGH TECHNOLOGY" - "PRZEMIENIĘ TO W WYSOKĄ TECHNOLOGIĘ"

Krzemień Krzemień - "THIS ROCK IS SHARPER THAN MOST" - "TEN KAMIEŃ JEST OSTRZEJSZY NIŻ WSZYSTKIE"

Saletra Saletra - "I APPRECIATE ITS CONDUCTIVITY" - "DOCENIAM JEGO PRZEWODNICTWO"

Marmur Marmur - "I SHOULD BUILD A STATUE OF MYSELF." - "POWINIENEM WYBUDOWAĆ SWÓJ POMNIK."

Bazalt Bazalt - "INSUFFICIENT DESTRUCTIVE ABILITIES" - "NIEWYSTARCZAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DESTRUKCJI"

Lodowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Lodowiec - "I REQUIRE AN ICEBREAKER" - "POTRZEBUJĘ LODOŁAMACZA"

Stopiony lodowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Stopiony lodowiec - "USELESS CONFIGURATION OF WATER" - "BEZUŻYTECZNA KONFIGURACJA WODY"

Grób Nagrobki

Grób2 Nagrobek (1) -

Grób3 Nagrobek (2) -

Grób5 Nagrobek (3) -

Grób4 Nagrobek (4) -

Mound Grób - "BIAŁKOWCY SĄ TACY PRZESĄDNI"

Mound Grób (rozkopany) - "WORMS AND ICHOR"- "ROBAKI I POSOKA"

Koszmarny pomnik Pomniki

Kamień próby Kamień wskrzeszenia - "DO YOU BELIEVE IN MAGIC?" - "WIERZYSZ W MAGIĘ?"

Harp Statue Statua Harfy - "SOMEONE FORGOT TO INSTALL THE HEAD MODULE." - "KTOŚ ZAPOMNIAŁ DOINSTALOWAĆ MODUŁ GŁOWY."

Marmurowy filar Marmurowy filar - "CRUMBLING REMAINS. HAH." - "KRUSZĄCE SIĘ POZOSTAŁOŚCI. HAH."

Ślady koalefanta Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "UNKNOWN PILE FORMAT"- "NIEZNANY FORMAT STERTY"
Ślady koalefanta - "LIFEFORM DETECTED"- "FORMA ŻYCIA WYKRYTA"
Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "END OF TRAIL" - "KONIEC ŚLADU"
Ślady koalefanta Panowanie Gigantów (DLC) (zgubiony trop wiosną) -
Ślady koalefanta (podążanie za tropem) - "DISTANCE TO LIFEFORM: MINIMAL" - "ODLEGŁOŚĆ OD FORMY ŻYCIA: MINIMALNA"

Kapelusz z piór Piórka

Krucze piórko Krucze piórko - "IT HAS BEEN SEPERATED FROM ITS BIRD" - "ZOSTAŁO ODDZIELONE OD SWOJEGO PTAKA"

Karmazynowe piórko Karmazynowe piórko - "IT HAS BEEN SEPERATED FROM ITS BIRD" - "ZOSTAŁO ODDZIELONE OD SWOJEGO PTAKA"

Lazurowe pióro Lazurowe pióro - "IT HAS BEEN SEPERATED FROM ITS BIRD" - "ZOSTAŁO ODDZIELONE OD SWOJEGO PTAKA"

Drzwi Maxwella Rzeczy

Wooden Thing Drewniana Rzecz - "WHAT PRIMITIVE TECHNOLOGY"- "JAKA PRYMITYWNA TECHNOLOGIA"

Wooden Thing Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "I AM CERTAIN THIS WILL WORK"- "JESTEM PEWIEN, ŻE ZADZIAŁA"

Wooden Thing Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) -"SOON I WILL BE FREE OF THIS FILTHY REALM"- "NIEDŁUGO UWOLNIĘ SIĘ Z TEGO BRUDNEGO REALIZMU"

Wooden Thing Drewniana Rzecz (aktywowana) -

Ring Thing Pierścieniowata Rzecz - "HOW DELIGHTFULLY INORGANIC"- "JAKIE UROCZO NIEOGRANICZONE"

Crank Thing Korbowata Rzecz - "I'M MADE OF TOUGHER STUFF"

Box Thing Pudełkowata Rzecz - "THIS WOULD PROBABLY BLOW MY CIRCUITS"

Metal Potato Thing Metalowa Okrągła Rzecz - "REMINDS ME OF MY MOTHER"- "PRZYPOMINA MI O MATCE"

Szczęka Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom Zrujnowany dom - "OUTDATED ABODE" - "NIEAKTUALNA SIEDZIBA"

