Don`t Starve Wiki

Jak się okazuje, poprzednia aktualizacja nie pojawiła się bez powodu; była elementem kolejnej układanki Klei. Nowo dodana papuga Wolly po otrzymaniu odpowiednich przedmiotów, możliwych do zdobycia przez gracza poprzez wędkowanie w oceanie, wymawiała parę słów będących, jak się później okazało, częściami zagadek. W moim przypadku brzmiały one dla poszczególnych przedmiotów:

Dla sekstansu - "this armor was not made by"
Dla zabawkowej łódki - "more; What once we loved, we"
Dla mokrej świeczki - "move as if in ocean's fold"
Dla sea worther'a - "than a pebble, yet I cover"
Dla starego buta - "you meet, but I still remain"

Po połączeniu fragmentów zdobytych przez różnych graczy otrzymujemy następujące zagadki:

1. Hinged, plated or spiraled, this armor was not made by man.
Tłumaczenie: Spiralnie zakrzywiona, opancerzona, ta zbroja nie została stworzona przez człowieka.
Odpowiedź: Shell - Muszla

2. A vessel of potential, potential no more; What once was loved, we now abhor.
Tłumaczenie: Naczynie możliwości, lecz już bez potencjału; Co kiedyś było kochane, teraz jest odrzucone.
Odpowiedź: Corpse - Zwłoki

3. Two old ones made the new one I hold, I move as if in ocean's fold.
Tłumaczenie: Dwoje starszych tworzy to nowe, które trzymam, poruszając się jak w odmętach oceanu.
Odpowiedź: Cradle - Kołyska

4. Smaller than a stone, smaller than a pebble, yet I cover great expanses.
Tłumaczenie: Mniejszy niż skała, mniejszy niż kamyk, lecz to ja pokrywam wielkie przestrzenie.
Odpowiedź: Sand - Piasek

5. You give me to every new person you meet, but I still remain yours and sound so sweet.
Tłumaczenie: Przekazujesz je każdej osobie, którą spotykasz, lecz ja pozostaję twoim i brzmię tak pięknie.
Odpowiedź: Name - Imię

Natomiast napis /wolly, znaleziony na końcu informacji o update'cie do gry, trzeba było dopisać na końcu linku dontstarvegame.com, aby dostać się do tej strony.

Na karcie trzymanej przez papugę widnieje jeden z nowo dodanych przedmiotów. W pole po prawej stronie należy wpisać rozwiązanie zagadki, której ten przedmiot dotyczy. Otrzymamy wtedy możliwość bliższego przyglądnięcia się karcie.

UWAGA! Teraz zaczyna się ostra jazda, od razu informuję: nie ponoszę odpowiedzialności za uszkodzenia mózgu wynikłe z dalszego czytania. Zostałeś/aś ostrzeżony.

Gdy przyjrzymy się tle karty, zobaczymy około trydzieści kropek poukładanych w różnych miejscach, przykładowo:
BASSINET.pngBASSINET marked.png

Po nałożeniu na siebie kropek ze wszystkich pięciu kart otrzymujemy to:
Grid.png

Kropki układają się w 26 mniej więcej równych rzędów oraz 9 kolumn. W każdej kolumnie jest tylko jedna kropka, która pojawia się na wszystkich kartach. Licząc od lewego górnego rogu, rzędy, w których znajdują się takie kropki to: 4, 9, 19, 3, 5, 19, 19, 21, i 13. Każda z tych liczb odpowiada którejś z kolei literze w alfabecie angielskim. Otrzymujemy w ten sposób napis discessum. Jest to słowo łacińskie, można je przetłumaczyć na polski jako "wyprawa". Po ponownym wejściu na tę stronę i wpisaniu w polu "discessum" zostajemy przeniesieni do strony z pięcioma innymi kartami w tle.

Każda z tych kart ma na sobie dwa symbole:
Karta shell.jpgKarta sand.jpg

Należy wymazać z karty wszystko poza napisami ułożonymi równolegle do lini łączącej te symbole:
Karta corpse.pngKarta corpse wymazana.png

Po nałożeniu napisów z wszystkich kart otrzymujemy ostatnią zagadkę:
Finalna zagadka.png

With my shell on the bottom, I stood so tall,
My cradle compelled me to obstinate goal.
Now lives are all gone. My corpse among sand.
First name my being, and second my end.

Wioząc muszle, płynąłem tak wysoki,
Choć już kołyska wybrała moje przeznaczenie.
Teraz odeszło życie. Moje ciało wśród piasku.
Mym imieniem istnienie, a drugim mój koniec.

Podmiotem lirycznym wiersza jest statek, dawniej wiozący muszle, który rozbił się na dnie oceanu. Tak więc:

Mym imieniem istnienie... - Ship - Statek
...a drugim mój koniec - Wrecked - Rozbity

Otrzymujemy wyraz shipwrecked, znaczący rozbitkowie. Hasło to wpisujemy w polu na stronie internetowej. Ukazuje nam się ten film oraz link do tej strony. Dodam tylko, że "Shipwrecked" tworzy studio Capy, podczas gdy Klei nadal będzie zajmować się Through the Ages.