Dla normalnych ludzi.

Webber? Oczywiście! Jest on dodany. Ale w modyfikacji! Mod "ModWebber 2" dodaje Webbera (You don't say?) oraz zaje...fajne zdolności Webbera!

Co autor doda?

Doda w najbliższym czasie te statystyki dla Webbera.

- ŻADEN pająk z powierzchni nie będzie go atakował jeśli nie zostaną zprowokowane.

- Pajęcza Królowa też.

- Bedzie miał coś jak nieskończony pajęczy kapelusz. The Eye Of Spider.

- Będzie się poruszał szybciej po darni pajęczej.

Webber ma teraz te statystyki.

- Widzi w Ciemności. Webber jest odporny na grue.

- Webber ma premie psychiczną powyżej 60 ponieważ regeneruje sanity w ciemności czyli -50 + co najmniej 51.

Dla Pokemonów.

W3pp3r? 0(Zy\/\/1$(13! J3$t 0/\/ D0d4ny. 4le w m0dyf1kacj1! M0d "M0dW3pp3r 2" D0d4j3 W3pp3r4 (Y0u D0/\/'T $4y? 0r4z z4j3...f4jn3 zd0ln0śc1 W3pperkkkkkkk4444!!!!11111

C00 4444uuut00rRrR D0D4?

D0D4 \/\/ /\/4jpl1ż$zy/\/\ cz4s13 t3 st4tystyk1 dl4 W3pp3rk4!

- ŻaDeN PaJąK z PoWiErZcHnI NiE bĘdZiE gO aTaKoWaŁ

- PaJęCzA kRuLoFa TeRz

- BeNdZiE MiAu CoŹ J4G NiEsKoŃcZoNy PaJęCzY KaPeLuSz. Ey3 0f Th3 SpAiIiIiIiIdEEe333RrRrR

<Dalej już nie wytrzymam... to mnie ogłupia....>

w3pp3ReK  m4 T3R4Z T4K1E St4tY$tYk111

- W1DzI W Ci3mN0śCi. W3pp3rek J3st odPorny n4 GrUe

- W3pp3r Ma PrEmIe PsYcHiCzNą PoWyżE111 60 P0N13wAż ReGeNeRuJe sAnItY W cIeMnoŚcI CzYlI -50 + C0 N4jMn13j 51.

Webber w ciemności w uber wyposażeniu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.