Spalony zrujnowany dom (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalony zrujnowany dom - "DILAPIDATED ABODE" - "ZNISZCZONA SIEDZIBA"

Głowa merma Głowa merma - "THE FISHBEAST IS MORE IDIOTIC LOOKING THAN USUAL." - "BESTIA WYGLĄDA BARDZIEJ IDIOTYCZNIE NIŻ ZAZWYCZAJ"

Spalona głowa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa merma - "TRIAL BY FIRE" - "PRÓBA OGNIA"

Głowa świni Głowa świni - "THAT PIG WILL FEEL SILLY WHEN HE NOTICES HE HAS LOST HIS HEAD MODULE"

Spalona głowa (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Spalona głowa świni - "HEAD MODULE EXPIRED" - "MODUŁ GŁOWY WYGASŁ"

Skóra świni Skóra świni - "THESE FLESHLINGS ARE DISGUSTING" - "TE ISTOTY SA OBRZYDLIWE"

Pig Torch Świńska pochodnia -

Kościane Oko Kościane oko - "IT IS THE DRM KEY FOR THE STORAGE UNIT"- "TO KLUCZ DRM DO JEDNOSTKI MAGAZYNOWANIA"

Kościane Oko Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "SLEEP( 1000 )"- "SEN( 1000 )"

Popiół Kościane oko (spopielone) -

Kwiat Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kwiat Glommera - "ESPECIALLY RIGID FLOWER" - "SZCZEGÓLNIE SZTYWNY KWIAT"

Skrzydła Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Skrzydła Glommera - "ESPECIALLY RIGID WINGS" - "SZCZEGÓLNIE SZTYWNE SKRZYDŁA"

Maź Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Maź Glommera - "SLIME OF UNCLEAR ORIGINS" - "ŚLUZ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA"

Statua Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (z kwiatem) - "STONE INSECT" - "KAMIENNY INSEKT"

Statua Glommera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Statua Glommera (bez kwiatu) -

Pióro puchowe (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Pióro puchowe - "FEATHERS FROM STRANGE LIFEFORMS" - "PIÓRA Z DZIWNYCH FORM ŻYCIA"

Jajo Gęsiołosia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Jajo Gęsiołosia - "PROBES UNABLE TO PENETRATE EXTERIOR SHELL" - "SONDA NIE JEST W STANIE ZBADAĆ ZEWNĘTRZNEJ POWŁOKI"

Łuska (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Łuska -

Futro Borsukoniedźwiedzia (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Futro Borsukoniedźwiedzia - "MAXIMALLY THICK FUR" - "MAKSYMALNIE GRUBE FUTRO"

Króliczy kłębek Króliczy kłębek - "FUZZY BUNNY NUMBER ONE" - "PUSZYSTY KRÓLIK NUMER JEDEN"

Żądło Żądło - "WARNING: TOXINS PRESENT" - 'UWAGA: TOKSYNY"

Pęcherz Pęcherz - "MOSQUITO HARD DRIVE" - "DYSK TWARDY KOMARA"

Tunel robaka Tunel robaka (zamknięty) - "I WANT TO STEP ON IT"- "CHCĘ NA TO NADEPNĄĆ"

Tunel robaka Tunel robaka (otwarty) - "THIS MEAT TUBE WILL SERVE MY PURPOSES" - "POSŁUŻY MOIM CELOM"

Tunel robaka Tunel robaka (po odbytej podróży) - "MY INPUTS ARE FULL OF SLIME" - "MOJE URZĄDZENIA WEJŚCIOWE SĄ PEŁNE SZLAMU"

Staw żab Staw - "ERROR. STAY AWAY."- "BŁĄD. UTRZYMAJ ODLEGŁOŚĆ"

Szkielet Szkielet - "HAH, IT DIED, TYPICAL HUMAN MISTAKE." - "HEH, UMARŁ. TYPOWY LUDZKI BŁĄD."

Czaszka Webbera (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Czaszka Webbera - "ANALYSIS SHOWS 50% SPIDER AND 50% HUMAN" - "ANALIZA WSKAZUJE NA 50% PAJĄKA I 50% CZŁOWIEKA"

Gruczoł pająka Gruczoł pająka - "I HARVESTED ITS ORGANS" - "ZEBRAŁEM JEGO ORGANY"

Jedwab Jedwab - "SPIDER INNARDS" - "BEBECHY PAJĄKA"

Gniazdo pająków Kokon pająków - "SPIDER SOURCE DETECTED"- "ŹRÓDŁO PAJĄKÓW WYKRYTE"

Jajo pająka Jajo pająka - "SPIDER POTENTIAL = 6" - "POTENCJALNY PAJĄK = 6"

Rabbit Hole Nora królika - "THEY ARE ALL CONNECTED VIA UNDERGROUND TUNNELS"- "ONE SĄ WSZYSTKIE POŁĄCZONE PRZEZ PODZIEMNE TUNELE"

Rabbit Hole Panowanie Gigantów (DLC) Nora królika (wiosną) -

Kretowisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kretowisko - "HOME OF A SMALL DIGGER" - "DOM MAŁEGO KOPACZA"

Bawola Sierść Bawola sierść - "EXTRUDED BEEFALO DISGUSTINGNESS"

Bawoli Róg Bawoli róg - "UNHYGENIC"- "NIEHIGIENICZNE"

Kupa Gnój  - "THESE ANIMALS ARE DISGUSTING"- "TE ZWIERZĘTA SĄ OBRZYDLIWE"

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (zimą) - "I HEAR A FAINT OORKING" - "SŁYSZĘ NIEWYRAŹNY GŁOS MORSA"

Walrus Camp Winter Obóz Morsa (latem) - "WHERE ARE THEY?" - "GDZIE ONI SIĘ PODZIALI?"

Kieł morsa Kieł morsa - "IT WASN'T MUCH HELP TO ITS ORIGINAL OWNER" - "NIE PRZYNIÓSŁ DUŻO POŻYTKU ORYGINALNEMU WŁAŚCICIELOWI"

Róg kozy woltowej (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Róg kozy woltowej - "THIS IS A GOOD HORN" - "TO DOBRY RÓG"

Skóra macki Skóra macki - "NOT FOR THE SQUEAMISH" - "NIE DLA WRAŻLIWCÓW"

Ślad stopy giganta Panowanie Gigantów (DLC) Ślad stopy giganta - "OVERSIZED FOOT. HIGHLY DANGEROUS." - "PRZEROŚNIĘTA STOPA. SKRAJNIE NIEBEZPIECZNE."

Kłębowisko (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kłębowisko - "IT COULD CONTAIN MANY THINGS" - "MOŻE ZAWIERAĆ WIELE RZECZY"

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (gorąca) - "SALIVA AT HAZARDOUS TEMPERATURE LEVELS" - "ŚLINA O RYZYKOWNEJ TEMPERATURZE"

Panowanie Gigantów (DLC) Ślina Muchosmoka (chłodna) - "SALIVA HAS COOLED AND IS APPROACHABLE" - "ŚLINA OSTYGŁA I JEST DOSTĘPNA"

HalucynacjeStworzenia - Potwory[]

Przekładnie Mechaniczni

Mechaniczny skoczek Mechaniczny skoczek - "HORSE AUTOMATON" - "AUTOMAT KONIA"

Mechaniczny goniec Mechaniczny goniec - "REVEREND AUTOMATON" - "AUTOMAT GOŃCA"

Mechaniczna wieża Mechaniczna wieża - "REVEREND AUTOMATON" - "AUTOMAT WIEŻY"

Uszkodzony mechaniczny skoczek Uszkodzony mechaniczny skoczek - "REPROGRAMMING REQUIRED" - "WYMAGA PRZEPROGRAMOWANIA"

Uszkodzony mechaniczny goniec Uszkodzony mechaniczny goniec - "THERE SEEMS TO BE A BUG IN ITS BELIEF CIRCUITS" - "WYDAJE SIĘ, ŻE MA BUGA W SWOICH OBWODACH"

Uszkodzona mechaniczna wieża Uszkodzona mechaniczna wieża - "LOOSE WIRING DETECTED" - "WYKRYTO UTRACONE OKABLOWANIE"

Psi ząb Psy gończe

Pies Gończy Pies gończy - "LIVES TO EAT"- "ŻYJE ABY JEŚĆ"

Czerwony pies gończy Czerwony pies gończy - "LIVES TO BURN"- "ŻYJE BY PŁONĄĆ"

Niebieski pies gończy Niebieski pies gończy - "IT LIVES TO FREEZE" - "ŻYJE BY ZAMRAŻAĆ"

Pajęczy kapelusz Pająki

Pająki Pająk - "THREAT DETECTED"- "WYKRYTO ZAGROŻENIE"

Pająki Pająk (uśpiony) - "IT IS VULNERABLE"- "TO JEST WRAŻLIWE"

Pająki Pająk (martwy) - "I WIN"- "WYGRAŁEM"

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik - "HIGHTENED THREAT DETECTED"- "WYKRYTO WYŻSZE ZAGROŻENIE"

Pająk wojownik 2 Pająk wojownik (uśpiony) - "IT IS VULNERABLE"- "TO JEST WRAŻLIWE"

Pająk Jaskiniowy Pająk jaskiniowy - "AN ARMORED SPIDER" - "OPANCERZONY PAJĄK"

Pająk spluwacz Pająk spluwacz - "A PROJECTILE SPIDER" - "PAJĄK BALISTYCZNY"

Wiszący Mieszkaniec Głębi Wiszący mieszkaniec głębi - "VERTICAL SPIDER SOURCE DETECTED" - "WYKRYTO PIONOWE ŹRÓDŁO PAJĄKA"

Robak Robak głębinowy


Robak głębinowy (przynęta) - "THAT PLANT SEEMS SUSPICIOUS." - "TA ROŚLINA WYGLĄDA PODEJRZANIE."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "THREAT IMMINENT." - "NADCIĄGA ZAGROŻENIE."
Robak głębinowy (pod powierzchnią) - "WARNING. LIFE DETECTED." - "OSTRZEŻENIE. WYKRYTO ŻYCIE."

Skóra świni Świniopodobne

Merm Merm - "ANIMATED SEAFOOD" - "OŻYWIONE OWOCE MORZA"

Świniołak Świniołak - "ERROR: ANOMALY"- "BŁĄD: ANOMALIA"

Tam O' Shanter Morsy

MacTusk MacTusk - "I DON'T LIKE THE LOOK OF HIM" - "NIE LUBIĘ JEGO WYGLĄDU"

WeeTusk WeeTusk - "PATHETIC" - "ŻAŁOSNE"

Abigail Pozostałe potwory

Wypełniacz Grue - "THREAT DETECTED" - "WYKRYTO ZAGROŻENIE"

Wypełniacz Grue (atak) - "ERROR: UNKNOWN ATTACKER" - "BŁĄD: NIEZNANY NAPASTNIK"

Wysoki ptak Wysoki ptak - "IT LOOKS TERRITORIAL"- "WYGLĄDA TERYTORIALNIE"

Krampus Krampus - "STOP! THIEF!"- "STÓJ! ZŁODZIEJU!"

Macki Macka - "BIOLOGY IS DISGUSTING"- "BIOLOGIA JEST OBRZYDLIWA"

Bazytoperz Bazytoperz - "FLYING RAT" - "LATAJĄCY SZCZUR"

Duch Duch - "ERROR: UNKNOWN"- "BŁĄD: NIEZNANY"

Ślizgacz Ślizgacz - "IT VIOLATED MY SMELLING MODULE." - "TO GWAŁCI MÓJ MODUŁ WĘCHU"

Orzechowiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Orzechowiec - "ANOTHER HORRIBLE OFFERING OF THE NATURAL WORLD" - "KOLEJNY OKROPNY DAR ŚWIATA NATURALNEGO"

Moby - Potwory[]

Jedwab- "SPIDER INNARDS"

Krampus

Worek Krampusa- "STORAGE MODULE 2.0"- "MODUŁ POJEMNOŚCI 2.0"

Macka

Kolec Macki- "IT IS VICIOUS"

Skóra Macki- "NOT FOR THE SQUEMISH"

ŚwiniaStworzenia - Zwierzęta neutralne[]

Bawoli Róg Bawoły

Bawół Bawół - "IT STINKS OF MEAT"- "ŚMIERDZI MIĘSEM"

Bawół Bawół (uśpiony) - "IT BEGS TO BE TIPPED OVER"

Bawół Bawół (ogolony) - "I HAVE HUMILIATED IT. GOOD."- "UPOKORZYŁEM GO. DOBRZE"

Bawół Bawół (podążający za postacią) - "FOLLOW ME WITHOUT QUESTION."- "ŁAZI ZA MNĄ BEZ PYTANIA"

Ul Pszczoły

Pszczoły Pszczoła - "A MINDLESS DRONE. I LIKE HIM."- "BEZROZUMNY TRUTEŃ. LUBIĘ GO"

Pszczoły Pszczoła (schwytana) - "ITS VIBRATIONS ARE COMFORTING" - "TE WIBRACJE SĄ KOMFORTOWE"

Chlew Świnie

Świnia Świnia - "THEY EXHIBIT MINIMAL INTELLIGENCE"- "ONI ZAWIERAJĄ MINIMUM INTELIGENCJI"

Świnia Świnia (martwa) - "OOPS" - "UUPS"

Króliczy kłębek Króliki

Wielki królik Wielki królik - "ITS METABOLISM OFFENDS ME" - "JEGO METABOLIZM MNIE OBRAŻA"

Beardlord Beardlord -

Zimowa trąba koalefanta Koalefanty

Koalefant Koalefant - "POSSESSES AMPLE ENERGY RESERVES"

Zimowy koalefant Zimowy koalefant - "IT RADIATES WITH MEAT WARMTH" - "WYTWARZA CIEPŁO PRZEZ MIĘSO"

Róg kozy woltowej (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kozy woltowa

Koza woltowa (RoG) Koza woltowa - "DOES IT HAVE MECHANICAL INSIDES?" - "CZY TO MA MECHANICZNE WNĘTRZE?"

Koza woltowa (RoG) Koza woltowa (naładowana) - "CHARGE IS INSUFFICIENTLY STRONG FOR OVERLOAD" - "ŁADUNEK NIEWYSTARCZAJĄCO MOCNY BY PRZECIĄŻYĆ SYSTEM"

Plik:Kociszop.png Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar Skalny homar - "MY SHELL IS NICER" - "MOJA SKORUPA JEST MILSZA"

Pingwin Pingwin - "BIRD CANNOT FLY?" - "PTAK NIEUMIEJĄCY LATAĆ?"

Mały Gęsiołoś (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Mały Gęsiołoś -

Myszołów (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Myszołów - "GARBAGE COLLECTOR LIFEFORM" - "ODŚMIECAJĄCA FORMA ŻYCIA"

Kociszop (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Kociszop - "CLAWS OUT" - "WON Z PAZURAMI"

Małpa jaskiniowa Małpa jaskiniowa - "AN EVEN DUMBER HUMANOID." - "JESZCZE GŁUPSZY CZŁEKOKSZTAŁTNY."

Slurtle Slurtle - "HE HAS A SHELL LIKE ME" - "MA MUSZLĘ JAK JA"

Snurtle Snurtle - "DIFFERENT SHELL, SAME SLUG" - "INNA MUSZLA, TEN SAM ŚLIMAK"

Rabbit Stworzenia - Zwierzęta pasywne[]

Skrzydła motyla Motyle

Motyl Motyl - "IT THINKS IT IS SO PRETTY"- "ON MYŚLI ŻE JEST PIĘKNY"

Motyl Motyl (schwytany) - "SQUASH"- "MIAŻDŻĘ"

Plik:Czarne piórko.png Ptaki

Czerwony ptak Czerwony Ptak - "GREETINGS, RED BIRD"- "POZDROWIENIA, CZERWONY PTAKU"

Czerwony ptak Czerwony Ptak (schwytany) - "SQUASH"- "MIAŻDŻĘ"

Śnieżny ptak Śnieżny ptak - "A FOOLISH BIRD"- "DURNY PTAK"

Śnieżny ptak Śnieżny ptak (schwytany) - "JUST A FEATHERY BLOB" - "PO PROSTU PIERZASTY KLEKS"

Kruk Kruk - "IT IS SMARTER THAN MOST HUMANS"- "JEST SPRYTNIEJSZY NIŻ WIĘKSZOŚĆ LUDZI"

Kruk Kruk (schwytany) - "NOT SO SMART NOW, ARE YOU?"- "NIE TAKI SPRYTNY JESTEŚ TERAZ?"

Mały Ptak Mały ptak - "IT LOOKS PATHETIC"- "WYGLĄDA PATETYCZNIE"

Mały Ptak Mały ptak (głodny) - "IT REQUIRES INPUT" - "WYMAGA DANYCH WEJŚCIOWYCH"

Mały Ptak Mały ptak (umierający z głodu) - "IT IS ALMOST OUT OF FUEL" - "PRAWIE SKOŃCZYŁO MU SIĘ PALIWO"

Mały Ptak Mały ptak (postać dziobnięta) -

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak - "ANGST DETECTED" - "WYKRYTO NIEPOKÓJ"

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "IT NEEDS FOOD"- "POTRZEBUJE JEDZENIA"

Mniejszy Wysoki Ptak Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "IT IS STARTING TO BEHAVE IRRAITONALLY" - "UMIERA Z GŁODU, WIĘC ZACHOWUJE SIĘ IRRACJONALNIE"

Gobbler Gobbler - "THAT IS AN UNUSUALLY LARGE BIRD"- "TO NIEZWYKLE DUŻY PTAK"

Winter Rabbit Króliki

Królik Królik - "IT IS PERFORMING A SEARCH ALGORITHM" - "WYKONUJE ALGORYTM WYSZUKIWANIA"

Królik Królik (schwytany) - "I HOLD ITS TINY LIFE IN MY HANDS"- "PODTRZYMUJĘ TO TYCIE ŻYCIE W MOICH RĘKACH"

Beard Monster Beardling - "IT IS PERFORMING A SEARCH ALGORITHM" - "WYKONUJE ALGORYTM WYSZUKIWANIA"

Beard Monster Beardling (schwytany) - "I HOLD ITS TINY LIFE IN MY HANDS"- "PODTRZYMUJĘ TO TYCIE ŻYCIE W MOICH RĘKACH"

Bawola Sierść Małe bawoły

Mały bawół Mały bawół - "IT IS STILL INITIALIZING"- "TO NADAL INICJUJE"

Mały bawół Mały bawół (uśpiony) - "REST FUNCTION ACTIVATED"- "FUNKCJA ODPOCZYNKU AKTYWOWANA"

Świetliki Świetliki


Świetliki - "BIOLUMINESCENT INSECTS"
Świetliki (schwytane) - "THEY ARE VERY LIGHT"- "SĄ BARDZO LEKKIE"

Mandrake Mob Mandragora


Mandragora - "IT IS A PLANT"- "TO ROŚLINA"
Mandragora (podążająca za postacią) - "WHAT DO YOU WANT?"- "CZEGO CHCESZ?"
Mandragora (martwa) - "I HAVE KILLED IT. GOOD."- "ZABIŁEM. DOBRZE"
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - "I HAVE KILLED IT TWICE. HA."- "ZABIŁEM PODWÓJNIE. HA."

Chester2 Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Glommer - "SENTIENT VERSION OF STONE INSECT" - "CZUJĄCA WERSJA KAMIENNEGO INSEKTA"

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (na powierzchni) - "SOURCE OF SEISMIC ACTIVITY DISCOVERED" - "ODKRYTO ŹRÓDŁO AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ"

Kret Panowanie Gigantów (DLC) Kret (pod ziemią) - "MINOR SEISMIC ACTIVITY DETECTED" - "WYKRYTO DROBNĄ DZIAŁALNOŚĆ SEJSMICZNĄ"

Chester2 Chester - "THIS EXTERNAL STORAGE UNIT APPEARS TO BE SENTIENT"- "TA ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA MAGAZYNOWANIA WYDAJE SIĘ CZUJĄCA"

Król świń Król świń - "THAT APPEARS TO BE THE DOMINANT PIG" - "WYGLĄDA NA DOMINUJĄCĄ ŚWINIĘ"

Abigail Abigail - "UNDEAD ALERT" - "ALARM: NIEUMARŁY"

Świnia strażnikStworzenia - Zwierzęta agresywne[]

Plik:Gniazdo zabójczej pszczoły.png Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła - "IT HAS A STINGER AND A BAD ATTITUDE" - "MA ŻĄDŁO I ZŁE NASTAWIENIE."

Zabójcza pszczoła Zabójcza pszczoła (schwytana) - "WARNING: KILLER BEE IN MY POCKET" - "UWAGA: ZABÓJCZA PSZCZOŁA W MOJEJ KIESZENI"

Żabie udka Żaby

Żaba Żaba - "POTENTIAL BUNWICH" - "POTENCJALNA KANAPKA Z ŻABĄ"

Żaba Żaba (uśpiona) - "I SHOULD HARVEST IT" - "POWINIENEM ZEBRAĆ TO"

Żaba Żaba (martwa) - "I WIN" - "WYGRAŁEM"

Pęcherz Komary

Komar Komar - "IT STEALS LIFE FROM OTHERS" - "WYSYSA Z INNYCH ŻYCIE"

Komar Komar (schwytany) - "FILLED WITH DISGUSTING FLUIDS" - "WYPEŁNIONY OBRZYDLIWYMI PŁYNAMI"

Komar Komar (latający w pobliżu) - "MOSQUITOS!" - "KOMARY!"

Skóra świni Świnie strażnicy

Świnia strażnik Świnia strażnik - "HOSTILE DETECTED" - "WRÓG WYKRYTY"

MuchosmokStworzenia - Naczelni przeciwnicy[]

Drzewiec Drzewiec - "WARNING: MOTILE TREE"- "UWAGA: RUCHOME DRZEWO"

Liściasty drzewiec (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Liściasty drzewiec -

Pajęcza królowa Pajęcza królowa - "THE SPIDERS LIVE UNDER A SYSTEM OF MONARCHY"- "PAJĄKI ŻYJĄ W SYSTEMIE MONARCHII"

Monstrualna macka Monstrualna macka - "SENSORS DETECT SOMETHING BENEATH" - "SENSORY WYKRYWAJĄ COŚ POD SPODEM"

Antyczny strażnik Antyczny strażnik - "THIS MEAT HAS A POINTY END" - "TO MIĘSO MA SPICZASTĄ KOŃCÓWKĘ"

Warg (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Warg - "IT LIVES TO EAT LARGE THINGS" - "TO ŻYJE BY JEŚĆ DUŻE RZECZY"

Gęsiołoś (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Gęsiołoś - "ANALYSIS RESULTS UNCERTAIN" - "WYNIK ANALIZY NIEPEWNY"

Muchosmok (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Muchosmok - "HIGH TEMPERATURE RADIATING FROM FLY BEAST." - "WYSOKA TEMPERATURA PROMIENIUJE OD LATAJĄCEJ BESTII"

Borsukoniedźwiedź (RoG) Panowanie Gigantów (DLC) Borsukoniedźwiedź - "HIBERNATION IMMINENT" - "BLISKA HIBERNACJA"

Jeleniocyklop Jeleniocyklop - "DANGER! THREAT INCOMING!" - "NIEBEZPIECZEŃSTWO! ZAGROŻENIE NADCHODZI!"

Pęknięte Jajko Wysokiego Ptaka (jedzenie martwego jajka)- "TRACES OF BEAK DETECTED" - "WYKRYTO FRAGMENT DZIOBA"

Pajęczy kapelusz- "IT WIRELESSLY TRANSMITS THOUGHTS TO SPIDERS"- "TO BEZPRZEWODOWO WYSYŁA MYŚLI DO PAJĄKÓW"


Maxwell- "HE IS UNKNOWN"- "ON JEST NIEZNANY"


Zapalniczka WillowRóżne przedmioty[]

Blueprint Schemat - "KNOWLEDGE WAITING TO BE ABSORBED" - "WIEDZA CZEKAJĄCA NA PRZYSWOJENIE"

Przekładnie Przekładnie - "OH NO. WHAT HAVE I DONE TO YOU?" - "OH NIE. CO JA CI ZROBIŁEM?"

Przekładnie Przekładnie (próba zjedzenia) -

Popiół Popiół - "OUTPUT OF FIRE PROGRAM." - "WYNIK DZIAŁANIA PROGRAMU OGIEŃ"

Broda Broda - "DISGUSTING"- "OBRZYDLIWE"

Sterta kryształów Klejnoty

Czerwony Kryształ Czerwony klejnot - "IT IS SLIGHTLY WARM" - "JEST DELIKATNIE CIEPŁY"

Niebieski kryształ Niebieski klejnot - "IT IS SLIGHTLY COLD." - "JEST DELIKATNIE ZIMNY"

Żółty kryształ Żółty klejnot - "IT IS RATHER HEAVY" - "JEST RACZEJ CIĘŻKAWY"

Zielony kryształ Zielony klejnot - "PRESSURE AND IMPURITIES HAVE PRODUCED PLEASING PERFECTION" - "CIŚNIENIE I ZANIECZYSZCZENIA WYTWORZYŁY PRZYJEMNĄ PERFEKCJĘ"

Pomarańczowy kryształ Pomarańczowy klejnot - "IT SHIMMERS IN MY HANDS" - "BŁYSZCZY W MOICH RĘKACH"

Przedmioty grobowe Przedmioty grobowe

Stopione kulki Stopione kulki -

Fałszywy Kazoo Fałszywy Kazoo -

Węzeł gordyjski Węzeł gordyjski -

Gnom Gnom -

Mały statek kosmiczny Mały statek kosmiczny -

Urwane kable Urwane kable -

Kij i kulka Kij i kulka -

Korek Korek -

Guziki Guziki -

Szczęka Szczęka -

Leżący robot Leżący robot - "HIS NAME IS HAL. HE IS MY FRIEND."- "NAZYWA SIĘ HAL. JEST MOIM PRZYJACIELEM"

Wysuszona macka Wysuszona macka -

Większość błyskotek - "USELESS JUNK FROM A BYGONE AGE"- "NIEPOTRZEBNE ŚMIECI Z MINIONEJ EPOKI"

Badania[]

Badanie (wysoka wartość)- "INFORMATION OVERLOAD"- "INFORMACJA PRZEŁADOWANA"

Badanie (normalna wartość)- "INFORMATION ADDED"- "DODANO INFORMACJĘ"

Badanie (niska wartość)- "MATERIAL HAS LOW INFORMATIONAL CONTENT"- "MATERIAŁ MA SŁABE TREŚCI INFORMACYJNE"

Komunikaty[]

Ogólne - "ERROR: UNKNOWN" - "BŁĄD: NIEZNANY"

Zew bitewny - "I WILL DESTROY YOU" - "ZNISZCZĘ CIĘ"

Zew bitewny (w natarciu) - "EXTERMINATE"- "EKSTERMINOWAĆ"

Zew bitewny (Świnia)- "COMMENCING VIOLENCE" - "ROZPOCZĄĆ PRZEMOC"

Zew bitewny (Pająk)- "COMBAT ENGAGED" - "WALKA USTALONA"

Zew bitewny (Pająk Wojownik)- "

Opuszczanie walki- "COMBAT ROUTINE FAILED"- "NIEPOWODZENIE RUTYNOWEJ WALKI"

Opuszczanie walki (Świnia)- "

Opuszczanie walki (Pająk)- "

Opuszczanie walki (Pająk Wojownik)- "

Pochodnia (wyczerpana)- "TORCH EXHAUSTED"- "POCHODNIA WYCZERPANA"

Bumerang (uderzył się)- "ERROR: CATCH FAILED"- "BŁĄD: NIE UDAŁO SIĘ ZŁAPAĆ"

Zmierzch- "WARNING: NIGHT APPROACHING"- "OSTRZEŻENIE: NOC NADCHODZI"

Wejście w Światło - "OPTICAL SENSORS ACTIVE"- "SENSORY OPTYCZNE AKTYWNE"

Wejście w Ciemność- "OPTICAL SENSORS DEACTIVATED" - "SENSORY OPTYCZNE DEZAKTYWOWANE"

Robienie rzeczy w ciemności- "INSUFFICIENT ILLUMINATION" - "NIEWYSTARCZAJĄCE OŚWIETLENIE"

Nieudane działanie- "ACTION NOT AVALIBLE IN CURRENT CONTEXT" - "AKCJA NIEMOŻLIWA DO ZREALIZOWANIA W DANYM KONTEKŚCIE"

Nieudana próba wykonania - "INSUFFICIENT RESOURCES" - "NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ ZASOBÓW"

Próba spania w dzień - "SLEEP MODE UNAVALIBLE DURING DAY" - "TRYB SNU NIEAKTYWNY PODCZAS DNIA"

Próba spania przy potworach - "WARNING: THREAT DETECTED. SLEEP MODE DEAVTIVATED" - "OSTRZEŻENIE: WYKRYTO ZAGROŻENIE. TRYB SNU DEZAKTYWOWANY"

Zemdlał- "CPU REBOOTED" - "PROCESOR ZOSTAŁ URUCHOMIONY PONOWNIE"

Pszczoły- "BEES!" - "PSZCZOŁY!"

Grue- "THREAD DETECTED" - "ZAGROŻENIE WYKRYTE"

Grue (zaatakowany) - "ERROR: UNKNOWN ATTACKER" - "BŁĄD: NIEZNANY ATAKUJĄCY"

Dziobnięty - "OUCH" - "AU"

Psy nadchodzą - "SOMETHING IS COMING" - "COŚ NADCHODZI"

Pełny Ekwipunek - "ITEM EXCEEDS CARRYING CAPACITY" - "PRZEDMIOT PRZEKRACZA LIMIT POJEMNOŚCI"

Pełna Skrzynia - "IT IS AT CAPACITY" - "TO JEST ZAPEŁNIONE"

Rzecz nie może zostać włożona do skrzyni - "THAT INPUT IS NOT ALLOWED"

Jedzenie- "DELICIOUS" - "PYSZNE"

Jedzenie (przeterminowane jedzenie)- "SPOILED FOOD IS STILL FOOD" - "ZEPSUTE JEDZENIE TO TEŻ JEDZENIE"

Jedzenie (zgniłe jedzenie)- "STALE FOOD IS JUST AS GOOD" - "NIEŚWIEŻE JEDZENIE TEŻ JEST DOBRE"

Jedzenie (trujące jedzenie)- "THAT WAS NOT FOOD" - "TO NIE BYŁO JEDZENIE"

Głód- "FUEL RESERVE LOW" - "NISKIE REZERWY PALIWA"

Wychodzenie z tunelu robaka- "MY INPUTS ARE FULL OF SLIME"- "MOJE WEJŚCIA SĄ CAŁE W SZLAMIE"

Koalefant (zgubiony)- "END OF TRAIL"- "KONIEC TROPU"

Koalefant (znaleziony)- "DISTANCE TO LIFEFORM: MINIMAL"- "DYSTANS DO FORMY ŻYCIA: MINIMALNY"

Zamarzanie- "MECHANISMS ARE FREEZING"-"MECHANIZMY ZAMARZAJĄ"

Niedodane Obiekty[]

Dom- "WHO WROTE THAT?"- "KTO TO NAPISAŁ?"

Gęstwina Leśna- "CLUMP"- "KĘPA"

Łódź "BOAT"-"ŁÓDŹ"

Świński namiot- "TENT"-"NAMIOT"

Złote Widły- "GOLD IS MORE DURABLE?"- ZŁOTO JEST WYTRZYMALSZE?"
Advertisement